Privacyreglement

Jouw privacy
Indien je deelneemt aan Inspirerendleven.nl worden je persoonsgegevens bewaard, zoals naam, adres, woonplaats en overige informatie die je zelf plaatst. Deze persoonsgegevens worden door Inspirerendleven.nl gebruikt voor het onderhouden van contact, het verrichten van marktonderzoek en het informeren per post of e-mail over relevante producten en diensten van Inspirerendleven.nl. De persoonsgegevens die je verstrekt worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Je kunt in je gebruikersprofiel aangeven of je al dan niet bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Bekijk hier ons privacystatement.

Cookies
Bij bezoek aan het gebruikersgedeelte van de website verzamelt Inspirerendleven.nl door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internetbrowser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van je computer plaatst. Hierdoor is de website in staat jou bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies worden gebruikt om jou zo snel en eenvoudig mogelijk naar je eigen persoonlijke pagina te leiden, om de website beter op de behoeften van gebruikers af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken, jou terugkerende deelname te verzekeren en om je informatie te verstrekken over de diensten en producten van Inspirerendleven.nl.
De gegevens van gebruikers worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt jouw browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Beveiliging gegevens
Inspirerendleven.nl hanteert een hoog niveau van beveiliging voor je gegevens zodat derden niet zomaar toegang tot de gegevens krijgen. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op beveiligde (SSL) servers en die zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. Het gebouw/de gebouwen waar de servers zich bevinden is/zijn bovendien goed beveiligd.

Recht van toegang en correctie
Je hebt te allen tijde het recht van toegang tot de persoonsgegevens die je geregistreerd hebt en kunt deze desgewenst zelf in je gebruikersprofiel wijzigen en/of verwijderen.