Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 31 maart 2018

Terug naar jezelf gaan

In een tijd waarin men vooral in het hoofd leeft en niet in het hart is het moeilijk om echte verbindingen te maken. Opgelegde regels, zelfprojecties, verwachtingen en ego zorgen ervoor dat je niet echt vanuit je hart leeft en vanuit jouw ware kern. Je probeert dan op elke mogelijke manier je ware gevoelens te ontkennen, dan wel te vermijden en niet echt te voelen. Allerlei afleidingsmanoeuvres worden gemaakt, om maar niet daadwerkelijk in het gevoel terug te komen en werkelijk te voelen wat er aan de hand is. Zo hoef je niet te voelen welke stukken er naar boven komen en wat er ook daadwerkelijk pijn doet. Vooral de stukken die verdriet vasthouden, die wachten om geheeld te kunnen worden, worden niet gezien.

Waarom is het zo moeilijk om die stukken los te laten? Waarom willen we het met alle geweld vasthouden? Het vasthouden zorgt er juist voor dat het erger wordt en blijft. En als je door de pijn heen gaat, kun en zul je daarna een zucht van verlichting voelen. Iets waar je al een hele tijd zo naar hebt verlangd. Het leven gaat niet altijd over rozen, maar door jee weerstand maak je het zelf moeilijker dan het is.

Afwijzing

Er is iets in jouzelf wat je afwijst, omdat je niet naar dat gevoel durft te kijken. Omdat jij jezelf niet toe durft te laten met alles wat je voelt en alles wat er is gewoon toelaat er te zijn. En zolang jij dit niet durft toe te laten, zal jouw buitenwereld er altijd zijn om datgene wat jij niet wil zien terug naar je te spiegelen. De buitenwereld zal jou continu blijven afwijzen als jij jezelf afwijst. Want waarom zou de buitenwereld jou wel accepteren als jij dat zelf niet eens doet?

Jij mag gaan inzien dat jij er wel degelijk toe doet en dat jij wel degelijk iets te zeggen en te voelen heb. Dat jij een persoon bent die op zichzelf staat, met een eigen mening, en dat het allemaal oké is. Jij mag een mening hebben, want ook jij bent het waard gehoord te worden. Wat wijs jij zo in jezelf af, dat je bang bent gehoord te worden? Waarom zou jouw mening er niet toe doen? Wie zegt dat jij niet boeiend genoeg bent om gehoord te worden? Koppel dit eens terug aan jezelf en vraag je af waarom jij jezelf niet boeiend genoeg vindt, en waarom jij vindt dat jouw mening niet belangrijk is?

Stoppen met pleasen

Pas je niet langer aan aan wat iedereen om je heen van jou wil of verwacht en hou op de lat zo hoog te leggen. Het is het allemaal niet waard! Het wordt tijd dat jij jezelf op de eerste plaats gaat zetten en jezelf ook als de hoofdrolspeler in deze wereld gaat zien. De hoofdrolspeler die alles doet en kan wat zijn of haar hartje begeert, zonder de invloeden van buitenaf. Zonder de meningen van anderen, want men heeft toch altijd een mening.

Je hebt jezelf lang genoeg aangepast aan de buitenwereld en binnenwereld, en nu wordt het tijd dat je gaat luisteren naar de verlangens van je ziel. Dat jij weer je hart gaat volgen en je door niets en niemand meer laat leiden, manipuleren of beïnvloeden. Iedereen probeert jou te vormen en/of te houden in een bepaalde rol die hen schikt. Omdat mensen maar moeilijk uit hun eigen comfortzone willen en kunnen komen. Dus willen ze alles en iedereen om hen heen vormen naar hun idee en verwachtingen. Ergens vertrouw jij jezelf ook niet om voor jezelf uit te komen, en jouw eigen rol te bepalen. Maar nu is de tijd gekomen om te kiezen voor jezelf, en te allen tijde naar jezelf te luisteren.

Laat verwachtingen los

Laat verwachtingen naar jezelf los en probeer ook de verwachtingen van anderen te laten voor wat ze zijn. Je kan nooit aan iedereen zijn of haar verwachtingen voldoen, en je kan een ander niet gelukkig maken. Als je empathisch bent, ben je gewend om je aan te passen aan de verwachtingen van een ander, omdat je altijd maar bezig bent om een ander gelukkig te maken. Maar je kan een ander niet gelukkig maken, je kan alleen jezelf gelukkig maken. Het wordt tijd dat iedereen weer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen geluk, voor jezelf en met jezelf gelukkig zijn. Heb ook geen verwachtingen naar anderen toe, want ook dit zal jou uitputten en zal ervoor zorgen dat jij jezelf volledig kwijt zal raken. Dit zal ervoor zorgen dat jij niet voor jezelf kan kiezen en niet doet wat werkelijk goed is voor jou. Het hoeft allemaal niet zo geforceerd en volgens bepaalde regels. Regels die wij zelf opgemaakt hebben, want ergens geloven wij nog in geven en nemen. Dat is dualiteit en vanuit dualiteit komen verwachtingen.

Maar als we nou eens meer vanuit de flow van het leven gaan leven, en wel zien wat er op ons pad komt? En alles per moment bekijken en beleven, zonder er een oordeel over te hebben of zonder onszelf aan te passen, af te straffen of weg te cijferen? Als we alles in het leven nou eens gaan zien als richtingaanwijzers die ons de weg terug naar onszelf wijzen, maar dat we wel de lessen willen zien en ondergaan? Dat we te allen tijde voor onszelf durven te kiezen, en onszelf daarin niet veroordelen? Dat we leren van onszelf te gaan houden en onszelf te accepteren, iets wat we al veel langer hadden mogen doen? Dat we het licht in onszelf zien, dat licht wat zo graag wil schijnen? Want iedereen heeft zo’n licht, en iedereen straalt op zijn of haar manier. Er is geen licht dat beter, mooier of helderder is, want alles en iedereen heeft zijn of haar bijdrage. Je mag het alleen zelf leren zien, door weer terug te komen bij jezelf, voor jezelf!

Namaste

Love D

Stop met pleasen

Stop met pleasen

Wil je meer weten over pleasen, pleaser zijn en wat je als pleaser kunt doen om jouw leven weer in eigen handen te nemen? Dit nuchtere boek helpt je met helende inzichten, tips en technieken, zodat je leven weer van jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder schuldgevoel op nummer 1 zetten!

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , ,

Geplaatst: 29 maart 2018

Jouw spirituele ontwikkeling in 12 stappen: waar ben je?

Spirituele ontwikkeling is voor iedereen uniek, maar toch lijkt het een bepaald patroon te volgen. Je ontwaakt, je komt voor een uitdaging te staan, en je gaat op weg om weer ‘thuis’ te komen als een veranderd mens. Lusanne Hogeweg laat zien hoe zo’n ontwikkeling de stappen uit ‘De Reis van de Held’ volgt, een oermythe die in ons allemaal verweven zit.

Geen verhaal inspireert zo als dat van de Reis van de Held, de persoon die moedig zijn eigen weg gaat. Het verhaal van de Reis van de Held is een oerverhaal, een oermythe. Een idee dat diep in onze zielen verankerd zit. Het raakt ons in een innerlijk weten en in een verlangen dat we ons unieke pad moeten gaan, op zoek naar het mysterie van het leven.

Maar het idee onze eigen weg te moeten gaan raakt ook een gevoel van eenzaamheid. Alsof we ons dan moeten losmaken van het gebaande pad en alle mensen die zich daarop bevinden. Bewust deze reis of zoektocht aanvangen, vergt dan ook moed. Het is een bewuste keuze. Als je eenmaal op weg gaat, kun je niet meer terug.

Boeken over de Reis van de Held

De meest inspirerende boeken die ik heb gelezen gaan over de heldenreis, De Alchemist van Paolo Coelho en Synchroniciteit van Joseph Jaworski. De Amerikaan Jaworski vertelt over zijn ervaringen na zijn echtscheiding, afscheid van zijn carrière als advocaat en vertrek naar Europa. Door de keuzes die hij maakt, heeft hij prachtige synchronistische ontmoetingen en neemt zijn leven bijzondere wendingen. Dat wil zeggen, er doen zich ogenschijnlijke toevalligheden voor, die hij juist ziet als samenhangend met zijn keuzes. Hij geeft in zijn boek ook een kort overzicht van de Reis van de Held, gebaseerd op het werk van Joseph Campbell. Die ontdekte een bepaalde structuur in deze reis, in de weg en de ervaringen, door verhalen en mythen te analyseren.

Een ontwikkeling in 12 stappen

In de Reis van de Held herkennen we onze eigen ontwikkeling. Het oerverhaal helpt ons te realiseren wat we ten diepste willen en wijst de weg naar een zinvolle bestemming, aldus Mieke Bouma in haar boek Storytelling in 12 stappen. We leren aan de hand van die 12 stappen ons eigen levensverhaal en indrukken te ordenen. Door de structuur die het verhaal biedt, kunnen we verbanden leggen tussen onze eigen ervaringen en door deze in een bepaalde volgorde te plaatsen, ontstaat een betekenisvol geheel. Zo kunnen we het mysterie van het leven begrijpen, bewustzijn ontwikkelen en grip krijgen op het leven. Dan kunnen we ook waardevolle plannen maken voor de toekomst.

De 12 stappen van de Reis van de Held:

 1. In het begin is er orde, je leeft je gewone leven. En toch … er ontbreekt iets. Er knaagt iets, een leegte, het leven is saai of voorspelbaar. Of er dreigt misschien iets.
 2. Dan komt er een oproep tot avontuur, je wordt wakker geschud, aangespoord om in beweging te komen. Er lonkt een geliefde, een schat of een te verwerven inzicht.
 3. Je hebt weerstand, je deinst terug voor de roep, wilt het avontuur niet aangaan. Het onbekende is spannend. Mogelijk ontken je het probleem.
 4. Dan ontmoet je iemand, een mentor of gids, of je stuit op een bron van wijsheid die je aanmoedigt of jou iets leert waardoor je toch het avontuur aangaat.
 5. Je gaat over de drempel, geholpen door je nieuw verworven inzicht of vaardigheid. Dit is een beslissend moment. Nu ga je echt op weg.
 6. Je komt in een nieuwe wereld, waar andere regels gelden. Je ontmoet bondgenoten, en ook vijanden. Het kan ook een innerlijke nieuwe wereld zijn.
 7. Er volgen tests. Je moet jezelf bewijzen. Het is ook een kwestie van aarden en reëel worden. De eerste euforie gaat eraf, je moet misschien inbinden.
 8. Dan komt er een omslagpunt, een crisis. Een vuurproef. Je wordt geconfronteerd met je grootste angst. Je moet iets onder ogen zien om verder te komen.
 9. Dan volgt de beloning en vier je je succes, overwinning. Je hebt een belangrijk inzicht verworven. Je kijkt ook terug en ziet wat je eerder niet goed hebt aangepakt.
 10. Met je nieuwe inzichten, de verworven schat, keer je terug naar huis. De weg terug kan nog gevaarlijk zijn. Je bent er nog niet.
 11. Een laatste test dient zich aan, een leven-op-dood-moment, een offer, het kan ook een innerlijke dood zijn. Een overtuiging die je had, moet sterven.
 12. Het elixer of geschenk. De cyclus is rond, de reis ten einde. Het geluk dat je nu ten deel valt, deel je met je omgeving. Een nieuw avontuur wacht op je…

Drempels over gaan en beproevingen doorstaan

Je komt op deze reis drempels tegen die je over moet. Op de heenweg, als je je angst of weerstand overwint en het avontuur aangaat. Meestal heb je dan hulp gehad van een gids of mentor. Dat kan een coach of therapeut zijn , een boek dat je leest of een vriend. En op de terugweg is er het leven-op-dood-moment, iets moet sterven. Dit keer komt er geen hulp maar moet je het zelf doen.

De avonturen in de buitenwereld gaan in wezen over een innerlijk gebeuren. De Reis van de Held is zowel een avontuur in de wereld, waarin we situaties meemaken op het werk en in ons privéleven en mensen ontmoeten die ons op de proef stellen, als een reis door onze binnenwereld, een innerlijk landschap met gidsen en demonen, obstakels en te bevechten draken.

Een innerlijke reis die ons transformeert

We moeten ons bewust worden van wie we zijn, ons ware zelf, en ons potentieel aan talenten verwezenlijken. Daarvoor zijn we hier. Onze levensweg is tevens een zoektocht naar dit potentieel. De weg openbaart zich door deze gewoon te gaan en toont zich aan ons door er bewust bij stil te staan. Als we reflecteren op ervaringen in de buitenwereld doen we inzichten op en kan de reis ons transformeren. Een beter mens van ons maken, een wijzer mens en hopelijk een gelukkiger mens.

De weg naar binnen en de weg naar buiten zijn als het levensritme, van in- en uitademen, eb en vloed, zomer en winter, dag en nacht, slapen en wakker zijn. Het leven zelf is een reis, van geboorte tot overlijden is het een groot avontuur. Met vele beproevingen. Het is aan ons of we er een heldenreis van maken. En of we dus het elixer vinden. De schat.

Moedige keuzes maken

Het al dan niet bewust gaan van onze levensweg en moedige keuzes maken, bepaalt of we een Reis van de Held afleggen, of dat we gewoon leven. Als we de hulp van een gids aannemen en wat we leren ook echt toepassen, onze angst en weerstand overwinnen en over de drempel stappen, gaan we de Reis van de Held. Het vraagt nogal wat van ons. Maar dan brengt het ook veel. Het is een vallen en weer opstaan. Door het dal gaan, en de top bereiken. In het duister durven tasten en in het licht durven staan. Opbranden en herboren uit de as herrijzen.

Wees een held in jouw leven

Een hoofdpersoon-held in een roman, of een sprookje, lijkt onbereikbaar voor gewone stervelingen als wij. En toch kan ook onze levensweg een Reis van de Held zijn. Vooral door de innerlijke demonen die we moeten bevechten, de beproevingen die we hebben te doorstaan en de angsten die we moeten overwinnen. Maar dan kunnen we de schat vinden. Het elixer. Met dit artikel wil ik je daarom inspireren en aanmoedigen om van jouw leven een Reis van de Held te maken. Het maakt niet uit hoe groots en meeslepend je leven is, of hoe gewoon en saai. Je hoeft niet rijk en bekend te zijn om een held in je eigen verhaal te zijn, daar gaat het niet om. Overwin je angst, ga over jouw (innerlijke) drempels. Durf je innerlijke duister onder ogen te zien en durf in jouw licht te gaan staan. Dat is waar het om gaat.

Alleen durven staan

Niets is zo uitdagend in het leven als onze eigen weg gaan. Uit de tredmolen stappen en kiezen om het anders te doen dan collega’s, familie en vrienden. Het kan ook eenzaam voelen om bewuste en moedige keuzes te maken. Want een grote angst is altijd die om alleen te staan. Om apart te zijn, anders.

Onze levensweg is in essentie een zoektocht naar onszelf. Naar waarderen wie we zijn. We kunnen uiteindelijk alleen maar onszelf zijn, en onze eigen weg gaan en voor onszelf kiezen, voor wat wij belangrijk vinden. Keer op keer. Het is niet een keus die je één keer maakt en waar je dan voor altijd van af bent. Er zijn om de zoveel jaren, in verschillende levensfasen, steeds weer nieuwe situaties en uitdagingen. En zo biedt het leven je steeds een kans om van je leven een Reis van de Held te maken.

© Lusanne Hogeweg, maart 2018

De held met de duizend gezichten

De held met de duizend gezichten

Sinds het verschijnen van het boek in 1949 heeft De held met de duizend gezichten miljoenen lezers geïnspireerd door de combinatie van inzichten uit de moderne psychologie met de revolutionaire inzichten uit Joseph Campbells werk van de vergelijkende mythologie. Het is een onverminderd grote inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars, ontwerpers, filosofen en coaches en geldt als de 'bijbel van Hollywood'. Een boek dat misschien wel het meest invloedrijke boek uit de twintigste eeuw is.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , ,

Geplaatst: 28 maart 2018

Aarden: zo kun jij ontladen + extra tips

Aarden is niets anders dan jezelf in verbinding stellen met Moeder Aarde. Aarden is iets dat wij mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alleen zijn we vergeten wat het voor ons doet en hoe belangrijk het eigenlijk is. Vroeger waren we automatisch meer geaard, omdat we simpelweg op onze blote voeten liepen. Onzin? Nee hoor, bedenk je maar eens wat er met jou gebeurt als je op vakantie bent en een aantal dagen met je blote voeten in het zand zit op het strand.

Aarden is net zoiets als een bliksemgeleider, of de aardedraad bij het aansluiten van elektrische apparatuur of het zwarte flapje achter een auto dat steeds de weg raakt. Je hebt ook nog een aardlekschakelaar die je omzet als de stoppen zijn doorgeslagen.

Stoute schoenen voorkomen aarden

Tegenwoordig lopen we veelal op rubberen/kunststof zolen. Bijna al ons schoeisel is ervan voorzien (kijk je schoenen maar eens na). Deze materialen zijn slijtvast, maar zijn van nature een slechte geleider. Daarnaast worden er veel giftige stoffen gebruikt in de toegepaste kunststoffen bij de fabricage in China. Als jouw huid daarmee in aanraking komt, dan kunnen die jouw lijf binnendringen.

Krijg jij weleens een schok? Vast wel. Dat kan gewoon komen door de wrijving van jouw schoenen met de ondergrond waar je op loopt, of een trui die je uittrekt als het vriest. Het is een teken dat jij in dat geval elektrisch geladen bent en deze lading dus niet kwijt kan, tenzij de iets aanraakt met je blote huid. Maar er is meer aan de hand met straling en die hoeft niet altijd elektrisch te zijn om toch door jou opgepikt te worden uit jouw omgeving. (Lees hier bijvoorbeeld hoe je last kunt hebben van laagfrequente trillingen.)

Als jij de hele dag op goed geïsoleerd schoeisel loopt, absorbeer je allerlei straling die niet goed weg kan. Dat heeft gevolgen voor jouw fysieke en energetische wezen. Eigenlijk krijgt jouw energetische lijf een soort ‘shocktherapie’, waarvan je de gevolgen niet kent, en omdat we meer en meer alleen vanuit ons hoofd leven, ook niet voelen in ons lijf.

Elektroshocktherapie:
In de reguliere geneeskunst wordt shocktherapie (ECT) toegepast bij mensen die zwaar depressief zijn. Degene die de therapie ondergaat, krijgt spierontspanners en kalmeringsmiddelen toegepast en wordt onder narcose gebracht. Deze middelen worden gegeven om de schadelijke fysieke bijwerkingen van shocktherapie te reduceren.

Waarom zou jij tijd vrij moeten maken om te aarden?

In deze tijd lijkt alles gebaseerd te zijn op informatie en input verzamelen die ons veelal via schermen bereikt (telefoon, tablet, pc, laptop, tv). Maar denk ook eens aan printers, slimme meters in jouw huis en dat van de buren en alle apparaten met een stekker die aan of op ‘stand by’ staan. Steeds meer apparaten communiceren via Wifi en 3- en 4G. Ook door elektriciteitskabels binnen, maar ook buiten (masten) stroomt continu energie.

Alles heeft een stralingsenergie of anders gezegd, lading, die je niet kunt zien en, als je niet heel gevoelig bent, ook niet direct voelt. Maar je pikt deze energie wel op en dat heeft invloed op jouw ZIJN.

Omdat je door de zolen van jouw schoenen niet goed kunt ontladen, moeten jouw organen, weefsels, spieren en zenuwen tot op celniveau in eerste instantie absorberen. Ons eigen ‘energienetwerk’ kan hierdoor overbelast raken en op een zeker moment kunnen ook bij ons de ‘stoppen doorslaan’. Kenmerken hiervoor zijn vermoeidheid, vage pijntjes, depressie en slapeloosheid. Straling kan ook de oorzaak zijn van veel ergere ziekten. Ons lichaam raakt uit balans door alle straling waar we dagelijks aan blootgesteld worden.

Wat kun je verbeteren?

Je bent die ‘elektrosmog’ dus liever kwijt dan rijk. Je hoeft natuurlijk niet ineens je hippe sneakers weg te gooien. Wat wel belangrijk is, dat je zoveel mogelijk momenten in je dag inbouwt om jouw ‘aardlekschakelaar’ in te schakelen. Dat doe je door je ‘schoenloos’ te verbinden met Moeder Aarde. Zij neemt jouw straling met liefde op om deze te transformeren. Loop zonder schoenen en houdt terwijl je zit twee voeten op de grond (hoe vaak zit jij op jouw loungebank met je benen omhoog of op een stoel/kruk met je benen over elkaar of met je voeten op de sporten? Tel eens, je zult verbaast zijn hoe vaak jij zweeft). Blote voeten zijn het beste, alleen is het daar in Nederland niet altijd het weer voor.

Je zult merken dat hoe vaker je in rechtstreeks contact bent met ‘de aarde’, dus letterlijk met twee voeten op de grond staat, er iets in jezelf verandert. Je wordt rustiger, geconcentreerder en je meer bewust van je lijf.

Tips om jouw aarding te ondersteunen

Naast je voeten heeft ook je staartbeen een belangrijke functie in het aarden en ontladen. Samen vormen ze een soort 3-puntsverbinding. Aarden heeft dus ook te maken met je laagste chakra. Daarvan is de kleur rood. Als je merkt dat je vooral ‘in je hoofd zit’ en dus je energie naar beneden wilt brengen naar de rest van je lichaam kun je naast aardingsoefeningen jouw aardingsdraad ondersteunen door:

Kijk voor meer informatie op uitjebewust.nl.

Boekentip: Levensstijlgids

Deze levensstijlgids geeft inzicht in de omslag die hooggevoelige mensen kunnen maken, zodat zij gezond blijven en in hun kracht kunnen blijven staan in de transformatie naar de vierde dimensietrilling. Naast belangrijke informatie hierover tref je tips aan om zelf mee aan de slag te gaan. Hiermee help je jeZELF, ieder ander en Moeder Aarde.

bestel nu

 

Lees meer over aarden:


Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Geplaatst:

Hoe narcisme doorzien je sterker zal maken

Hoe confronterend en pijnlijk het ook is, narcisme leren doorzien is een goede zaak. Door narcistisch gedrag te leren herkennen in je relaties, familie en werk zul je een nieuwe blik op mensen en de realiteit krijgen, zodat het je uiteindelijk veel krachtiger maakt. Het leren doorzien heelt vaak al je illusies en desillusies, niet alleen over de narcist, maar over het hele leven.

Herstellen van de narcistische desillusie

Het herstellen en verwerken van de desillusie van het omgaan met een narcist kan een pijnlijke ervaring zijn. (Hier vind je 9 tekenen van een relatie met een narcist.) Tegelijkertijd kan het als een enorme stimulans dienen om je leven op een positieve manier te veranderen.

Pijn gaat hand in hand met veranderingen, dus omarm het, laat het je begeleiden en laat het een katalysator zijn voor je innerlijke metamorfose.

Vergeet niet: hoeveel pijn je ook kunt ervaren door het narcisme daadwerkelijk te gaan doorzien, de beloning en de voordelen van het terugvinden van jezelf zullen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

We worden in ons leven continu gevoed met illusies. Op een bepaalde manier zijn we allemaal naïef. Vooral over wie je bent, wie die ander is en wat het leven is of zou moeten zijn. Als jij de narcistische dynamiek gaat herkennen in allerlei facetten van het leven, zal het je helpen om vele illusies te doorbreken en veel zelfbewuster en assertiever te worden.

Checklist

Het maakt niet uit hoe zeker, charmant en vriendelijk iemand overkomt. Juist een zeer narcistisch persoon draagt het masker van perfectie. (Lees hier ook de drie kenmerken van een narcist.) Een narcist identificeren is daarom een lastige kwestie, omdat bijna niemand verwacht dat iemand met zo’n charmant voorkomen ook zo schadelijk en destructief kan zijn.

Om de verborgen kracht van een narcist te leren herkennen is het goed om te weten wat ten grondslag ligt aan hun vermogen om vooruit te komen in het leven. Hier zijn de belangrijkste redenen:

Wat kun je doen?

Wist je dat je de narcist het gemakkelijkste kunt verslaan, door NIETS DOEN? Hierdoor ben je in staat de energie voor jezelf te houden.

De narcist intimideert erg graag, is er op uit om je te vernederen en om je uit te lokken, en dat lukt hem of haar helaas maar al te vaak. Laat het niet gebeuren, stop met hun spelletjes meespelen..

De oplossing is simpel: niets doen, betekent namelijk dat je niets hoeft te doen! Niets doen betekent dat je stoïcijns blijft, in rust, in waarheid, in vrede en jezelf.

Voorbij het narcisme

Voorbij het narcisme

Herken jij deze situatie en wil je weten wat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen narcistisch misbruik? Bestel dan Voorbij het narcisme van Mjon van Oers.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Ook interessant: kijk verder in het Inspirerend Leven Dossier over Narcisme en lees al onze artikelen. Klik hier.


Tags: , , ,

Geplaatst: 23 maart 2018

Over Michael en de Michael Teachings

Michael (niet te verwarren met de aartsengel) is de verzamelnaam van een groep van ca. 1050 zielen, voornamelijk Kings en Warriors. Dit zijn 2 van de 7 zielstypen, waarover in een later artikel meer. Ze treden met hun teachings en healings naar buiten als een collectief bewustzijn vanuit de causale sfeer.

De leden van de Michael groep hebben hun levens op aarde en in de astrale sfeer afgerond en zijn nu halverwege de causale sfeer. Het zijn dus zeer wijze en vergevorderde zielen. De universele en spirituele kennis die ze overdragen is geen geloof en niet gebaseerd op dogma. In dezelfde sfeer zitten ook andere spirituele leraren zoals Abraham, Bashar en Seth. Iedere leraar (of beter gezegd: lerarengroep) heeft zijn eigen specialiteit en focus.

Gevleugelde uitspraken van Michael

Enkele gevleugelde uitspraken van Michael: “Jullie zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben” en “Je bent op aarde om te leren hoe je kiest en om te kiezen hoe je leert”. Daarbij is iedere keuze valide en geen enkele keuze wordt veroordeeld.

De specialiteit van Michael

Michael richt zich met name op het bevorderen van inzicht, acceptatie en agape, ook wel onvoorwaardelijke liefde of zielsliefde genoemd.

Michael heeft sinds de jaren ’70 een uitgebreid oeuvre doorgegeven via diverse mediums. Met zijn inzichten, kennis en wijsheid zijn inmiddels duizenden bladzijden gevuld. Doordat er ook in deze tijd vragen aan hem worden voorgelegd, breidt zijn werk zich steeds verder uit.

De kern van zijn werk is bekend, de communicatie en interpretatie worden steeds verder verfijnd.

Hij reikt o.a. diepgaande inzichten aan over het wezen van je ziel en de keuzes die je ziel voor dit leven heeft gemaakt voor je persoonlijkheid en levensplan. Hij inspireert je tot spirituele groei en geeft praktische adviezen hoe je dat kunt aanpakken. Hij is heel concreet waardoor de informatie helder is en je die gemakkelijk kunt toepassen in je dagelijks leven.

Zijn visie op en uitleg van o.a. karma en reïncarnatie ontzenuwen vele misverstanden die rondwaren in new age kringen.

Contact

Als je zijn gechanneld materiaal bestudeert leg je automatisch contact met zijn helende en transformerende energie. Zodra het contact met Michael gelegd is blijft dit bestaan als je dat zelf wilt. De keuze is aan jou. Michael is zeer respectvol en wacht altijd op je vraag. Hij zal nooit ingrijpen want dat zou ingaan tegen je keuzevrijheid.

Mijn persoonlijke ervaring met Michael

Het is mijn ervaring dat Michael een hele goede vriend en inspirerende invloed in je leven kan worden. Ik moest er wel aan wennen (en eraan denken!) om hem vragen te stellen. Na een opvoeding vol “kindjes die vragen worden overgeslagen” had ik het spontaan vragen een beetje afgeleerd. Toch laat Michael me iedere keer weten dat al mijn vragen welkom zijn. Hij is er om te helpen, te inspireren en te stimuleren.

Alleen voor mediums?

Moet je mediamiek zijn om met Michael te kunnen communiceren? Je hoeft zeker geen medium te zijn. Mediamiek zijn we in wezen allemaal, al is het niet altijd bewust. De antwoorden van Michael hoeven niet via woorden te komen. Vaak merk ik dat ik opeens een inzicht krijg nadat ik hem een vraag heb gesteld, of ik kom opeens in actie en ga “vanzelf” doen wat er nodig is. Of iemand vertelt me iets wat resoneert. Er kan een betekenisvolle ontmoeting zijn of mijn oog valt net op een artikel dat me verder helpt. Michael weet je hoe dan ook te bereiken, op een manier die voor jou begrijpelijk is. Na verloop van tijd zal je merken dat het contact steeds gemakkelijker wordt.

Humor

En wat je misschien niet verwacht: met Michael valt er altijd te lachen. Wat een gevoel voor humor, heerlijk om zo te kunnen relativeren.

Ik kan me een leven zonder hem niet meer voorstellen en ik ben blij dat hij er altijd voor me is. Vrienden voor het leven!

In de komende artikelen ga ik steeds een bepaald onderwerp uit zijn teachings toelichten. Wordt vervolgd dus.

Saskia Willockx, Meer Innerlijke Vrijheid (voorheen Be Essence)

Reis van de ziel

Reis van de ziel

Ben je benieuwd naar de reis van je ziel? In dit boekje neemt Willem Glaudemans je mee op reis naar binnen, naar je ziel. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je heen. Dat is jouw 'schat'. Tijdens je leven maak je een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis, ontdekt steeds meer dingen en komen zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Door deze ook nog eens te delen krijgt je schat meer waarde en verrijk je jezelf en anderen. Willem Glaudemans wil je met Reis van de Ziel inspireren om op je eigen zielenreis te gaan.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , , , ,

Geplaatst: 16 maart 2018

Hoe griep gezond kan zijn volgens de Feng Shui filosofie

‘Vuur!’, zegt de energie van dit jaar. ‘Vuur!’, reageert mijn lichaam dat zich spontaan solidair heeft verklaard met dit thema; de griep heeft toegeslagen.

Alhoewel ik het stervenskoud heb, parelt het zweet op mijn lijf en jaagt de hitte het kwik in de koortsthermometer naar een ongekend hoogtepunt. Alles doet pijn en uit de uiteinden van mijn zenuwen lijken kleine vlammetjes te komen waardoor mijn huid pijnlijk onaanraakbaar is geworden.

Het vuur in mij zorgt voor chaos. Mijn ogen zien het niet meer helder. Mijn oren horen het niet meer goed. Als ik iets wil zeggen lijkt het of ik een liter whisky achter de kiezen heb. Een spontane atrofie heeft mijn spieren getroffen, waardoor ik zo slap als een vaatdoek op m’n benen sta te wankelen.

Enfin, dat vuur kortom zet even mijn hele systeem op z’n kop. Want dat is wat vuur doet. Het transformeert. Hoe?

Vuur transformeert door alles wat jij of je leven niet meer kan gebruiken, tot de grond toe af te branden en het te transformeren tot iets wat je wel kunt gebruiken.

Koorts doet datzelfde in een lichaam. In mijn lichaam op dit moment. Ik stel me al klappertandend voor hoe de koorts korte metten maakt met bacteriën, virussen en andere vieze ziektemakers die het me alleen maar lastig maken en een gezond leven in de weg staan.

Overgave aan het vuur van griep en koorts

Van mij mag het vuurtje nog wel wat verder opgestookt worden. Daarom kies ik even niet voor koorts-onderdrukkende paracetamolletjes of pijnverlichtende ibuprofennetjes. Het vuur van de koorts krijgt van mij ruim baan om zijn ding te doen. Op een ander vlak is die ruimte ook gecreëerd doordat alle afspraken zijn afgezegd, alle lessen zijn gecanceld en hulptroepen zijn ingeschakeld om waar mogelijk taken over te nemen. Vuur vraagt om onvoorwaardelijke overgave aan het vuur. Geen mitsen en maren of voorbehouden. Vuur eist onverdeelde aandacht. Vuur eist jouw aandacht of, in dit geval, die van mij.

Als je het vuur van de koorts ruim baan geeft om zijn ding te doen, kan het beter zijn werk doen; je bent immers niet voor niets ziek. Ziek word je om gezond te kunnen zijn.

Doordat vuur, en dus ook koorts, zo overrompelend overweldigend is, laat het even geen ruimte voor iets anders. Het breekt je verzet tegen ziek worden en legt je functioneren helemaal lam. Het vuur zorgt ervoor dat je geen kans meer krijgt om je met iets anders bezig te houden. Dus zorgt het voor een stilvallen van je drukdoenerij. Maakt het het denken tot brinta-pap waar geen touw aan vast te knopen is en stop je graag je hoofd diep onder het dekbed om de buitenwereld helemaal buiten te sluiten. En hierin schuilt een kans.

Het vuur van de koorts biedt je de kans om je weer even helemaal met jezelf en met je lijf te verbinden.

Het lijf dat het nu even moeilijk heeft, maar je daardoor wel laat beseffen hoe goed het eigenlijk functioneert als koorts geen roet in het eten gooit. De verborgen kwaliteit van koorts is dat het je helpt om een stapje verder in je lijf te incarneren. Je er dieper mee te verbinden.

Doordat het vuur ondertussen alle rommel verbrandt, wordt zo een weg gebaand naar een diepere laag van jezelf. Na een flinke griep is het dan ook heel mogelijk dat je als een Feniks uit de as herboren wordt. Je bent in ieder geval ballast kwijt geraakt, niet alleen uit je lijf maar hopelijk ook uit je hoofd. En dat werkt bevrijdend.

Bij kleine kinderen kun je zien dat zij na een (kinder)ziekte ineens een vaardigheid ontwikkeld hebben. Ze kunnen dan van de ene op de andere dag fatsoenlijke zinnen zeggen, of ze zijn plotseling zindelijk.

Ziekte, en vooral het vuur van de koorts, helpt namelijk om iets te transformeren wat jouw lijf, jouw systeem, niet goed past.

Om het bouwsteentje dat is aangereikt, meer passend te maken zodat jij het kunt gebruiken.

Je wordt ziek omdat er iets in je systeem niet gezond was en om aanpassing vroeg. Griep creëert de opening waardoor de koorts toe kan slaan in je lijf. Koorts brengt de kwaliteit van het alles transformerende vuur met zich mee om korte metten te maken niet alleen met de ziekmakers in je lijf, maar ook met die in je hoofd en hart.

Dus dobber maar even lekker rond in de brinta-pap van je denken en ervaar, ondanks het ongemak, dat het erg gezond kan zijn om griep te hebben!

Huis & ziel

Huis & ziel

Begin je weer op te knappen en wil je meer leren van Nina Elshof over energetisch opruimen? In Huis & Ziel laat ze zien hoe je met je huis ook je bovenkamer een flinke opruimbeurt geeft. Vol tips, praktische opdrachten en bijzondere overdenkingen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , ,

Geplaatst: 15 maart 2018

Voorkom overmatige stress en burn-out: blijf dicht bij jezelf

We leven in een samenleving die ons continu blootstelt aan hoge druk en waarin het motto is ‘meer, meer, meer!’ We willen meer succes, meer doen, meer kunnen en meer geld. En we hebben te maken met werkdruk, deadlines en afspraken. Daarnaast hebben we sociale contacten te onderhouden, familieverplichtingen, een relatie die aandacht nodig heeft of staan er juist alleen voor. We leven een (stress)vol bestaan. Door alle druk en verplichtingen zijn we steeds bezig met wat de buitenwereld van ons vraagt en soms vergeten we onszelf daardoor.

Werkdruk, verplichtingen en overmatige stress

De mate van stress waarin we ons bevinden is niet goed voor ons. We kunnen een zekere mate van spanning en druk aan en een gezonde dosis stress kan ons van tijd tot tijd beter laten presteren, maar veel van ons hebben te maken met teveel stress. Stress hebben we in ons werk. We doen ons best en streven naar meer en beter voor een salarisverhoging of promotie. We moeten steeds meer geld verdienen voor alle financiële verplichtingen. De hypotheek moet betaald worden, we willen een nieuwe auto en een goede opleiding voor onze kinderen. We willen het liefst een paar keer per jaar op vakantie, regelmatig winkelen en uit eten gaan.

Door langdurige stress kun je overspannen raken, of je het door hebt of niet. Je lichaam maakt door stress het stresshormoon cortisol aan. Cortisol heeft veel negatieve effecten op ons lichaam. Het zorgt onder andere voor een verhoogde bloeddruk, verminderde immuun-functie en verhoogde vatbaarheid voor infecties.

Signalen herkennen

Wat belangrijk is, is om de signalen van overmatige stress te herkennen. Vaak zijn het kleine signalen van je lichaam die je zeggen: “Je moet het echt rustiger aan doen, want ik voel me niet goed.” Het kan beginnen met hoofdpijn, problemen met slapen, buikpijn, moeilijk kunnen eten, misselijkheid, trillende handen. Je kunt je gaan storen aan geluiden en andere externe prikkels. Maar het kunnen ook grotere signalen zijn zoals paniekaanvallen of een gevoel van algehele onrust. Ook kun je het gevoel hebben dat je het allemaal niet meer aankunt. Misschien ga je fouten maken, dingen vergeten of wordt het je allemaal teveel.

Burn-out

Als je de signalen van je lichaam te lang negeert, put je jezelf uit. Je raakt dan opgebrand, burn-out. Uitputting, opbranden en burn-out klinken serieus. En dat is het ook. Burn-out komt helaas veel voor in de tijd waarin we leven. Het is een sluipmoordenaar die voor veel mensen op de loer ligt en ze hebben het zelf vaak niet eens door. Het kan mensen overkomen die in de 40 of 50 zijn, maar zelfs jonge mensen in de 20 en 30 kunnen het krijgen.

Het kan iedereen overkomen. Door een burn-out kun je in een depressie terecht komen. Dingen die voorheen normaal waren worden lastiger. Je kunt bijvoorbeeld moeite krijgen met eten, slapen, autorijden of het huis uit gaan. Iedereen is anders en heeft te maken met andere symptomen, maar in de basis komt het op hetzelfde neer. Het is allemaal teveel.

Veel voorkomende symptomen bij overmatige stress en burn-out:

Burn-out en overmatige stress voorkomen

Zorg ervoor dat dit jou niet overkomt! Er is geen medicijn tegen een burn-out. De beste remedie in de eerste maanden is rust, slaap en ontspanning. Als je de lichamelijke en geestelijke signalen tijdig herkent, kun je burn-out voorkomen. Zoek professionele hulp en let erop dat je niet over je grenzen heen gaat. Zorg ervoor dat je lichaam de dagelijkse stress kan verwerken. Dat doe je door goed naar de signalen van je lichaam te luisteren, je lichaam te verwennen door regelmatig en gezond te eten, voldoende lichaamsbeweging, gezonde buitenlucht en ontspanning. Ook mentaal goed voor jezelf zorgen is belangrijk. Wees lief voor jezelf, doe dingen die je leuk vindt en denk positief over jezelf.

De weg (terug) naar een goede gezondheid

Wat je direct kunt doen om stress te verminderen: blijf dicht bij jezelf. Ga na wat jouw verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn, stel prioriteiten, organiseer, doe dingen waardoor je ontspant en zorg voor plezier in je leven. Ga bijvoorbeeld op reis naar een mooie plek, breng tijd door met mensen bij wie jij je goed voelt, doe dingen waar je blij van wordt, zorg voor ontspanning en rustmomenten. Als je veel achter een bureau zit voor je werk, sta dan regelmatig op om een kop thee of water te halen. Blijf ‘s avonds niet te laat achter de computer zitten. Blijf ook niet tot laat achter andere beeldschermen “hangen” zoals tv, laptop en smartphone. Dat verstoort je slaapritme en hormonen die belangrijk zijn voor een gezond lichaam.

Hoe eerder je door hebt dat je teveel stress in je leven hebt, des te sneller kun je werken aan verbetering en kun je burn-out voorkomen. Als je eenmaal burn-out bent, kan het lang duren voor je weer volledig hersteld bent. Het kan maanden en zelfs jaren duren voor je weer volledig goed functioneert. Het is de moeite waard om iedere dag aandacht te besteden aan jezelf en ervoor te zorgen dat je gezond blijft. Uiteindelijk kun je een burn-out voorkomen en de weg (terug) vinden naar een goede gezondheid.

Wat kun je doen?

Door de dag in rust te beginnen is het makkelijker om de hele dag een ontspannen gevoel vast te houden. En als je de dag vervolgens ontspannen afsluit, slaap je beter. Een eenvoudige ontspanningsoefening die je kunt doen om de dag mee te starten en eindigen is Danskracht oefening #1 Blijf dicht bij jezelf. Ik wens je met deze oefening een gezonde dosis rust en ontspanning in je leven! Warme groet, Sacha

Danskracht oefening: #1 Blijf dicht bij jezelf

Deze ontspanningsoefening helpt je bewust adem te halen en te gronden. Daardoor blijf je dichter bij jezelf. Ga zitten in kleermakerszit en leg je handen op je knieën. Houd je billen op de grond en draai rustig grote cirkels met je bovenlichaam, terwijl je je knieën vasthoudt. Adem in als je naar voren draait en adem uit als je naar achter draait. Maak je rug bol als je naar achter beweegt. Maak je rug zo lang mogelijk en til je borstbeen op als je naar voren beweegt. Draai eerst 20 linksom en daarna 20x rechtsom.

Burn-on

Burn-on

Herken jij je in de beschrijving van burn-on? Dan is het belangrijk om jezelf weer op één te zetten. In Burn-on geeft Mieke Lannoey je waardevolle tips om te voorkomen dat burn-on een burn-out wordt of in een chronische toestand verandert.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , ,

Geplaatst:

Zo volg je jouw zielsmissie

Een missie is vaak een woord dat we associëren met een religie of met een vredemissie. Toch is er ook een andere missie, namelijk die van jezelf: waarom jij op aarde bent gekomen. Ook wel je zielsmissie genoemd. Ook deze missie gaat over geloof, namelijk hetgeen jij zelf van binnen weet en voelt. En waarvoor niemand buiten jezelf de kaders of randvoorwaarden hoeft te bepalen.

Jij bent de missie en jij creëert zelf de kaders en randvoorwaarden!

De weg naar deze missie is via jezelf

De weg die je volgt om tot de kern van je missie te komen, is die van het steeds meer volgen van je eigen intuïtie en gevoel. En hier ook daadwerkelijk naar te gaan handelen.

Het belangrijkste is dat jij beseft, dat niets of niemand buiten jezelf de touwtjes hiervoor in handen heeft.

Als je vaker dichtbij jezelf blijft, zowel door het volgen van je gevoel alsook bij de acties die je doet, dan kom je steeds meer op de weg van je zielsmissie. Je wordt steeds vaker geleid door je gevoel of gewoon door je ‘innerlijk weten’. Dit kan ook spontaan in de vorm van een helder idee komen.

Is dat eigenlijk niet heel mooi, dat alles wat je nodig hebt ‘gewoon’ binnen in jezelf te vinden is?

Missie & Passie

Als je eenmaal op je zielsmissie aangesloten bent, dan gaat alles meer stromen en zal je meer gelijkgestemden ontmoeten, die samen met jou op een soortgelijke missie zijn. Door deze ontmoetingen en samenwerkingen krijg je meer energie en besef je dat je eigenlijk je ‘passie’ aan het volgen bent. Er ontstaat hierdoor een ‘eenheidsbesef’. Dit geeft meer zelfvertrouwen, want je bent niet de enige met dit weten of met deze visie.

Vaak zal je herkennen, dat jouw leven tot nu toe een weg is geweest van leren en ervaren en deze kan best gepaard zijn gegaan met zware beproevingen. Juist deze lessen en ervaringen maken jou juist geschikt om anderen te gaan begeleiden, precies op het juiste moment, als je er klaar voor bent.

Volg je passie, volg je hart

Missie en passie kunnen ook samengaan in het werk. En soms vraagt dat echt om een sprong in het diepe waarbij je enkele (financiële) zekerheden achter je zal moeten laten. Toch is het niet onmogelijk en is het volgen van je passie niet alleen voor mensen met ‘extra vrije tijd’.

Volg je intuïtie en je hart en kijk eens of er alternatieve mogelijkheden op je pad komen, waarbij je bijvoorbeeld je kantoorbaan kan inruilen voor iets wat beter aansluit op je passie. Je gaat steeds meer beseffen, dat het niet langer gaat om de ‘economie’, maar om de diepere betekenis van het leven zelf.

Een voorbeeld van een missie

Welke missie jij ook hebt, jouw bijdrage hoe groot of klein dan ook, is waardevol om te onderzoeken.

Persoonlijk volg ik mijn zielsmissie al een tijdje en samen met gelijkgestemden (jong, oud & professionals) hebben we inmiddels een heel mooi platform rondom Hooggevoeligheid, Anders Leren en onze nieuwe generatie kinderen opgebouwd. Deze missie groeit en bloeit en krijgt steeds meer diepgang omdat iedereen met dezelfde missie zich nog dagelijks aansluit.

Ook deze mensen ontdekken tijdens een innerlijk proces, dat ze willen bijdragen aan meer Bewustwording ten aanzien van deze onderwerpen. En het levert heel veel extra positieve energie op, omdat de behoefte vanuit de innerlijke kern komt. Als deze onderwerpen jou ook aanspreekt, neem dan eens een kijkje op www.halloikbengwen.nl!

Succes met jouw missie!

Lieve groet, Barbara

Energetische bescherming

Energetische bescherming

Wil jij jouw missie gaan volgen en op je intuïtie vertrouwen? Dan is Energetische bescherming je op het lijf geschreven: zo leer je omgaan met je hooggevoeligheid en de drukke wereld van vandaag.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , ,

Geplaatst: 14 maart 2018

Eventjes zen: 10 x tips om je balans te vinden

Zen is een vorm van Boeddhisme. Het is ontstaan in Japan en legt de nadruk op meditatie. In het Boeddhisme staat zen ook voor een staat van verlichting. Ondertussen is het in het Westen vooral bekend als ‘modewoordje’ voor een ontspannen, vredig gevoel.

Voor mij betekent ‘me zen voelen’ dat ik me helemaal in balans voel met mijn innerlijke zelf, met wie ik ben. Ik voel me rustig, ontspannen en kan positief en dankbaar kijken naar mijn leven en de gebeurtenissen. Innerlijke vrede en vreugde gaan hierdoor hand in hand. Eigenlijk is het een gevoel dat me helemaal kan overweldigen, en zelfs kan ontroeren.

Wat is zen voor jou?

Ken jij dat gevoel? Dat je helemaal ontspannen bent en de tijd rondom je vergeet? Wanneer voel jij je volledig ontspannen? Wat kan ervoor zorgen dat de wereld helemaal aan je voorbij gaat? Of ken je dat gevoel niet? Denk je hier, in de drukte van je bestaan, geen tijd voor te hebben? Dan is dit het moment om er tijd voor vrij te maken.

Ja, er moeten nu eenmaal dingen gedaan worden: we gaan werken, de auto moet voor onderhoud naar de garage, de kinderen moeten weggebracht worden naar activiteiten, de boodschappen en het huishouden moeten gebeuren en rekeningen moeten worden betaald, etc… Moeten, moeten en moeten: laat jij jezelf ook nog toe te mogen?

Tijd voor een zenmoment!

Volgens het Boeddhisme is de weg naar zen: mediteren. Mediteren is inderdaad verrijkend, helend, ontspannend en verlossend. Maar naast mediteren zijn er volgens mij veel meer fijne dingen te vinden die je datzelfde gevoel van ontspanning kunnen bezorgen. Voor ieder wat wils en ik ben er zeker van dat het lijstje nog verder aangevuld kan worden.

Hierbij 10 tips voor jouw zenmoment:

1. Lezen

Wanneer je van lezen houdt, zal je het wellicht herkennen. Lezen doet je alles even vergeten. Je gaat helemaal op in het verhaal en wordt als het ware deel van het plot.

2. Kleuren

Kleuren voor volwassenen is echt in, maar laatst ontdekte ik het inkleuren van mandala’s. Een heerlijk ontspannen gevoel tijdens het kleuren van de patronen. En nog fijner, het is iets wat je kan delen met je hele gezin. Op het internet zijn tal van sites te vinden voor kleurplaten en/of mandala’s.

3. Staren/dagdromen

Neem je wel eens de tijd om gewoon te staren, voor je uit te dromen, te kijken naar iets zonder oordeel?

4. Wandelen

Wandelen in de natuur kan mij ook doen ontspannen en vooral doen opladen. Ga er lekker op uit, snuif de geur op, voel de zon of regen op je gezicht, en adem de frisse lucht in. Lees hier 3 wandelmeditaties van Thich Nhat Hanh.

5. Schrijven

Ga intuïtief schrijven. Neem een woord en schrijf wat er bij je opkomt. Laat je pen de vrije loop, wat je schrijft maakt niet uit. Het werkt bevrijdend, probeer maar!

6. Knutselen

Ga samen met de (klein)kinderen knutselen, schilderen, tekenen… Wat je doet maakt niet uit. Laat je fantasie de vrije loop en ga op zoek naar de kunstenaar in jezelf.

7. Tuinieren

Wanneer ik in de tuin bezig ben om bijvoorbeeld onkruid te wieden, kom ik helemaal tot rust. Het vestigen van je volledige aandacht op een taak, brengt je terug in balans.

8. Maak een visionboard

Ik vind het heerlijk om een mindmap te maken. Dan ga ik op zoek in tijdschriften naar plaatjes of woorden die me triggeren en maak ik er een mooie collage van.

9. Douchen/Bad

Van je douche/badmoment kan je ook een ultiem zen-moment maken. De juiste geur erbij, wat kaarslicht en genieten maar..

10. Niets doen

Lukt het jou om niets te doen? Of kamp je dan met een schuldgevoel? Ga er toch maar eens mee aan de slag, laat het een uitdaging zijn om lekker te niksen. Bij mooi weer, hoort zonnen voor mij ook bij het niets doen… Zalig! Herken jij het zen-gevoel in deze activiteiten? Of heb je een leuke aanvulling? Deel deze in een reactie hieronder. Deze blog verscheen ook op www.bronvaninspiratie.be

De rijkdom van rituelen

De rijkdom van rituelen

Nog een leuk idee: duik in De rijkdom van rituelen en ontdek nieuwe manieren om in balans te komen uit allerlei tradities. Voor lichaam, geest en ziel. Van het paganistische jaarwiel en de maancyclus tot altaren en ceremonies; er is altijd wel een vorm die bij je past.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , ,

Geplaatst:

7 tips om ruimte voor jezelf te maken

Heb jij ook het gevoel dat je energie wordt opgeslokt door je omgeving? Dat je altijd meer lijkt te geven dan te ontvangen? Dan wordt het tijd om meer ruimte voor jezelf te maken. Zoals je een hek om je tuin zet, zo kun je emotionele grenzen gaan bouwen om jezelf meer ruimte te geven. Maar hoe doe je dat? Wij mogen een 7 tips delen van Patricia Spadaro uit haar boek Wees lief voor jezelf.

In je kracht staan

We zijn allemaal leiders, je leidt namelijk je eigen leven. Jij kiest hoe je je tijd, energie en aandacht verdeelt. Hoe je dat doet of niet doet bepaalt of het lekker loopt of dat je maar amper kunt overleven. Je moet ook genoeg investeren in jezelf, je eigen krachtbron opladen. Denk jij eraan dat je niet alleen anderen hulp biedt, maar ook je eigen krachtcentrale voedt en op peil houdt, waarmee je je leven op gang houdt? Of raak je uitgeput en opgebrand omdat je te weinig om jezelf geeft? Als je te veel ineens wilt doen, kun je jezelf verstikken.

Gezonde grenzen stellen is meer dan een aardige kreet, ze zijn cruciaal. Goede grenzen die leiden tot zorgen voor jezelf en kunnen ons echt gezond houden.

Gezonde grenzen stellen voor jezelf

1. Oefen met kleinigheden

Oefen met kleine, alledaagse problemen. Vraag bijvoorbeeld een gezinslid om te koken of om een boodschapje te doen, of zeg tegen vrienden dat je niet beschikbaar bent als je even alleen wilt zijn.

2. Wees duidelijk over wat je zelf nodig hebt

De meeste mensen kunnen geen gedachten lezen. Ze weten niet wat jij nodig hebt, tenzij je ze dat vertelt. Wees duidelijk wanneer je vertelt wat je nodig hebt. Zeg hoe je je voelt en wat je wilt – vriendelijk doch beslist.

3. Maak gebruik van je vrijheid om te kiezen

Als iemand je vraagt om iets te doen, zeg dan niet automatisch ‘ja’ maar oefen je erin om je het volgende af te vragen: Wat zijn mijn opties? Wat wil ik en wat is volgens mij goed voor mezelf in deze situatie? Moet ik hier een opoffering maken? Wat is voor mij nu het belangrijkst?

4. Zet jezelf boven aan je prioriteitenlijstje

Wacht niet met iets voor jezelf doen totdat je alle andere taken die je voor anderen doet hebt afgevinkt. Maak tijd voor jezelf vrij in je agenda, zodat je eigen zelfzorg niet telkens in de vergetelheid raakt. Je innerlijke batterij opladen is niet iets vrijblijvends. Het is een vereiste.

5. Maak je focus kleiner

Goede leiders bepalen niet alleen wat ze gaan doen: ze bepalen ook wat ze niet zullen doen. Wat kun jij, als leider van je eigen leven, doen voor een betere focus? Wat kun je delegeren, waarvoor kun je iemand anders inhuren of wat kun je helemaal schrappen van je to-dolist om je ervan te vergewissen dat je je kostbare tijd en energie zo goed mogelijk inzet?

6. Los problemen op vanuit je hart

Als je op een lastig probleem stuit dat te maken heeft met je grenzen, kijk er dan naar vanuit het perspectief van je hart. Vraag je het volgende af: Wat is voor mij de beste manier om dit probleem op te lossen? Wat is mijn volgende stap? Let dan goed op het antwoord dat in je opkomt.

7. Zoek uit waar je voor wegloopt

Als je moeite hebt met noodzakelijke grenzen stellen, wees dan niet bang om daar in te duiken om uit te zoeken waarom dat zo is. Wat denk je dat er gebeurt als je je niet telkens weer opoffert? Als je eenmaal begrijpt wat je drijft, kun je de mythen achter je overtuigingen op de proef stellen.

Wees lief voor jezelf

Wees lief voor jezelf

Drukbezette vrouwen worstelen met aandacht, energie en tijd, ze zijn gewend om veel te geven – aan hun werk, partner, kinderen, vrienden en familie. Waarom is het soms zo moeilijk om grenzen te bepalen, grenzen aan te geven en eens aan de ontvangende kant te staan? Daar wil dit boek je bij helpen: word in plaats van een gever een ontvanger, zonder de ander uit het oog te verliezen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , ,
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel