Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 31 maart 2024

Giftige gezinsdynamieken: was jij de vredestichter, de ouder van jouw ouders of het zwarte schaap?

Stond jij vroeger (on)bewust tussen jouw ouders in om de vrede te bewaren, om voor jouw ouders te zorgen of was jij het middelpunt van hun aandacht door ziekte of andere problemen? Deze (vaak ongezonde) gezinsdynamiek heet een triade en de gevolgen ervan werken waarschijnlijk nu nog door in je volwassen leven. Psychotherapeut Elaine Carney Gibson, auteur van Familiepatronen doorbreken, vertelt erover in dit artikel.

Triades kunnen functioneel of disfunctioneel zijn. Functionele triades zijn over het algemeen van korte duur en helpen het gezin te stabiliseren.

Ongezonde dynamiek: triangulatie en triades

Als je denkt aan een kruk met maar twee poten, kun je je voorstellen hoe moeilijk het is om daarop je evenwicht te bewaren. Door er een derde poot aan toe te voegen wordt de kruk stabieler. In een gezin is een drietal (triade) de kleinste stabiele groep. Alle gezinnen krijgen te maken met stresssituaties die ontstaan door de ontwikkelingsfasen of door bepaalde tijdelijke situaties of crises. Daarom is te verwachten dat er driehoekige verbintenissen ontstaan, met als doel het familiesysteem in evenwicht te krijgen. Dit is in principe niet goed of slecht. Een van de interactiepatronen waar de meeste gezinstherapeuten aandacht voor hebben is triangulatie oftewel de driehoeksverhouding

Een goed functionerend gezinssysteem bevordert de groei en ontwikkeling van de leden ervan. In een ongezond systeem daarentegen staat het individu in dienst van het systeem, en wel op zo’n manier dat deze dienstbaarheid schadelijk wordt voor de groei en ontwikkeling van het individu. Een triade is dus schadelijk als een of meer personen in dat drietal niet de veiligheid, zekerheid en vrijheid heeft om persoonlijk en relationeel te groeien en zich te ontwikkelen.

Veilige en onveilige traides

Triades kunnen functioneel of disfunctioneel zijn. Functionele triades zijn over het algemeen van korte duur en helpen het gezin te stabiliseren. Over het algemeen bestaat zo’n drietal uit personen die gedurende een bepaalde periode een verschillende rol in het gezin spelen.

Bij een stel met kinderen, zijn die kinderen het voor de hand liggende ‘doelwit’ voor triangulatie. Een of meer kinderen kunnen in de triade worden opgenomen om een echtelijk conflict uit beeld te houden, of om dat conflict uit te vechten binnen de context van een opvoedingsvraagstuk.

Soorten triades

Er zijn enkele veelvoorkomende thema’s rond triangulatie met kinderen, waar ik vaak over heb nagedacht in de vele jaren dat ik met gezinnen werk.  De drie meest voorkomende thema’s die ik ben tegengekomen zijn:

1. Het kind als trooster (vredestichter, redder)

Een van mijn cliënten, Ruth, kwam vaak naar een sessie nadat ze op bezoek was geweest bij haar moeder (M) en stiefvader (SV). Ze vertelde dan dat ze angstig en gedeprimeerd was. Ze was verbijsterd dat er steeds dezelfde dynamiek speelde wanneer ze hen bezocht. Elk scenario was anders, maar de dynamiek bleef hetzelfde.

Scenario 1 (Ochtend, alle drie aan de ontbijttafel.)

M tegen SV: ‘Kun je nog een kopje koffie voor me inschenken?’
SV (leest de krant): ‘Zodra ik dit artikel uit heb.’
M: ‘O, in hemelsnaam!’
SV: ‘Pak het dan zelf. Ik ben je bediende niet!’
(Ruth voelt zich hier akelig bij en wil de stress uit de situatie halen. Dus ze treedt toe tot de triade en probeert een volgende onenigheid te voorkomen.)
Ruth: ‘Het is al goed. Ik pak wel even koffie voor je, mam.’
M: ‘Laat hem er niet mee wegkomen! Hij wil nooit iets doen wat ik hem vraag. Volgens mij vind je hem aardiger dan mij!’
(Moeder stampt de kamer uit. Ruth voelt zich misselijk. Ze wilde alleen maar helpen!)

Je herkent dat gevoel vast wel: je wilde alleen maar helpen, maar uiteindelijk voelde je je alleen maar rot en begreep je niet hoe dat kwam.

Ditzelfde patroon herhaalt zich steeds opnieuw. Hoe kwam Ruth in deze rol van trooster/redder terecht? Het waarschijnlijkst is dat een of beide ouders haar als derde persoon betrokken bij hun ruzies, en Ruth ging daarin mee door te proberen de redder te zijn. Zij accepteerde als kind de rol van vredestichter.

Als volwassene trad Ruth bereidwillig tot de triade toe. Ze was echter al sinds haar jeugd verankerd in dit patroon. Als je daar eenmaal in verstrikt zit, kan het heel moeilijk zijn om jezelf daaruit te bevrijden. Daar is bewustzijn, bereidheid om een andere beslissing te nemen en moed om te handelen voor nodig.

Het is niet ongebruikelijk dat ouders willen dat een kind de rol van vredestichter (redder) vervult, zoals we net hebben gezien.

2. Het kind als ouder (het geparentificeerde kind)

Kinderen worden soms bij een triade betrokken om de rol van ouder op zich te nemen. Dit kind wordt het geparentificeerde kind genoemd. Een kind dat vast komt te zitten in deze rol zal waarschijnlijk angstig en/of gedeprimeerd raken en mogelijk onzeker worden. Dit zie je vaak wanneer een van de ouders middelen
misbruikt, en in eenoudergezinnen.

Wanneer een kind in een triade wordt betrokken en daarin een ouderlijke rol krijgt, kan een kind zich gaan opofferen. Dat gebeurt wanneer een kind te veel van het zelf (de eigen verlangens, behoeften en dromen) opgeeft om de rol van het geparentificeerde kind op zich te nemen. De kans dat dit gebeurt is groter wanneer een kind langere tijd vastzit in een ouderlijke rol.

Het is niet ongebruikelijk dat een kind in een eenoudergezin een geparentificeerd kind wordt. Dat gebeurt vaak om praktische redenen. In het volgende voorbeeld gaat het echter om een intact gezin van een moeder, vader, dochter (een ouder kind) en zoon.

De moeder werkte overdag en de vader werkte in de nachtploeg in een fabriek. Voordat de moeder thuiskwam, was de vader al naar zijn werk gegaan, waardoor er een periode van twee of drie uur ontstond waarin er dus geen ouders thuis waren. Dat viel samen met het tijdstip waarop de zoon en dochter thuiskwamen van school. De dochter moest haar broertje helpen met zijn huiswerk én haar eigen huiswerk doen. Ze werd bovendien geacht de avondmaaltijd te bereiden, zodat die klaarstond wanneer haar moeder thuiskwam van een dag hard werken. Ze ruimde na het eten ook de keuken op. Dit ging dag na dag, jaar na jaar zo door.

Toen deze dochter na haar afstuderen als verpleegkundige in therapie ging, was ze zwaar depressief. Het werd duidelijk dat ze nooit tijd of toestemming had gehad om haar eigen verlangens en behoeften te erkennen en vervullen. Er is hier geen sprake van schuld; haar ouders waren er natuurlijk niet op uit om hun dochter depressief te laten worden. Het was om praktische redenen gewoon nodig dat zij de ouderlijke rol ging vervullen om het gezin draaiende te houden.

Mijn cliënte kwam echter zo vast te zitten in die rol dat ze zich eraan overgaf. Toen we daar samen aan gingen werken, gaf ze zichzelf toestemming om zich bewust te zijn van haar gevoelens, haar verlangens en behoeften, en haar dromen. Ze ging beter voor zichzelf zorgen, waardoor haar depressie verminderde.

Ik hoop dat gezinnen waarin het nodig is dat een of meer kinderen een ouderlijke rol vervullen een manier vinden om hun kinderen de vrijheid te gunnen om kind te zijn. Ik ken veel gezinnen die daarin geslaagd zijn. Daarvoor is het nodig dat de ouders zich ervan bewust zijn en zich dit ten doel stellen.

3. Het kind als het middelpunt van de aandacht (kind met gedragsproblemen of het zieke kind)

Kinderen kunnen ook betrokken raken in de triade wanneer ze het middelpunt van de aandacht worden. In deze rol helpt een kind de spanning tussen de ouders te verminderen of leidt het een ouder af van diens eigen innerlijke geestelijke of emotionele stress door externaliserend gedrag te vertonen (dat wil zeggen: agressief, onrustig, onaangepast gedrag om op die manier de emoties te uiten) en in problemen te raken. Daardoor kunnen de ouders
hun aandacht richten op een kind in plaats van op zichzelf, elkaar of de relatie.Sommige ouders gebruiken meer dan één kind om deze rol te vervullen.

Een andere veelvoorkomende rol die kinderen aannemen of opgelegd krijgen om de angst in een of beide ouders te helpen verminderen is die van het zieke kind. Voor het zieke kind zorgen is een andere manier waarop ouders afleiding zoeken van hun eigen problemen op relationeel of persoonlijk vlak. Een kind wordt lichamelijk, emotioneel of psychisch ziek. Het is belangrijk om op te merken dat de ouders en een kind zich hier niet van bewust zijn. De ouders maken een kind niet met opzet ziek en een kind kiest er niet bewust voor om ziek te zijn.

Wat kun je aan triades doen?

Triades zijn onvermijdelijk. Dat je in een triade zit, is op zich niet zozeer het probleem; het gaat erom hoe je denkt, voelt en handelt vanuit die positie. Wanneer de triade wordt herkend, kun je keuzes maken. Je kunt besluiten of je in de triade wilt blijven, en zo ja hoe je daarin wilt opereren.

Als je ervoor kiest om in de triade te blijven, is het van belang om je bewust te blijven van de dynamiek, open te communiceren en niet de angst van de andere twee in de triade over te nemen.

Als je echter een einde wilt maken aan je betrokkenheid in een ongezond patroon van gedachten en handelingen, is de eerste stap bewustwording. Maak je wens om je los te maken uit de triade kenbaar door er met de andere betrokkenen over te praten, of door je gedrag te veranderen.

Fragment uit: Familiepatronen doorbreken

Familiepatronen doorbreken

Familiepatronen doorbreken

Uit een triade stappen is lastig wanneer het in jouw familiepatroon verweven is. 'Familiepatronen doorbreken' van Elaine Carney Gibsen helpt je de ongeschreven regels uit je familie herkennen en loslaten

Bestel jouw exemplaar voor Reserveer nu
Je bestelt bij

Lees verder:


Tags: , , , , , ,

Geplaatst: 30 maart 2024

Dromer, aanpasser, eigenzinnige of wereldverbeteraar: het effect van je gedragsstijl op de (wan)orde in huis

Is jouw huis vaak een chaos en is opruimen geen favoriete bezigheid van je? “Hoe komt het dat uitgerekend jij met een chaotisch huis te maken hebt?,” vraagt opruimexpert Ellen de Pee je in dit artikel. Ze beschrijft in dit artikel vier gedragsstijlen die ten grondslag liggen aan een ongeorganiseerd huis. In welke herken jij je?

Ze vinden het lastig om ‘nee’ te zeggen als iemand een beroep op ze doet en zetten hun schouders onder vele sociale projecten.

Je ploft op de bank, de dag zit erop. Zo, even niks! Hoewel… Vanaf de bank zie je de stapels papieren op je eettafel liggen en je stoort je aan het speelgoed en de pakketjes die over de vloer bezaaid liggen. Om het nog maar niet te hebben over je kasten die je het liefst dicht laat, omdat je weet dat je niet blij wordt van de aanblik van wat er lukraak in gestapeld is.

Hoe komt het dat uitgerekend jij met een chaotisch huis te maken hebt?

4 gedragsstijlen

Er zijn vier verschillende gedragsstijlen te onderscheiden die ten grondslag liggen aan een ongeorganiseerd huis. Als jij of iemand uit je omgeving kampt met een ongeorganiseerd huis, zul je ongetwijfeld jezelf of de ander herkennen in één van deze gedragsstijlen.

En troost je, je bent niet de enige.

1. Dromer

Dromers zijn mensen met een creatieve geest. Mensen die zich met gemak prachtige voorstellingen kunnen maken van hoe het leven eruit zou moeten zien en voor wie out-of-the-box denken een tweede natuur is. Vanuit deze creatieve geest ontstaan de mooiste ideeën. Het vertalen van deze ideeën naar de praktijk is echter lastig. Het bedenken van concrete stappen om de droom te bereiken blijft uit. Als de dromer toch voorzichtig aan de slag gaat, heeft zij niet gerekend op de hobbels op de weg die zij tegenkomt. Teleurgesteld stort de dromer zich op een nieuw project waarover zij kan dromen. En zo gaat het maar door…

Daarnaast kunnen dromers vastlopen doordat ze in detail bedenken hoe de ultieme droom eruit ziet en wordt de lat te hoog gelegd. Alles moet tot in de puntjes uitgedacht worden en deze perfectionistische gedachten staan het overgaan tot actie in de weg. Komt het toch tot actie, dan moet de perfectionistische dromer voortijdig stoppen door gebrek aan tijd of energie omdat de klus te groot is. Gevolg is dat opruimklussen niet worden afgemaakt en de chaos toeneemt.

2. Aanpasser

Onder deze categorie vallen sociale mensen die begaan zijn met hun medemens waarbij het vervullen van eigen behoeften en behoeften van anderen uit balans is. Voor hoogsensitieve personen is dit extra lastig, omdat het maken van onderscheid tussen eigen gevoelens en gevoelens van anderen al een op zichzelfstaande uitdaging is.

Aanpassers hebben een scherp ontwikkeld vermogen om behoeften van anderen te zien en zetten zich in om deze behoeften te vervullen. Ze vinden het lastig om ‘nee’ te zeggen als iemand een beroep op ze doet en zetten hun schouders onder vele sociale projecten. Denk aan projecten zoals klassenouder zijn, vrijwilliger zijn op de sportclub, de buurtbarbecue organiseren en mantelzorgtaken voor de buurvrouw op je nemen. Maar ook minder praktische zaken zoals een luisterend oor bieden aan anderen en jezelf emotioneel wegcijferen. Aanpassers willen anderen niet kwetsen en hebben een grote behoefte aan waardering. Ze doen alles voor iedereen en verliezen zichzelf uit het oog. Zo is er geen tijd en energie meer over om het eigen huis op orde te brengen en neemt de chaos in huis steeds verder toe naarmate de aanpasser zich voegt naar de behoeften van anderen.

3. Eigenzinnige

De derde gedragsstijl – eigenzinnigheid – betreft mensen met een duidelijke visie op normen en waarden en stellen deze graag ter discussie. Zij verzetten zich tegen algemeen geldende maatstaven en regels. Ze krijgen jeuk van een huisje-boompje-beestje bestaan en zwemmen tegen de stroom in.

Er zijn twee typen van ‘eigenzinnigen’ onderscheiden. Allereerst de stille verzetsstrijder die zich terugtrekt in haar eigen huis en ongestoord haar eigen gang gaat zonder inperkende normen van anderen. Spullen opruimen, papieren ordenen en poetsen wordt als burgerlijk beschouwd en past daarom niet in haar leven. Persoonlijke vrijheid heeft de hoogste prioriteit.

De tegenhanger van de stille verzetsstrijder is de adrenalinejunk die een spannend en avontuurlijk leven wil leiden. De adrenalinejunk heeft geen tijd voor saaie, alledaagse verantwoordelijkheden en hecht geen waarde aan een geordend huis. Het leven speelt zich buitenshuis af of liever nog in het buitenland. De adrenalinejunk is altijd op reis om nieuwe plekken en mensen te ontmoeten.

4. Wereldverbeteraar

Duurzaamheid, het milieu en de natuur zijn het grootste goed voor de wereldverbeteraar. De wereldverbeteraar zet zich actief in om van de wereld een betere plek te maken en karma speelt een belangrijke rol in de keuzes die zij maakt. Consumeren en verspilling van materialen moet te allen tijde voorkomen worden. Spullen in huis worden eindeloos bewaard en hergebruikt want het is zonde om ze weg te gooien en alles komt ooit nog van pas.

De wereldverbeteraar ontfermt zich ook over spullen die achteloos door anderen worden afgeschreven. Het huis van de wereldverbeteraar puilt uit met lege opbergbakjes, onbruikbare gereedschappen en onderdelen van elektronische apparaten. De theorie om spullen te hergebruiken staat niet in verhouding met de praktijk. Vele spullen blijven onaangeraakt en het huis verandert stukje bij beetje in een stoffig magazijn. Helaas geeft deze manier van leven geen voldoening. De wereldverbeteraar is namelijk wars van de consumptiemaatschappij en het hebben van zoveel spullen in huis doet haar pijn.

Wat is de oorzaak van jouw chaos in huis?

Als je jezelf herkent in één van bovenstaande gedragsstijlen én je stoort je aan chaos in huis, heb je nu inzicht gekregen in wat er ten grondslag ligt aan deze chaos. Het helpt je om jouw persoonlijke stijl te erkennen en hier rekening mee te houden. Vind de manier van opruimen die bij jou past en wees hierin mild voor jezelf. Vooruitgang is belangrijker dan perfectie.

Het kan ook zijn dat je je in meerdere gedragsstijlen herkent en ben je bijvoorbeeld een dromerige aanpasser. Benut de kwaliteiten die je bezit: beeld je dat fantastisch opgeruimde huis in en vraag de mensen die jij hebt geholpen nu voor één keer jou te helpen om je droom te verwezenlijken.

En tot slot, als je jezelf in één of meerdere gedragsstijlen herkent en geen last ondervindt van een ongeorganiseerd huis rest mij niets anders dan te zeggen: Good for you!

Geschreven door: Ellen de Pee

De geheimen van space clearing

De geheimen van space clearing

Space clearing is spiritueel opruimen wat een goede toevoeging aan jouw volgende opruimbeurt is. In 'De geheimen van space clearing' leert Denise Linn je om energie te reinigen door middel van traditionele ceremonies en moderne technieken.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over opruimen:


Tags: , ,

Geplaatst:

De gevolgen van gepest worden: hoe heeft het jouw leven beïnvloed?

Ben jij vroeger gepest of wordt je nu gepest? De gevolgen van pesten zijn groot en werken vaak jarenlang onbewust door. In dit artikel beschrijft ervaringsdeskundige en coach Wendy Raaimakers wat pesten is (het omvat meer dan je denkt), wat de gevolgen van gepest worden zijn én ze deelt aan het einde van het artikel troostende woorden om je wonden van het pesten te helen.

Je bent een masker op gaan zetten en achter dat masker zit wie jij bent en hoe jij je voelt.

Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

Pesten, we hebben er allemaal mee te maken gehad. Misschien was jij degene die gepest werd, stond je erbij als omstander of was jij degene die iemand pestte.

Herken jij de opmerking: “ach het is toch maar een grapje, ik mag je toch wel een beetje plagen”? En toch voelt het helemaal niet grappig en heb jij last van dat zogenoemde grapje. Ben jij nou zo gevoelig dat je niet tegen een grapje kan? Waarom worden er steeds dezelfde grapjes tegen jou gemaakt? Om je meer uit te kunnen leggen over pesten en de gevolgen van pesten, beginnen we eerst met te kijken wat pesten nu eigenlijk is. Wanneer is het plagen en wanneer pesten?

Wat is plagen?

Plagen is speels gedrag wat vaak over en weer gaat tussen twee of meerdere personen. De één plaagt de ander en de ander plaagt weer terug. Beide vinden het grappig en zien de lol er wel van in.

Wat is pesten?

Het wordt pesten wanneer het helemaal niet speels is, maar opzettelijk kwetsend gedrag. Bij pesten mist de wederkerigheid. Het is gedrag dat steeds herhaalt wordt, waarbij er één of meerdere zenders zijn en steeds dezelfde ontvanger. Het is niet eenmalig, maar het gebeurt steeds weer opnieuw. Je merkt dat je er steeds minder om kan lachen. En dat al die zogenoemde grapjes jou een steeds onveiliger en onzekerder gevoel geven. Tot jij je op een bepaald moment realiseert: ik word gepest.

Vormen van pesten

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: nou ik hoorde er niet bij, maar werd ook niet gepest. Maar klopt dat eigenlijk?

Bij het volgende gedrag spreken we van pesten:

• Grapjes maken ten koste van een ander
• Vervelende opmerkingen maken
• Beledigen of schelden
• Openlijk terechtwijzen
• Negeren of sociaal isoleren/buitensluiten
• Gebaren maken
• Roddelen
• Kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
• Iemand lichamelijk pijn doen
• Beschadigen van eigendommen

Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van bovenstaande gedragingen. Als je naar deze lijst kijkt en terugkijkt naar je schooltijd, of kijkt in jouw dagelijkse leven, heb je dan te maken gehad met pestgedrag richting jou? Vraag jezelf dan ook eens af wat de impact hiervan is op jouw leven.

Wat is de impact van pesten?

Wanneer je gepest wordt, op welke manier dan ook, heb je met regelmaat te maken met een onveilige situatie. Je zit in een omgeving waarin je niet de mogelijkheid hebt om in alle vrijheid jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. Doordat het op dagelijkse basis gebeurt en vaak door meerdere personen, ben je gaan geloven dat het aan jou ligt. Je bent de woorden die je te horen krijgt gaan geloven. Zelfs als het in het begin goed lukt om de nare opmerkingen en gebeurtenissen van je af te laten glijden, vroeg of laat krijgen ze toch grip op jou. Daarbij krijgen ze grip op hoe jij naar jezelf kijkt en tegen jezelf praat. Het tast jouw zelfbeeld aan en je wordt steeds onzekerder en vaak steeds strenger voor jezelf. Want waarom kan jij nou niet ‘gewoon’ leuk genoeg zijn.

De alertheid die je hebt neemt toe. Je bent je heel erg bewust van jezelf. Je bent altijd alert op wat je zegt, hoe je eruitziet en wat er in je omgeving gebeurt. Want als je deze alertheid hebt, kan je situaties voorkomen of zien aankomen. Situaties waarbij jij weer het middelpunt wordt van grapjes of ander pestgedrag.

Wat je verder gaat doen is het gedrag proberen te vertonen waarvan jij denkt dat dit helpend gaat zijn. Het gedrag dat jij denkt dat mensen van jou willen zien. Het gedrag waarvan jij bent gaan geloven dat als je dat laat zien, mensen je wél leuk gaan vinden.

Grenzen aangeven, daar ben je al lang mee gestopt. Je hebt weleens gezegd dat ze moesten stoppen of je moest huilen door iets dat er gebeurde of gezegd werd. Maar die grenzen worden niet geaccepteerd. Vaak moedigen ze de pester(s) alleen maar aan om verder te gaan. Dus je bent gaan leren om dingen weg te lachen, niet te laten merken hoe zij jou raken. Je bent een masker op gaan zetten en achter dat masker zit wie jij bent en hoe jij je voelt.

Het is niet alleen dat je tijdens het pesten leert dat er geen respect is voor jouw grenzen. Doordat je zo gericht bent op de buitenwereld en jouw omgeving, zo vaak jouw ware gevoel verschuilt achter jouw masker en zo goed bent geworden in bepaalde eigenschappen van jezelf weg te stoppen, dat je zover van jezelf bent weggeraakt, dat je de grenzen niet meer voelt. Je bent in een overlevingsstand gekomen, waarbij jij jezelf bepaald gedrag hebt aangeleerd dat jou ‘veilig’ houdt. Dat heb je nodig wanneer je dagelijks of wekelijks naar deze onveilige omgeving terug zal moeten gaan. Je bent niet bezig met wie jij in de kern bent en wat jouw gevoelens en behoeften zijn. Je bent aan het overleven.

Gevolgen van pesten

Op een gegeven moment stopt het pesten en kan jij doorgaan met jouw leven. Vaak je nog helemaal niet bewust van wat het pesten nu daadwerkelijk voor invloed op jou heeft gehad. Jij hebt een modus voor jezelf gevonden die werkt en vanuit die modus ga jij verder het leven in. Toch zal je regelmatig tegen dingen bij jezelf aanlopen die jou in de weg zitten, zoals:

• Onzekerheid
• Erg gericht op (de mening van) anderen
• Bang voor afwijzing
• Geen of moeilijk grenzen aan kunnen geven
• Je vaak verontschuldigen voor dingen
• Ongemak in sociale situaties
• Niet snel bij iemand helemaal veilig of op je gemak voelen
• Minderwaardigheidscomplex
• Snel buitengesloten voelen
• Dingen die gebeuren of gezegd worden erg persoonlijk opnemen
• Belangen van anderen boven die van jezelf plaatsen

Erkennen en herkennen

Het is van groot belang dat je gaat onderzoeken en erkennen dat pesten een grote impact op je heeft en dat de gevolgen daarvan nog steeds een grote rol spelen in jouw dagelijkse leven. Wanneer jij kan erkennen dat het pesten heeft plaatsgevonden en dat het wel degelijk impact op je heeft gehad, kan je het gaan verwerken. Je gaat dan steeds vaker herkennen wanneer in situaties jouw gepeste kind wordt aangeraakt en je automatisch in jouw overlevingsstand schiet en op welke momenten in je leven de wonden van het pesten nog van invloed zijn op dingen die je doet, zegt of keuzes die je maakt. Erkennen en herkennen is een hele belangrijke stap in het verwerken van het pestverleden.

Wat lieve woorden voor jou!

Herken jij jezelf in dit artikel? Hopelijk kan ik je het volgende dan meegeven:

Jij bent super sterk. Want dagelijks naar een onprettige en onveilige omgeving terug gaan, dat is ontzettend knap en krachtig. Daar is moed voor nodig. En dat heb jij!
Kwetsbaarheid mag er zijn. Ook jij mag zeggen dat iets voor jou moeilijk of spannend is. Wat een ander daarvan zegt of vindt dat ligt bij deze persoon en zegt niks over jou. Kijk eens of je één of twee personen in jouw omgeving in vertrouwen kan nemen over jouw onzekerheden en over wat pesten met je gedaan heeft. Praat erover! Ook al is het even spannend, ik beloof je dat het op gaat luchten om het niet meer weg te stoppen.
Het ligt niet aan jou. Pesten is een groepsproces wat wordt veroorzaakt door een gevoel van onveiligheid in de groep. Dat is niet jouw schuld of verantwoordelijkheid. Mensen die pijn ervaren, zijn eerder geneigd om anderen pijn te doen. Dus laat de verantwoordelijkheid voor de acties liggen waar ze horen. Jij bent niet schuldig aan het grensoverschrijdende gedrag van anderen!
Zoek hulp. Weet dat er hulp is om jou te ondersteunen je pestverleden te verwerken en weer regie over je leven te pakken. Je hoeft dit niet alleen te doen!

Geschreven door Wendy Raaimakers

Het gepeste brein

Het gepeste brein

Pesten doet niet alleen iets met je leven, maar óók met je brein, laat Jennifer Fraser zien in 'Het gepeste brein'. Heel de littekens in je hersenen en bescherm jezelf.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder:


Tags: , , , ,

Geplaatst: 29 maart 2024

Maandhoroscoop april 2024: wat gaat deze maand jouw sterrenbeeld brengen?

Begin april opent zich een portaal van kosmische kracht, dat onverwachte wendingen en een periode vol magie en verrassingen inluidt. Volgens astroloog Kate Rose is het een tijd waarin de angst om te falen wordt vervangen door de moed om je ware zelf te zijn. Het universum ondersteunt je keuzes, terwijl de Jupiter-Uranus-conjunctie in Stier je omhult met geluk en aanzet tot het omarmen van je ware pad. Je leest erover in de maandhoroscoop van april 2024.

‘De maan leert het je. Adem door de eclips heen.’

De astrologische energie van april 2024

Aan het begin van april bevind je je nog diep in het eclipsportaal. Dat vindt plaats tussen de maansverduistering in Weegschaal op 25 maart en de zonsverduistering in Ram op 8 april.

Het is een magische tijd waarbij het lijkt alsof het universum met nog meer kracht opereert om verbazingwekkende en verrassende gebeurtenissen in je leven te brengen. Het rangschikt de stukjes opnieuw om iets te creëren dat nog mooier is dan je je had kunnen voorstellen.

Mercurius retrograde 1 april

Geluk moet gecreëerd worden, maar het is ook te vinden in de momenten wanneer je afgestemd bent op het universum en je je ondersteund voelt in elke keuze die je maakt en elke stap die je neemt. Intenser wordt het wanneer Mercurius retrograde begint te lopen in Ram op 1 april. De planeet zal dat daar blijven doen tot 25 april. Hij laat je weten dat je een kans krijgt om een koerscorrectie door te voeren.

Heb je een carrièreaanbod afgeslagen of liet je je door angst weerhouden om een eigen bedrijf te beginnen? In april doet deze kans zich opnieuw voor. Onthoud dat alles wat voor jou bedoeld is nooit verpest kan worden. Je moet misschien nog wat lessen leren voordat je kunt aangrijpen wat voor jou bedoeld is.

Het eclipsportaal laat zijn magie op je ziel los, net als de krachtige Jupiter-Uranus-conjunctie in Stier. Je zult je niet alleen klaar voelen om het pad van je hogere zelf te kiezen, maar voelt ook dat je omringd bent door geluk.

Worden wie je bent

Je mag niet falen en hoewel je nog steeds bang bent voor wat er komen gaat, is dit het moment waar je je hele leven op hebt voorbereid. De angst om iets niet te proberen is veel groter dan de angst om te falen. Als je dat eenmaal doorhebt, reageert het universum op je energie. Het geeft je de kans te worden wie je altijd al had moeten worden, zodat je de kansen kunt grijpen die je leven vooruitstuwen naar een onvoorstelbaar succes.

Maandhoroscoop april 2024

Ram (21 maart – 19 april)

Geluksdag: maandag 8 april

Niet alleen is dit jouw seizoen, maar je gaat ook een ongelooflijke zonsverduistering met de nieuwe maan ervaren in jouw teken. Deze vindt plaats in jouw huis van authenticiteit dat een nieuw begin in je leven voedt.

Het is tijd om alle maskers of verplichtingen af te werpen waar je nog steeds aan vasthoudt. Maak een frisse start door de wereld te laten zien wie je werkelijk bent.

Wees voorbereid om je waarheid te spreken en met meer authenticiteit te bewegen gedurende deze hemelse gebeurtenis. Door je innerlijke authenticiteit te eren zul je beter weten welke kansen voor jou zijn en welke alleen maar afleiden.

Er kunnen opeens verschuivingen in je leven plaatsvinden, maar door je af te stemmen op je authenticiteit zul je beter in staat zijn om door de veranderende omstandigheden te navigeren.

Hoe zorg je als Ram goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Stier (20 april – 20 mei)

Geluksdag: zaterdag 20 april

De Jupiter-Uranus-conjunctie in Stier is een van de fortuinlijkste gebeurtenissen in 2024. Jij wordt geraakt door de waarheid. Jupiter regeert over overvloed, expansie, geluk en de verre horizon, terwijl Uranus bekend staat als de brenger van schokkende en ontzagwekkende momenten die je pad veranderen, zodat je meer in overeenstemming bent met je lot.

Schokkende realisaties komen rond deze tijd aan de oppervlakte, vooral rond wat je voor jezelf in petto had. Misschien vindt er een complete koerswijziging plaats, als je je realiseert dat je werk of streven niet iets was waarmee je verbonden was.

Neem deze inzichten aan als een geschenk en in plaats van ervoor weg te lopen. Omarm het, zodat je kunt ontdekken wat je echt verlangt voor je leven. Je komt geen geluksideeën tekort, dus door te accepteren dat er een verandering op komst is, zul je beter in staat zijn er het beste van te maken.

Een belangrijk punt is dat je in jezelf moet geloven en erop moet vertrouwen, hoe vreemd deze nieuwe ideeën ook zijn, dat ze deel uitmaken van iets groters en beters voor jou.

Hoe zorg je als Stier goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Geluksdag: maandag 8 april

De zonsverduistering met de nieuwe maan in Ram geeft je een ongelofelijke boost in het manifesteren en het nauwer samenwerken met de energieën van het universum. Ram is een vuurteken dat bekend staat als leider en niet bang is om risico’s te nemen.

Zowel de zonsverduistering als de nieuwe maan luiden een tijd voor een nieuw begin in, dus denk na over wat je wil beginnen. In april krijg je het perfecte duwtje om naar je doel toe te werken.

De energie van de zonsverduistering met de nieuwe maan leidt je naar netwerkmogelijkheden en sociale connecties die je helpen de zaadjes te planten voor je manifestatiewensen. Dit houdt verband met je professionele en financiële succes, dus onthoud dat je het niet alleen hoeft te doen en dat het enige wat ontbreekt ligt in een belangrijke verbinding in je leven.

Hoe zorg je als Tweelingen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Geluksdag: maandag 8 april

Nu april begint heb je belangrijke lessen over vertrouwen en expansie geleerd die het Vissenseizoen in je teweegbracht. Dit bereidde je voor op wat een baanbrekend jaar zal worden, maar je moet wel openstaan voor het omarmen van het nieuwe begin.

Denk na over de plannen en ideeën die je voor je leven had en probeer ze los te laten – tenminste tot op zekere hoogte. Droom in plaats daarvan meer hoop op wat je je had voorgesteld voordat de dingen niet gingen zoals gepland.

De zonsverduistering met de nieuwe maan in Ram markeert een belangrijk nieuw begin in je professionele leven. Dit kan gaan om een nieuw carrièrepad of studierichting. Met Mercurius retrograde in Ram kun je terugkeren naar iets wat je vroeger deed of waar je geïnteresseerd in was. Misschien brengt het je iets, zeker met al het geluk dat op dit moment om je heen is.

Hoe zorg je als Kreeft goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Geluksdag: maandag 8 april

Je zult deze maand de gelukkige hand van het universum voelen in al je inspanningen, want de energie van de Ram brengt een magisch gevoel van vertrouwen, overvloed en nieuwe kansen.

Op je pad heb je je sterk gericht op het helen van de zelfbeperkende overtuigingen die ertoe leidden dat je niet altijd werd geëerd voor je gaven. Nu je uit deze fase komt, ben je er klaar voor om echt op te eisen wat altijd je geboorterecht is geweest.

Kijk uit naar het nieuwe in april, of het nu gaat om reizen, onderwijs of een positie op afstand. Het is een teken om echt te geloven dat het leven dat je voor ogen hebt volledig kan worden gerealiseerd. Je moet echter wel besluiten om nooit meer minder te accepteren.

Je grootste geluk vind je in de nieuwe ervaringen en kansen die je aangaat, met het besef dat als je jezelf openstelt voor het nieuwe, je ook alles zult winnen wat je ooit hebt gewild.

Hoe zorg je als Leeuw goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Maagd (23 augustus – 22 september)

Geluksdag: zaterdag 20 april

De Jupiter-Uranus-conjunctie gaat je gelukkig maken, niet alleen omdat Jupiter over geluk heerst, maar ook omdat dit in jouw huis van overvloed gebeurt. Jupiter staat sinds 2023 in Stier en helpt je om je fundering veilig te stellen en ervoor te zorgen dat je je dromen in stevige grond verankert.

In de tussentijd is ook Uranus aan het werk geweest in dit deel van je leven, door verrassende gebeurtenissen en kansen te brengen om je geloof op de proef te stellen en je pad te verleggen.

Als Jupiter en Uranus samenkomen in Stier, krijg je een ongelooflijk krachtige kans in je leven. Deze komt in de vorm van reizen, een nieuw bedrijf, onderwijs of spiritualiteit. Wat er ook op je pad komt, je moet erop vertrouwen dat het zal leiden tot grotere overvloed. Wees bereid om met de stroom mee te gaan en forceer niets.

Hoe zorg je als Maagd goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Geluksdag: dinsdag 23 april

De volle maan in Schorpioen komt op in je huis van rijkdom, waardoor de zaadjes die je hebt geplant rond de nieuwe maan in Schorpioen (op 13 november 2023) tot bloei komen. Hoewel het een gloednieuw jaar is, betekent dat niet dat er niet nog oude dromen zijn. Deze maanfase is er een waarin je eindelijk de positieve resultaten kunt zien van je ondernomen acties.

Volle maan in Schorpioen slaat een brug tussen rijkdom en eigenwaarde. Er zullen meer overvloedige verbindingen in je persoonlijke leven zijn en je kunt ook meer rijkdom aantrekken in je carrière. Wees niet bang om je uit te spreken en te zeggen wat je waard bent. Je kunt een onverwachte bonus ontvangen, maar onderschat nooit de kracht van het creëren van je eigen overvloed.

Hoe zorg je als Weegschaal goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Geluksdag: Dinsdag 23 april

De volle maan in Schorpioen benadrukt je zelfsector die heerst over persoonlijke overtuigingen, waarheid en initiatief. Dit is een van de weinige gebieden die een nieuw begin benadrukken, dus hoewel de volle maan iets tot een einde brengt, betekent het niet dat er niet ook een kans is om iets nieuws te beginnen.

De volle maan in Schorpioen markeert de perfecte tijd om te stoppen met het weggeven van je macht. Jouw pad ligt niet in andermans handen en jij hebt wél de volledige autonomie over de keuzes die je maakt.

Als je deze beperkende manieren van denken loslaat, kom je meer in je kracht te staan en zie je in dat jouw leven van jou is en van niemand anders. Wees niet bang dat je anderen tegen je in het harnas jaagt. Het geluk zit hem erin dat jij je herinnert dat jij degene bent die jouw leven vormgeeft. Dit geeft je een nieuw gevoel van initiatief en de kracht dat 2024 een fantastisch jaar wordt.

Hoe zorg je als Schorpioen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Boogschutter (22 november – 21 december)

Geluksdag: Zaterdag 20 april

April brengt een aantal cruciale momenten in je romantische relatie met zich mee. Je kunt een gevoel van vreugde hebben dat je helpt je leven te cultiveren, dankzij de instroom van Ram-energie. Zelfs dan is er iets dat dieper in je leven broeit en je helpt om niet alleen meer vastberaden te zijn in het creëren van je droomleven, maar ook om de beste versie van jezelf te worden.

Hoewel jij als ieder ander je altijd in een staat van heling en beter worden bevindt, heb je je nu gerealiseerd dat je, om alles wat je in je leven verlangt te verwerven, eerst bij jezelf moet beginnen.

De Jupiter-Uranus-conjunctie in Stier komt op in je huis van vastberadenheid en voorziet je van een gevoel van prestatie, moed en vertrouwen. Je kunt alles te doen wat nodig is om je beste zelf te worden.

Of het nu gaat om het stellen van grenzen, prioriteit geven aan jezelf en je geluk of het overwinnen van je angst voor een romantische verbintenis: alles wat je wilt kan van jou zijn, maar je moet nooit je streven ernaar opgeven.

Hoe zorg je als Boogschutter goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Geluksdag: Maandag 8 april

Hoewel er op dit moment een sterke focus is op je persoonlijke leven, betekent dat niet dat het geluk van april verspilde moeite is. Je hebt het misschien meer nodig in je persoonlijke leven dan in je carrière.

De zonsverduistering met de nieuwe maan in Ram zal opkomen in je sector van familie en genezing, en gunt je een scharniermoment van groei en bewustzijn in je leven. Je wordt in staat gesteld om een aantal drastische veranderingen door te voeren die jou en degenen van wie je houdt ten goede komen.

Een zonsverduistering onthult iets wat je nog niet eerder had gezien, terwijl de nieuwe maan een nieuw begin mogelijk maakt. Ram vraagt je om in de rol van schepper te stappen, als je je jeugdwonden of uitdagende relaties te boven komt en echt begint het diepste deel van jezelf te helen.

De manier waarop je in het leven opereert zal verschuiven, omdat je meer door de lens van heling in plaats van verwonding gaat kijken, wat het begin is van een van de gelukkigste tijdperken in je leven.

Hoe zorg je als Steenbok goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Geluksdag: Maandag 8 april

De zonsverduistering met de nieuwe maan in Ram vindt plaats in jouw huis van communicatie. Mercurius loopt retrograde in hetzelfde huis. Dit creëert de ruimte voor een aantal dramatische en belangrijke gesprekken.

Deze energie gaat over het beginnen aan iets. Hoewel je het absoluut nodig hebt om je waarheid te spreken, moet je ook bedacht zijn dat je niet te gefrustreerd wordt of je afsluit tijdens dit proces.

Je merkt dat je terugkeert naar een eerdere overeenkomst of een gevoel uit het verleden, maar deze keer heb je meer informatie, wat betekent dat je tot belangrijke inzichten kunt komen.

Op het moment van de zonsverduistering met de nieuwe maan staan Mercurius, Zon en Venus allemaal in Ram staan. Thema’s als communicatie, financiën, liefde, keuzes en een nieuw begin komen samen. Het kan zijn dat je meer zelfliefde voor jezelf nodig hebt om deze ommekeer mogelijk te maken.

Zorg ervoor dat je je innerlijke waarheid eert, maar let ook op dat je medeleven toont aan anderen en erkent dat wat je hoopt te ontvangen ook iets is wat je bereid moet zijn te geven.

Hoe zorg je als Waterman goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Geluksdag: Zaterdag 20 april

De Jupiter-Uranus-conjunctie in Stier is enorm gunstig voor jou. Het gaat over communicatie, dus een schrijfproject of een podcast wordt ongelooflijk belangrijk. Wat nu samen begint te komen, is niet iets compleet nieuws, maar bouwt voort op eerder werk dat je hebt gedaan.

Je manifesteert eindelijk een idee dat je al een tijdje had. Het universum zegent dit nieuwe hoofdstuk van je leven volledig, want de Ram-energie zal ook je sector van rijkdom laten oplichten.

Als je hebt gewacht op een teken of het perfecte moment, dan moet je erop vertrouwen dat het niet beter wordt dan dit. Niet alleen moet je je goddelijke ideeën realiseren om iets nieuws te beginnen, maar wanneer een ongelooflijk aanbod of kans zich aandient, sta jezelf dan toe om het te zien voor wat het werkelijk is: een doorbraak.

Dit is jouw moment om te schitteren en dat verdien je ook volledig, dus sta jezelf toe om te zien dat je op dit moment echt omringd bent door geluk.

Hoe zorg je als Vissen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Masterclass astrologie: Leer je geboortehoroscoop lezen

Masterclass astrologie: Leer je geboortehoroscoop lezen

  • In deze masterclass ga je jouw geboortehoroscoop begrijpen: wat staat er voor jou in de sterren geschreven?
  • Ben je een extraverte of introverte persoon en hoe kan het dat alleen je sterrenbeeld niet alles over jou zegt?
Bekijk deze cursus

Dit kun je nog meer verwachten in 2024:


Tags: , , ,

Geplaatst:

5 vervelende opmerkingen die mensen met ADHD vaak te horen krijgen

Over ADHD bestaan nogal wat misverstanden die ADHD’ers vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen. Thom Hartmann, auteur van ADHD, bespreekt in dit artikel vijf vervelende opmerkingen die mensen met ADHD vaak te horen krijgen en weerlegt ze. “Mensen met ADHD hebben als groep een enorme potentie die in veel gevallen niet wordt benut in onze maatschappij.”

Als we het hele gesprek over ADD en ADHD herkaderen en het in plaats van over psychische ziekten hebben over heel gewone, verklaarbare verschillen tussen mensen, kan dat een opluchting zijn en voor oplossingen zorgen.

1. “Mensen met ADHD kunnen zich nooit concentreren”

Mensen met ADHD hebben een korte, maar heel intense aandachtsspanne. Vreemd genoeg kun je dit niet in termen van minuten of uren benoemen: sommige dingen zullen iemand met ADHD binnen een halve minuut vervelen, terwijl andere onderwerpen misschien wel uren, dagen of zelfs maanden zijn zeer geboeide aandacht kunnen vasthouden.

Volwassenen met ADHD vinden het vaak lastig om langere tijd met een klusje bezig te zijn, niet omdat ze incompetent zijn, maar omdat ze verveeld raken. Zo hebben ze ook vaak meerdere huwelijken of ‘zeer intense, maar korte’ relaties. Bij tests waarmee de aandachtsspanne bij een saaie, oninteressante taak wordt gemeten, scoren zij significant lager dan andere mensen. Toch kunnen mensen met ADHD zich ook vaak goed focussen vooral bij klusjes waar ze goed in zijn of die ze interessant vinden. Hyperfocus is één van de vele specialiteiten van mensen met ADHD.

2. “ADHD is een ziekte”

De eerste theorieën over ADHD beschouwden het als een ziekte die te maken had met een beschadiging of verstoord functioneren van de hersenen. Van tijd tot tijd werd het op één hoop gegooid met foetaal-alcoholsyndroom, geestelijke achterstand, diverse psychische en psychiatrische stoornissen als gevolg van jeugdtrauma of kindermishandeling, en de theorie dat er zuurstoftekort bij de foetus ontstond als de ouders rookten tijdens de zwangerschap. In de jaren zeventig werd ADHD voor het eerst beschouwd als een specifieke stoornis.

Een verbijsterend aantal onderzoekers, die tienduizenden of honderdduizenden dollars van farmaceutische bedrijven aanpakken, houden tot op de dag van vandaag vol dat ADHD een ziekte of een probleem met de genen of de neurochemie is. De allerergsten stoppen zelfs radioactief spul in kinderen om wetenschappelijk gezien zinloze ‘hersenscans’ uit te voeren.

In 1997 was Peter Jensen, hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de hoofdauteur van een artikel dat verscheen in het vaktijdschrift Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry dat ADHD geen ziekte is. Hij en zijn coauteurs zijn er sterk voorstander van dat je tegen kinderen met ADHD niet moet zeggen dat ze een ziekte hebben. In plaats daarvan zouden ouders en docenten de nadruk moeten leggen op de positieve eigenschappen.

‘Door het kind met ADHD anders te zien, zoals “altijd gereed voor een response, op zoek naar ervaringen of alert”,’ schreven zij, ‘kan de arts het kind en het gezin begeleiden om in de moderne samenleving situaties te herkennen waarbij dit individu in het voordeel is, zowel in de onderwijsomgeving als wat betreft toekomstige carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld profsporter, luchtverkeersleider, salesmedewerker, militair of ondernemer.’

3. “ADHD komt door de ouders en de opvoeding”

Recenter onderzoek laat zien dat ADHD erg vaak voorkomt bij ouders van kinderen met ADHD. Door deze ontdekking stelden sommige psychologen aanvankelijk dat dit syndroom het gevolg was van opgroeien in een disfunctioneel gezin. Ze veronderstelden dat het mogelijk volgens hetzelfde patroon verloopt als kindermishandeling en huiselijk geweld: aangeleerd gedrag dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Voorstanders van de theorie dat de oorzaak met voeding te maken heeft, betoogden dat kinderen de eetgewoonten van hun ouders nadoen, waardoor te verklaren is dat ADHD bij opeenvolgende generaties te zien is. Andere onderzoeken meenden dat ADHD net als het syndroom van Down of spierdistrofie een erfelijke aandoening is.

Als ADHD echter een erfelijke ziekte of afwijking is, is het wel heel algemeen, want het komt voor bij mogelijk maar liefst 25 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Volgens sommige schattingen bij 20 procent van de mannen en 5 procent van de vrouwen. Andere schattingen zijn veel lager, met 3 procent van de mannen en 0,5 procent van de vrouwen.

Als ADHD zo wijdverspreid voorkomt, is het dan reëel om ervan uit te gaan dat het gewoon een eigenaardigheidje is? Dat het een of andere afwijking is die wordt veroorzaakt door defecte genen of door kindermishandeling?

Lees verder: ADHD verklaard en positief bekeken: jagers in een boerenwereld

4. “Mensen met ADHD hebben een pilletje nodig”

Dat brengt ons weer bij de lastige vraag hoe we ADHD moeten zien, behandelen en misschien nog wel het belangrijkste: hoe we erover moeten praten met kinderen. Veel boeken over dit onderwerp, vooral als ze speciaal voor kinderen zijn geschreven, beschouwen het puur als een medische aandoening. Het doel is om bij het kind het idee te versterken dat het op een of andere manier ziek is of een gebrek heeft.

Medicatie kan voor sommige Jagers (mensen met ADHD), net als voor mensen met schizofrenie (die in een andere cultuur misschien gezien zouden worden als heiligen of mystici), van levensbelang zijn. Vooral voor Jagers die hun hele leven al bezig zijn met vruchteloze, gevaarlijke en vaak illegale pogingen tot zelfmedicatie, kan een passende therapeutische of farmacologische interventie een enorme opluchting zijn.

Dit geldt echter niet voor iedereen want ADHD brengt ook veel creativiteit en genialiteit met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan Van Gogh. De geestelijke en emotionele kwellingen van Van Gogh hadden misschien weggenomen kunnen worden met de juiste medicatie. Je kunt je echter afvragen of we allemaal nou zoveel beter af waren geweest als hij weer ‘normaal’ was geworden. En hijzelf trouwens ook.

Vier je ADHD en gebruik de positieve eigenschappen

We mogen de diversiteit binnen de hele menselijke ‘familie’ waarderen en zelfs vieren, in plaats van dat we meteen een kleinerend etiketje op de verschillen tussen mensen plakken en medicatie aan ze geven. Leren om te focussen of leren om je open te stellen krijgen een heel nieuwe betekenis als je er op deze manier naar kijkt. Bovendien kunnen methoden zonder medicijnen – zoals meditatie of andere methoden – een therapeutisch effect hebben zonder bijwerkingen, kosten of bijzondere moeite.

Als we het hele gesprek over ADD en ADHD herkaderen en het in plaats van over psychische ziekten hebben over heel gewone, verklaarbare verschillen tussen mensen, kan dat een opluchting zijn en voor oplossingen zorgen. En dat is nodig voor mensen die weten dat ze ADHD hebben maar die zich daarvoor schamen vanwege het sociale stigma dat daar tegenwoordig aan kleeft van een ‘tekort’ of een ‘stoornis’.

Ze zijn niet ziek en ze hebben ook geen gebrek: ze zijn Jagers en het merendeel van de problemen waar ze in de moderne samenleving tegenaan lopen komt voort uit situaties waarin hun instincten als Jager botsen met de normen en waarden in onze cultuur van Boeren. Mensen met ADHD hebben als groep een enorme potentie die in veel gevallen niet wordt benut in onze maatschappij. De oplossing is dat we ons perspectief aanpassen.

Lees verder: ADHD verklaard en positief bekeken: jagers in een boerenwereld

5. “Mensen met ADHD zijn ongeïnteresseerd”

Mensen met ADHD hebben moeite met aanwijzingen opvolgen. Dit werd altijd beschouwd als onderdeel van de eigenschap dat mensen met ADHD zich niet op iets kunnen concentreren als ze het saai, zinloos of onbelangrijk vinden. Wanneer ze aanwijzingen krijgen, wordt over het algemeen aangenomen dat mensen met ADHD tegelijkertijd bezig zijn met hun omgeving, waardoor ze andere dingen opmerken, aan andere dingen denken en in het algemeen gewoon niet opletten.

Volgens een andere theorie kan dit worden verklaard doordat mensen met ADHD erg onafhankelijk zijn en geneigd zijn om er een hekel aan te hebben als je ze vertelt wat ze moeten doen. Ze maken dat liever zelf uit en besteden om die reden misschien minder aandacht aan de aanwijzingen die andere mensen geven.

De meest waarschijnlijke verklaring is echter, volgens sommige experts op dit gebied, dat mensen met ADHD het lastig vinden om auditieve of verbale informatie te verwerken.

Een volwassene met ADHD beschreef het als volgt: ‘Ik merk dat mijn begrip van een lange reeks woorden enorm verbetert als er iets van beeld bij is. Op die manier kunnen mijn hersenen het meteen opslaan als een patroon. Als dat patroon er niet is en het is alleen een woordenbrij, ben ik gedwongen om die woorden in me op te nemen en zelf een patroon aan te brengen.’

Fragment uit: ADHD

ADHD

ADHD

Dankzij dit boek bekijk je ADHD vanuit een ander perspectief, veel positiever dan normaal. Jouw brein is niet stuk, het is gemaakt voor een ander soort wereld. Het brein van iemand met ADHD is een jager/verzamelaarbrein in een wereld die is ingericht voor boerenbreinen. Er gaat een wereld voor je open tijdens het lezen van dit boek!

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over ADHD:


Tags: , ,

Geplaatst: 28 maart 2024

Weekhoroscoop 30 maart tot 6 april 2024: Mercurius retrograde in Ram

Hou je vast: vanaf 2 t/m 25 april 2024 loopt de planeet Mercurius retrograde door Ram. Dit geeft een andere energie dan de Mercurius retrogrades van 2023 die allemaal door aardetekens liepen. Wat betekent deze Mercurius retrograde voor jou? Astroloog Irma van der Wijk vertelt meer over de betekenis van de Mercurius retrograde in Ram in de weekhoroscoop van 30 maart tot 6 april 2024.

Met Mercurius retrograde in Ram worden we eraan herinnerd dat praktisch denken ons kan helpen in het nemen van weloverwogen beslissingen. Mercurius in Ram kan soms eerst doen en dan denken. Dat is nu echter niet de bedoeling want de kans dat we in een impuls verkeerde beslissingen nemen is zeer aanwezig. De Mercurius retrogrades van 2023 liepen allemaal door een aardeteken en dat had een minder vurig effect dan de huidige stand van Mercurius in Ram.

De planeet Mercurius heerst over de energie van onze woorden en gedachtes. Realiseer je dat woorden en gedachten, liefdevol én pijnlijk, blijven hangen. Mensen realiseren zich niet altijd welke impact deze woorden hebben. Mercurius retrograde in Ram helpt ons minder vanuit emotie te reageren.

Heb je interesse in je geboortehoroscoop of een persoonlijke Jaarhoroscoop voor 2024? Je kunt bij Irma van der Wijk terecht voor een astrologisch consult. Informatie: Irma van der Wijk

Leven met Mercurius Retrograde

Leven met Mercurius Retrograde

'Leven met Mercurius Retrograde' van Yasmin Boland en Kim Farnell leert je tijdens Mercurius retrograde het hoofd koel te houden en en de energie te gebruiken voor persoonlijke groei.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over Mercurius retrograde:


Tags: ,

Geplaatst: 27 maart 2024

Astrologie van april 2024: dit betekenen de bijzondere planeetstanden voor jou

Laat angst voor het onbekende je nooit weerhouden om een uitzonderlijke kans te grijpen. ”De maand april brengt een reeks bijzondere transformaties met zich mee: je ontdekt je zielsdoel en de voorspoedige kansen in het leven, zodat je het succes van je dromen kunt bereiken,” zegt astrologe Kate Rose. In dit artikel lees je meer over de astrologie van april 2024 en de betekenis ervan voor jou!

Astrologie van april 2024: dit betekent het voor jou

Maandag 1 april

Gebeurtenis: Mercurius retrograde in Ram

Mercurius begint retrograde te lopen in Ram. Het markeert een belangrijk moment in je leven, aangezien de Noordknoop ook in Ram staat. Mercurius heerst over communicatie, wat betekent dat deze retrograde impactvoller is dan de meeste. Besteed aandacht aan grote thema’s die zich in deze periode voordoen, vooral als ze betrekking hebben op je relatie en je toekomst.

Vrijdag 5 april

Gebeurtenis: Venus in Ram

Venus, de planeet van de liefde, betreedt het vuurteken Ram en voegt intensiteit en vastberadenheid aan je romantische leven toe. Hoewel Venus de voorkeur geeft aan zachtere en meer liefdevolle tekens zoals Stier, Weegschaal of Vissen, is er in Ram een onmiskenbare passie die je kan helpen nieuwe relaties te beginnen of bestaande naar een hoger niveau te tillen.

Houd er rekening mee dat Venus in Ram vatbaarder is voor ruzies. Je kunt deze energie gebruiken om je te richten op wat je wilt voor jezelf en je liefdesleven, zodat je actie kunt ondernemen. Venus betreedt Ram enkele dagen voor de zonsverduistering, dus de energie zal nog krachtiger zijn. Hoewel je jezelf kunt verrassen door onverwachts te handelen, is het belangrijkste om te onthouden dat het volgen van je hart zelden logisch aanvoelt.

Maandag 8 april

Gebeurtenis: Zonverduistering & nieuwe maan in Ram

De krachtige zonsverduistering in Ram (met een nieuwe maan) bereikt haar hoogtepunt. Een nieuwe maan vertegenwoordigt een nieuw begin en gecombineerd met een zonsverduistering wordt de kracht versterkt, bijna als een nieuw begin op steroïden. Alles is groter, betekenisvoller en alles gaat sneller in je persoonlijke leven.

Terwijl maansverduisteringen emotionele of mentale verschuivingen bepalen, dicteert een zonsverduistering drastische en plotselinge veranderingen in je uiterlijke leven. Omarm wat er ontstaat tijdens deze zonsverduistering in Ram. Je kunt het gevoel hebben dat je van tijdlijn wisselt en je vermogen om te manifesteren waar je altijd al van gedroomd hebt versnellen.

Vrijdag 19 april

Gebeurtenis: Zon in Stier

De zon schuift op naar Stier en biedt je de kans om je meer geaard te voelen. Hoewel veel planeten nog in Ram staan en passie en verandering brengen, zal de inkomende Stier-energie je helpen om het rustiger aan te doen en goed na te denken voordat je grote beslissingen neemt.

Dit is ook een geweldige gelegenheid om na te denken over de basis en stabiliteit van je relatie en je leven. Als je de laatste tijd druk bezig bent geweest met het omarmen van de vuurenergie van Ram, is het nu tijd om ervoor te zorgen dat je ook praktische zaken aanpakt.

Zaterdag 20 april

Gebeurtenis: Jupiter en Uranus in Stier

Een van de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van dit jaar vindt nu plaats, wanneer Jupiter en Uranus samenkomen in Stier. Jupiter zal Stier in mei verlaten en Uranus’ reis door Stier komt ook ten einde.

Uranuscycli nemen zo’n zeven jaar in beslag. Hij heeft nog ongeveer een jaar te gaan en daarom gaat het erom dat je blijft opbouwen wat het meest authentiek is dan dat je iets uit elkaar haalt.

Als Jupiter en Uranus zich verbinden, geven ze een ongelooflijke en krachtige boost aan je romantische leven. Veranderingen zijn op til rond deze tijd, net als plotselinge kansen en inzichten. Je kunt je ook verliefder of positiever voelen, omdat Jupiter je helpt te voelen dat wat er ook gebeurt het echt allemaal zo bedoeld is.

De laatste keer dat deze twee planeten botsten was in 2011 en ze zullen pas in 2037 weer doen, dus profiteer er zo veel mogelijk van. Hoewel deze overgang vandaag gebeurt, zul je het van de achttiende tot de zesentwintigste voelen. Besteed aandacht aan wat zich voordoet, want er liggen verborgen zegeningen in het verschiet.

Dinsdag 23 april

Gebeurtenis: Volle maan in Schorpioen

De volle maan in Schorpioen vindt vandaag plaats en sluit het eclipsseizoen af. Wat zich vanaf de nieuwe maan in Schorpioen aandiende – die vond plaats op 13 november 2023 – komt nu tot bloei.

Schorpioen is het teken van de alchemist en is in staat om de grootste uitdagingen om te zetten in de dapperste successen. Dit teken gaat diep en laat geen middel onbenut, terwijl het de hoogste waarheid in alle domeinen zoekt.

Deze maanfase helpt je je emoties van de recente eclipscyclus te begrijpen en te verwerken, vooral omdat de zon, Jupiter en Uranus allemaal tegenover de maan zullen staan.

Je wordt eraan herinnerd dat aan de andere kant van ongemak de toekomst ligt waar je altijd van gedroomd hebt. Door ongemakkelijke waarheden of gevoelens onder ogen te zien kun je echt aan de andere kant terechtkomen: je bent gezonder, wijzer en meer ready voor de liefde.

Donderdag 25 april

Gebeurtenis: Mercurius loopt direct in Ram

Mercurius loopt weer direct in Ram en dat slechts een paar dagen na de volle maan. Dit moment biedt ruimte om te ademen en na te denken. De timing van het universum is nooit fout, dus de zonsverduistering en de krachtige Jupiter-Uranus-conjunctie tijdens Mercurius retrograde was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de keuzes en risico’s die je wel én niet hebt genomen.

Als Mercurius direct loopt, zul je je zekerder en meer vastbesloten voelen in wat je wilt. Je zult meer zelfbegrip hebben en begrijpen hoe je jezelf in het verleden hebt gesaboteerd. Je legt ook vastberadenheid aan de dag om dingen in de toekomst anders te doen.

Neem wat je geleerd hebt en probeer het tegenovergestelde te doen van wat je vroeger deed. Het veranderen van je eigen acties is wat helpt om dingen om je heen te veranderen.

Maandag 29 april

Gebeurtenis: Venus betreedt Stier

Venus betreedt Stier en werpt een liefdevolle gloed over je romantische leven. Je relaties zullen  makkelijker aanvoelen met Venus in een van haar heersende tekens. Dit betekent niet alleen dat jij en je partner meer raakvlakken zullen vinden, maar ook dat de relatie zelf meer in de flow komt.

Je wordt gestuurd om je te concentreren op een aantal praktische aspecten van het samenleven of op een aantal verbeteringen van je relatie. Met Venus in Stier wordt dat allemaal met liefde en geduld gedaan.

Dinsdag 30 april

Gebeurtenis: Mars in Ram

Hoewel het Ram-seizoen nu voorbij is, betekent dat niet dat je niet meer kan profiteren van de blijvende impact van dit teken. Vandaag betreedt Mars namelijk Ram, zijn heersende teken. Je leert te begrijpen waarom je de laatste tijd moeite hebt gehad om plannen te maken of te handelen vanuit je diepste verlangens.

Dit is een geweldige tijd om aan iets nieuws te beginnen. Schrijf je in bij een datingcoach, vraga iemand mee uit of bevorder je relatie. De energie om vooruit te gaan is bijzonder sterk en helpt je al je verlangens te manifesteren voor wat liefde en leven zouden moeten zijn.

Ontdek je innerlijke wijsheid

Ontdek je innerlijke wijsheid

  • Sta jij aan het begin van een persoonlijke transformatie?
  • Met dit online werkboek ga je terugkijken op de afgelopen periode en door te luisteren naar de stem van je ziel kun je een heldere visie creëren voor de nieuwe tijd die komt.
Bekijk deze cursus

Dit kun je nog meer verwachten in 2024:


Tags: , , , , , , ,

Geplaatst: 26 maart 2024

De transformatie van liefdesbang naar liefdesvrij: 10 manieren om te groeien in de liefde

Ben je klaar met het vermoeiende afstoten en aantrekken en wil je een gezond liefdesleven? Liefdesexpert Hannah Cuppen, auteur van Liefdesbang, geeft je 10 fijne tips om van liefdesbang naar liefdesvrij te gaan. “Of je je liefdesbang of liefdesvrij voelt, hangt niet zozeer af van de uiterlijke situatie waarin je je begeeft, dus wat de vorm van de relatie is, maar meer van de innerlijke staat waarin je verkeert.”

Wat is je lonkend perspectief in de liefde? Ik ga ervan uit dat iedereen een groei wil doormaken van liefdesbang naar liefdesvrij.

In samenwerking met Hannah Cuppen organiseren we op dinsdag 2 april van 19:30 tot 21:30 uur een live webinar over Liefdeskunst: hoe overwin je de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst? Wil jij erbij zijn? Bekijk hier alvast alle informatie.

Wat is liefdesbang?

Met liefdesbang bedoel ik de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst, het relateren vanuit angst en afhankelijkheid, ook wel codependentie genoemd. Liefdesbang is gebaseerd op een ego-bewustzijn.

Lees verder: Ben jij liefdesbang? Over verlatingsangst en bindingsangst

Wat is liefdesvrij?

Met liefdesvrij bedoel ik verbondenheid vanuit vrijheid. Verbonden met jezelf in contact met de ander. Met vrijheid bedoel ik geen vrijblijvendheid maar vanuit een gezonde autonomie de verbinding met de ander aangaan. Liefdesvrij gaat over een hart-verbonden bewustzijn.

Voel jij je liefdesbang of liefdesvrij?

Of je je liefdesbang of liefdesvrij voelt, hangt niet zozeer af van de uiterlijke situatie waarin je je begeeft, dus wat de vorm van de relatie is, maar meer van de innerlijke staat waarin je verkeert. Kijk je vanuit het perspectief van je ego, dat vanuit angst naar de wereld kijkt, of kijk je vanuit je hoger zelf dat vanuit liefde en vertrouwen de wereld tegemoet treedt.

Als we leven vanuit onze hechtingswond, het kind in ons wat niet gekregen heeft wat het nodig had aan liefde, veiligheid, welkom, ruimte voor exploratie en ontwikkeling van gezonde autonomie, leven we vanuit een interne liefdesbange dynamiek die zich weerspiegelt in de manier waarop we relaties aangaan. Als we deze wond helen kunnen we transformeren naar liefdesvrij. Deze innerlijke bevrijding zal zich weerspiegelen in liefdesvrije relaties.

Lees verder: Hoe ontstaat een hechtingspatroon en wat is het effect daarvan op je relaties?

10 manieren om te groeien in de liefde:

1. Van achtervolgen/weglopen naar verdiepend contact met jezelf

Aan de liefdesbange kant ben je door het spel van achtervolgen (claimen) en weglopen (afstand nemen) steeds bezig met het ontwijken van de echte verbinding.

Om deze dans te doorbreken sta je stil en maak je contact met wat er echt is, de onderliggende gevoelens en emoties waar je eigenlijk in jezelf van weg wil. Je maakt contact met wat er werkelijk in jou te voelen is.

2. Van focus op de ander naar jezelf als beste vriend

Met liefdesbang zit je gevangen in een wederzijdse afhankelijkheid met de ander waarmee je de ander verantwoordelijk stelt voor je geluk. Deze focus op de ander zorgt voor een schijnveiligheid en een onbegrensd gevoel.

Als je jezelf als beste vriend beschouwt, verkies je de verbinding met jezelf boven de afhankelijkheid met de ander. Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor je geluk. Dit geeft een veilig en begrensd gevoel en getuigt van autonomie. De vraag die je uit de dynamiek kan helpen is: Ben je bereid jezelf te winnen en de ander te verliezen?

3. Van afhankelijk/onafhankelijk naar autonomie

Vaak wordt onafhankelijkheid verward met autonomie. Vanuit onafhankelijkheid ga je boven de ander staan en zeg je: ‘Ik heb niemand nodig.’ Daarmee misken je je behoefte aan verbinding met anderen uit zelfbescherming. Er ligt vaak een diepe wond van gekwetstheid en teleurstelling onder. Vanuit deze wond blijf je het alleen doen en bevestig je steeds je verwonding.

Echte autonomie wil zeggen dat je beseft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en daarin jezelf draagt, maar ook dat je het niet alleen kunt en hulp en steun van anderen mag ontvangen. Je laat toe dat anderen er voor je zijn, mét al je menselijkheid.

4. Van zelfsabotage naar trouw zijn aan jezelf

Bij liefdesbang heeft de zelfsaboteur een grote invloed: de stem van de angst die je iedere keer weer misleidt in de liefdesbange dynamiek te stappen. De saboteur is erop gericht de angst in stand te houden en te blijven herhalen wat vertrouwd voor je is. Dat geeft hem bestaansrecht.

Om trouw te leren zijn aan jezelf mag je leren luisteren naar de stem van je hart. De stem van je hart weet wat goed voor je is. Om die stem te horen mag je leren vertragen en verstillen.

5. Van illusies naar contact met de realiteit

Angst creëert illusies. Met illusies creëren we een sluier voor de realiteit, zodat we deze niet onder ogen hoeven zien en daarmee niet voelen en ervaren. Dit doen we bijvoorbeeld door valse hoop te creëren: Nu is het niet goed in onze relatie, maar straks als we kinderen krijgen, of straks als we samenwonen, of straks als jij klaar bent met therapie, dan komt het goed. Je schuift de realiteit voor je uit zolang je nog niet bereid bent de consequenties te nemen. Een andere manier van illusies creëren is valse macht, bijvoorbeeld: ‘Het is niemand gelukt om jou te veranderen, maar mij gaat het wel lukken.’ Je dicht jezelf invloed toe die je helemaal niet hebt. Hiermee hoef je de realiteit niet aan te nemen zoals die is.

Een kenmerk van de liefdesvrije kant is contact met de realiteit zoals die is en daar niets in weghouden. Je neemt volledige verantwoordelijkheid voor jezelf en de situatie.

6. Van Spelmatig gedrag naar echt intimiteit

Aan de liefdesbange kant vertonen mensen spelmatig gedrag, daarmee bedoel ik strategisch gedrag dat erop gericht is om kwetsbaarheid en echte gevoelens te vermijden. Je praat ‘over’ gevoelens heen, maakt ze belachelijk of lacht ze weg. Het zorgt voor een unheimisch, onveilig en vervelend gevoel.

De liefdesvrije kant kenmerkt zich door een hoge mate van intimiteit. Intimiteit is écht contact. Echt contact geeft altijd een spannend gevoel, omdat je hart erbij betrokken is en je je kwetsbaarheid voelt en deelt in contact met de ander. Je weet nooit zeker of de ander die kwetsbaarheid zal beantwoorden of niet. Mensen verlangen naar echt contact vanuit kwetsbaarheid, omdat we ons hierin het meest gezien en gehoord voelen als het wederkerig is. Heb de moed om zelf de eerste te zijn en als de ander daar bij herhaling niet met dezelfde kwetsbaarheid op kan reageren, mag je je conclusies trekken.

7. Van negatief zelfbeeld naar positief zelfbeeld

Uit vroege ervaringen hebben we als kind conclusies getrokken over onszelf waarin we zijn gaan geloven zoals: ‘Ik ben niet goed genoeg, niet lief genoeg enz.’  We denken dat dit de waarheid is over wie we zijn.

Aan de liefdesvrije kant leren we dat deze overtuigingen komen uit ons kinderlijk perspectief en dat we hier een vraagteken achter mogen plaatsen. Vanuit een volwassen perspectief mag je weten dat je liefde waard bent. Dat is je geboorterecht en dat mag je jezelf weer herinneren.

8. Van gebonden seksualiteit naar verbonden seksualiteit

Aan de liefdesbange kant is er sprake van gebonden seksualiteit. Mensen openen hun hart en sluiten hun bekken: liefde wordt platonisch, ze leven als broer en zus samen, zijn hartsvrienden in een relatie maar de seksualiteit doet niet mee. Of ze openen hun bekken maar sluiten hun hart. Deze mensen worden gedreven door lust maar de intimiteit van het hart doet niet mee. Seksualiteit verandert dan snel in porno. Beide kanten zijn manieren om zich te beschermen voor echte verbinding in kwetsbaarheid.

Aan de liefdesvrije kant zijn hart en bekken innerlijk met elkaar verbonden en kunnen we zowel hart als bekken openen in contact met de ander. Seksualiteit en intimiteit gaan dan samen.

9. Herhaling ouder-kind relatie naar gelijkwaardigheid

In een liefdesbange dynamiek herhalen we de ouder-kindrelatie. Dit betekent dat de een zich groter en sterker maakt en de ander zich kleiner en afhankelijker. Zo ontstaat een ongelijkwaardige relatie.

Aan de liefdesvrije kant maakt niemand zich groter of kleiner en kan er verbinding ontstaan vanuit gelijkwaardigheid.

10. Disbalans kwetsbaarheid/kracht naar balans kwetsbaarheid/kracht

Om een gelijkwaardige relatie te kunnen hebben moet er balans zijn tussen kracht en kwetsbaarheid. Je hebt beide nodig. In de liefdesbange dynamiek is er een disbalans tussen kwetsbaarheid en kracht: of de kwetsbaarheid wordt niet geleefd, er zit een pantser voor het hart, of de kracht zit verborgen in de schaduw zodat anderen over je grenzen kunnen gaan.

In de liefdesvrije relatie is deze balans op een gezonde manier aanwezig.

Live webinar ‘Liefdeskunst’ 2 april 2024 van 19:30 tot 21:30 uur

Hannah Cuppen

In dit webinar vertelt Hannah over:

• Waaraan herken je mensen met verlatingsangst en bindingsangst?
• Waarom trekken mensen met verlatingsangst juist mensen aan met bindingsangst?
• Wat ligt er onder de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst?
• Wat is ervoor nodig om deze dans te doorbreken?
• Hoe wordt je (weer) beschikbaar voor de liefde?

De eerste 1,5 uur zal Hannah een talk geven, daarna zal er ongeveer een half uur ruimte zijn voor vragen.

Op dinsdag 2 april van 19:30 tot 21:30 uur ben je van harte welkom bij het live webinar. Een ticket kost € 22,50. Lukt het je niet om het webinar bij te wonen? Dat is geen probleem! Als je je inschrijft zul je namelijk achteraf een link ontvangen waarmee je het webinar kunt terugkijken op een moment dat het jou uitkomt.

Schrijf je nu in

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: Hannahcuppen.nl

Hoge korting op de online training Liefdeskunst

Wil jij contact maken met jezelf en je (onverwerkte) gevoelens? Wil jij ontdekken welke patronen de liefde saboteren en hoe je deze kunt doorbreken? Wil je zelf aan de slag met het helen van jouw verlatingsangst en bindingsangst? Dan is er nu voor jou de online training Liefdeskunst!

Je bestelt de online training Liefdeskunst tijdelijk van € 247,- voor € 197,-! De actie is geldig t/m 7 april 2024. Lees hier meer over de online training of schrijf je direct in.

Liefdesbang

Liefdesbang

Wil je aan de slag met jouw ongezonde liefdesbange patroon en jouw hechtingspatroon doorbreken? Liefdesbang van Hannah Cuppen laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander, hoe liefde zo een eerlijke kans krijgt, zonder verlatings- of bindingsangst

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen van Hannah Cuppen:


Tags: , , , , ,

Geplaatst: 25 maart 2024

Volle maan en ascentieklachten: wat voor effect heeft dit op jou? (+ tips en meditatie)

Ben je tijdens een volle maan eerder geïrriteerd, overprikkeld, gevoeliger en emotioneler dan normaal of heb je griepachtige klachten en een piep in je oor? Dit zijn ascentieklachten. De volle maan versterkt de symptomen van ascentie. In dit artikel van Jolanda Hoogkamer lees je hoe dit zit, krijg je tips die je helpen met ascentieklachten rondom de volle maan én een diepe ontspanningsmeditatie die je helpt met onrust rondom de volle maan.

De energie op aarde verandert en dat geeft ascentie-symptomen. De volle maan versterkt deze symptomen.

De energie op aarde verandert

De energie op aarde verandert, de trilling van de energie wordt hoger. Alles is energie, alles is energie om ons heen. Voor sommige mensen voelt dit misschien vaag, maar allemaal voelen we energie. Als je ergens binnenkomt dan voel je wat voor sfeer er is, dan neem je onbewust de energie in de ruimte waar. Het waarnemen van energie gaat heel vaak onbewust. Toch heeft deze energie een grote invloed op ons.

De veranderende energie heeft effect op jou

De energie op aarde die hoger wordt, zorgt ervoor dat we opstijgen naar een hoger bewustzijn. Dit noemen we ook wel ascentie. Ascentie betekent letterlijk: opstijgen, liften of beklimmen. Ascentie is een collectief maar ook persoonlijk proces. Jouw energieveld reageert op het energieveld hier op aarde en jouw trilling wordt ook hoger. Dat heeft weer effect op je lichaam, op hoe jij je voelt, op wat je denkt en je gedrag. Iedereen heeft zijn of haar eigen tempo in het groeien in bewustzijn en energie. Die verhoging van de trilling heeft een positieve en negatieve uitwerking op ons mensen. De negatieve ascentiesymptomen noemen we ascentieklachten.

Ascentieklachten die je kan ervaren

De verhoging van de trilling kan effect hebben op je lichaam, je emoties, je gedachten en je gedrag. Dit kan je klachten geven. Zo kan je hierdoor ontzettend moe zijn, licht slapen, lang wakker liggen, levendige of bijzondere dromen hebben, onrustig slapen of allerlei inzichten in je slaap of gedurende de nacht krijgen. Denk ook aan oorsuizen of een piep in je oor hebben, duizelig zijn, griepachtige klachten hebben, huilbuien, (sneller) overprikkeld zijn, rusteloos zijn, slecht kunnen focussen en fysiek of emotioneel veel gevoeliger zijn. Het kan ook zijn dat gebeurtenissen uit het verleden waarvan je dacht dat je die allang verwerkt had, ineens weer boven komen.

Lees ook: Plotselinge, onverklaarbare klachten verklaard: alles wat je wilt weten over ascentie en ascentiesymptomen

Positieve ascentiesymptomen

De verhoging van de energie op aarde heeft ook een positief effect op ons. Zo versterkt het je intuïtie en ga je meer (aan)voelen, het versterkt je creativiteit en creatie-kracht, je kan herinneringen krijgen van vorige levens of mensen herkennen van een vorig levens, het kan zijn dat je meer inzicht krijgt in familiepatronen en jouw rol hierin, dat je meer vanuit je hogere zelf kan leven en minder vanuit je ego(-stuk), dat je meer mensen tegenkomt die op je pad horen en dat je bewustzijn groeit. Zo kan het ook zijn dat je meer de waarnemer wordt van je gevoelens en gedachten en meer in verbinding bent met de kracht en liefde die je diep van binnen bent.

De maan versterkt ascentieklachten

De maan versterkt alles, positief en negatief, vooral bij volle maan is dit sterk voelbaar. Toch kan ook de nieuwe maan invloed hebben op jouw energie. De energie van de maan verandert steeds door de cyclus die de maan doorloopt, de seizoenen, de stand van andere sterren en planeten en door de energie hier op aarde. Het effect van de energie van de maan verandert hierdoor ook steeds. De energie van de maan versterkt ascentiesymptomen. Hierdoor ervaar je de ascentiesymptomen, positief en negatief, rondom de volle maan en soms ook de nieuwe maan veel sterker.

Tips die je helpen bij ascentieklachten rondom volle maan

Het is vervelend als je last hebt van ascentieklachten, vooral als je overprikkeld raakt en niet goed kan uitrusten in de nacht. Wat je kan helpen is te weten dat de klachten door ascentie en de energie van de maan veroorzaakt worden. Meestal duurt het een paar dagen en dan wordt de energie weer rustiger.

Wat helpt is om het wat rustiger aan te doen en meer tijd te nemen voor rust en slaap. Je lichaam reageert op de hogere trilling waardoor je zenuwstelsel overbelast kan zijn. Het is belangrijk dat je goed voelt wat je nodig hebt, soms is dat om het wat rustiger aan te doen en minder te moeten van jezelf. Slaap je ook nog slecht? Check dan dit artikel wat ik schreef met tips om beter te slapen rondom volle maan

Deze meditatie helpen je en deze meditaties maken de klachten juist erger

Wil je mediteren? Kies dan voor meditaties die je helpen om te ontspannen, te gronden en los te laten. Meditaties om je intuïtie te versterken of je (nog meer) te openen voor het universum of een lichte trilling maken de ascentieklachten vaak erger. De natuur en zachte beweging met je lichaam in de natuur helpt je om jezelf te verbinden met je lichaam en eventuele ‘over-spanning’ weer los te laten.

Diepe ontspanningsmeditatie die helpt bij onrust rondom de volle maan

Deze diepe ontspanningsmeditatie helpt je met onrust rond de dagen van de volle maan. In deze meditatie begeleid ik je om diep te ontspannen en onrust, spanning of ascentieklachten los te laten die je kan ervaren door de energie van de volle maan.

Ben ik een empaat?

Ben ik een empaat?

‘Ben ik een empaat?’ van Stephanie Red Feather is een praktische gids om je heldervoelende kwaliteiten te beschermen en in te zetten.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen over de volle maan:


Tags: , , , ,

Geplaatst: 24 maart 2024

Hoe emotionele pijn zich nestelt in je geest en lichaam en hoe je dit kunt loslaten

Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de kracht van het Nu, laat alle emotionele pijn die je voelt een residu achter. Dit residu van pijn blijft in je voortleven. De pijn vermengt zich met pijn uit het verleden die al aanwezig was en nestelt zich in je geest en je lichaam. Deze opgehoopte pijn is een veld van negatieve energie. Het is het emotionele pijnlichaam. In dit artikel lees je wat het emotionele pijnlichaam is en hoe je dit op kunt lossen.

Het emotionele pijnlichaam

Het emotionele pijnlichaam kent twee toestanden: sluimerend en actief. Het verschilt per persoon hoeveel procent van de tijd het pijnlichaam sluimerend of actief is. Voor heel ongelukkige mensen geldt dat het pijnlichaam in een heel actieve toestand verkeert. Het pijnlichaam kan geactiveerd worden door willekeurige gebeurtenissen, maar komt voornamelijk door de gebeurtenissen die resoneren met een pijnpatroon uit je verleden.

Er bestaan verschillende soorten pijnlichamen. Zo zijn sommigen hardnekkig en anderen relatief onschuldig. Een (hardnekkig) pijnlichaam kan ervoor zorgen dat de gedachten en gevoelend die je op een bepaald moment over je leven hebt, heel negatief en destructief voor jezelf worden. Het is dan ook belangrijk om op elk teken van ongelukkigheid bij jezelf te letten, in welke vorm dan ook. Dit kan het ontwakende pijnlichaam zijn. Het kan de vorm aannemen van allerlei emoties: irritatie, ongeduld, woede, depressie, enzovoort.

Identificatie met het pijnlichaam

Het is belangrijk om het pijnlichaam te grijpen op het moment dat het uit zijn sluimerstand ontwaakt. Het pijnlichaam wil, net als ieder ander wezen, overleven. Dit kan echter alleen als het je zover krijgt dat je je er onbewust mee identificeert. Dan kan het opstaan en neemt het je mogelijk in bezit. Het pijnlichaam voedt zich met ervaringen die doortrokken zijn van negatieve energie en met alles verdere pijn veroorzaakt. Zodra het pijnlichaam controle over je heeft gekregen, schept het dus een situatie in je leven vol negatieve energie en pijn zodat het zich daarmee kan voeden.

Je pijn onder ogen zien

Het pijnlichaam kan gezien worden als een donkere schaduw die het ego werpt. Het is bang voor het licht van je bewustzijn. Ook is het bang om doorzien te worden en zijn overleving hangt volledig af van je onbewuste identificatie ermee. Van je onbewuste angst om de pijn in jezelf onder ogen te zien. Wanneer je je pijn niet onder ogen ziet, moet je hem echter keer op keer opnieuw beleven. Je ziet het pijnlichaam misschien als een gevaarlijk monster en durft hem misschien niet aan te kijken, maar belangrijk om je te realiseren is dat het pijnlichaam het nooit kan opnemen tegen de macht van je aanwezigheid.

Wanneer je het pijnlichaam waarneemt en er met je aandacht naartoe gaat, doorbreekt de identificatie. Er is dan sprake van een hogere dimensie van bewustzijn, oftewel aanwezigheid. Het pijnlichaam kan jou niet meer gebruiken en je hebt je diepste bron van kracht gekregen. Je hebt nu toegang tot de kracht van het Nu.

De kracht van het NU

De kracht van het NU

De Kracht van het Nu laat zien dat we ons denken niet zijn. Eckhart Tolle nodigt je uit om jezelf van je verstand te bevrijden. Om je ware zelf te ontdekken en je identificatie met je onechte zelf, je ego, te laten varen. Zo verlos je jezelf van psychische pijn. Alles gebeurt in het Nu en alles vinden we in het Nu. Als we ons hiervan bewust worden, vinden we schoonheid, liefde, geluk, creativiteit, innerlijke vrede en bovenal ons ware zelf.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Embodied spiritualiteit

Embodied spiritualiteit

Oude pijn die vastzit in je lichaam kun je vrijlaten dankzij Embodied spiritualiteit. Susan Aposhyan weeft inzichten uit verschillende wetenschappelijke, psychologische en spirituele tradities samen tot een praktisch pad naar belichaamde spiritualiteit. De oefeningen, meditaties, visualisaties en tekeningen helpen je bij het vinden van jouw weg op dit pad. Bestel jouw exemplaar bij Boekenwereld.com met gratis verzending.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:


Tags: , , , , ,
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel