Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 30 oktober 2021

Jezelf beschermen wanneer je hart gebroken is (niet alleen in de liefde)

Akke-Jeanne Klerk schreef met Psychologie van een gebroken hart een prachtig, hoopvol boek over iets wat ons allemaal overkomt in ons leven: een gebroken hart. Na een verbroken liefde, maar ook na het verlies van een dierbare, een onvervulde levenswens of het verlies van een baan kunnen we ons hart breken. Een moeilijk en verdrietig proces, maar Akke-Jeanne laat ons zien dat het herstelproces begrijpen – het omzetten van een gebroken hart in persoonlijke groei – perspectief biedt. In dit artikel legt Akke-Jeanne uit hoe zelfbescherming werkt.

Een strijd om pijn tegen te houden

De ene keer breekt ons hart als gevolg van het plotseling ineenstorten van onze wereld; een toestand waar we ons zonder enige vorm van voorbereiden opeens toe te ver­houden hebben. De andere keer breekt ons hart geleide­lijk en zijn we onderworpen aan een gradueel proces van verlies. In dat laatste geval beseffen we langzaam dat er geen ontkomen aan de uitkomst is. Voordat we verlies onder ogen zien, leveren we eerst een strijd om de pijn te­gen te houden. Dat doen we allemaal. Als we pijn kunnen ontlopen kiezen we daarvoor.

Het beleven van moeilijke gevoelens

Zo ook Saskia die dreigend hartzeer jarenlang probeerde af te wenden. Haar verhaal laat zien welke fasen voorafgaan aan aanvaarding. Ook toont haar verhaal dat we er uiteindelijk niet omheen kunnen om de moeilijke gevoelens te beleven en dat het beleven daarvan je uiteindelijk helpt verder te gaan.

‘Ik had kinderen gewild,’ vertelde Saskia.

Ze kneep haar lichtgroene ogen samen en wachtte nauwlettend op mijn reactie. Ik voelde een beklemming alsof mijn reactie het verdere verloop van het coachtraject zou bepalen. Saskia, een kleine tengere vrouw van midden veertig met lang zwart haar en felrode lippen, was eerder bedachtzaam de ruimte binnengekomen en had keurend om zich heen gekeken of de inrichting haar beviel.

Ze begon haar verhaal over haar ouders die altijd klaar gestaan hadden voor anderen. Toen zowel haar vader als moeder door omstandigheden geen baan had, en zij als gezin moeite hadden rond te komen met een beperkt budget, zetten haar ouders zich actief in voor andere gezinnen die eveneens met moeite konden rondkomen. De ideologie dat je niet alleen leeft voor jezelf maar dat je leeft voor een gemeenschap was Saskia met de paplepel ingegoten.

De verbinding met anderen, zoals haar ouders die hadden gehad, had zij ook in haar eigen leven geprobeerd te creëren, maar die ervoer ze niet. Noch in haar privéleven noch in haar werkende leven voelde zij zich senang. Op haar werkplek waren er de laatste jaren zo veel reorganisaties geweest dat ze nu met tegenzin naar haar werk ging. Er hing een sfeer van ‘ieder voor zich’. Ze wilde graag iets nieuws gaan doen, maar ze had geen idee wat. Daarom wilde ze met mij praten. Ze zuchtte diep toen ze zichzelf hardop afvroeg wat de zin van haar leven was.

In dat eerste gesprek met mij was ze overwegend lusteloos, maar af en toe deed ze ferme uitspraken. Die uitspraken verraadden een kracht en levenslust die verder weinig ruimte kregen in het gesprek, omdat haar moedeloosheid het weer overnam. Toen ik haar vroeg een voor haar motiverend toekomstbeeld te beschrijven, viel het me op dat ze in haar antwoord weinig verbeeldingskracht inzette. Ik zei dat ook tegen haar.

‘Fantaseren is zinloos,’ zei Saskia daarop.

De stelligheid waarmee ze deze uitspraak deed verbaasde me, maar maakte me ook nieuwsgierig.

‘Welke ervaring heb je met zinloze fantasieën?’ vroeg ik haar.

Daarop antwoordde ze dat ze kinderen had gewild. Pijn en verdriet tekenden zich af op haar gezicht toen ze hierover sprak. Uit de rest van het gesprek bleek dat de ongewenste kinderloosheid een hartverscheurende ervaring voor haar was geweest en dat het dat bij tijd en wijle nog steeds was.

Bescherming door niet te fantaseren

Het was goed invoelbaar waarom Saskia zichzelf had beschermd door niet langer te fantaseren over haar toekomst. Ze had ervaren dat de aanvaarding van ‘dat het nu eenmaal zo is’ met de minste vorm van verzet gunstig gewerkt had voor haar, met name in de periode nadat zij en haar partner uit elkaar waren. Maar de radicale wijze waarop zij iedere wens en behoefte sindsdien aan de kant zette, kostte haar ook iets wezenlijks.

Ze was iets van zichzelf kwijtgeraakt door haar dromen en verlangens op te offeren. Het gevolg was dan ook dat ze chronisch vermoeid was, geen motivatie had en haar leven weinig betekenisvol vond.

Beschermingsmechanismen

Haar zelfbescherming kostte haar dus ook wat. Verlies dat gepaard gaat met deze – tijdelijk effectieve – vorm van zelfbescherming, moeten we op een gegeven moment ook onder ogen zien. Bescherming heeft ons wellicht veel gebracht, het was misschien noodzakelijk om in een bepaalde fase te overleven. Maar wanneer we te radicaal te werk gaan, is de strijd die we leveren niet langer iets in de buitenwereld maar iets in onze binnenwereld.

We zijn in strijd met het natuurlijk groeiproces in onszelf en met wat zich spontaan in ons aandient om uitgeleefd te worden. Het beschermingsmechanisme wordt dan iets dat tegen ons gevoel van welzijn in werkt.

Zo maken we allemaal gebruik van beschermingsmechanismen, en zeker als ons hart gebroken is. Wanneer we herkennen dat we pijn proberen tegen te houden, kunnen we voor onszelf nagaan of we iets aan die bescherming willen doen. In mijn ervaring voelen we ons het meest senang wanneer we onze persoonlijke vrijheid vergroten en onze angsten de baas zijn. Dat houdt in dat we andere manieren moeten zoeken om onszelf te beschermen.

Ik zei tegen Saskia dat het aan haar was of zij wilde bekijken welke mogelijkheden ze nog meer tot haar beschikking had. Ze was al bekend met strijden en beschermen. En wat als ze zich iets vaker zou overgeven aan het moment? Hoe zou het zijn als ze niet van tevoren zou bepalen wat wel en niet gewenst was, maar zichzelf liet verrassen door wat er zich van binnenuit aandiende als wens. En met die vragen sloten we die sessie af.

Hulp bij aanvaarding

Wanneer onheil dreigt is het zinvol eerst na te gaan of je kunt ontkomen aan de pijn die bij een gebroken hart hoort. Is er een kans dat strijd een ander resultaat oplevert? Welke houding en/of acties leiden tot een potentieel ander resultaat? Je bent er niet bij gebaat de handdoek te vroeg in de ring te gooien, net zo min als dat je blijft strijden tegen beter weten in.

Psychologie van een gebroken hart

Psychologie van een gebroken hart

'Psychologie van een gebroken hart' van Akke-Jeanne Klerk laat zien dat een gebroken hart kan helen, en dat je er zelfs sterker uit kunt komen! Ontwikkel compassie met jezelf en anderen, neem de regie in eigen hand en stippel je eigen koers uit. Zo open je de deur naar de volle ervaring van het bestaan en ben je vrij om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Volg je hart opnieuw!

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , ,

Geplaatst: 29 oktober 2021

Zo herken je een giftige relatie

Een giftige relatie is een verbinding die schadelijk voor je is. Je zou kunnen zeggen dat een giftige relatie de ergste vorm van ‘negatieve menselijke energieke besmetting’ is; het beïnvloedt je vanbinnen en vanbuiten. Het heeft een negatieve invloed op de manier waarop je naar de wereld kijkt, en nog belangrijker: de manier waarop je naar jezelf kijkt.

In een giftige relatie kun je het gevoel krijgen dat je steeds meer van jezelf kwijtraakt. Je kunt het vaak niet benoemen, maar langzaam maar zeker verlies je een stukje van je eigen identiteit. Je weet vaak niet meer wie je echt bent, wat je zelf wilt en wat je kunt doen om je beter te gaan voelen. Als je vermoedt dat je een giftige relatie hebt (gehad), dan helpt dit eerste deel van het boek je om je vermoedens te bevestigen of om ze te betwisten. Ook krijg je opties wat je vervolgens kunt doen om ervan te ontgiften.

Niet alle giftige relaties zijn hetzelfde

De term ‘giftige relaties’ omvat een breed spectrum van allerlei soorten verbindingen. Aan de ene kant van het spectrum is het gif in de relatie mild. Het is dan slechts het onbedoelde bijproduct van twee ‘normale’ mensen die gewoon niet goed weten hoe ze een gezonde relatie met elkaar kunnen onderhouden. Er kan dan sprake zijn van een gebrek aan persoonlijke grenzen en slechte communicatie ten gevolge van emotionele en mentale onvolwassenheid, vaak veroorzaakt door pijn en trauma’s uit de jeugd. Wanneer er niet-geheelde jeugdwonden zijn bij een of beide partners kunnen problemen ontstaan, zoals afhankelijkheid, giftige projectie en angst. Een of beide partners weten hierdoor vaak niet hoe ze op een gezonde manier met tegengestelde belangen, verlangens, waarden of overtuigingen kunnen omgaan.

Aan deze kant van het spectrum van mild giftige relaties kunnen dit complexe problemen zijn om op te lossen, maar ze hoeven dat niet te blijven. Aan de andere uiterste kant van het spectrum bevinden zich de zeer giftige relaties, en dan is het een heel ander verhaal. Dat is het geval wanneer het om relaties gaat met narcisten, psychopaten of andere mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Dat is een recept voor extreem misbruik en lijden.

Elke relatie is anders en heeft een andere dynamiek, maar je kunt wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken noemen van giftige relaties. Wanneer je je bewust wordt van deze tekenen en ze leert herkennen, dan kun je jezelf beschermen tegen meer hartzeer.

Een van de belangrijkste dingen die je kunnen wijzen op een giftige relatie is gewoon hoe je je voelt. Je kunt je uitgeput en/of depressief voelen. Je hebt ook het gevoel dat de relatie je meer energie kost dan dat deze je oplevert.

Is deze relatie het redden waard?

Als je er nog moeite mee hebt om erachter te komen of je relatie giftig is/was of niet, dan zijn er enkele vragen die je jezelf kunt stellen over je relatie.

Hoe meer je met ‘nee’ antwoordt, hoe groter de kans is dat je een giftige relatie hebt (gehad).

Je kunt je partner niet ‘repareren’ of ‘redden’

Probeer hoe dan ook nooit om een therapeut voor je partner te zijn, omdat dat hem of haar berooft van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Richt je in plaats daarvan op jezelf en wederzijdse groei in de relatie. Dat kan natuurlijk alleen wanneer twee personen willen samenwerken om de verbinding te verbeteren. Om je relatie te redden, is het noodzakelijk dat beide partners echt bereid zijn om die extra stap te zetten en het werk te doen. Als jij steeds de enige bent die energie in je relatie stopt, besef dan dat je relatie al dood is. Het is dan tijd om een ontsnappingsplan te bedenken.

Boekentip Inspirerend leven: Detox je liefdesleven van Mjon van Oers

Heb je veel ‘nee’ geantwoord op de vragen en zou je je liefdesleven willen ontgiften om ruimte te maken voor ware liefde, en bovenal liefde voor jezelf? Dit fragment komt uit Detox je liefdesleven van Mjon van Oers waarin ze sleutels geeft om te herstellen van giftige relaties en meer zelfliefde te cultiveren.

Detox je liefdesleven

Detox je liefdesleven

Heb je veel ‘nee’ geantwoord op de vragen en zou je je liefdesleven willen ontgiften om ruimte te maken voor ware liefde, en bovenal liefde voor jezelf? Dit fragment komt uit Detox je liefdesleven van Mjon van Oers waarin ze sleutels geeft om te herstellen van giftige relaties en meer zelfliefde te cultiveren.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Geplaatst:

Burn-out & HSP: wat is de diepere boodschap van je burn-out?

Als je burn-out bent geraakt, ben je uitgeput op meerdere niveaus: fysiek, emotioneel en mentaal. Vergeet ook vooral niet het zielsniveau, dat van zingeving. Juist als je hoogsensitief bent, kan dit voor jou belangrijk zijn en kan er een sluimerende behoefte aan zingeving zijn. Blijvend herstellen en nieuwe uitval voorkomen, kan door je af te vragen wat de zin is van burn-out. Als je onderzoekt hoe het zover heeft kunnen komen, kun je de cirkel van uitputting doorbreken.

Burn-out en zingeving

Herstel vindt plaats op dezelfde niveaus en min of meer in deze volgorde; eerst uitrusten, bijslapen, goed eten, bewegen, je emoties verwerken, je denkpatronen doorzien. In een eerder artikel beschreef ik al de zeven stappen die nodig zijn voor je herstel op de verschillende niveaus.

Hier ga ik dieper in op wat burn-out ons ten diepste wil leren. Als we de boodschap van burn-out ter harte nemen, kunnen we blijvend herstellen. We nemen onze diepere verlangens en behoeftes serieus en ervaren daardoor meer zin. Ons leven is dan wezenlijk veranderd.

Burn-out wil zeggen: ga weer voelen

Burn-out is in essentie een uitnodiging om te voelen en zo trouw te zijn aan jezelf, in plaats van te willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Vaak ontstaat burn-out doordat we veel te lang zijn doorgegaan. We zitten in ons hoofd en laten ons leiden door ‘wat moet’. Ondertussen voelen we onze grenzen niet.

Om te herstellen en een nieuwe burn-out te voorkomen is het van belang om je bewust te zijn van wat je voelt in je lichaam. Hoe meer je met je aandacht bij jezelf kunt blijven, bij je eigen gevoel en behoefte, hoe minder energie je verliest. Sta stil en luister naar wat er aan behoefte, aan impuls, in je opkomt en oefen om daarnaar te handelen. Wil je slapen? Dan ga je slapen. Heb je zin in een stukje wandelen? Dan ga je een stukje wandelen. Doe het zolang je er zin in hebt, en niet langer.

Leer niksen als je uitgeput bent

Ga thuis een beetje rommelen, zoals tuinieren of een la opruimen. Laat je leiden door wat je in en rond het huis tegenkomt, het hoeft niet tot resultaat te leiden. Op deze manier verbind je je met je omgeving, en met je leven nu. Dat klinkt misschien niet erg efficiënt of verantwoord, maar voor het levensgevoel kan het heerlijk zijn en dat is belangrijk voor je herstel. Zeker als je gewend was geraakt om altijd nuttig bezig te moeten zijn, is het goed om te leren niksen.

In het nu zijn zorgt voor rust

Stilstaan bij wat er nu is, en niet denken aan wat er straks moet, betekent ook kunnen ontspannen en genieten. Dan kun je weer voelen waar je zin in hebt. Wat helpt is mediteren, even stil zijn en je aandacht naar binnen richten. Zo kom je tot jezelf. Een paar keer wat dieper inademen en rustig uitblazen, brengt je in het nu. Wat ook goed werkt is je lichaam ontspannen, door vanaf je voeten tot aan je hoofd je lichaam in gedachten langs te lopen. Ontspan je benen, je armen, je rug en buik, je hoofd en je gezicht. Dit brengt je in een diepe rust.

Mediteren volhouden

Mediteren kan lastig zijn. Niet alleen voor mensen die niet goed kunnen stilzitten. Voor hen kan een bewegingsmeditatie nuttig zijn, zoals wandelen, dansen, yoga of tai chi. Het kan ook zijn dat je nare gevoelens onder ogen te zien hebt, die opkomen zodra je stil bent.

Laat je niet afleiden, ga door! Want als je blijft weglopen voor pijnlijke emoties, kom je ook niet bij je gevoel. Dan ontdek je ook niet wat je grenzen en je behoeftes zijn. Elke keer als je onrust ervaart of veel energie bent verloren, sta stil en word je bewust van wat in je leeft.

Mediteren hoeft geen ingewikkeld ritueel te zijn

Waar het om gaat is de stilte in jezelf op te zoeken. Al is het maar vijf minuten. Het belang van mediteren en stil zijn is dat je je bewust kunt worden van je essentie, of je ziel. Je kunt voorbij je gedachten en gevoelens en emoties gaan. Hoe doe je dat? Hier vind je een eenvoudige meditatie-oefening:

Ga rechtop zitten in je stoel, doe je ogen dicht, voel je rug tegen de leuning en je voeten op de vloer. Haal drie keer wat dieper adem, adem rustig in en blaas rustig uit. Richt dan je aandacht op een plek diep van binnen waar het stil is. Blijf even in deze stilte. Als je merkt dat er gedachten opkomen, laat je ze gewoon weer gaan. Stel ze voor als wolken aan de hemel die voorbij drijven. Richt dan je aandacht weer op de stilte diep van binnen. Voel je voeten op de vloer. Blijf nog even zo zitten. Haal dan weer wat dieper adem en beweeg je vingers, handen, armen en benen. Rek je uit, en als je er klaar voor bent doe je je ogen weer open en kom je met je aandacht terug in de kamer.

Confrontatie met negatieve gedachten

Je kunt ook negatieve gedachten tegenkomen. Je hebt misschien weinig begrip ervaren voor wie je bent en bent daardoor aan jezelf gaan twijfelen. Daaruit kwam dat idee voort dat je het goed moet doen, omdat je dacht dat je iets niet goed deed. Mediteren en de stilte opzoeken kan in het begin dus onaangenaam zijn. Maar als je doorzet en accepteert wat er is aan gedachten, gevoelens en emoties, dan lost al het ongemakkelijke op. En daaronder vind je rust, vrede, vreugde.

Bezieling in je werk

Als het goed is, sta je na een tijd anders in het leven. Je bent bewuster geworden. Als je kunt voelen wat je diep van binnen echt verlangt, waar jouw bezieling, kan een nieuwe richting in je leven of werk zichtbaar worden. Dan kun je gaan doen wat veel beter bij je past en waar je weer energie van krijgt.

Onthoud bij je verdere levensreis de lessen van burn-out: sta regelmatig stil om te voelen of je nog op de goede weg bent. Wees stil en vraag je af: welke stap kan en wil ik nu zetten? Op die manier kom je zonder uitgeput te raken op je bestemming.

De belofte van burn-out

De belofte van burn-out

In mijn boek De belofte van burn-out vind je informatie over de verschillende niveaus waarop je burn-out bent geraakt en hoe daarop weer te herstellen. De interviews met de vele hooggevoelige personen die ik heb gehouden laten zien welke klachten je zoal kunt hebben en bieden erkenning en herkenning. Ze vertellen ook wat hen heeft geholpen om weer te herstellen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:

© Lusanne Hogeweg


Tags: , , , , ,

Geplaatst: 28 oktober 2021

De spirituele betekenis van het Schaap: wat betekent het als je steeds schapen tegenkomt?

Wollig ben je schaap. Sommigen gebruiken jou om in slaap te komen en tellen hele kuddes achter elkaar. Eigen gereid en bereid om de koppen tegen elkaar te knallen om een standpunt te maken of om vooral niet te wijken waar jij voor staat. Dartelen in de wei dat doen jouw lammetjes, maar zelf kun je er ook nog wat van. Het schaap laat je zien dat je best eens uit de bocht springen, want zelfs voor het schaap is het kuddegedrag soms te veel.

Helemaal in je element

Het is geweldig om te zien. Lammetjes, die net geboren precies weten wat ze moeten doen: een uier zoeken en drinken. Puur op instinct en intuïtie. Eenmaal een paar uur ouder beginnen ze al te dartelen. Onhandig springen en huppen met vier pootjes in de lucht. Helemaal in hun elementje dat ze op de wereld zijn geland.

Ben jij (nog) wel eens helemaal in jouw element? Dat je een vreugdedansje maakt of een sprongetje van geluk? Gewoon, omdat je dat gevoel hebt en jouw lichaam vraagt om een vorm van uiting hiervan. Ook al is het misschien net zo ongecontroleerd als dat van het net geboren lam. Geweldig! Maar als je dit niet (meer) zo vaak hebt of helemaal niet meer, dan vraagt het schaap je op zoek te gaan naar waar dit gevoel gebleven is.

Denk (daar is jouw hoofd heel goed in) eens na wanneer het voor het laatst was dat je overvallen werd door dat geweldige gelukzalige gevoel. Wanneer was dat? En waarom? En dan kun je ook de link leggen waarom je dat gevoel nu minder of niet meer hebt. Ben je toch gevallen voor de zekerheid van het gangbare en bestaat het leven vooral uit moeten?

Achter de meute aan

Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dat is een waarheid als een koe, maar dat is dan weer een ander dier. Schapen volgen inderdaad de leider. Dat is meestal de oudste van de kudde en ook meestal een ooi. De ram heeft daar geen problemen mee, want hij weet dat zij veel beter is in het onthouden van goede plekjes om te grazen en de weg terug weet naar stal. Hij zal zich meer bezighouden met het in de gaten houden van de kudde. Is er gevaar dan staat hij er direct. Samen met de leidende ooi trouwens, want zij is beschermvrouwe van de kudde.

Zo vertrouwt de hele kudde op haar kunnen en als zij vertrekt, vertrekt de rest ook. Als je de link naar de huidige maatschappij legt, dan kun je wel eens moe zijn van de 3e dimensiewereld. Je verbazen. Je kunt zelfs boos worden van het kuddegedrag, het zo mak als een lammetje blindelings volgen zonder zelf na te denken of wat ‘de rest’ doet nou wel zo verstandig is, of op waarheid berust.

Iedereen maakt eigen keuzes

Lief mens, besef je dat dit allemaal een reden heeft en jij alleen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor jouw leven, ook al zit er misschien een enorme drive in jou dat je mensen wilt redden. Dat kún je namelijk niet. Wat je wel kunt doen is de keuzes, wat die ook zijn, van anderen respecteren. Het hoeven niet jouw keuzes te zijn en je hoeft anderen ook niet te overtuigen. Iedereen heeft zijn/haar eigen waarheid en dat weer gekoppeld aan zijn/haar zielsafstemming. Aangezien ongeveer tweederde van de mensheid in 3D zit, is het logisch dat deze mensen achter de meute aan hobbelen. Laat het, zoals het is. Maak je geen zorgen, verspil geen energie, want velen zijn totaal onbereikbaar en jouw goedbedoelde inspanningen komen in de spambox terecht, wat je ook probeert. Waarom? Dat lees je hieronder.

Communiceren als een schaap

Hoe communiceer jij? Draai je om de hete brei heen? Of zeg je vaak helemaal niets en als het er dan uit komt dan wordt het vaak omslachtig, omdat je niemand wilt kwetsen. Het schaap vraagt je hier verbetering in aan te brengen. Gewoon, omdat jij ook recht toe recht aan mag zeggen wat er op jouw hart ligt, zeker als anderen proberen over jouw grenzen heen te gaan. Lief mens, jij bent zo liefdevol dat je zelfs in die gevallen nog rekening gaat houden met de ander, die jou eigenlijk pijn doet. Dat is echt niet de bedoeling, hoor.

Als bij het schaap een lam van een ander probeert te drinken of in de weg staat, dan wordt het met een vriendelijke kopzwaai aan de kant gebonjourd en als er volwassen tegenover elkaar staan, dan is het gewoon koppen tegen elkaar. Lekker duidelijk en niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Iedereen weet weer waar hij of zij staat, en weer door.

Stop het herkauwen van situaties

Het komt ook vaak voor dat jij nog uren, misschien wel dagen blijft zitten met iets en maar blijft herkauwen in jouw extra schapenmaag (want een schaap is een herkauwer). Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan wat de ander, over wie jij aan het herkauwen bent, op dat moment aan het doen is? Die is de situatie, of wat het dan ook was allang weer vergeten! En jij blijft jouw mooie tijd op aarde maar besteden aan onbenullige zaken. Puur uit twijfel over jeZELF, want je wilt het altijd goed doen en iedereen te vriend houden. Lief mens, DAT KAN NIET! En het leuke is, het HOEFT ook niet. Als je altijd maar meegaat als een rietje in de wind, dan raak je jeZELF echt kwijt.

Temper je zelftwijfel

Twijfel of zelftwijfel komt voort uit het niet op één lijn zitten van jouw 5e dimensieziel en jouw doen en laten. Het ontkennen of niet erkennen van jouw innerlijke kracht en prachtige liefdevolle energie. Te weinig zelfvertrouwen en jeZELF te weinig waarde toekennen. Daardoor ga je gedrag vertonen dat bij de 4e dimensie hoort in situaties, waarin het niet loopt, zoals het jouw intentie was. Daar is dat schuldgevoel weer en weer het twijfelen aan jeZELF. “Ik bedoelde het toch goed?” “Hoe kan het nou dat ze het niet zien of begrijpen. Wat doe ik toch verkeerd?” Stop daarmee, lief mens. Het brengt je niets.

Het is volslagen logisch dat je hierin terecht komt qua doen en laten. Als 5e dimensieziel, ligt wat je in de 4e dimensielevens als ervaringen hebt opgedaan nog heel dichtbij. In de 5e dimensie mag je ineens weer nieuwe dingen leren, zoals het gaan staan voor jeZELF, maar dan op een liefdevolle manier, waarbij je niet meer van jouw eigen ZIJN afwijkt. Als dat dan niet lukt, dan is het meest voor de hand liggend dat je terugvalt op wat jouw ziel heeft opgeslagen uit vorige levens in de 4e dimensie. Hierdoor kon je nog enigszins aansluiting vinden, namelijk met de 3e dimensie de wereld. Maar je hoeft je niet meer te verlagen en dat is precies wat jouw 5D ziel je nu laat zien.

Wollig

Het zijn anderen, die je niet begrijpen of kúnnen begrijpen. Bij deze mag je voor eens en voor altijd onthouden dat dat helemaal niet jouw probleem is. En dat je zeker helemaal geen tijd en energie hoeft te besteden om weer op één lijn te komen. Want, en je zult al heel veel ervaringen op dit front hebben, je komt nooit op één lijn.

Dat komt doordat het merendeel van de mensheid (nog) een zielsafstemming in de 3e dimensie heeft en dan is het gat gewoon te groot. Andersom geldt het ook. Jij begrijpt hen ook niet (meer). Voor beide zielen is de drijfveer in het leven zo totaal anders, dat je elkaar gewoon niet kán bereiken. Wie welke poging ook waagt. Het enige wat je kan doen, is het laten voor wat het is en niet in de voorzichtige modus overschakelen en lekker wollig worden, want dan begrijpt helemaal niemand er meer iets van. Blijf gewoon lekker dicht bij jeZELF. Als anderen dat niet kunnen bevatten, dan zit je niet in de juiste kudde. Punt.

Schaapjes tellen

Hoe is het met jouw slaap gesteld? Slaap je voldoende? En dan wordt niet bedoeld dat je verplicht acht uur achter elkaar moet gaan liggen knorren (omdat dat gezond schijnt te zijn). Het ritme van het schaap is namelijk heel anders. Die heeft een soort eat, sleep, repeat ritme. Luister je goed naar jouw lijf? Volg je jouw natuurlijke ritme? Sommige zielen hebben genoeg aan vier uur slaap per nacht en doen dan een tukkie overdag ergens. Erg? Nee hoor, doe vooral wat voor jou goed voelt, zolang je maar naar jouw lijf luistert.

Misschien ben je niet in de gelegenheid, door wat voor reden dan ook, om zomaar even een powernap te nemen. In dat geval kun je twee dingen doen:
1: De tijd en ruimte creëren om wel een dutje te doen.
2: Geen dutje doen, maar dan wel goed zorgen dat je ’s nachts voldoende slaap krijgt.

Volg je eigen ritme

Voldoende slapen is voor iedereen anders. Je kunt zelf voelen hoeveel slaap je ‘nodig’ hebt om vervolgens weer vol energie door te kunnen. Merk je dat jouw batterij weer snel leeg is, dan gaat er toch ergens iets mis. Om jouw gezondheid en immuniteit te waarborgen, is slapen als aardse bezigheid belangrijk. Zorg daarom goed voor jouw lijf en pak rust wanneer het dat aangeeft.

Dit onmogelijk maken, is natuurlijk een van de grootste en geweldigste manieren om de mensheid uit balans te halen. Werktijden, schooltijden, enzovoorts zorgen ervoor dat wekkers nodig zijn om je ‘tijdig’ wakker te maken, terwijl jouw ZIJN daar nog helemaal niet aan toe is. Dat betekent dat je elke dag eigenlijk tegen jouw natuurlijke ritme in leeft, omdat de maatschappij dat van je vraagt. Ooit bij stilgestaan?

Lief mens, daarom is het zo belangrijk om vanuit jouw ZIJN te gaan creëren. Jouw leven vorm te geven hoe het helemaal bij jou past, zodat je niet meer afhankelijk bent van de verplichtingen om ‘op tijd’ te leven, tenzij je daar zelf voor kiest, omdat je dat wilt. Een afspraak met een vriend of vriendin bijvoorbeeld. Maar dat is alleen maar leuk en geeft je energie…

Fel licht en de pijnappelklier

Door de toenemende technologie in de wereld en daaraan gekoppeld het steeds meer of misschien wel bijna continu op ‘schermen’ kijken, raakt jouw pijnappelklier uit balans. Deze bevindt zich achter jouw 3e oog en is heel belangrijk in de connectie met het Universum en Moeder Aarde. En dat niet alleen. Deze klier is essentieel onderdeel van jouw algehele welZIJN! Alle schermen, ongeacht of het jouw mobiel is of de tv, stralen blauw licht uit. Hoe nieuwer het toestel of apparaat hoe indringender dit is. Dat is bedoeld om jouw 3e oog uit te schakelen, in de slaapstand te zetten, zodat je de ‘verbinding’ (net als wifi onzichtbaar, maar altijd aanwezig) met het Universum en Moeder Aarde verliest. Het ‘ontaarden’ van mensen zit in zoveel dingen verweven. Dit is er zeker één van.

Wil je het eens testen? Kijk dan eens een tijdje naar jouw telefoon. Sluit vervolgens jouw ogen en kijk met jouw 3e oog. Wat zie je? Als het goed is, zie je de vorm van jouw telefoon vormgegeven in blauw licht. Nu weet je dat deze middelen een enorme impact hebben op jouw ZIJN.

De lage frequentie van kunstmatig licht

Kunstmatige verlichting, zoals tl-verlichting heeft een bepaalde energetische frequentie, waarbij bij veel 5D-zielen soms letterlijk hun lampje uitgaat. De trilling (soms kun je die ook horen), die deze lampen met zich meebrengt, zorgt ervoor dat je energetisch uit balans gaat. Als beschermingsmechanisme gaat jouw lijf dan op stand-by. Zit jij regelmatig in omgevingen waar deze verlichting aan is? Geen wonder dat je vaak doodmoe bent! Kijk een wat je kan doen om dit te veranderen.

Wellicht heb je ervaren dat thuiswerken, waar je andere verlichting hebt, je energetisch beter in jouw vel laat zitten. Vanzelfsprekend zitten er aan thuiswerken ook andere voordelen, zoals geen file-stress, geen race tegen de klok om op tijd te komen, want als 5D-ziel kom je eigenlijk altijd te laat of te vroeg, meer jouw eigen tijd indelen (hé, daar heb je dat natuurlijke ritme weer), enzovoorts. Maar thuiswerken dwingt ook tot misschien meer achter schermen zitten en dat is nu juist weer iets, zoals hierboven al benoemd, waar je weer doodmoe van wordt. Het is aan jou om dit in balans te houden. Het zal je goed doen.

Bescherm jezelf tegen het felle licht

Felle lichtfrequenties zijn soms ook in de natuur waar te nemen. Het zijn van die dagen, waarbij het bewolkt is en de zon toch lijkt te schijnen. Dit levert een bepaalde felheid van het licht op, die ervoor zorgt dat jouw ogen zich als vanzelfsprekend willen sluiten. Je valt als het ware gewoon weg. Wat je ertegen kan doen? Zonnebril op! Een met goede filters. Of dit licht nu kunstmatig geënsceneerd wordt of niet. Je kunt er, als je zelf een hogere frequentie hebt, aardig last van hebben.

Als je zelf jouw dagen kunt invullen, kies er dan voor om bovengenoemde lichtfrequenties zoveel mogelijk te vermijden en ervaar wat het met jouw ZIJN doet. Merk je verandering? Meer rust of blijdschap? Minder zware gedachten? Minder moeheid? Dan weet je nu waar het aan licht (geen typefout).

Schaap op het droge

Jouw schaapjes op het droge hebben. Wie wil dat nou niet? Terwijl de schaapskuddes om jou heen allemaal in volle vaart rijkdom nastreven in geld uitgedrukt en elkaar de ogen proberen uit te steken met het grootste huis, de duurste auto, en meer, kan het zo zijn dat jij op financieel gebied niet meekomt. Dat is echt iets van een 5D-ziel, want velen begrijpen het fenomeen geld niet.

Dat komt mede door de energetische frequentie, die op dit moment aan geld kleeft. Het voelt alsof er bloed aan kleeft en dat doet het ook. Het merendeel van het in omloop zijnde geld wordt ingezet voor zaken die tegen Moeder Aarde en alles wat op haar leeft zijn. Dat is dan ook precies wat jij waarneemt met jouw hooggevoeligheid.

Goed geld

Toch, lief mens, is geld er niet voor niets en het is ook voor jou weggelegd. Het gaat erom dat jij zelf de negatieve bijsmaak of de angst van tekort eraf haalt. Als jij een dikke bankrekening zou hebben, wat zou jij daar dan mee doen? Je zou het inzetten om goede dingen te doen. De aarde te helpen, mensen te helpen, dieren te helpen, dingen te creëren, die bijdragen aan het grotere geheel.

Voel eens even in op de energetische frequentie van geld als dit zou gebeuren. Verandert er dan iets? Krijgt geld dan ineens niet een veel zachtere frequentie? Daar, lief mens, mag jij je op focussen. Je mag je inzetten om geld met een nu nog lage energetische frequentie ‘binnen te halen’ om er vervolgens voor te zorgen dat de energetische frequentie kan transformeren.

Ontvangen in dankbaarheid

Dat is ook zeker een levensles voor allen, die zich op het spirituele en/of bewustZIJNsvlak bezighouden. Daar komt nog iets bij. Je mag in dankbaarheid ontvangen. Ook dat is voor velen lastig. Zeker, omdat je ervaart dat de energetische frequentie bij ontvangst nog niet de nieuwe is. Zolang jij weerstand houdt, houd je zelf stroming tegen. Om wereldwijd verandering in gang te zetten, mag jij geld helemaal gaan omarmen, met de wetenschap dat je daarmee de energetische frequentie transformeert. Dat voelt waarschijnlijk heel anders en hierdoor kun je je er ook beter mee identificeren. Het is aan jou om hiermee aan de slag te gaan, zodat ook jij jouw schaapjes op het droge kan krijgen op jouw eigen unieke manier.

Kijk voor meer informatie op uitjebewust.nl.

Boekentip: Levensstijlgids

Deze Levensstijlgids geeft inzicht in de omslag die hooggevoelige mensen kunnen maken, zodat zij gezond blijven en in hun kracht kunnen blijven staan in de transformatie naar de vierde dimensiewereld. Dat vraagt om groei in bewustZIJN en daaraan gekoppeld aanpassing van levensstijl. Naast belangrijke informatie hierover tref je tips aan om zelf mee aan de slag te gaan. Hiermee help je jouw ZELF, ieder ander en Moeder Aarde. We zijn immers allemaal verbonden.

bestel nu

Lees ook de prachtige boodschappen van deze dieren:


Tags: , , , , ,

Geplaatst: 26 oktober 2021

De emotionele erfenis: hoe kun je onverklaarbare pijnen en patronen verklaren?

Iedereen heeft een ‘emotionele erfenis’, zegt psychosociaal therapeut Monique van de Laar. (Voor)ouders geven hun onverwerkte pijnen en trauma’s aan hun kinderen door. “Deze angsten en overtuigingen beïnvloeden onbewust je gedachten, emoties en gedrag. Het trauma kan zich blijven herhalen.” Lees in dit artikel hoe je jouw erfenis herkent en de pijnlijke keten kunt doorbreken.

Je begrijpt niet waarom je reageert zoals je reageert, handelt zoals je handelt, je voelt zoals je je voelt of denkt zoals je denkt.

Angsten, verlangens en nachtmerries

Kun je sommige pijnen in jouw leven niet verklaren, maar heb je er wel degelijk last van? Of zie je een gelijkenis tussen jouw leven en dat van je ouders? Dan kan het heel goed zijn dat de geschiedenis zich (onbewust) herhaalt! Jij en ik zijn niet alleen het resultaat van de samensmelting van een eicel en een zaadcel.

We erven van onze biologische (voor)ouders naast fysieke kenmerken als bijvoorbeeld de lichaamsbouw en kleur van de ogen, hun onverwerkte trauma’s en pijnen. Dit noem ik de emotionele erfenis. Deze kan bestaan uit een combinatie van angsten, emoties (positief en negatief), verlangens, gedragingen, (beperkte) overtuigingen en nachtmerries, die mogelijk van generatie op generatie worden doorgegeven. Totdat de emotionele erfenis wordt geheeld.

Wat geef je door aan je kinderen?

Wanneer je kijkt naar de pijnen en patronen uit je jeugd die jij in je volwassen leven nog in stand houdt, dan onderzoek je jouw innerlijk kind. Dit is inmiddels geen onbekend thema meer. Maar het onderzoeken van jouw emotionele erfenis gaat nog een stap verder. Je achterhaalt met welke onverwerkte pijnen en trauma’s van jouw (voor)ouders jij te maken hebt in je eigen leven. Hier is nog weinig over geschreven, maar het onderwerp wordt wel steeds bekender. Het heet ‘transgenerationele overdracht’: een overdracht van generatie op generatie.

Wel wordt er actief onderzoek gedaan naar cellulaire herinneringen. Het geheugen van onverwerkte trauma’s en pijnen sla je op in je cellen en deze ‘herinneringscellen’, ofwel het cellulair geheugen, geef je weer door aan je kinderen bij de conceptie. Zie je wat een verantwoordelijkheid je eigenlijk draagt? Wanneer je jouw trauma’s en pijnen niet verwerkt voordat je aan kinderen begint, geef je ze dus door. Dit klinkt zwaar, maar ze kunnen ook echt een enorme impact hebben op het leven van jouw kind(eren). Vandaar dat ik een boek aan dit onderwerp heb gewijd: ‘Alles begint met de emotionele erfenis van onze (voor)ouders’. Ik heb zelf ondervonden welke grote gevolgen de emotionele erfenis op mijn leven had.

Een zware last: een persoonlijk verhaal

Iedereen heeft een emotionele erfenis, de een wat mooier of zwaarder dan de ander. Zelf heb ik een behoorlijk zware emotionele erfenis: van mijn moeder én mijn vader. Dubbelop dus. Ik heb ervaren hoe de onverwerkte trauma’s en pijnen van mijn (groot)ouders mijn eigen leven beïnvloedden.

Mijn ouders zijn kinderen van ‘foute’ ouders in de Tweede Wereldoorlog. Zes van mijn familieleden werden meteen na de bevrijding geïnterneerd in kampen. Ook mijn moeder, zusje en hun moeder. En alleen maar om de verkeerde beslissingen van hun vader respectievelijk echtgenoot.

In deze kampen vonden afschuwelijke gebeurtenissen plaats zoals het onthouden van voedsel en medische zorg, dreiging tot kaalscheren, verkrachting en deportatie naar Duitsland. Hun moeizame levens resulteerden in het onvermogen om liefde te ontvangen en te delen en om gevoelens te uiten. Het meedragen van hun geheimen was jarenlang een grote last, een die werd overgedragen op hun kinderen: mijn zus en ik. Met alle gevolgen van dien… Mijn zus en ik leerden zo onder meer om onze emoties en pijnen niet te uiten en ‘verborgen’ ons achter een masker.

De gevolgen van een trauma erven

Alle onverwerkte trauma’s en pijnen die worden doorgegeven als emotionele erfenis, kunnen een belemmering vormen in het leven van jou als kind en later als volwassene. Het kan je leven beperken op alle niveaus: emotioneel, mentaal, lichamelijk en spiritueel. Het trauma kan zich (blijven) herhalen! De generaties erna kunnen vergelijkbare problemen ondervinden en/of in dezelfde situaties terechtkomen. Vaak zonder dat ze het zich realiseren.

Wanneer je bijvoorbeeld een trauma erft van je moeder, kan dit jouw denken, voelen en handelen beïnvloeden. Het is alsof iets onbekends aan je trekt, iets ‘zwaars’, waar je je vinger niet goed op kunt leggen. Je begrijpt niet waarom je reageert zoals je reageert, handelt zoals je handelt, je voelt zoals je je voelt of denkt zoals je denkt. Een moeder die bijvoorbeeld seksueel is misbruikt, kan wel de gevolgen van haar trauma overbrengen, dus de pijn die ze hierdoor heeft opgelopen, maar niet de inhoud.

Het kan zelfs zo zijn dat haar kinderen en kleinkinderen een bepaalde weerstand voelen ten aanzien van seksualiteit en dit niet kunnen duiden. De oorzaak hiervan kan dus heel goed liggen bij het trauma van hun (groot)moeder. Het doorgegeven trauma beïnvloedt onbewust hun gedachten, emoties en gedrag. Of ze kunnen een onverklaarbare ziekte krijgen.

Bewustwording: de sleutel tot geluk

Nu hoef je niet bang te zijn dat wanneer je een onverwerkt trauma erft van je overleden (voor)ouders, je dit niet meer uit je systeem kunt krijgen en geen regie meer hebt over je eigen leven. Dit heb je wél wanneer je ermee aan de slag gaat en je bewust wordt van jouw emotionele erfenis. Je bewust worden en bewust blijven van jezelf is mijns inziens de sleutel tot geluk.

Je kunt jezelf het best helpen en helen, door je eerst bewust te worden van je pijnen, deze te (h)erkennen en te ontdekken wáár de oorzaak ligt. Vervolgens is het belangrijk om deze pijnen te doorvoelen wanneer je hierin geraakt (getriggerd) wordt en ze dus vooral niet weg te drukken. Dan neemt uiteindelijk de lading van deze pijn of dit patroon af en lost het geleidelijk op.

Hardnekkig terugkerende patronen en pijnen worden niet 1, 2, 3 opgelost. Het vraagt om toewijding, moed en eerlijkheid naar jezelf toe om er op een voor jou juiste manier mee te leren omgaan. Soms is daar de hulp van een professional bij nodig. Vind jouw manier, vanuit liefde voor jezelf en van daaruit voor de ander. Iedereen, ook jij, heeft het recht op een gelukkig leven.

Geschreven door Monique Angèle van de Laar

Het vooroudermedicijn

Het vooroudermedicijn

Het vooroudermedicijn van Daniel Foor gaat over helen van oude pijn in de familielijn. Kom in het reine met je voorouders, zodat jij zelf ook weer vooruit kunt.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , , ,

Geplaatst: 25 oktober 2021

Hoe ga je om met familieleden en vrienden die altijd een mening over jou hebben?

Maak je regelmatig mee dat vrienden of familie jou en je opvattingen belachelijk maken of afkraken? Maureen St. Germain, auteur van Ontwaken in 5D, deelt in dit artikel enkele adviezen hoe je hiermee kunt omgaan. Tip nr. 1: “Maak als eerste de grap over jezelf. Zo is er geen lol meer aan voor de mensen die anderen graag kleineren.”

Veel mensen voelen de drang om bevestiging buiten zichzelf te zoeken, omdat ze hun eigen kracht nog niet hebben gevonden.

Lachen om jezelf

Lach als eerste om jezelf. Maak als eerste de grap over jezelf. Op die manier doen de mensen die anderen graag kleineren, het niet. Je hebt hun verlangen weggenomen om jou te plagen of om jou slecht te laten overkomen. Er is geen lol meer voor ze aan als jij het met ze eens bent.

Als jij het eerst zegt, dan moeten ze het wel met je eens zijn. En ze willen het waarschijnlijk nergens met je over eens zijn! Als het ze lukt om toch als eerste iets te zeggen, dan ben jij het helemaal met ze eens en maak je het nog erger. Maak er zoiets groots van dat het grappig wordt. Overdrijven is een vorm van humor en zo krijg je de kans om jezelf uit te lachen, net als de rest.

Nieuwsgierig en bang

Misschien word je wel voor gek verklaard. Soms zijn familieleden en vrienden juist gek. Je kunt lachen en zeggen: ‘Ik! En jij dan?’ Als ze je proberen te overtuigen dat zij niet gek zijn, lach dan nog een keer en zeg: ‘Iedereen gedraagt zich soms weleens een beetje gek.’ Vergroot je kracht door te zeggen dat er genoeg onderzoek is gedaan naar waarom mensen niet zelf kunnen nadenken en zich soms een beetje onbezonnen gedragen.

Veel mensen voelen de drang om bevestiging buiten zichzelf te zoeken, omdat ze hun eigen kracht nog niet hebben gevonden. Iemand die anderen wil kleineren, zoekt naar een manier om zijn eigen ideeën en opvattingen te bevestigen. Misschien voel jij die drang ook wel.

De mensen die jou willen kleineren, hebben misschien iets van jouw ideeën opgevangen. Ze zijn nieuwsgierig, maar er nog niet klaar voor om overtuigd te worden. Ze willen dat je gelijk hebt en zijn tegelijkertijd bang dat je gelijk hebt. Wacht tot ze het er nog een keer over hebben en ga dan de discussie aan en stel jezelf open.

Ruimte om het oneens te zijn

Als mensen voor de eerste keer naar ‘alternatieve zaken’ informeren, zijn ze nieuwsgierig en staan ze open voor het idee. De tweede keer dat ze ernaar vragen, hebben ze ook hun hart ervoor opengesteld (zonder te oordelen) en kunnen ze je informatie ontvangen. Wees voorzichtig, doe het rustig aan en wees grappig en aardig.

Ze willen in iets geloven, maar ze willen dat een autoriteit ‘van buiten’ ze vertelt wat ze moeten geloven. Ze kennen jou, dus jij kunt die persoon niet zijn! Maar je kunt daar wel verandering in brengen. Door ze een kans te geven, geef je ze de kracht om te kiezen. Hoe kun je dit doen? Weet dat ze mogen geloven wat ze willen geloven. Als ze jou en jouw opvattingen uitdagen, kun je zeggen: ‘Ik verdedig jouw recht om te geloven wat je wilt, zolang je wilt.’ Hiermee geef je ze vertrouwen en ruimte om te groeien en te veranderen. Je vertelt zo ook dat wanneer (niet als) ze van gedachten veranderen, je ze dan ook steunt.

Indien nodig kun je eraan toevoegen: ‘Ik hoop dat jij hetzelfde voor mij doet.’ Meestal is dat niet nodig. Als iemand verwacht dat je iets meer doet, kun je zeggen: ‘Ik begrijp waarom je dat vindt of zegt, of wilt… maar ik heb dit besloten.’ Geef de ander het recht van spreken, pas dan geef je ze de kans om het niet met je eens te zijn.

Kun je kritisch denken?

De meeste mensen willen dat anderen het met ze eens zijn. Ze begrijpen niet dat dit ook kan betekenen dat ze uit hun kracht zijn gestapt. Veel mensen kunnen niet hun eigen mening vormen, omdat ze niet hebben geleerd hoe ze kritisch kunnen denken. Bij alle vormen van wetenschap wordt er geleerd om kritisch te denken, maar bij de kunsten niet. Dus als je ervaart dat anderen niet zien wat jij ziet, komt dat soms omdat zij niet hebben geleerd op zo’n manier na te denken dat ze hun eigen conclusies kunnen trekken. Ze vertrouwen op anderen, het nieuws en de autoriteiten om ze informatie te verschaffen.

De overgang naar 5D

Hoe kun je ‘winnen’ van je tegenstanders in 5D? Je hoopt dat ze herstellen. Je hoopt dat ze op de een of andere manier herstellen als jij wint. Als je verliest, herstel je daar gemakkelijk van. Je ‘claimt’ door middel van manifestatie: ‘Ik ben zo blij dat alles goed uitpakte. Ik ben zo dankbaar dat het drama een happy end had!’ Je hoeft niet te weten wat dat precies inhoudt. Je ziet alles simpelweg tot een goed einde komen. Je kunt ook tegen het universum zeggen: ‘Het mag nu voorbij zijn. Er mag nu een einde komen aan al het drama. Ik ben zo dankbaar dat alles is goed gekomen!’

Geschreven door Maureen St. Germain.

Wil je meer lezen over de vijfde dimensie?

Wil je meer lezen over de vijfde dimensie?

In Ontwaken in 5D van Maureen St. Germain helpt zij je de weg door de eerste, tweede, derde en vierde dimensie te vinden om uiteindelijk toegang te krijgen tot 5D. Daarmee krijg je een instrument in handen waarmee je uit oude rollen en patronen kunt stappen. Met oefeningen voor energetische bescherming en speciale meditaties die je bij je hogere zelf brengen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Geplaatst: 24 oktober 2021

Spijsvertering: ayurvedische eetregels die het spijsverteringsvuur ondersteunen

Er vindt op dit moment een revolutie plaats. Steeds meer mensen houden zich bezig met het creëren van een natuurlijker en beter geaard bestaan waarin we de herkomst en impact op het milieu kennen van het voedsel dat we kopen. Deze nieuwe welzijnstrend heeft ervoor gezorgd dat Ayurveda steeds populairder wordt. Volgens de Ayurveda heeft voeding alles te maken met: prana (levensenergie), rasa (smaak) en agni (spijsvertering).

In het kort: wat is Ayurveda?

Ayurveda is een holistische gezondheidsstelsel dat is ontstaan in India. De grondregels van dit gezondheidsstelsel gaan ervan uit dat gezondheid en welzijn samenhangen met een evenwicht tussen mind, lichaam en geest. Ayurveda richt zich op eten, bewegen en leven en omvat alle aspecten van welzijn: van ademhaling tot stofwisseling. Individuele voedselkeuzes, dagelijkse gewoontes en de verhouding met onze omgeving bepalen het evenwicht van fysieke, emotionele en mentale gesteldheid.

De Ayurveda gaat er vanuit dat de hele schepping – ons inbegrepen – gemaakt is van een unieke verhouding van elementen: Ruimte, Lucht, Vuur, Water en Aarde. Dit zijn de bouwstenen van het leven en zijn dus overal om ons heen. Ayurveda werkt met dosha’. Dosha’s zijn de drie vitale energieën die betrekking hebben op de specifieke combinaties van deze vijf elementen. Die combinaties zijn bekend als vata, pitta en kapha. Wil je weten welke type jij bent? Doe hier de doshatest.

Spijsverteringsvuur

Het geheim van het bewaren van ons evenwicht zit in de kracht van ons verteringsvuur. Ayurveda onderkent dan ook dat ons spijsverteringsvuur, of onze agni, alles is. De kracht van je spijsvertering is de sleutel tot een goede gezondheid. Een gelukkige, evenwichtig functionerende spijsvertering staat gelijk aan een gelukkige, evenwichtig functionerende jij. Een gebrekkig functionerend verteringsvuur zal zich dus waarschijnlijk ook presenteren als ziekte, onvrede en onbalans.

De inname van voedsel zou gereguleerd moeten worden door de staat waarin je spijsvertering verkeert. Als je je hongerig voelt, is je verteringsvuur geprikkeld. Dit betekent dat je verteringsvuur vurig is op het juiste niveau en je lichaam effectief en zonder problemen een fatsoenlijke hoeveelheid voedingsstoffen kan ontlenen. Je kunt je spijsvertering voorstellen als het vuur in een houtkachel. Hoe efficiënter de brandstof (ons voedsel) in de kachel brandt, hoe meer hitte (energie) er wordt geproduceerd. Als het vuur alleen maar smeult, bouwt zich roet op in de pijpen van de schoorsteen. Dit staat gelijk aan de gifstoffen die worden geproduceerd door een spijsvertering die niet sterk genoeg is voor een schone verbranding.

Eetregels die je spijsvertering ondersteunen

(Tips uit: Ayurveda van Coen van der Kroon)

Filmtip: The Lunchbox

De belangrijke rol van ons verteringsvuur volgens Ayurveda is ook terug te zien in de film ‘The Lunchbox’, die je kunt bekijken op Innergy.world . In deze film maakt hoofdpersonage Ila dagelijks lunchgerechten klaar om die vervolgens te laten bezorgen. Er is te zien hoe zij gebruik gemaakt van verse ingrediënten, specerijen en wat de invloed is van bepaalde voeding op bijvoorbeeld de spijsvertering. Door het bereiden van haar gerechten bouwt Ila een band op met Fernandes, de man waarbij haar lunchgerechten worden bezorgd. Ze voeren diepe gesprekken door brieven met elkaar uit te wisselen. Daarnaast bouwt Fernandes een band op met de stagiair waarmee hij dagelijks zijn lunch deelt. Het is prachtig om te zien hoe het eten van Ila mensen dichter bij elkaar brengt.

Ayurvedisch koken

Wennen aan een Ayurvedische manier van koken vergt een beetje onderzoek naar welke voeding het best voor je spijsvertering is, welk voedsel wel of niet bij elkaar past, welke kruiden welke eigenschappen hebben, etc. Maar je hoeft absoluut geen ervaren kok te zijn om meer Ayurvedisch te koken. Je kunt beginnen met kiezen voor meer gekookt voedsel dan rauw, meer vers bereid dan opgewarmd en voorverpakt, en lokale ingrediënten. Jasmine Hemsley: ”De recepten zijn simpel, ik ben absoluut geen getrainde kok – dit is gewoon hoe ik Ayurveda in mijn kleine keuken en drukke, stadse moderne leven breng… In mijn boek East by West lees je daar meer over.”

East by West

East by West

Ben je benieuwd naar Ayurveda en hoe de filosofie van ayurveda kunt toepassen? In East by West legt Jasmine Hemsley uit wat Ayurveda is, hoe het werkt, hoe jouw type (dosha) werkt en – nog veel belangrijker – hoe je ayurvedisch kunt koken!

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

 

Bronnen: East by West van Jasmine Hemsley & Ayurveda van Coen van der Kroon.


Tags: , , ,

Geplaatst: 23 oktober 2021

De energetische kracht van betoverende herfstkleuren: introspectie en vertragen

De herfst is een heerlijk seizoen. De bomen kleuren goudgeel en oranje, de dagen worden korter, binnen maak je het warm en gezellig, de stamppotten worden weer gemaakt en je ziet overal pompoenen! De herfst gaat over loslaten. Het is de tijd om te oogsten. Maar het is ook fijn om het licht van de zomer een beetje vast te houden. Wist je dat je dit kunt doen door middel van de juiste kleurenovergang? Wil jij leren omgaan met de energie van de herfst? In dit artikel maak je een reis langs vijf herfstkleuren en wat ze voor jou kunnen betekenen.

Betekenis van de herfstkleur: goudgeel

Wil je het vrolijke en blije gevoel vasthouden terwijl de dagen langzaam donkerder worden? Goudgeel kan je hierbij helpen. Stel je eens voor op dat je op een van de laatste zonnige dagen heerlijk op een terrasje zit en je de warmte van het nazomer zonnetje op je wangen voelt. Het goudgele licht danst door de blaadjes van de bomen heen en maakt je wangen warm terwijl je geniet van een dampende kop gemberthee en een citroentaartje. Gewoon omdat het kan. En terwijl je daar zo zit weet je dat het een goed moment is om de tijd te nemen om eens te kijken hoe dat vrolijke zomerse gevoel mee kunt nemen de herfst in. Een beetje licht voor als het strakjes donker is.

Het helpt om eens te kijken hoe de natuur dat doet en het op jezelf te betrekken. Deze tijd is de tijd van oogst. De appeltjes vallen van de bomen en worden samen met de noten, granen en zaden binnengehaald omdat ze na een jaar lang groeien tot rijping komen. En zo is het ook bij ons. Wat heb jij geoogst? Wat maakt dat je trots bent op jezelf? Dat positieve gevoel over jezelf kun je mooi meenemen de herfst omdat het je sterk en blij maakt. In de herfst zijn we makkelijk vatbaar voor sombere buien en met een dosis trots en zelfvertrouwen in je binnenzak waait zo een bui sneller over. Het helpt om je trots uit te spreken en dankbaar te zijn je nog even op te laden aan het goudgeel licht.

Glans, oogst en overvloed

Goudgeel is de kleur van je innerlijke zonnetje. Het maakt je vrolijk, positief en sterk. Geel zorgt dat we weten wat we willen en welke kant we kiezen in het leven. Dat maakt dat we doelgericht zijn en vol focus kunnen werken. Goudgeel maakt je stralend en zichtbaar zodat je vol trots en zelfvertrouwen in het leven kun staan. Het goud in geel zorgt dat je niet alleen heel leergierig bent maar alles wat je leert ook in je leven toepast en dat maakt je levenswijs. Goudgeel geeft je glans, oogst en overvloed.

Betekenis van de herfstkleur: oranje

Stel je eens voor dat je in een heerlijk herfstbos zit. Je geniet van de enorme hoeveelheid kleuren. Bomen in bruin, groen en soms bijna zwart. Zaden en nootjes in de mooiste tinten bruin. Bladeren van knalrood, dieporanje tot goudgeel dansen voor je gezicht. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de prachtige kleuren in de lucht! Alle kleuren hebben zo hun eigen betekenis en aantrekkingskracht maar jij kunt je ogen niet afhouden van oranje. Wat een prachtige diepe intensiteit heeft deze kleur. Je bent met je familie en vrienden en na een stevige wandeling sluiten jullie de dag af met een mooi kampvuurtje en heerlijke pompoensoep. Terwijl je in de vlammen staart voel je de warme gloed van de oranje kleur aan de binnenkant van je buik.

Leven met de herfstkleuren kun je heel goed doen door er naar te kijken maar door ze vooral ook te voelen. Wat gebeurt er met je als je wat langer naar een kleur kijkt? Waar voel je de kleur in je lijf? Bijzonder is dat, vind je niet? Oranje is de kleur van levenslust en vitaliteit en door je te omringen met warme kleuren wakkert er als vanzelf een vuurtje, een energiebron in je aan waar je makkelijker de herfst mee in kunt…

Innerlijk vuur en voeden waar je energie van krijgt

Oranje is de kleur van levensblijheid en van je allerdiepste gevoelens. Je innerlijk vuur is hartverwarmend voor jezelf en de mensen die belangrijk voor je zijn. Samen zijn, samen leven of zomaar iets voor een ander doen; oranje verbroedert en maakt de levensgenieter in je los. De kleur staat voor jezelf voeden met dat waar je energie van krijgt tot ontmoetingen met leuke mensen of van gewoon heel lekker eten. Want met voeding kun je ook heel veel kleur in je leven brengen. Het is een mooie manier om goed voor jezelf en je omgeving te zorgen.

Betekenis van de herfstkleur: bordeauxrood

Laten we ons verliezen in het gevoel van rode wijn, van mooie volle bordeaux in echte wijnglazen, donker en stroperig aan de rand. Dat we wonen in een wereld van weelde, in een huis waar het ruikt naar boenwas en haardvuur en waar je binnenkomt met grandeur. Waar je zachtjes langs de dikke, volle, veloursgordijnen strijkt en je de fijnste wollen truien draagt. Waar je goed doet en goed ontmoet, gewoon omdat je nobel en verstandig bent. Ook waar tradities het vuur opladen en waar fijne manieren goede gewoonten zijn. En waar luxe cadeaus ook echt cadeaus zijn, in mooie donkerrode dozen met vloeipapier en gouden strikken. Waar alles waardevol is en op waarde geschat wordt en waar kwaliteit de standaard is. Waar deuren voor dames opengaan en een bibliotheek toch echt meer is dan die leuke boekenkast van Ikea.

Verwennerij van grote klasse

Rood is de kleur van warmte, vuur en passie en van goed voor jezelf zorgen als de basis van je leven. Denk hierbij aan voeding, wonen en werken. Bordeauxrood is de verdiepende versie van rood en gaat daarin dan ook net iets verder. Het maakt dat je jezelf zo af en toe eens verwent en je je gewoon wat luxe permitteert. Het gevoel van bordeauxrood is verwennerij van grote klasse. Jezelf iets moois gunnen en toestaan omdat jij jezelf en je leven op waarde weet te schatten. Kun jij zo af en toe genieten van weelde?

Betekenis van de herfstkleur: bruin

Laat je verleiden door deze lekkere aardse kleur en maak je leven simpel. Verwerken en loslaten zoals de bomen jaarlijks al hun blaadjes ook los gaan, dat zouden wij ook eens wat vaker kunnen doen. Ga vandaag of morgen gewoon eens lekker op de bank zitten om kijk naar het leven om je heen. Vraag jezelf af wat je niet meer dient, welke spullen er niet meer toe doen, welke patronen niet meer kloppen en misschien zelfs nadenken over vriendschappen die je niet verder brengen. Op die manier maak je ruimte voor de volgende fase in je leven.

Neem zomaar een middag vrij met je dikke wollen sokken en je grote woontrui door je huis struinen en afscheid nemen. De zomerlakens in de was en de breisels weer op de bank. Oude spullen naar de kringloop. En ook een lege schuur en de tuin winterklaar geeft ruimte in je hoofd. Alle kamers aan kant maken zodat je sfeermakers in de meest fijne tinten in huis kunt halen. Verdiep je in de kleuren die je graag om je heen hebt en kies wat fijn voelt. Zo leef je makkelijk met de energie van de herfst en is het gezellig in huis.

Helpt je om met beide benen op de aarde te staan

Bruin is de kleur die het aards maakt en dat kunnen veel fijn ons best goed gebruiken als je veel in je hoofd zit met sombere gedachten. De blaadjes die vallen en het zonnetje dat minder schuint maakt nu eenmaal dat je een beetje meer je best moet doen om de leukste thuis te zijn. Bruin helpt je met je beide benen op de aarde te staan en niet al teveel te denken. Bruin helpt je het leven simpel en zonder ruis te houden. En dat is best fijn. Bruin maakt dat je de herfst binnen haalt en het rustig aan doet. Deze kleur gaat voor huiselijk, voor het avontuur van buiten naar binnen halen en van gezelligheid. Familietradities, lekker eten en van heel veel appeltaart.

Betekenis van de herfstkleur: donkergroen

Het is zo zoetjes aan tijd om de reis naar binnen te maken. We zijn van de goudgele zonnestralen van de oogst, via het oranje van je innerlijk vuur naar het dieprood van weelde en waarde gegaan om zo langs het bruin van thuiskomen nu werkelijk bij jezelf thuis te komen. De herfst nodigt je uit om naar binnen gaan en je gedachten tot rust brengen.

Stel je eens voor dat je op een rustige plek zit en je wereld een beetje kleiner maakt door je ogen te sluiten. Een glimlach om je mond omdat je even tijd neemt voor je zelf. Je hart is je dankbaar en vertelt wat er speelt bij je. Zomaar even stil zijn en luisteren en verder niets. Hoe fijn is dat?

Of ga wandelen in de natuur om gewoon eens een date met jezelf te hebben. Hoe is het met je? Volg je nog je gevoel? Natuurlijk zijn er dan stemmetjes in je hoofd die van alles roepen. En natuurlijk komen gedachten als ‘O jee de vuilnisbak vergeten’ voorbij. Zo werkt dat nu eenmaal met onze gedachten, die doen enkel hun werk. De kunst is ze voorbij te laten gaan en weer stil te zijn. Zo zul je merken dat het elke dag stiller is en dat innerlijke rust een groot cadeau is aan jezelf.

Rust en ruimte

Donkergroen is een fijne kleur voor je in de herfst. Waar in het voorjaar het lentegroen staat te springen om te leven en uitbundig aanwezig te zijn, zo kiest donkergroen voor rust en ingetogenheid om de balans op te maken en gewoon natuur te zijn. Groen helpt je om rust te pakken en ruimte te voelen. Luisteren naar je eigen natuur en stil zijn. Groen helpt je je grenzen te verleggen maar ook om ze beter aan te geven naar je omgeving. Dat brengt harmonie in de omgang met de mensen om je heen en geeft rust. Donkergroen geeft kalmte en het gevoel van zen zijn, tijd om naar binnen te keren, het leven verstillen en je op te maken voor een lekkere winterslaap.

Lees hier meer over de psychologische betekenis van de kleur: oranje, rood, magenta, groen, geel, turkoois, roze, blauw, wit, indigo.

Tags: , , ,

Geplaatst: 22 oktober 2021

Ontdek het geheim van een helende wandeling…

Wandelen werkt niet altijd ontspannend en verfrissend. Het kan zelfs de drukte en chaos in je hoofd alleen nog maar groter maken! Intuïtief coach Jolanda Hoogkamer geeft in dit artikel enkele adviezen waarmee een wandeling wél helend wordt. “Loop in stilte, dus zonder te praten of te luisteren naar muziek of een podcast.”

Al het gepieker verdwijnt naar de achtergrond. Je ontspant en tegelijkertijd laad jij jezelf op.

Dit brengt juist onrust

Wandelen is een fijne manier om tot rust te komen, mits je niet in gedachten verzonken bent. Door bewust te wandelen en al je zintuigen te gebruiken, maak je het effect van wandelen nóg krachtiger: je ontspant, laadt jezelf op en laat stress los.

Misschien herken je het wel: je bent aan het wandelen en ondertussen in gedachten ergens heel erg mee bezig. Dan is je wandeling allerminst rustgevend. Sterker nog, je kunt juist méér gaan piekeren en nog onrustiger worden. Dit komt doordat je aandacht geeft aan je gedachten, wat ze juist versterkt. Want alles wat je aandacht geeft, groeit! Je bent dan een wandelend hoofd, zeg ik weleens gekscherend.

Wat ook niet helpt: er niet helemaal bij zijn, doordat je bijvoorbeeld in gesprek bent met iemand, een podcast luistert of op een andere manier afgeleid wordt. Het zorgt ervoor dat je niet met je aandacht in het moment bent. Je bent niet in verbinding met je lichaam en met je energie. Hierdoor mis je de helende kracht van de wandeling en van de natuur.

Tips: zo wordt je wandeling helend

Met een paar kleine aanpassingen maak je van je wandeling een helend moment. Je gaat als vanzelf uit je hoofd; al het gepieker verdwijnt naar de achtergrond. Je ontspant en tegelijkertijd laad jij jezelf weer op. De eenvoudigste manier om dit te bereiken, is het doen van een geleide wandelmeditatie. Verderop in dit artikel vind je er twee (ze zijn gratis!). In deze meditaties word je letterlijk en figuurlijk stap voor stap begeleid.

Maar ook zonder wandelmeditatie kun je jouw wandeling helend maken. Zorg ervoor dat je met je aandacht in het moment bent. Wandel in stilte, dus zonder te praten of te luisteren naar muziek of een podcast. Zet elke stap heel bewust en voel hoe je voeten steeds weer contact maken met de grond. Gebruik je zintuigen om de omgeving waar te nemen: hoe voelt de wind tegen je huid? Wat hoor je voor geluiden van de natuur? Misschien wel dieren? Wat ruik je? Het kan ook fijn zijn om even stil te staan, je ogen te sluiten en zo je zintuigen bewust te activeren.

Wandelmeditatie 1: Maak contact met je hart

Tijdens deze geleide wandelmeditatie maak je bewust contact met je hart, de natuur en met alles wat leeft. De meditatie heeft een helend effect op je lichaam en geest en duurt een halfuur. De muziek speelt daarna nog 30 minuten door. Fijn als je een lange wandeling wilt maken.

Wandelmeditatie 2: Om te ontspannen en op te laden

Dit is een wandelmeditatie om diep te ontspannen en jezelf weer op te laden. Je maakt bewust contact met jezelf, waardoor je tot rust komt. De meditatie begint met lopen. Daarna mag je een plek zoeken om je ogen te sluiten en je aandacht op jezelf te richten.

YouTube-kanaal met geleide meditaties

Ben je hooggevoelig en vind je het fijn om meer meditaties en filmpjes te bekijken? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van intuïtief coach Jolanda Hoogkamer: www.youtube.com/c/jolandahoogkamer

Gelukkig kunnen we wandelen

Gelukkig kunnen we wandelen

Wil je meer lezen over wat wandelen voor je kan betekenen? In ‘Gelukkig kunnen we wandelen’ van Annabel Streets krijg je 52 wandeltips en inspiratie. Vol wetenschappelijke feiten, vrolijke anekdotes en gevoelige ondertonen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over wandelen:


Tags: , , , ,

Geplaatst:

Energetisch uit balans? Vaak moe? Inzichten uit een Ayurvedische Fall Cleanse

Voel je je vaak moe zonder aanwijsbare reden? Vind je het lastig om een avond rust te nemen omdat het voelt alsof er altijd iets te doen is? Merk je dat je buik opgezet is alsof je niet kunt loslaten? Anouschka van Wettum van team Inspirerend leven deed een Ayurvedische Fall Cleanse bij Carlotta Ligtenstein en kwam op onverwachte inzichten over loslaten die ze in dit artikel deelt.

Je hoeft niet ziek of burn-out te zijn om te merken dat je minder moe zou willen zijn. Misschien ben jij er net als ik van overtuigd dat je je beter zou kunnen voelen. Alleen weet je niet hoe.

Waarschijnlijk heb je net als ik ook veel geprobeerd: aanpassingen in je routine om langer te slapen, ‘s ochtends yoga te doen, vaker plantaardig eten, misschien zelfs extra vitamines slikken en regelmatig mediteren. Vaak helpt het wel, maar tijdelijk. Alsof je je alleen aan de oppervlakte een beetje lichter voelt.

Ayurvedische Fall Cleanse

Vrij toevallig kwam de Ayurvedische Fall Cleanse van Carlotta Ligtenstein op mijn pad en heel impulsief besloot ik dat dit precies was wat ik nodig had. Me voorbereiden op de herfst (ik heb altijd moeite met het seizoen van vertraging) en extra lief zijn voor mijn lichaam. Het was geen rigoureuze cleanse in die zin dat je gewoon 3 keer per dag goed eet. De cleanse gaat er vanuit dat je lichaam heel goed kan detoxen en loslaten, maar dat je er nu eens 15 dagen helemaal voor je lichaam bent: help je lichaam om de rust en ruimte te krijgen om te doen waar het goed voor is.

Inzicht 1: je lichaam heeft een eigen tempo

Vanaf dag 1 stond ik er al helemaal klaar voor om de opluchting te voelen van het lichamelijke loslaten. Maar het lichaam heeft haar eigen tempo.

De opbouw van deze cleanse is waarschijnlijk niet voor niets 5 dagen voorbereiden, 5 dagen core cleanse, 5 dagen weer afbouwen. Mijn ongeduld herinnerde me aan andere keren dat ik mentaal ergens al helemaal klaar voor of klaar mee was, maar dat mijn lichaam meer tijd nodig had. Denk aan rouw, een gebroken hart, ziekte, een schokkende gebeurtenis, therapie, beginnen met sporten of ontspannen.

Terugkijkend naar hoe ik met situaties om ga, ben ik zelfs trots op mijn “veerkracht” dat ik altijd weer snel door kan en wil werken. Maar naar je lichaam luisteren heeft een eigen tijdpad. Wanneer neem je ooit de tijd om 5 dagen goed te slapen, rustig aan te doen, goed te eten, vanuit je lichaam te leven en extra goed te luisteren naar wat het nodig heeft?

Durf je 5 dagen te nemen voor lichamelijk herstel in een wereld die alles op de minuut lijkt in te plannen?

Inzicht 2: loslaten is een eigen proces

Een cleanse bestaat uit ruimte geven aan je lichaam om los te laten, maar is daarmee ook een mentaal-emotioneel proces. Doordat je de hele dag keuzes maakt met als doel je lichaam voorop zetten, zie je plotseling dat dat niet alleen om beweging en eten gaat. Denk aan op tijd naar bed gaan gewoon omdat je al vroeg moe bent en een keer niet nog iets extra’s doen puur omdat het in de uren kan passen. Minder de behoefte hebben om je telefoon steeds te checken omdat het zo’n onrust geeft. Een keer goed huilen zonder aanwijsbare reden gewoon omdat je nog oud verdriet voelt dat zich aandient.

Ik ging me afvragen hoe vaak ik normaal gesproken mentaal de behoefte heb om door te gaan terwijl mijn lichaam al wil rusten. Hoe ik ooit mijn ideale agenda op de minuut had ingedeeld om “zoveel mogelijk uit het leven te halen”. Dat ik niet kon onthouden wat mensen me vertelden omdat ik geen tijd nam om het te verwerken. En tot slot: hoe ik niet creatief kon zijn zonder te lummelen en een beetje spontaniteit uit te nodigen in mijn leven.

Durven we nog voldoende te zijn zonder tot het uiterste te gaan? Het idee los te laten dat we zoveel meer zouden moeten zijn?

Inzicht 3: neem je wel de tijd om los te laten?

Wanneer ik ongemak ervaar, bijvoorbeeld als ik ziek ben, verdrietig, of moe ben, wil ik dat het liefste binnen 24 uur fixen. Ook zie ik een soort zwart-wit beeld als het om ontspanning en werk draait: óf je bent vrij, óf je werkt. Je kunt de hele week op volle toeren draaien en dan op zaterdag naar de spa haasten voor een dagje ontspanning voordat je op zondag weer een drukke sociale agenda hebt. Ik realiseerde me tijdens de cleanse hoe vreemd het eigenlijk is dat ik nooit eerder 15 dagen van mijn leven achtereen heb gebruikt om op rust te focussen terwijl ik dat wel vaak nodig heb gehad.

Maar wat nou als je tijdens je normale leven een aantal dagen achter elkaar ervoor kiest om je lichaam minder te belasten? Geen suiker, alcohol, koffie, zuivel, vlees. En je hoeft er niet je hele levensstijl voor om te gooien, je hoeft niet voor altijd afscheid te nemen van bijvoorbeeld kaas, maar gewoon iets meer dan 2 weken een beetje opletten. Waarom is dit nooit eerder bij me opgekomen?

Inzicht 4: loslaten is de balans herstellen

Mijn cleanse startte met vreselijke hoofdpijn omdat mijn energie zoals altijd naar mijn hoofd stijgt, in plaats van naar het loslaten in mijn buik. Dat vond ik misschien het grootste inzicht van alles. Ik voel me vaak een wandelend hoofd en energetisch ben ik dat blijkbaar meestal ook. High op mijn opwaartse energie begon ik met denken in plaats van voelen. Wilde ik alles analyseren en beredeneren in plaats van toe te laten wat is en dat observeren.

Zo stuitte ik te midden van al het loslaten op de kern: je bent al goed genoeg. Als je stopt met rennen, kun je jezelf vinden. Je diepe zelf heeft geen stress of haast. Je hoeft geen gat te vullen, en ook geen honger naar liefde te lijden. Je bent al goed genoeg. Adem in, en zucht diep uit en daar is het al. Je hebt alleen een beetje tijd nodig om dat met je hele lichaam blijvend te kunnen voelen.

Benieuwd geworden? Neem contact op met Carlotta: cjrligtenstein@gmail.com

Balans in je leven

Geïnteresseerd in de filosofie achter ayurveda als bron van genezing? Dan is Balans in je leven van Deepak Chopra iets voor jou. Chopra legt uit dat klachten ontstaan door een verstoring van jouw energieën. Wanneer je deze weer in balans brengt zul je je zowel psychisch als lichamelijk beter voelen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel