Home Kleur je leven De symboliek van kleuren wereldwijd

De symboliek van kleuren wereldwijd

Door Redactie

Iedere kleur heeft een betekenis. Hieronder een overzicht met de symboliek van kleuren wereldwijd:

Zwart:

Westen: dood, droefenis, slaap, wanhoop, verdriet, luxe, elegantie, Goede Vrijdag

Oosten: adel, wetteloosheid, mysterie, geniepigheid, zwendel, heimelijkheid, slecht

Grijs:

Wereldwijd: somberheid, modernisme, monotonie, soberheid

Wit:

Wereldwijd: zuiverheid, vrede

Westen: stilte, huwelijk, geboorte, blijdschap, glans, hoop, eeuwigheid, wederopstanding

Oosten en een deel van Afrika: dood, onheilspellend, somberheid, verdriet

Maghreb: vreugde, feest

China: afwezigheid, afwachten

Roze:

Wereldwijd: jeugd, vrouwelijkheid

Westen: liefde, tederheid, zachtheid, kindertijd, onschuld, positiviteit, affectie, behoedzaamheid, soepelheid, vrouwelijkheid, zorgeloosheid, gehoorzaamheid

India: spiritualiteit

Oosten: tederheid, pornografie

Rood:

Wereldwijd: energie, kracht, macht, verbod, communisme, geluk

Westen: macht, warmte, kracht, oorlog, passie, luidruchtig, actief, agitatie, rijkdom, elan, triomf, gedrevenheid, verbod, gevaar, Pinksteren

Nabije Oosten: dood, slechtheid, woestijn India: creativiteit

Verre Oosten: kans, weelde, geluk, huwelijk, gezondheid, beroemdheid, dood, nood, gevaar, geweld, ziekenhuis

Geel:

Wereldwijd: intellect, kennis, licht

Westen: licht, wijsheid, waarheid, stralend, dwaasheid, losbandigheid, nervositeit, bereidheid, weten, helderheid, kracht, warmte, nabijheid, elan, lafheid, corruptie, bedrogen echtgenoot

Oosten: gezag, macht, succes, rijkdom (goud), goede oogst (herfst), pornografie

China: keizer, geboorte, gezondheid, vorm, sociabiliteit, uitwisseling, communicatie, erkentelijkheid, eerbetoon, spiritualiteit, wijsheid, geduld, tolerantie

Egypte: vreugde, voorspoed maar ook rouw

Japan: gratie, nobelheid

Blauw:

Wereldwijd: kou, rust, verdriet

Westen: passief, introvert, kalm, geloof, Maagd Maria, hemels, nostalgie, vrede, soberheid, schaduw, duisternis, zwakte, verwijdering, aantrekkingskracht

Oosten: zuiverheid, frisheid, melancholie

Egypte: in de tijd van de farao’s bracht ze geluk in het hiernamaals

Japan: slechtheid, laagheid, theater, bovennatuurlijke

China: wijsheid, meisjes, onsterfelijkheid

Cherokee-indianen: nederlaag

Groen:

Wereldwijd: leven, vruchtbaarheid, natuur, energie, kalmte

Westen: rust, plantaardig, materie, vruchtbaarheid, voldoening, verveling, hoop, burgerlijkheid, melancholie, soberheid, Driekoningen, ecologie, toestemming (verkeerslicht)

Trinidad: al dan niet gunstig lot, kans op de speeltafel, ongeluk op schepen en in theater of film

Italië: brengt ongeluk

VS: geld, kans

Islamitische wereld: islam

India: zuiverheid en harmonie

Japan: toekomst, jeugd, energie, eeuwig leven

China: bedrogen echtgenoot (groene hoed)

Zoeloes: vrouwelijke maagdelijkheid (donkergroen)

Oranje:

Wereldwijd: energie, levensvreugde

Westen: van de zon, warmte, actief, hoogmoed, luxe, weelderig, trots, superioriteit, onzekerheid, jong, irritatie, frivool

Oekraïne en Nederland: nationale kleur

Ierland: geassocieerd met de protestantse loyalisten in Ulster

Oosten: heel modieus, trots, ‘nep’

India: optimisme, instinctieve strijdbaarheid, seksuele drang, passie, veroveringsdrang

China: verandering, beweging

Japan: liefde

Paars:

Wereldwijd: mysterie, spiritualiteit

Westen: onbewuste, geheim, angst, vroomheid, bijgeloof, schemering, dood, adel, jaloezie, melancholie, triestheid, bescheidenheid, Advent

Oosten: duivels, zondig

Venezuela en Turkije: rouw

Navajo’s: geluk

Japan: zonde of angst (kleur verboden bij huwelijken)

Bruin:

Wereldwijd: aarde, bescherming, nest, huis, reserve, materie, boomstam, aardewerk, stoffelijkheid, eenvoud, natuurlijk, moeder, ontvangst, regeneratie, nederigheid, authentieke waarden, comfort

China: verleden

Ethiopië: rouw

Tekst: De verbazingwekkende invloed van kleuren van Jean-Gabriel Causse 

1 reactie

Avatar
pit 4 juni 2018 - 10:25

wat is licht roze

Reply

Laat een bericht achter