Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 30 december 2020

Het universum ondersteunt ons allen

Vaak verliezen we nog weleens uit het oog dat het universum ons in alles ondersteunt. Vaak zoeken we antwoorden, maar willen we niet luisteren. Of het is dat we de antwoorden niet horen, omdat we er niet in geloven. Maar het universum helpt jou altijd. Het is er altijd, want jij bent het universum. Jij staat altijd in contact, en jij bent jouw hogere zelf. Alleen zijn we vaak nog zo in ons hoofd bezig, dat we niet inzien dat de connectie er al die tijd al is.

Het gaat om overgave en kijken wat zich op elk moment aandient. We lopen al synchroon met het universum en dus onszelf. Alleen mogen we dat zelf gaan voelen. Niet meer forceren, maar flowen op de energie die er op dat moment is. Laat het allemaal maar toe en ga uit je hoofd, want je hoofd is er alleen maar om dingen te begrijpen. Volg je gevoel, volg je hart en doe wat je hart jou ingeeft. Het is tijd om nu jouw hart te volgen en niet meer rekening te houden met de wereld om jou heen. Nu is de tijd aangebroken om keuzes te maken die jou gelukkig maken.

Laat die oude overtuigingen los en begin nu aan je leven met nieuwe keuzes.

Het is allemaal aan jou! Waarom zou jij je nog laten beïnvloeden door keuzes uit je hoofd, door je omgeving of oude patronen? Waarom zou je geen andere keuzes kunnen maken? Of waarom zou je niet op keuzes terug kunnen komen? Jij…alleen jij kan jezelf gelukkig maken en alleen jij kan jouw realiteit creëren. Stop met pleasen en verwachtingen! Nu is de tijd aangebroken om uit je hoofd te komen en gewoon je gevoel te volgen.

Jouw stappen worden ondersteund

Als jij het pad volgt dat jouw hart begeert, zal je merken dat alles nog meer in de flow raakt. Niks gaat meer moeilijk in je leven, want jij wordt ondersteund door het universum. Het universum beloont die mensen die hun hartsverlangen achterna gaan. Doe gewoon wat jij wilt en wanneer jij het wilt en laat de buitenwereld voor wat het is. Iedereen heeft wel een mening over de keuzes die je maakt. En je zal zelf ongetwijfeld ook wel een mening hebben. Maar wat is nou een mening? Een mening kan veranderen en niets is zo veranderlijk als een mens. En als jij een bepaalde keuze hebt gemaakt of als jij verandert dan zul jij zelf en de buitenwereld zich daar vanzelf weer op aanpassen.

Alles went en alles wordt op den duur normaal. Het is vaak alleen je eigen overtuiging die in de weg zit en die je weg houdt van het leven dat je werkelijk wilt leiden. Ga het avontuur aan met het leven, want het heeft zoveel meer te bieden. Het universum ondersteunt jou in de weg die jouw hart wilt volgen, omdat jij het universum bent en jij op dat moment in overeenstemming bent met jouw zielspad. Maak het jezelf toch niet zo moeilijk en ga voor de dingen die je wilt doen in het leven. Gooi alle meningen overboord en trek je niks aan van de buitenwereld. Blijf eerlijk tegenover jezelf, want dan pas kan je eerlijk zijn tegenover de buitenwereld.

Eerlijkheid is de sleutel tot succes

Je eerlijkheid zal nu je sleutel tot je succes zijn, want de energie van deze nieuwe aarde werkt alleen maar in je voordeel als je altijd eerlijk bent naar jezelf en de buitenwereld. Spreek je waarheid en leef volgens je eigen waarheid, want nu is het moment om het waar te maken. Alles wat niet meer in overeenstemming is met jouw zielsverlangen zal zich op den duur alleen maar tegenwerken. Probeer in die flow te blijven en jouw hart en zielsverlangen te volgen. De meeste zijn vergeten om naar hun intuïtie te luisteren en over-analyseren hun leven, maar vergeten dat je daar niet gelukkig van wordt.

Ga weer luisteren naar je gevoel en volg je gevoel … ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dit is waarvoor we hier zijn! Dit is onze missie op aarde, om ons gevoel te volgen en gelukkig te zijn. Dit is onze geboorterecht! Stap uit de verwachting van de maatschappij dat dingen volgens een bepaald plaatje moeten. Wie zegt dat je een bepaalde baan moet aanhouden? Wie zegt dat je per se een relatie moet? Wie zegt dat je per se kinderen moet? Wie zegt dat je een bepaalde positie moet bekleden? Wie zegt dat zoveel meer geld jou gelukkig maakt? Wie zegt dat een dier jou gelukkig moet maken? Probeer eerst eens dat geluk in jezelf te vinden en beslis dan vanuit jouw hart wat jou gelukkig maakt.

Laat al die verwachtingen gewoon los en leef met de dag en elk moment. Stap uit die oude patronen, en ga het avontuur van verandering aan. Probeer gewoon niet zo serieus te zijn en gewoon te genieten, je hebt daar niet veel voor nodig. Alleen jezelf! Jij bent de sleutel tot geluk, want jij bent het universum en jij creëert jouw eigen wereld! Ware verandering komt van binnenuit, dus kies voor jezelf… dan zal de rest vanzelf gaan.

Love D

Wil je de tekens van je ziel leren lezen en ontvangen? Start dan vandaag nog met de online cursus Zelfinzicht in je ziel van Rebecca Campbell. Ga met het interactieve werkboek aan de slag om steeds meer tijd met jouw ziel door te brengen en zo jouw hoogste potentie te behalen.

Ontdek je innerlijke wijsheid en visualiseer jouw toekomst samen met je ziel

Welk pad ga je bewandelen nu je jouw hart en ziel wilt gaan volgen? Met dit online werkboek ga je terugkijken op het afgelopen jaar en door te luisteren naar de stem van je ziel kun je een heldere visie creëren voor het nieuwe jaar – of het nu de jaarwisseling is, of een omkeerpunt in jouw leven.

Neem de tijd om het oude jaar af te sluiten in dankbaarheid, en ontdek je de zaadjes die in je ziel zijn geplant voor het nieuwe jaar. Bestel de cursus en ga gelijk aan de slag!

bestel nu

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , ,

Geplaatst:

Hoe kun je oude pijn in je patronen herkennen en genezen?

Ben jij er klaar voor om oude pijn te herkennen in je patronen? Jouw traumatische verleden projecteert zich continu in het heden waardoor jij vandaag aanloopt tegen wat je vroeger is overkomen. Kathy Anita legt in dit artikel uit hoe belangrijk erkenning is in dit proces en hoe je de eerste stappen kunt zetten op weg naar heling.

Traumatische reactie. De plaats van een traumatisch reactiepatroon in de tijd…. Het verleden dringt binnen in het nu, het gebeurt in een flits, het tempo is snerpend snel.

Patronen

Een patroon bestaat alleen dankzij de gratie van herhaling. Herhaling is een van de kenmerken waardoor wij patronen kunnen onderscheiden.

Ook heeft een patroon een bepaalde energie, waardoor wij het patroon niet alleen cerebraal kunnen plaatsen, maar tevens kunnen voelen. Juist wanneer het een traumatische reactie betreft, wordt deze onder meer bewust gemaakt door de energie die bij dit gekwetste handelen hoort. Omdat het een oud patroon is, vertroebelen we ons denken door de sterke invloed uit het verleden. De reactie is getriggerd door een gebeurtenis in het nu, in het heden. Hij brengt ons echter pijlsnel terug bij de niet-verwerkte of onvoldoende verwerkte pijn.

Deze confrontatie slijpt zich in ons verder door de emoties die bij deze niet-verwerkte resten horen. Emoties als woede, pijn, verdriet en machteloosheid kunnen naar boven komen. Hoe sterk deze emoties zijn, hangt af van de mate van verwerking en zelfs heling als die al in gang is gezet. Het patroon veroorzaakt desoriëntatie, verwarring en afgescheidenheid van het nu en van ons zelf.

Op een vervreemdende wijze zijn wij door onze eigen reactie teruggeworpen in een stukje pijnlijk verleden. Dat verleden ons grijnst ons aan in het nu. Het nu dat plotseling lijkt weggevaagd. Er vindt fragmentatie plaats, maar iets in ons zal zich bewust zijn van het feit dat hier sprake is van oude pijn. Deze kiem van bewustzijn is een eerste begin van een focus. Het is een verwijzing naar een juiste inschatting van de werkelijkheid waarin wij ons nu bevinden. Dat laatste is alles bepalend. Laten wij niet vergeten dat bijvoorbeeld fixatie en regressie verschillende vormen zijn van niet kunnen omgaan met de werkelijkheid.

Erkennen en herkennen

Genezing begint bij het erkennen en herkennen. Daarna gaat het om ontkennen van samenhang tussen de traumatische reactie en de situatie van nu. Deze eerste twee fasen hebben in contrast met de traumatische reactie dus plaats in het nu. Het is heel belangrijk verleden en heden te scheiden. Dit kan door middel van de context van de reactie en deze reactie zelf. De reactie is oud en letterlijk gedateerd en past niet meer binnen de context waarin deze nu plaatsvindt.

Het herkennen betekent in eerste instantie het bewust zijn en worden van de energie die de oude pijn met zich meebrengt. Deze reactie en daaropvolgend datgene wat de reactie oproept aan emoties moet ons bekend voorkomen. Uiteraard gebeurt dat als wij al verder gegroeid zijn. Het is namelijk vanuit het heden waarin, hoop ik, al een ontwikkeling plaats heeft gevonden en groeit. Deze kunnen wij schouwen of we kunnen een blik werpen op dat getraumatiseerde verleden. Het verleden is binnengedrongen in het heden, maar heeft zijn bestaansrecht verloren. Dat is wat wij ons moeten realiseren.

Er is een andere keuze om om te gaan met situaties waarin het traumatische verleden getriggerd wordt. Deze keuze stoelt op het bewust zijn en worden van de plaats van het verleden, dat zich aan ons opdringt. We moeten ons realiseren dat deze traumatische reactie geen plaats meer mag krijgen in het nu.

Waarneming

Er ligt nog een fase voor het erkennen en herkennen van de traumatische reactie, namelijk de waarneming. Hoe, exact, reageren wij? Welke emoties spelen hierbij een rol en wat zijn de woorden die wij gebruiken? Kortom, wij moeten onze reactie onder de loep nemen en dan pas kunnen wij erkennen dat wij reageren zoals wij gereageerd hebben. Wat zijn precies onze gedragingen? De waarneming brengt ons bij de feitelijke reactie die geconcretiseerd moet worden. Deze feitelijke reactie is namelijk waar te nemen, te erkennen en te herkennen als een typerende reactie, bestaande uit gestandaardiseerde gedragingen.

Een typerende reactie kan pas typerend zijn als deze zich meerdere malen heeft voorgedaan. Als deze gedragingen helemaal duidelijk geconcretiseerd zijn, kan onze beleving aan bod komen en wordt plaats ingeruimd voor de emoties die hierbij een rol spelen. De beleving gaat ons helpen de typerende reactiewijze in het verleden zijn plaats te geven.

Het copingmechanisme

Belangrijk is hier onderscheid te maken tussen een reactiewijze en een copingstijl. Het belangrijke verschil is namelijk de doelstelling dat de traumatische wijze van reageren zich uiteindelijk zal gaan wijzigen in een passende copingstijl. Een copingstijl die van een geheel andere orde zal zijn dan de traumatische reactie die zich kenmerkt door verwrongenheid. Een wereld van verschil ligt tussen deze twee (diep) menselijke uitingen.

Het copingmechanisme dat zal ontstaan, wortelt in een juiste inschatting van de werkelijkheid. Als dit niet zo was, dan zou men nog niet op de juiste manier met de werkelijkheid zoals deze zich aandient, om kunnen gaan. Dat wil zeggen: de werkelijkheid van het nu. De werkelijkheid van toen zal zich, door middel van een wezenlijk andere manier van reageren dan de traumatische reactie, kunnen integreren in onze werkelijkheid van nu.

De eerste gedachte die als het ware doorgeknipt moet worden, is de gedachte dat er enig logisch verband zou bestaan tussen de traumatische reactie en de situatie van nu waarin deze traumatische reactie als het ware wordt losgelaten. Er is geen logisch verband. De rede ontbreekt zelfs ten ene male. Door het denken te integreren in een blinde gevoelswereld die wortelt in het limbisch brein, creëren wij een eerste stukje ruimte om de schijnwerper op een ander aspect te kunnen richten. Elk verband tussen toen en nu in de beleving van de cliënt moet als het ware doorgesneden worden om te kunnen komen tot een geleidelijk meer betrouwbare en valide manier van de beoordeling van de werkelijkheid. Doordat dit laatste steeds meer doordringt tot de persoon in kwestie, ontdekt deze dat de situatie nu om een wezenlijk andere reactie vraagt.

De projectie van het traumatisch verleden die zich wil nestelen in het heden moet volledig teniet gedaan worden. Wanneer dit erkend is en de samenhang ontkend is kunnen we beginnen tot een volledig juiste inschatting te komen van de werkelijkheid zoals deze zich aandient.

Geschreven door Kathy Anita

Radicale transformatie

Radicale transformatie

Neem radicaal afscheid van je oude pijn met Radicale transformatie. In dit boek laat Langston Kahn zien hoe we emotioneel en spiritueel achter ons kunnen laten om te groeien. Kahn is ervan overtuigd dat als wij onszelf bevrijden, van oude overtuigingen, verhalen, trauma’s en vastgeroeste patronen, radicale transformatie mogelijk is.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , ,

Geplaatst: 28 december 2020

12 heilige nachten: je dromen kunnen bijzondere boodschappen voor je hebben

De maanden december en januari zijn bij uitstek geschikt om je te bezinnen en de balans op te maken. Met name in de periode tussen Kerst en Driekoningen, de 12 heilige nachten, kijk je terug op het afgelopen jaar en blik je vooruit naar het komende. Let op je dromen: ze kunnen bijzondere boodschappen voor je hebben. Wees stil en luister!

De 12 Heilige nachten

De winter is het seizoen om naar binnen te keren, lekker in je huis en in jezelf. Het is een tijd van afscheid nemen en afronden. Van rusten en meegaan. Het advies van Jaap Voigt, in zijn boek Leven en werken in het ritme van de seizoenen, is om de dagen leeg en stil te houden. In de leegte laat het meest eigene van jezelf zich zien.

De stilte is het sterkst tussen 25 december (Kerst) en 6 januari (Driekoningen). Deze periode wordt wel de 12 Heilige Nachten genoemd. De energie is naar binnen gekeerd, waardoor kosmische krachten makkelijker tot ons kunnen komen. Het is een prima tijd voor bezinning. Het is een van mijn favoriete periodes van het jaar, waarin ik mijn jaarlijkse nieuwjaarsbezinning houd.

Geniet van de stilte en leegte

De energie van deze stille tijd ondersteunt je om naar binnen te keren. Zo kun je echt komen tot verdieping en verbinding met je ziele-verlangen en innerlijke bewegingen. Let op dromen die je deze nachten hebt, grote kans dat ze een boodschap voor je hebben die iets zegt over het komende jaar.

Daarom houd ik zelf in deze periode een soort retraite, gewoon thuis. Ik kan me er nu al op verheugen. Twaalf dagen mediteren, reflecteren en schrijven: zo kom je echt tot jezelf. De vragen die ik mezelf stel gaan over het afgelopen en het komende jaar. Ik maak de balans op, trek conclusies en neem me dingen voor.

Verbinding met je leven

Hoe was het voorbije jaar, wat heb ik gedaan en wat heeft het me gebracht? Wat wil ik in het nieuwe jaar doen, ervaren of leren? Ik zoek de stilte op en mediteer. Zo krijg ik inzicht in mijn diepere verlangens en intenties. Ik koop een speciaal notitieboek waarin ik mijn vragen en de antwoorden, in de vorm van dromen en inzichten, opschrijf.

Alles wat zich aandient, schrijf ik op. Als ik teruglees in mijn notitieboek van vorig jaar, sta ik te kijken van wat ik toen droomde ’s nachts en wat er het afgelopen jaar is gebeurd in mijn leven. Het is net of mijn dromen een voorspellende werking hadden. Diverse ingevingen die ik had zijn werkelijkheid geworden.

Samen mediteren

Wil je ook ervaren wat de stilte in de periode tussen Kerst (25 december) en Driekoningen (6 januari) je kan brengen? Doe dan mee met de gratis 12 Heilige Nachten thuis-retraite. Twaalf dagen mediteren, journallen en nieuwe inzichten opdoen.

Ik raad je aan om een notitieboek te kopen om je vragen, dromen en inzichten te noteren. Welke vragen heb je? Denk er niet te veel over na, probeer het naar boven te laten komen in je meditaties. Stel vragen, en je krijgt antwoord.

De thuis-retraite helpt je om elke dag bewust bij jezelf stil te staan door ’s ochtends te mediteren en op te schrijven wat je hebt gedroomd en ’s avonds de dag af te sluiten met een moment van stilte en reflectie. Op mijn website vind je een speciale pagina met voorbeeldvragen voor je journal en drie meditaties om de diepte in te gaan.

Groots dromen

Groots dromen

Ben jij benieuwd naar wat jouw dromen betekenen en welke geheime wensen van je ziel je hebt? Bestel dan jouw exemplaar van Groots dromen van Robert Moss. Je leert je diepste dromen kennen én manifesteren in de wereld.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , , , ,

Geplaatst: 25 december 2020

Wil jij je voorouders beter leren kennen om oude pijn in de familielijn te helen?

Dat je ouders invloed hebben op hoe jij gevormd bent, weten we intussen goed. Maar via de ouders van je ouders en alle voorouders daarvoor kunnen er ook zaken in jouw leven doorwerken zonder dat je daar erg in hebt. Daniel Foor, psychotherapeut en vooroudergerichte ceremonieleider, schreef met Het vooroudermedicijn over het helen van oude pijn in je familielijn. In dit artikel legt hij uit hoe je kunt starten met onderzoek naar je voorouders.

Lees ook: Waarom je een relatie met je voorouders zou willen

Het onderhouden van relaties met oude voorouders kent zo zijn uitdagingen. Misschien vertrouw je er niet op dat je veilig met hen kunt communiceren, heb je een negatief beeld van onze geschie­denis en wellicht kampen de voorouders zelf nog met onverwerkte problemen.

Maar weinig moderne westerlingen zijn opgevoed met een raamwerk dat hen in staat stelt relaties aan te knopen met voorou­ders. Ik krijg dan ook veel vragen in de trant van: ‘Hoe kan ik zeker weten dat ik het niet allemaal verzin?’ Dat is een belangrijke vraag. Zelfs mensen die regelmatig met de doden communiceren, erken­nen dat je fantasie met je aan de haal kan gaan. Zo kun je denken dat je contact hebt zonder dat dit het geval is, of je intuïtie kan het mis hebben.

Mensen maken zich wel eens zorgen of ze het onder­scheid wel kunnen maken tussen verbeelding, fantasie of dagdro­men en contact maken ]met geesten. Ik heb zelf ervaren dat je dat onderscheid alleen leert maken door een balans te creëren tussen geloven in wat je doet enerzijds en gezonde scepsis anderzijds en dat te combineren door gedurende een langere periode veel te oe­fenen. Blijf vooral geduldig en leer te vertrouwen op je intuïtie in je contacten met onzichtbare werelden.

Met betrekking tot het communiceren met de doden bestaat bij veel mensen de angst dat eenmaal geopende deuren niet meer gesloten kunnen worden. Deze zorg wordt gevoed door de angst dat mensen denken dat je van lotje getikt bent als je met de do­den communiceert of dat die communicatie je leven onderstebo­ven haalt. Ook al zijn het jouw doden, praten met dode mensen roept bij anderen gegarandeerd vragen op. En hoewel het niet vaak voorkomt, kán het zijn dat zulke activiteiten je leven uit evenwicht brengen.

Natuurlijk zijn er psychische aandoeningen of achter­gronden die niet goed samengaan met voorouderwerk. Toch maak ik maar zelden mee dat mensen uit balans raken doordat ze hun voorouders vereren en hun liefdevolle voorouders leren kennen.

Pijnlijke episodes in de familiehistorie

Wie pogingen onderneemt om relaties aan te knopen met ou­dere voorouders kan zaken omhoog halen die generatieslang on­bewust zijn weggestopt en pijnlijke episodes in de familiehistorie blootleggen. Als vergeving moeilijk of zelfs onmogelijk is, kan dit een afwaardering of zelfs complete afwijzing van je eigen verleden tot gevolg hebben. Je kunt negatieve beelden van voorouders (zoals misbruikers, strijders die aan de verkeerde kant – van wat door de geschiedschrijving als ‘goed’ is bestempeld – hebben gevochten, slavendrijvers, fanaten of veroveraars) beter zien als een uitgelezen kans om persoonlijke en culturele heling te realiseren.

Zoals eerder aangegeven is het heel goed mogelijk dat het inmiddels wel goed gaat met de geesten van voorouders die je nog steeds veroordeelt of misschien zelfs veracht. Als dat zo is, vergemakkelijkt dat het hele proces van vergeving en verzoening aanzienlijk. Mocht je vermoe­den dat hun geesten nog steeds lijden, maak dan eerst contact met de liefdevolle en wijze vooroudergidsen.

Hoe merk je dat er verbetering komt in de relatie met je voorouders?

Waar kun je uit afleiden dat je relaties met de collectieve voor­ouders verbeteren en of er ook sprake is van heling? Om te begin­nen merk je misschien dat je met meer mededogen en begrip naar de levens kijkt die ze geleid hebben. Zelf ervaar je misschien een hogere mate van steun van de voorouders dan voorheen het geval was. Mogelijk neemt je bereidheid toe om wonden in de familie en binnen het collectief aan te pakken en te helpen helen. Denk eraan: je liefdevolle en verheven voorouders hechten een groot be­lang aan jouw welbevinden. Hoe beter je leert om hen te vergeven, des te meer steun je van hen ontvangt.

Een van de beste manieren om die oudere voorouders te eren is door alle pijn en disfunctioneren dat je van hen erfde te transfor­meren en in plaats daarvan de belichaming te worden van de zegeningen en giften die je van hen ontving. Dit omvat eveneens het helen van collectieve wonden binnen je familie, je gemeenschap en de wonden in je eigen lichaam en ziel.

Wie zich al intensief bezighoudt met heling weet dat familiepa­tronen zich soms tot vervelens toe blijven herhalen en dat geldt ook voor de minder prettige varianten. Zo zijn de mannen uit mijn va­ders familie niet echt de meest expressieve mensen die de aarde be­wandelen en ik word er zelf ook soms aan herinnerd om mijn gevoel wat meer te uiten. Verslaving of gewelddadigheid wordt ook vaak van generatie op generatie doorgegeven. Als je voorouders alcohol­problemen hadden, is de kans groot dat jijzelf of familieleden daar ook mee worstelen (en het overwinnen of eraan onderdoor gaan).

Wie zijn de voorouders? Samenvattend zijn dat zowel de herinnerde doden en de voorou­ders van wie we de namen niet meer weten. Zowel de meer recente als de oudere voorouders zijn van invloed op onze identiteit en op de mate waarin we ons thuis voelen op de wereld: het zou ideaal zijn als we die twee zaken inzetten bij onze voorouderverering. Mijn boek Het vooroudermedicijn is primair gericht op relaties met familievoorouders, maar het blijft absoluut belangrijk om niet te vergeten dat we allemaal fami­lie zijn van elkaar en dat al onze voorouders uit Afrika komen.

Oefening: Wat vind jij van jouw voorouders?

Bedoeling: persoonlijk of met een vriend(in) reflecteren op hoeveel je weet van je voorouders en wat je van hen vindt.

Wat heb je nodig: een dagboek, iemand om mee te praten of een andere manier om jouw reflecties te uiten.

Zorg voor voldoende tijd en ruimte om elk setje vragen grondig door te nemen. Gebruik pauzes om ruimte te maken voor gevoe­lens, intuïtie en het ontwikkelen van inzicht. Dit proces van reflectie en inventarisatie legt de basis voor eventuele latere contacten met je voorouders.

Weet je de namen van je voorouders? Hoeveel generaties ken je bij naam? Hoe ervaar je deze kennis (of het gebrek eraan)? Heb je de namen via familie achterhaald of door zelf onderzoek te doen?

Welke verhalen heb je gehoord over je recente voorouders? Wel­ke familieleden hebben je die verhalen verteld? Hoe beïnvloeden deze verhalen het beeld dat je van je voorouders hebt?

Heb je graven bezocht van recente voorouders? Heb je hun laat­ste rustplaats bezocht? Zo ja: heb je geprobeerd om op dat moment geestelijk contact met hen te zoeken en hoe was dat?

Heb je nog spullen die aan hen toebehoorden? Is er in je huis of opslag iets te vinden wat je recente voorouders gebruikten? Zo ja, wat voel je met betrekking tot deze spullen en welke rol spelen ze in je huidige leven?

Hoe goed ben je bekend met je familiegeschiedenis van de af­gelopen paar eeuwen? Heb je geprobeerd om een beter beeld te krijgen van de tijd waarin zij leefden? In hoeverre denk je dat jouw familiegeschiedenis jullie familie, omstandigheden en wereldbeeld heeft gevormd?

Moet er iets vergeven worden tussen jou en je recente voorouders? Koester je grotendeels positieve, negatieve of neutrale ge­voelens voor je recente voorouders? Hoe zou het zijn om direct con­tact met hen te hebben? Moeten er tussen jullie nog zaken worden opgelost, vergeven of anderszins gerepareerd?

Het vooroudermedicijn

Het vooroudermedicijn

Ben je benieuwd naar hoe je contact kunt maken met je voorouders? Dit artikel komt uit Het vooroudermedicijn van Daniel Foor. In zijn boek legt hij uit hoe voorouderwerk in elkaar steekt en hoe je een relatie met je voorouders kunt opbouwen om oude pijn in je familielijn te helen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , , ,

Geplaatst:

Hoe wandelen kan zorgen voor een betere nachtrust (met een opgeruimd hoofd naar bed)

Inzichten waar je beter van gaat slapen, dáár zoekt journalist Catelijne Elzes naar. Samen met schrijver Deborah Freriks maakte ze het boek ‘Van dit boek ga je beter slapen (en je wordt er knapper van)’. Ze deelt haar ontdekkingen. Omdat ze iedereen een betere nachtrust gunt.

Wat voor effect heeft wandelen op je gezondheid?

Wandelen is saai, toch!? Waarom zou je gaan wandelen als je ook kunt skydiven, Instagrammen, surfen, gin-tonics drinken en/of Netflixen? Nou, simpel, omdat het werkt. Niet alleen ga je er beter van slapen, wat voor ons wakker-liggers natuurlijk het belangrijkst is, maar er zijn meer prettige bijwerkingen. Even wat onderzoeksresultaten op een rij:

  1. 2 uur wandelen per week verlaagt je kans op een beroerte met 30%
  2. 30 minuten wandelen per dag kan de symptomen van depressiviteit met 36% verminderen
  3. Dagelijks 3500 stappen zetten verlaagt het risico op diabetes met 29%
  4. 1 uur per dag wandelen vermindert de kans op obesitas met 50%
  5. Vijf dagen per week een half uur stevig wandelen kan slechte slapers zo’n drie kwartier tot een uur extra nachtrust opleveren.

Met een opgeruimd hoofd naar bed

Oftewel: wandelen is het nieuwe stoppen met roken. Wandelen is het nieuwe niet- snoepen. Wandelen is zo 2020 en 2021! Bundel dus al je goede voornemens in één oppervoornemen: elke dag wandelen. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen: het klinkt simpel maar het is niet per se makkelijk. De ene voet voor de ander zetten kan bijna iedereen, maar houd het maar eens vol. Zelf lukt het me nu zo’n drie keer per week. En ja, ik slaap er sneller, dieper en langer door. Je wordt er natuurlijk een beetje moe van, en daardoor bouw je zogenaamde ‘slaapdruk’ op waardoor je minder lang wakker ligt als je in bed stapt.

Maar het heeft ook gunstige effecten op je spijsvertering waardoor je darmen ’s nachts rustiger zijn. Bovendien verwerk je tijdens het wandelen niet alleen je eten maar ook de gebeurtenissen van de dag. Daarom ga je – zeker als ‘s avonds loopt – daarna meestal met een opgeruimd hoofd naar bed.

Helaas begon het bij mij pas na een paar maanden te helpen en dat blijkt ook uit onderzoek: je moet het minimaal vier maanden volhouden om er profijt van te hebben. Daarna kun je niet stoppen, het werkt namelijk alleen als je het doet.

Tips voor het wandelen

Door schade en schande wijs geworden heb ik inmiddels wat bruikbare adviezen:

Nog meer tips

Vergeet niet: om te herkauwen kan een wandeling in je eentje lekker zijn. En mocht je het nou uiteindelijk toch een beetje saai (gaan) vinden, download dan thuis een fijne podcast en luister die af. Heeft mij al door menig wandeldipje heen gesleept. Tot slot: ochtendmensen en avondmensen hebben baat bij verschillende wandelmomenten. Ochtendmensen kunnen beter na de lunch lopen, avondmensen meteen in de ochtend.

P.S. Geen tijd hebben vind ik persoonlijk niet zo’n sterke reden om thuis te blijven. Wie tijd heeft om social media af te grazen, heeft tijd om te wandelen. Hetzelfde geldt voor netflixen en rondhangen op stressdout.nl 😉

Van dit boek ga je beter slapen

Van dit boek ga je beter slapen

Slaap jij slecht en heb je behoefte aan een betere nachtrust? In Van dit boek ga je beter slapen geven Catelijne Elzes & Deborah Freriks tips & trick om sneller in te slapen, stevig door te slapen en ‘s ochtends frisser wakker te worden.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

 


Tags: , , ,

Geplaatst: 23 december 2020

Wanneer is angst een schadelijke emotie?

Angst op zichzelf is niet erg. We zeggen bijvoorbeeld dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar juist stappen durven te zetten wanneer je bang bent. Maar angst kan in ons lichaam gaan vastzitten en daar chaos teweeg brengen. Alberto Villoldo schreef Mind body spirit over het ontgiften van je lichaam, geest en ziel. In dit artikel legt hij uit wanneer angst een schadelijke emotie is en wanneer het slechts een gevoel is dat bij het brede scala aan ervaringen hoort dat we als mensen hebben.

Wij kunnen ziek worden van onze eigen angst. De meeste van onze problemen worden veroorzaakt door niet geheelde emoties en de belangrijkste daarvan is angst. Emoties zijn een oud overlevingsprogramma, vastgelegd in het limbische brein. Als schadelijke emoties je denken en je zenuwstelsel overheersen, breng je jezelf in gevaar.

Om op te houden met denken dat je slachtoffer bent van je omstandigheden en te veranderen in een held die op ontdekkingstocht is, moet je je emoties helen. Je hoeft niets bijzonders te doen om daartoe de kans te krijgen, want het leven biedt je ruim voldoende gelegenheden en stresssituaties om jou te leren hoe je schadelijke emoties zoals angst en woede omzet in positieve gevoelens als compassie en liefde.

Het verschil tussen schadelijke emoties en gevoelens

Ik maak onderscheid tussen schadelijke emoties, die kunnen voortwoekeren en ons kunnen vergiftigen, en gevoelens, die authentiek zijn en van moment tot moment veranderen. Je bent in een spontane opwelling boos op je kinderen of op je partner en plotseling gaat er een stroom chemische stoffen door je lichaam en je brein. Maar het is weer snel voorbij en kort erna ben je weer gelijkmoedig gestemd.

Schadelijke emoties kunnen echter uren, dagen of zelfs jaren in je lichaam aanwezig blijven en zich nestelen in de neurale netwerken van je hersenen. In haar boek My Stroke of Insight legt hersenwetenschapper Jill Bolte Taylor het verschil uit tussen gevoelens en emoties: ‘Anderhalve minuut nadat de emotie getriggerd wordt, is de chemische component van mijn woede al weer uit mijn bloed verdwenen en is mijn automatische reactie voorbij.

Als ik na die anderhalve minuut nog boos ben, dan is dat omdat ik ervoor heb gekozen die reactie in stand te houden. Van moment tot moment maak ik de keuze mee te gaan in mijn neurologische patroon of terug te keren naar het huidige moment.’

Angst maakt blind

Angst is een van de meest schadelijke emoties die wij kennen. Angst maakt ons blind voor de mogelijkheden die we hebben; als we doodsangsten uitstaan, zien we geen uitweg meer. Angst zet het vecht-of-vluchtmechanisme in werking, anders gezegd: angst activeert de HPA-as. Dit is de verbinding tussen enerzijds de hypothalamus en de hypofyse, twee onderdelen van de hersenen die ongeveer zo groot zijn als een erwt, en anderzijds de bijnieren, die zich vlak boven de nieren bevinden.

Als je je bewust bent van gevaar, in je verbeelding of daadwerkelijk, geven de hersenen een stresssignaal aan de HPA-as, waardoor de bloedtoevoer naar de prefrontale cortex afneemt, het deel van de hersenen dat in mogelijkheden kan denken.

Wat je overkomt en hoe je daarop reageert

Er zijn natuurlijk reële gevaren, maar hoe je daarop reageert is jouw keus. Om niet langer prooi te zijn, moet je de overtuigingen loslaten die in jou het beeld versterken dat de wereld eropuit is je te pakken. Als je eenmaal doorhebt dat het je overtuigingen zijn die jou stress bezorgen en niet de situaties die je meemaakt of andere mensen, kun je in harmonie met je omgeving gaan leven, in plaats van het gevoel te hebben dat je vastzit in een oorlogsgebied.

Mind body spirit

Mind body spirit

Ben je benieuwd geworden naar hoe je angst kunt loslaten wanneer het een schadelijke emotie is geworden? En zou je willen ontdekken hoe je lichaam op celniveau werkt als het gaat om energie vasthouden of laten stromen? Dit artikel is een fragment uit Mind body spirit van Alberto Villoldo. Hij combineert de kennis van de sjamanen uit de Amazone met wetenschappelijke inzichten waardoor je de samenhang tussen je lichaam, geest en ziel beter gaat begrijpen en je beter voor jezelf kunt zorgen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , ,

Geplaatst: 22 december 2020

Dark night of the soul: ga door de weerstand heen en heel jezelf

We gaan collectief door een dark night of the soul, zegt Diana Douma. Allerlei ‘ongewenste’ emoties en gevoelens borrelen nu omhoog en vragen om aandacht. “Het gaat erom dat je leert voelen wat er door je heengaat en terugkomt in je lichaam. Alleen zo kun je helen.”

Wanneer accepteer jij jezelf nu eens volledig: de lichte én de donkere delen?

Collectieve onrust

De laatste tijd komt er veel weerstand naar boven in het collectief. Velen van ons voelen de onrust opborrelen. De komende weken komt er steeds meer naar de oppervlakte, omdat het een opbouw van energie is. Alle ‘negatieve’ gevoelens en emoties die we niet willen voelen, worden zichtbaar: pijn, ongemak, verdriet en boosheid, frustratie, angsten en weerstand. Dit is juist een mooie gelegenheid om er ‘vanaf te komen’.

Vaak willen we bepaalde emoties en gevoelens niet doorvoelen; we doen alles om eronderuit te komen. Maar zo zichtbaar als ze de komende tijd worden, zo onvermijdelijk zullen ze zijn. En dit is helemaal niet erg, want ze mogen er zijn.

Burn-out en ziek

We gaan collectief door een dark night of the soul. Dit voelen we allemaal in ons systeem, de een wat meer dan de ander. Sommigen zijn gevoeliger of hebben bepaalde emotionele kwesties lang weggestopt. Hoe langer je ermee rondloopt, hoe moeilijker jij het voor jezelf maakt. Het resultaat kan zijn dat je ziek wordt, overspannen raakt, een burn-out krijgt of volledig uit balans raakt.

Ik zie het vaak gebeuren in mijn praktijk: mensen die weglopen voor de processen waar ze doorheen mogen. Vaak doen ze er alles aan om ze te vermijden. Hierdoor komen ze vast te zitten. Het stroomt niet meer in hun leven, alles zit tegen. Je blijft in deze vicieuze cirkel als je blijft vluchten voor jezelf, je processen en de weerstand waar je doorheen mag gaan.

Het lichtje gaat uit

Steeds meer mensen voelen dat hun lichtje uitgaat. Ze weten niet hoe ze met zichzelf en met alles wat hen overweldigt, mogen omgaan. Uiteindelijk draait het om dit: alles aankijken en doorvoelen. Niet wegvluchten in werk, sport, drank, drugs, seks, games, relaties, en ga zo maar door. Het gaat erom dat je leert voelen wat er door je heengaat en je terugkomt in je lijf. Alleen zo kun je helen en weer in balans komen. Ik weet hoe moeilijk het is. We zijn geprogrammeerd om het anders te doen en weten vaak niet eens hoe we het kunnen aanpakken.

Ook bij mij gaat het lichtje soms uit. Ik geef dan teveel van mezelf weg, waardoor mijn systeem overprikkeld raakt en ik volledig ‘uit’ ga. Op dat moment komen er sombere gedachten om de hoek kijken. Als ik in de weerstand ga, wordt het alleen nog maar erger. En voor ik het weet, zit ik in een vicieuze cirkel. Ook ik moet bewust momenten creëren waarop ik rust neem, mijn gevoelens voel en in overgave ga.

Zodra ik over mijn grenzen ga, raak ik uitgeput, krijg ik sombere gedachten en ben ik volledig de weg kwijt. Ik schiet in mijn hoofd en luister dus niet naar mijn lijf en gevoel. Het vertrouwen is dan even verdwenen. Het is dus heel belangrijk om altijd te blijven voelen, zodat jij jezelf niet kwijtraakt. Zodat je lichaam niet in de weerstand gaat, omdat jij jezelf negeert.

Het innerlijke kind

Op dit soort momenten wil ons ‘innerlijke kind’ gehoord worden. Zolang jij en ik onszelf, en dus het innerlijke kind in ons, negeren, zullen onze lichaam en geest alleen maar meer tegenwerken. En je innerlijke kind kan niet helen, omdat jij reageert vanuit oude patronen en weer hard bent voor jezelf.

Het innerlijke kind heeft soms veel wonden opgelopen en kan tot op latere leeftijd nog veel pijn en trauma’s naar boven brengen. En zolang we in oude patronen vallen, komt hier weer een laag pijn, verdriet of boosheid bovenop. Die mag je vervolgens weer helen. Zo blijf je rondjes draaien en komt de heling niet op gang. Zolang jij je innerlijke kind niet heelt, blijf je tegen pijnlijke stukken aan lopen en je ongelukkig voelen. Het innerlijke kind wil gehoord, gezien en gevoeld worden!

Oefening in voelen

Dus: wanneer aanvaard jij jezelf volledig? Wanneer ga je met jezelf zitten en voel je de pijn en verdriet die opkomen? Wanneer accepteer jij jezelf nu eens volledig: de lichte en vooral de donkere delen? Wanneer ga je door de weerstand heen en voel je wat die met je doet? Waarom heb je weerstand? Waar komt die vandaan? Heb je weleens bewust je weerstand gevoeld? Uit die zich in fysieke pijn of zorgen? Komen er gedachten of emoties en gevoelens omhoog?

Ga eens op onderzoek en sta jezelf toe er helemaal te zijn. Doe dit als je op bed ligt of in meditatie zit. Scan je lichaam en voel waar je weerstand of pijn zit. Gaat de energie naar je hoofd of heb je ergens kramp? Voel wat het jou wil vertellen of wil laten zien. Voel de emoties en gevoelens die erbij komen en kijk daarna of de pijn, kramp of energie van vorm verandert. Ga elke keer weer terug naar dat deel van je lichaam dat aandacht vraagt en blijf deze vragen stellen. Je lichaam wil gevoeld worden!

Uit je hoofd, in je lichaam

Hoe vaker je deze ‘oefening’ doet en je lichaam aandacht geeft, hoe zachter het wordt en hoe meer jij jezelf heelt. Ga regelmatig met je ademhaling naar je onderbuik en voel wat het met je systeem doet. Vooral als je veel piekert en in je hoofd zit. Je zult steeds beter kunnen luisteren naar je lichaam en de signalen die het afgeeft. De kleine en grote pijntjes! Ze bestaan uit opgeslagen emoties en gevoelens, die gezien, gevoeld en gehoord willen worden. Zodat ze geheeld en losgelaten kunnen worden. Dan krijg je meer rust in jezelf en in jouw systeem.

In je lichaam en uit je hoofd. Jij kunt je hele lichaam reguleren, sturen, helen en tot rust brengen – je hoeft er alleen maar naar te luisteren! Keer op keer naar binnen keren en voelen. Soms komen er géén gedachten, beelden, emoties of gevoelens omhoog, en dat is oké. Door alleen maar te voelen gebeurt er al zoveel in je systeem en komt er nog meer verzachting.

Hoe meer verzachting in je systeem, hoe meer verzachting in jezelf. Hoe meer je hart (weer) opengaat en jij je intuïtie kunt volgen, hoe meer vertrouwen je hebt. Je zit niet meer zo vaak in je hoofd en laat angsten eerder los. Je zult dus meer rust en harmonie ervaren. En bovenal: je heelt je innerlijke kind. Oude emoties, pijnen, verdriet, boosheid, het kan allemaal omhoogkomen en je systeem willen verlaten.

Aandacht voor triggers

Hetzelfde geldt voor triggers. Voel je dat jij ergens door getriggerd wordt? Ga dan voelen wat het met je doet. Waar in je systeem voel je het? Wat doet het met je? Welke emoties komen er omhoog? Waar voel je weerstand? Als je moeite hebt om je te concentreren, ga dan met je ademhaling naar je onderbuik. Doe dit enkele keren, totdat je ervaart dat je écht in je lijf zit. Nu is het makkelijker om te voelen waar de weerstand zit. Je kunt ook naar de weerstand toe ademen, zodat het verzacht en loskomt.

Laat alles er zijn – ook ‘ongewenste’ emoties of gevoelens. Ze willen alleen maar gehoord worden. Je kunt je handen op de plekken leggen waar je weerstand voelt, zodat je focus daar blijft. Ook hebben ze een helende werking. Probeer het maar uit! Je zult zien dat naarmate je het vaker doet, je de helende warmte en energie door je handen voelt vloeien. We zijn van nature helers – alleen zijn we het vergeten. Je kunt jezelf helen en je zelfhelend vermogen weer op gang brengen. De in dit artikel beschreven tools kunnen je heel ver brengen.

Het mysterie van de donkere maan

Het mysterie van de donkere maan

Aan de hand van rebelse godinnen als Medusa en Lilith komt de krachtige, vrouwelijke symboliek van de maan tot uitdrukking. Je wordt uitgenodigd met je schaduwkanten aan het werk te gaan, om vervolgens sterker tevoorschijn te komen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen over de donkere maanfase van Demetra George:


Tags: , , , , , , , ,

Geplaatst: 17 december 2020

Voeding & ziel: voorkom lichamelijk klachten door naar signalen te luisteren

Voedsel speelt een grotere rol in je bestaan als mens dan je misschien denkt. Het beïnvloedt niet alleen je lichaam en je gezondheid, maar ook je spirituele groei en welzijn. Andersom beïnvloedt de spirituele groei die je doormaakt ook met welke soorten voedsel je van nature resoneert. In veel spirituele kringen zie je dan ook dat er specifieke voeding gegeten wordt. Denk maar aan vegetarisch eten en alcoholvrij leven. Als holistisch healthcoach krijg ik steeds vaker de vraag: bestaat er een spiritueel dieet dat je ontwikkeling ondersteunt? In dit artikel lees je er alles over.

Eten uit gewoonte versus eten vanuit je ziel

Je zou het misschien in eerste instantie niet denken, maar spiritualiteit en gezondheid gaan hand in hand. Je kunt ze ook wel zien als een vibrerende match. Veel mensen hebben een obsessie met voedsel en zijn gewend om zich te focussen op het tellen van calorieën en hoeveelheden vet. En dat is niet vreemd als je kijkt naar de hoeveelheden (ongezond) voedsel die verkrijgbaar zijn en de manier waarop we opgevoed zijn met eten. Het is een uitdaging om je een weg te bannen tussen alle voedselkeuzes die er zijn en te kiezen voor wat het beste is voor jouw lichaam terwijl je jarenlang geleerd hebt te moeten eten wat de pot schaft.

Klachten

De ervaring leert dat de meeste mensen pas echt bewust gaan kiezen als ze klachten gaan ervaren. Een opgezette buik, moeheid, klachten rondom de ongesteldheid, somberheid, overgewicht, moeilijk afvallen, noem maar op. We eten massaal voedsel dat eigenlijk niet het beste is voor ons lichaam, gewoon omdat we gewend zijn dat te doen en eten uit gewoonte. Problemen en klachten met voedsel komen op je pad op het moment dat je er klaar voor bent om meer in alignment te komen met je ziel. Je voelt op dat moment dat wat je doet en de manier waarop je voor jezelf zorgt niet langer goed voelt.

Samenwerken met je lichaam

Je ziel geeft door het ontstaan van klachten op fysiek niveau aan dat je bepaalde dingen eet waar het niet blij van wordt en dat het tijd is om daar wat aan te veranderen. Je lichaam is immers je meest kostbare bezit. Het ondersteunt jou om je purpose te kunnen leven. Je kunt het ook wel zien als het voertuig waarin jij het leven mag ervaren. Een product van de natuur, een groot wonder. Elke cel in je lichaam bevat de rijkdom van puur bewustzijn. Als jij je volle potentie wilt leven is het belangrijk om samen te werken met je lichaam en het te geven wat het nodig heeft om het leven ten diepste te kunnen ervaren.

Voeding kan de ingang zijn naar spirituele groei

Veel mensen weten niet dat voedsel een ingang is naar spirituele groei. Ze komen op consult omdat ze zich niet goed voelen bij de situatie zoals ie is. Via bijvoorbeeld bloedonderzoek komen we er achter dat bepaalde voedingsmiddelen niet goed passen bij het lichaam. Vaak ontstaat er in eerste instantie weerstand of stress bij het idee dat het eetpatroon veranderd moet worden. “Als ik geen brood meer mag en geen melk, wat blijft er dan nog over om te eten en hoe moet ik dat dan doen? ”

Het is niet gek dat er stress of weerstand ontstaat als je iets wilt veranderen wat je al jaren op dezelfde manier doet. Maar het is als het ware een uitnodiging om dieper te kijken in jezelf. Een kans om je gedrag te onderzoeken en te kijken of je eet vanuit de juiste intentie of eten “gebruikt” als beschermlaag of vlucht om bijvoorbeeld ongemakkelijke emoties niet te hoeven voelen. Het vraagt van je dat je eerlijk wordt naar wat je doet en kijkt of gewoontes die je hebt nog bij je passen en je nog dienen.

Verander je perspectief

Je maakt het makkelijk voor je zelf om de gedachten die je hebt over eten te veranderen. Zorg dat je helder hebt wat je wilt, bijvoorbeeld een gezond en goed werkend lichaam. Als dat helder is, kun je in stapjes steeds meer keuzes maken die daarbij horen. Als je eten gaat zien als iets dat jou ondersteunt om je volle potentie te leven in plaats van als iets dat lekker is of dat je uit gewoonte doet, zal je zien dat je perspectief verandert en je eten op een andere manier gaat benaderen.

Wanneer je dit gaat doen en je spiritueel meer gaat ontwikkelen, ga je fysiek resoneren op een ander niveau. Dit betekent dat bepaalde soorten voedsel je van nature niet meer of minder zullen aanspreken. Je lichaam gaf door de klachten al aan dat bepaalde soorten voedsel niet meer passen bij waar je nu staat. Maar als je “vast” zit in bepaalde gewoonten en eten bijvoorbeeld al je hele leven inzet om bepaalde emoties niet te hoeven voelen, is het soms lastig om daar afscheid van te nemen.

Dit is een proces en je zal zien dat je eetpatroon in jaren een grote verandering door zal maken als je je spiritueel blijft ontwikkelen. Op grote schaal zien we dit gebeuren bij mensen die vegetarisch worden, glutenvrij en koolhydraatarm gaan eten, stoppen met het drinken van alcohol of veganistisch worden. Op een gegeven moment kun je niet meer aan jezelf verkopen dat je euroknallers eet of jezelf volgiet met alcohol, simpelweg omdat het niets bijdraagt en je lichaam er schade mee aanbrengt.

Moeten we massaal op een spiritueel dieet?

Moeten we dan allemaal veganistisch worden, stoppen met het drinken van alcohol en eten volgens een spiritueel dieet? Zeker niet! Een spiritueel dieet klinkt in mijn oren ook een beetje gek en als een new age hype, daarom zou ik het niet graag zo noemen. Het is juist niet nodig om geforceerd allerlei veranderingen te maken. Het enige wat je hoeft te doen is weer contact maken met je lichaam en weer leren luisteren naar de signalen die het geeft.

Bewust gaan ontdekken wat het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren in plaats van eten op de automatische piloot. Je lichaam vertelt je veel en laat je zien wat jij kunt doen om nog beter te luisteren naar wat je ziel echt wilt. Als jij weer gaat luisteren naar je lichaam, zullen je klachten afnemen. Als jij overgewicht hebt, zal je afvallen. Precies op het tempo dat goed is.

Voedingsrichtlijnen

De juiste voeding zorgt ervoor dat processen in je lichaam optimaal functioneren waardoor jij in staat bent meer in flow te leven. Een optimaal werkend metabolisme zorgt ervoor dat jij meer helderheid en focus ervaart, je lichter voelt, beter in staat bent je verantwoordelijkheid te nemen en meer in je kracht staat. Over het algemeen ondersteunen de volgende voedingsrichtlijnen jouw spirituele groei:

De gezonde weg uit het doolhof van vermoeidheid

De gezonde weg uit het doolhof van vermoeidheid

Wil je meer handige gezondheidstips om energiek te leven? Dr Anne Fleck schreef De gezonde weg uit het doolhof van vermoeidheid vol zelftests en tips om je steeds beter te voelen. Ook heeft ze handige checklists om mee naar de huisarts te gaan als je je vermoeidheid bij de bron wilt aanpakken.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , , ,

Geplaatst: 14 december 2020

Antioxidanten: top zeven van superbeschermers (voorkomen schade aan je lichaamscellen)

Overal kunnen we lezen dat we meer antioxidanten moeten eten. Antioxidanten zijn voedingsstoffen die ons beschermen tegen de vrije radicalen die onvermijdelijk ontstaan in ons lichaam. Ze worden tegenwoordig toegevoegd aan allerlei voedingsproducten. Maar is dat de manier waarop we ze nodig hebben? Laat me je eerst uitleggen waarom het zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat je ze volop binnenkrijgt. Vooral als je boven de veertig bent en gezond, vitaal en met weinig rimpels oud wilt worden.

Wat betekent dat; 50 biljoen cellen?

Je lichaam bevat ongeveer 50 biljoen levende cellen.

Vijftig biljoen is een enorme hoeveelheid, waarbij ik me helemaal niets meer kan voorstellen. Afgelopen week las ik iets waardoor ik pas besefte hoe ongelooflijk veel dit er zijn. Eén minuut bestaat uit 60 seconden. Een uur bestaat uit 3600 seconden. Eén biljoen seconden is hetzelfde als 32.000 jaar. En dat is dan maar één biljoen, dat dus maal vijftig. Al deze cellen hebben gezonde bouwstoffen nodig om hun werk te kunnen doen, zichzelf op te bouwen en ook weer af te breken en af te voeren. Gezonde bouwstoffen krijgen ze uit gezonde voeding. Hoe goed zorg jij voor al de ontelbare cellen van jouw lichaam?

Antioxidanten om vrije radicalen onschadelijk te maken

Als je een appel doorsnijdt zie je snel dat er bruine plekken ontstaan. Dat is de invloed van zuurstof, we noemen dat oxidatie. We kunnen niet zonder zuurstof, maar deze letterlijk ‘zure stof’ heeft ook nadelen in ons lichaam. Bij het verbranden van suikers, koolhydraten en eiwitten in ons lichaam wordt zuurstof verbruikt waarbij bijproducten ontstaan die we vrije radicalen noemen.

Vrije radicalen zijn dus niet te vermijden, dat hoeft ook niet. Ze zitten ook in de lucht om ons heen en zonlicht op je huid geeft eveneens een reactie waardoor er vrije radicalen ontstaan. Maar het is wel goed om een teveel uit de weg te gaan. Sigarettenrook bevat heel veel vrije radicalen en door langdurige stress, intensief sporten of het eten van veel suikers en transvetten of het drinken van alcohol krijg je al snel een overdosis binnen. Probeer dit alles dus zoveel mogelijk te vermijden. Dit zal niet altijd meevallen, vandaar dat het eten van voeding met antioxidanten een goed idee is. Wat doen antioxidanten eigenlijk?

Antioxidanten voorkomen schade aan je lichaamscellen

Vrije radicalen kan je zien als agressieve moleculen met een “los handje”. Met dit losse handje trekken ze andere moleculen, cellen en DNA kapot. Hierdoor ontstaat verharding van weefsels en functieverlies.

Vrije radicalen zijn dan ook de bron van ziektes en veroudering in je lichaam.

Een overdosis aan vrije radicalen in je lichaam hangt samen met allerlei ziektes, waaronder hart- en vaatziekte en kanker, maar denk ook aan ontstekingen, beroertes, stijve gewrichten en Alzheimer. Ook iets onschuldigs als veel en snel rimpels krijgen heeft een link met teveel radicalen in je lichaam. Kijk maar eens naar de huid van rokers op leeftijd, dan zie je wat ik bedoel. Zoiets vindt ook binnen in het lichaam plaats.

Vrije radicalen kunnen onschadelijk worden gemaakt door antioxidanten.

Een lage dosis vrije radicalen in je lichaam is overigens nuttig, want ze helpen onze witte bloedcellen om virussen en infecties tegen te gaan. Maar over het algemeen hebben we al snel een overdosis vrije radicalen in ons lichaam.

Hoe kom je aan antioxidanten?

De beste manier om voldoende antioxidanten binnen te krijgen is via een grote variatie van gezonde voeding. Er zijn tegenwoordig ook supplementen met antioxidanten en zoals gezegd worden ze toegevoegd aan voedingsmiddelen. Dat is naar mijn mening de wereld op zijn kop. In een fabriek worden eerst gezonde producten dusdanig bewerkt dat ze geen gezonde antioxidanten (en andere bouwstoffen) meer bevatten en daarna worden ze weer kunstmatig toegevoegd. Zo heeft de natuur het nooit bedoeld.

Mijn advies is om ze volop te eten door middel van gezonde voeding, want dat heb je sowieso nodig om gezond en vitaal oud te worden.

We weten gewoon nog steeds niet precies wat er in een wortel zit. Er zijn veel onbekende stoffen die we nog niet hebben ontdekt als het gaat om onze voeding. Als je supplementen gaat eten in plaats van voeding, zal je absoluut bouwstoffen gaan missen die je cellen ook nodig hebben. Het is als vier wielen en een stuur kopen en denken dat je daarmee kunt autorijden. Soepel rijden heeft meer nodig. Eet je antioxidanten dus gewoon via je voeding. Gelukkig zitten ze volop in heerlijke voeding. Hieronder vind je mijn favoriete top zeven. Ik kies zoveel mogelijk voor de biologische versie.

Groenten zijn en blijven mijn superfoods nummer 1. Als de basis van onze voeding weer uit groenten zou bestaan, zouden we wel eens verbaasd kunnen staan van de energie die er bij iedereen los zou komen. Alle groenten zijn een fantastische bron van antioxidanten, met name de fel gekleurde. Eet ze daarom volop en in grote variatie. Mijn favorieten zijn knoflook en gestoomde broccoli.

Alle soorten fruit bevatten antioxidanten, alhoewel de ene soort veel meer dan de ander. Toppers zijn alle bosvruchten, dus al het kleine rode fruit. Maar denk ook aan avocado’s, rauwe vijgen en granaatappels. Eet vers fruit het liefst biologisch met schil. Gedroogd fruit bevat ook nog altijd een behoorlijke dosis antioxidanten, maar het nadeel is dat het vaak een hoog suikergehalte heeft. Dat is weer niet zo goed voor je bloedsuikerspiegel.

Kruiden en specerijen zijn de absolute toppers als het gaat om antioxidanten. Gebruik ze daarom volop in de keuken! Zowel vers als gedroogd is prima. Toppers zijn basilicum, bonenkruid, chilipoeder, dragon, gember, kerrie, knoflook, komijnzaad, gemalen kurkuma, oregano, peterselie en munt en tijm. Met name Provençaalse kruiden zijn dus uitstekende antioxidanten. Wees er royaal mee.

Kiemen zijn bommetjes vol met mineralen, vitaminen en enzymen. Het jonge leven in de kiem bevat veel bouwstoffen. We zouden ze naar mijn mening veel meer moeten eten. De topper hier is broccolikiemen. Volgens onderzoekers blijft de antioxidantwerking van broccolikiemen nog dagen actief in ons lichaam na het eten ervan. Dertig gram broccolikiemen zou evenveel antioxidanten bevatten als 600 gram broccoli. Je kunt ze vrij makkelijk zelf kweken. Zakjes zaad zijn op internet of in natuurvoedingswinkels verkrijgbaar.

Ongebrande, onbewerkte noten zijn niet alleen heerlijk maar ook prima leveranciers van antioxidanten. Denk met name aan walnoten, amandelen, hazelnoten en pecannoten. Eet ze puur of maak er zelf een melk van. Pas op met pakken notenmelk, meestal bestaan ze slechts uit water met suiker en 2% noten. Lees het etiket maar eens. Bewaar ongebrande noten in de koelkast om ze langer vers te houden.

Pure chocola (meer dan 70% cacao) is een traktatie die ik eigenlijk nooit kan afslaan. Gelukkig is het gezond. Met mate natuurlijk! Het bevat magnesium en tal van antioxidanten. Hetzelfde geldt dus ook voor rauwe cacaopoeder. Je kunt er heel veel lekkere dingen van maken.

Pitten en zaden bevatten onbewerkt ook antioxidanten. Ik gebruik ze volop. Toppers hier zijn sesamzaad en hennepzaad. Hennepzaad is een heerlijke en makkelijk verwerkbare superfood. Ik strooi het over salades en spreads en over soepen. Soms voeg ik een lepel toe aan een smoothie. Het is een rijke superfood met een hoge dosis antioxidanten. Lees hier meer over hennepzaad. Maar bedenk wel: eerst je groenten in grote variatie en dan pas superfoods!

Eigenlijk is de boodschap simpel: eet een zo groot mogelijke variatie aan verse en onbewerkte producten. Dan krijg je niet alleen voldoende antioxidanten maar ook voldoende andere bouwstoffen binnen. Wil je meer weten, lees dan mijn boek Het Energieke Vrouwen VoedingsKompas. In het geval van intensief sporten of ernstige ziekte kunnen supplementen een waardevolle aanvulling zijn. Doe dit in overleg met een goede orthomoleculair arts of therapeut.

Het energieke vrouwen voedingskompas

Het energieke vrouwen voedingskompas

Een schat aan kennis en waardevolle tips, Het Energieke Vrouwen Voedingskompas is de ultieme gids voor elke vrouw om inzicht te krijgen in hoe hormonen werken en hoe je zo lang mogelijk vitaal en gezond blijft.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , , , ,

Geplaatst: 10 december 2020

De psoas en het chakrasysteem: hoe staat het in verbinding met elkaar?

Waar huist jouw ziel? Misschien wel in de psoas! Dit is een belangrijke spiergroep in ons lichaam die bekendstaat als de ‘zetel van de ziel’, omdat er emoties worden opgeslagen. Als de psoas soepel werkt, heeft dit positieve invloed op je chakra’s.

‘Open je ogen en keer terug naar de kern binnen in de kern van jezelf.’ – Rûmî

Lees ook: Psoas: de spier van de ziel en het loslaten van angst en spanning

De psoas: de spier van je ziel

De psoas is de boodschapper. De spier groeit uit op de middellijn van je lichaam en dient als een soort verbinding tussen meerdere lagen, systemen en je emoties. De spier is de link tussen je centraal zenuwstelsel en je enterisch zenuwstelsel. De psoas is letterlijk een belichaming van je drang om te overleven en nog meer je verlangen naar succes. De boodschap van de spier kun je het beste begrijpen door goed en respectvol te luisteren naar je psoas en het spierweefsel goed te voelen, iets wat je innerlijke wijsheid heen en weer beweegt als een slinger. Je psoas, die energie uitstraalt, is oprecht een belangrijke spier die je lichaam bijeenhoudt.

Volgens de traditie van het taoïsme wordt de psoas gezien als ‘de spier van de ziel’. In de woordenboeken wordt het woord beschreven als de ziel van je immateriële essentie, een bezield principe, je wezen, actief en essentieel; het moraal en de emotionele aard van de mens. Hier ligt je verlangen naar integriteit, passie en kansen. De psoas laat de kwaliteiten van je ziel zien in je eigen lichaam.

Waar ligt de psoas?

De psoas ligt dicht tegen je ruggengraat aan en gaat zijdelings omlaag in de vorm van een piramide naar je buik, waar de spier uitloopt naar je dijbenen (de trochanters). Het is de enige ‘spier’ die je ruggengraat met je benen verbindt. De psoas wordt letterlijk vertaald als de energie die naar beneden loopt van je (ene) middellijn naar je (twee) benen en voeten. De zwaartekracht trekt je gewicht door je botten, celweefsel en spieren de aarde in, en de aarde kaatst terug in je benen en ruggengraat, geeft je energie, brengt je in beweging en heeft invloed op je uitdrukkingen. Dit is een constant gesprek tussen jezelf, de aarde en de kosmos.

Chakra’s

Chakra is een woord uit het Sanskriet dat een energetisch fenomeen omschrijft volgens Indiase, Chinese en Tibetaanse tradities. Een chakra stelt een wervelwind aan energie voor in je ‘subtiele’ lichaam, ook wel je aura genoemd. Volgens spirituele en genezende tradities bevindt het etherische lichaam of krachtveld zich in je fysieke lichaam. Ook al is dit krachtveld onzichtbaar voor de meeste mensen, chakra’s nemen de vorm aan van een spiraal en draaikolk, waar het middelpunt van je energie zit. Fysicus en energiegenezer Barbara Brennan zegt het volgende: ‘Chakra’s zijn niet alleen metabolieten, maar ook plekken die energie aanvoelen, ze vertellen je over de wereld om je heen.’

Het chakrasysteem is terug te leiden naar gesproken en geschreven tradities binnen in het Hindoeïsme, namelijk de Upanishads. Deze spirituele lessen zijn ook terug te vinden in eeuwenoude yoga-oefeningen, taoïstische alchemie, Japanse esoterie en het meridiaanstelsel van de Chinese acupunctuur. Chakra’s ontvangen en stralen energie uit. Ze begeleiden je levensenergie door verschillende punten in je energetische lichaam. Deze zogeheten elektrabuizen van je levenskracht, prana, chi en je energie zijn met elkaar verbonden via de belangrijkste chakrapunten.

De belangrijkste chakra’s gaan gepaard met een heel netwerk aan geestelijke zenuwen, ook wel nadi’s genoemd, naast het autonome zenuwstelsel en de zenuwknoop van de achterwortel van het ruggenmerg. Als je de nadi’s beschouwt binnen het Chinese meridiaanstelsel, zijn ze te zien in het fysieke lichaam.

Auraveld

In de jaren 30 was door middel van kirlianfotografie de krachtvelden te zien die rond de randen van objecten zaten, iets wat daarvoor alleen maar over gesproken werd in eeuwenoude tradities met betrekking tot het auraveld. Hierna volgde er een uitgebreid onderzoek. Wetenschapper dr. Valerie Hunt heeft niet alleen het auraveld bestudeerd, maar ook de connectie met het chakrasysteem. Ze ontwikkelde een toestel om hoge frequenties mee te meten en zo kon ze bio-elektrische energie die mensen uitstralen opnemen. Samen met de helderziende Rosalyn L Bruyere en Emilie Conrad, een ingenieur binnen de somatiek, kon ze het bestaan van een menselijk auraveld bewijzen. Met het zeven jaar durende project hebben Hunt en Bruyere niet alleen bewezen dat chakra’s bestaan, maar dat ze ook worden beïnvloed door onze gevoelens, gedachten en somatische ervaringen.

Door het onderzoek van auravelden en chakra’s door Bruyere worden inheemse Amerikaanse, Egyptische en Griekse vormen van genezingen ook erkend naast de spirituele/genezende tradities uit het Oosten. Bruyere, die het chakrasysteem uitvoerig heeft bestudeerd, zag ook in dat het auraveld en de bijbehorende chakra’s niet alleen een onderdeel zijn van onze persoonlijke reis, maar ook een uiting van het magneetveld van de aarde. ‘Chakra’s, auravelden en elektromagnetische velden zijn net zo oud als de aarde zelf. Juist met het chakrasysteem kun je ontwaken. Je chakra’s laten je zien hoe je omgaat met de realiteit en hoe je omgaat met jezelf, anderen, de wereld en het leven.’

Er zijn zeven belangrijke chakra’s of portalen om te ontwaken, gelegen langs de middellijn van het menselijk lichaam. De eerste drie liggen op de plek van de psoas en lopen via de maag naar beneden. Ook al komt de psoas niet in contact met de drie lagere chakra’s (wortelchakra, heiligbeenchakra en zonnevlechtchakra), als de spier met rust gelaten wordt, vloeien je gevoelens omhoog in je hart en vervolgens naar de hogere geestelijke punten.

Kortom, als de psoas niet wordt gehinderd, vloeien je gevoelens in de aarde en weer terug om je in verbinding te brengen met het universum. Het is een multidimensionale lotusbloem, die 360 graden draait en bloeit in elk deel van je lichaam; de spil van je emoties.

De wortelchakra

Bij de eerste en krachtige wortelchakra is het van belang dat je geaard en verbonden bent. Deze chakra ligt aan je ruggengraat bij je perineum en anus en hoort bij het element aarde. De wortelchakra is gelinkt aan de manier waarop jij verbonden bent met de aarde, hoe de aarde op jou reageert en je loslaat in een draaiende wereld. Pas als je geaard bent, kun je een geordend en samenhangend leven leiden en de aspecten van jezelf onderscheiden.

De wortelchakra staat in verbinding met je tastzin, pijn, genot, de kracht in je benen, je bijnieren en je oriëntatiegevoel. De chakra draait om overleven en de kleur is rood. Als de chakra verstoord raakt, dan voel je je angstig, onzeker en gefrustreerd, aangezien hier problemen wat betreft intimiteit en trauma (die ook in verbinding staan met je psoas) worden ervaren en verwerkt.

De heiligbeenchakra

De centrale heiligbeenchakra beschrijft je persoonlijke relaties, zelfvoldoening en seksueel verlangen. De chakra ligt tussen en achter je genitaliën en heiligbeen. Dit portaal wordt ook wel de hara of tan tien genoemd en is de kern van de zwaartekracht in je lichaam. In de baarmoeder ontstaat er een krachtige energie uit de embryonale levensboom die via de navelstreng je lichaam in stroomt en bijdraagt aan je wezen. De heiligbeenchakra hoort bij het element water en is gelinkt aan je emotionele lichaam, immuunsysteem en de manier waarop je grenzen stelt en in stand houdt. Het reguleert je geslachtsorganen, voortplantingsvermogen, seksueel verlangen en de mate waarin je bereid bent om je emoties te voelen. De kleur van deze chakra is oranje. Als de heiligbeenchakra niet in balans is, voel je dat in je bekken of spijsvertering. Er kan ook een hormonale onbalans zijn of dat je geïrriteerd of verlegen bent. Bovendien kun je geobsedeerd raken met seks en macht. Bij deze chakra moet je denken aan je tevredenheid, intuïtie, creativiteit en de manier waarop je je thuis voelt.

De zonnevlechtchakra

De zonnevlechtchakra beschrijft je integriteit, zelfactualisatie en zelfverzekerdheid. Ironisch genoeg leren mensen vaak via deze chakra hoe ze hun psoas kunnen besturen. Door spanning vast te houden of uit dit portaal te halen, probeer je een doel te bereiken in een leven dat erg onvoorspelbaar is. Maar door dat te doen, raak je niet meer geaard en verlies je de verbinding met je hogere chakra’s.

De chakra ligt tussen je borstbeen en navel en de zonnevlecht is de kern van je zonnevlechtchakra. Net zoals de zon, is de kleur ervan goudgeel en het bijbehorende element is vuur. Vanuit je zonnevlechtchakra vind je je wilskracht, kun je de juiste beslissing nemen en een gezond ego creëren. Op deze plek in je lichaam verteer je niet alleen je eten, maar verwerk je ook nieuwe ervaringen in het leven. De zonnevlechtchakra is gelinkt aan je pancreas, enzymen en de verhouding van vetten en eiwitten.

Als de chakra verstoord raakt, heb je misschien een laag zelfbeeld, last van een eetstoornis of depressie, ben je besluiteloos, maak je slechte keuzes of ervaar je veel kwade gevoelens. Door middel van deze chakra kun je je verantwoordelijk en productief gedragen. Je straalt en bent de beste versie van jezelf.

De hartchakra

De hartchakra beschrijft je wijsheid, kracht, balans en liefde. Als je geaard en verbonden bent met deze chakra, vind je pas je ware passie en kun je die uiten. De hartchakra is een plek van dualiteit, er is een balans tussen tegenpolen: yin en yang, Eros en Thanatos, man en vrouw. Al deze dingen zijn in harmonie met het portaal van het hart.

Het bijbehorende element van de chakra is lucht en de kleur is groen. Onvoorwaardelijke liefde, hoop, compassie, je identiteit, vertrouwen, vergevensgezindheid, stabiliteit en balans. Dat zijn de zaken die gelinkt zijn aan je vierde chakra. Je hartchakra reguleert je zwezerik en als die verstoord raakt, ondervind je misschien problemen met je bovenrug, schouder, longen, ademhaling of je ruggengraat. Ook kun je wanhopig, jaloers of angstig zijn. Je compleet voelen is een essentieel onderdeel van de hartchakra, de plek waar je compassie, empathie en optimisme centraal staan.

De keelchakra

De belangrijkste energie in je keelchakra komt voort uit eerlijke communicatie. Sommigen beweren dat de vezels van je psoas vloeien door je vijfde chakra. De keelchakra ligt ter hoogte van je schildklier en staat om verbinding met alle stadia van genezing. Deze chakra heeft vooral nauw contact met je wortelchakra, omdat hier je verlangens uitgesproken worden.

De bijbehorende kleur is blauw en bij deze chakra zijn vertrouwen, loyaliteit, wijsheid, zelfvertrouwen, intelligentie en de waarheid van belang. De keelchakra reguleert je schildklier, waar de hormonen invloed hebben op alle organen, spieren en cellen. In je schildklier is er een link tussen je hormonen en je metabolisme en de functie van je organen. Je hartslag, cholesterol, gewicht, energieniveau, spierkracht, de conditie van je huid, menstruatie en je geheugen worden allemaal beïnvloed.

Deze chakra staat ook in verbinding met je bijschildklier, trachea, halswervels, stembanden, nek, schouders, armen, handen, slokdarm, mond, tanden en tandvlees. De keelchakra focust zich op communicatie, creativiteit en genezing. Als je geaard bent, kun je verantwoording nemen voor je eigen belangen en gebruikmaken van je zelfkennis. Je spreekt de waarheid vanuit je vijfde chakra.

De zesde en zevende chakra

De voorhoofdchakra (zesde) en kruinchakra (zevende) zijn het venster naar je ziel en de poort naar een mysterieuze onbekende wereld. Beide chakra’s zijn gelegen in je schedel binnen in de pijnappelklier of in het midden van je twee hersenhelften, maar ook boven je hoofd vanaf je geboorte. Een ontwaakt bewustzijn.

Bron: Liz Koch – coreawareness.com

Psoas, De spier van de ziel

Psoas, De spier van de ziel

In Psoas de spier van de ziel, symbool voor de verbinding tussen lichaam en ziel van Liz Koch leer je de psoas, een belangrijke spiergroep, kennen en activeren om balans in je autonome zenuwstelsel te herstellen. Niet voor niets wordt de psoas de zetel van onze ziel genoemd; de plek waar onze emoties worden opgeslagen. In prachtige taal vertelt Liz Koch hoe we de psoas kunnen activeren en zo de balans in ons autonome zenuwstelsel herstellen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , ,
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel