Spiritualiteit

Hoe kun je omgaan en jezelf beschermen tegen entiteiten?

Door Wendy Gillissen
Hoe kun je omgaan en jezelf beschermen tegen entiteiten?

Wanneer je hooggevoelig bent of je frequentie verhoogt ga je doorgaans steeds verfijnder voelen en waarnemen. Dan is de kans groot dat je je er op een gegeven moment in je leven bewust van wordt dat je, naast de energieën van de wereld om je heen en de fysiek belichaamde wezens daarin, ook te maken hebt met de onbelichaamde wezens: natuurwezens, engelen, elementalen, maar ook entiteiten.

Wat zijn entiteiten?

‘Entiteit’ is een brede term en je zou veel verschillende soorten entiteiten kunnen onderscheiden. Onder ‘entiteiten’ versta ik in dit artikel: mensen (of andere wezens) die overleden zijn en zich niet van hun huidige staat bewust zijn.

Wanneer mensen overlijden terwijl hun bewustzijn vernauwd is, zoals tijdens een ongeluk, een misdrijf, drugsgebruik, maar ook dementie of gewoon in hun slaap, kan het zijn dat ze zich niet helemaal bewust zijn van hun overlijden.

Ze blijven als het ware een beetje hangen in hun oude gewoonten, hun oude sfeer en begrijpen niet goed wat er aan de hand is. Omdat ze zich niet in een fysiek lichaam bevinden, ervaren ze de tijd heel anders en kunnen ze decennialang, zelfs eeuwenlang in dezelfde staat blijven hangen zonder het door te hebben. Soms lijden ze eronder dat ze geen contact krijgen met de levenden om hen heen en voelen ze zich eenzaam.

Zo kunnen we zelf ook één of meerdere vorige levens hebben die nog ronddolen, onbewust van het feit dat ze overleden zijn. Dit zijn in wezen ook entiteiten, en omdat ze deel uitmaken van dezelfde ziel als onze huidige persoonlijkheid, is het belangrijk voor ons eigen welzijn en onze ontwikkeling deze te helpen en helen.

Een dolende entiteit uit een vorig leven: het Indiaanse meisje in de sneeuw

Op een dag werd ik me bewust van een klein stemmetje diep van binnen, dat verbonden was met een oud gevoel van eenzaamheid. Ik ben het gewend om dergelijk stemmetjes niet te negeren, maar ze te onderzoeken en dus liet ik alles vallen en ging ik op de bank zitten met mijn ogen dicht. Ik ging met mijn aandacht naar binnen, en vond haar. Een Indiaans meisje van een jaar of anderhalf.

Het meisje was onderweg geweest door de sneeuw met haar stam, toen ze even van het pad afweek om een van die duizend dingen die een klein kind kunnen fascineren te bestuderen: een glinsterende sneeuwvlok, een vreemd gevormde rots. Wat het ook was, toen ze opkeek werd het al donker. En haar familie was verdwenen.

Het meisje raakte totaal in paniek. Ze zwierf urenlang door de sneeuw, maar ze kon haar stam niet meer vinden. Uiteindelijk vroor ze dood in de sneeuw, maar ze had het niet door. Haar geest bleef maar zoeken, tot ze haar stam eindelijk vond. Maar haar mensen reageerden totaal niet op haar. Ze begreep er niets van. Ze dacht dat haar familie misschien wel boos op haar was, dat ze iets verkeerd had gedaan. In haar cultuur werden kinderen die stout waren immers niet gestraft, maar genegeerd. Waarom erkende niemand haar aanwezigheid? Wat had ze gedaan?

In mijn helende reis liep ik naar haar toe, knielde in de sneeuw en sloeg mijn armen om haar heen. Ze begon hartverscheurend te huilen en hield me stevig vast. Eindelijk was er iemand voor haar.

Toen vertelde ik haar dat ze allang vrij was, dat haar lichaam één was geworden met de aarde. ‘Kijk!’ zei ik, ‘Je familie staat al op je te wachten. Ze zijn niet boos op je. Ze konden je alleen niet zien.’ Ik zag ze ook, een grote groep mensen omringd door een warm gloeiend licht van liefde. De ijzige eenzaamheid smolt weg toen het meisje met open armen op haar stam afrende en weer werd opgenomen in het hart van haar familie.

Waar bevinden entiteiten zich?

Entiteiten bevinden zich eigenlijk overal, vooral op plaatsen waar mensen geleefd hebben en gestorven zijn. Daarnaast is het zo dat, omdat energie niet gebonden is aan de fysieke wereld, aan plaats en tijd, en we ons kunnen afstemmen op energieën onafhankelijk van hun fysieke locatie, we entiteiten werkelijk overal en altijd kunnen aantrekken of binnenlaten.

Verder kun je op sommige fysieke plekken een hogere concentratie onbewuste entiteiten aantreffen dan op andere. Denk aan plaatsen waar ongelukken of rampen gebeurd zijn, slagvelden, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.

Hoe komen we aan entiteiten in ons systeem?

Het is in wezen heel makkelijk om ongemerkt af en toe een entiteit op te pikken, vooral als je hoogsensitief bent. Er zijn verschillende oorzaken waardoor dit kan gebeuren. Hier zijn een paar van de meest voorkomende:

1. Wanneer je op dezelfde trilling zit

Het gelijke trekt het gelijke aan, en dat is voor energieën en entiteiten al niet anders. Net zoals we onbewust gelijkgestemde mensen of situaties aantrekken, trekken we ook gelijkgestemde entiteiten aan. Als je op een laagfrequente energie zit, zoals angst of gedeprimeerdheid, is de kans groter dat angstige, gedeprimeerde entiteiten in je systeem blijven ‘hangen’. Alleen daarom al is het zaak je frequentie zo hoog mogelijk te houden.

2. Wanneer je niet bewust genoeg aanwezig bent in je lichaam

Wanneer je ongeaard bent, vermoeid, emotioneel uitgeput zijn je energetische grenzen brozer, is je onderscheidingsvermogen minder scherp en kunnen entiteiten ook makkelijker ongemerkt binnen komen.

De Griekse dronkaard

Zo was ik op de terugreis van Griekenland met mijn reisgenoot door een vertraging enige tijd gestrand op het vliegveld. Mijn reisgenoot was moe, hongerig en had het koud, en zat te bibberen op een bankje. Toen we weer thuis waren bleef ze maar beverig, wazig, en kon ze niet helder denken, alsof ze stevige griep had. Omdat de ‘griep’ na weken maar niet over ging besloten we tot nader onderzoek en bleek dat ze op het vliegveld een entiteit had opgepikt. Het was een jonge zwerver, een alcoholist die in toestand van dronkenschap overleden was. Daarom was ze zo vaag en verward! We vroegen om assistentie van zijn geliefden en er kwam een grootmoeder van de zwerver bij, een typisch Grieks oud vrouwtje in het zwart die hem liefdevol meenam naar het licht. Meteen waren de symptomen van de ‘griep’ verdwenen.

Haast

Na een sessie met een regressiecliënt die veel last had van entiteiten was ik ietwat verlaat en sprong ik zonder me even goed te aarden op mijn fiets op weg naar een eetafspraak. Toen ik daar aankwam, voelde ik me vreemd: ik was wazig, voelde me niet helemaal mezelf en had opeens last van een melancholieke stemming die ik niet kon plaatsen. Vlug deed ik een spiertest en jawel: na de uitleg aan mijn cliënt over het belang van goed aarden, had ik nota bene zelf op mijn race door de stad een overleden mevrouw opgepikt die de weg kwijt was! Omdat mijn onoplettendheid de enige oorzaak was kon ik haar ook weer makkelijk loslaten en naar het licht laten brengen door aartsengel Michaël.

3. Wanneer je ze onbewust hebt toegelaten

Soms staan we onbewust entiteiten toe met ons mee te ‘liften’ omdat we moeilijk nee kunnen zeggen, het zielig vinden, de neiging hebben iedereen te willen ‘helpen’. Dat komt veel voor bij gevoelige en empatische mensen die moeite hebben met grenzen en assertiviteit, mensen met veel vorige levens in tempels en dienstverlenende beroepen, mensen met een engel-achtergrond enz. Als je veel last hebt van entiteiten in je systeem kan het nuttig zijn te onderzoeken of je inderdaad moeite hebt je grenzen af te bakenen, en zo ja waarom.

De buurvrouw

Zo had een regressiecliënte van mij wanneer ze ging mediteren steeds last van een gevoel van angst en verdriet wat ze niet thuis kon brengen. Toen we dat gevoel onderzochten, kwamen we erachter dat ze een verdrietige oude vrouw bij zich had die angstig en verward was. Ik voelde ook duizeligheid en gedesoriënteerdheid bij haar.

Toen we gingen kijken wanneer de cliënte de vrouw had opgepikt, bleek dit te zijn toen ze nog thuis woonde. Op de galerij woonde een oude dame die erg eenzaam was en vaak kwam ‘buurten’. Ook al had ze als jong meisje niet altijd zin om open te doen, ze deed dit vaak wel omdat ze het zielig vond. Toen de oude vrouw in het ziekenhuis overleed, waarschijnlijk onder narcose, bleef ze in haar verwardheid ‘hangen’ en vond ze weer ingang bij de cliënte.

Toen ze zich daarvan bewust was, kon ze de dame liefdevol meegeven aan de engelen en haar familie. Vervolgens hielpen we het eenzame kind in haarzelf, die de dame in kwestie had binnengelaten om haar eigen eenzaamheid te verlichten.

Wie houdt wie vast?

Een andere cliënte kwam bij het onderzoeken van de oorzaak van haar vermoeidheid uit bij een vorig leven van haarzelf, van een oude wijze man. In zijn energie hingen allemaal mensen, die zijn hulp wilden, zich van zijn energie afhankelijk hadden gemaakt en zich nu energetisch gezien aan hem hadden vastgeklampt.

Nu kunnen entiteiten nooit zomaar aan je blijven hangen als je dat niet toelaat, dus vroeg ik hoe het kwam dat de man die mensen nog steeds toestand aan hem te hangen. Bij wat doorvragen bleek, dat het hem het gevoel gaf dat hij waardevol was, dat hij er mocht zijn. Toen we aan dit stukje hadden gewerkt kon de man de mensen loslaten, en mijn cliënte hen daarmee ook en was de vermoeidheid verdwenen.

4. Wanneer je een oud programma of oude eed in je systeem hebt

Het komt nogal eens voor, dat mensen die veel vorige levens hebben gehad waarin ze leefden en werkten in tempels, opgeleid werden tot priester(es), monnik of non, eden hebben gezworen waardoor ze nu nog steeds teveel open staan voor hulpbehoevende entiteiten. Eden bijvoorbeeld waarin gezworen werd om ‘altijd en overal iedereen te helpen’ kunnen er nu nog voor zorgen dat je je onbewust openstelt voor hulpbehoevende entiteiten, die vervolgens in je systeem blijven zitten.

Dergelijke eden zijn met behulp van spiertesten makkelijk te vinden. Soms is het, om de eed effectief los te laten, nodig het desbetreffende vorig leven eerst te helen, vooral als dit traumatisch geëindigd is en/ of het vorig leven zelf onbewust is van het feit dat hij of zij overleden is! Daarna is de eed makkelijk los te laten, indien nodig met behulp van theta healing.

5. Omdat je een persoonlijke, karmische of familie band hebt met de entiteit

Het komt wel eens voor, dat mensen overleden familieleden bij zich hebben die zich niet geheel bewust zijn geweest van hun sterven. Vaak zit er een emotionele verknoping onder, die eerst opgelost moet worden voordat men de vader, het zusje, de oom los kan laten. Wanneer dit goed begeleid wordt, kan er zowel voor de persoon als de overledene een prachtig stuk genezing optreden.

Ook mensen waar je een band mee hebt uit vorige levens, zowel positief als negatief kunnen als entiteit nog met jouw energie verknoopt zijn. Om zulke verknopingen op te lossen is het meestal handig de assistentie in te roepen van een ervaren therapeut.

6. Omdat je een lichtbaken bent

Entiteiten zijn vaak, of ze het nu doorhebben of niet, op zoek naar het Licht, de weg terug naar Huis. Wanneer je op een hoge frequentie leeft en veel licht uitstraalt kun je ongemerkt fungeren als baken van licht voor deze mensen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze bij jou blijven hangen. Maar sommige entiteiten zijn bang om naar het daadwerkelijke Licht te gaan omdat ze bijvoorbeeld bang zijn veroordeeld te worden of naar de hel te gaan.

Een kort gesprekje waarin uitgelegd wordt dat ze liefdevol worden opgevangen en waarbij geliefden worden gevraagd om ze op te halen, is vaak voldoende om ze over de drempel en op weg naar Huis te krijgen.

De koude zolder

Op een winterdag in februari was ik bij een vriendin om harp te spelen. Haar harp stond op een kleine zolderkamer, die goed verwarmd werd door een elektrische radiator. Desondanks was het zo koud, dat mijn vingers te stijf werden om te kunnen spelen. Ik werd me bewust van een tastbare kou in de kamer, een kou die ik bijna kon zien! Toen besefte ik dat er meer aan de hand was. Ik stemde me af op de kou en voelde dat er meerdere verdwaalde geesten in de ruimte waren.

Ik zette met mijn intentie een cirkel om mezelf neer, zodat ik niet alle gevoelens van de entiteiten over zou nemen (mijn gevoelige plek) en begon ze toe te spreken. Daarna legde ik uit dat ze overleden waren, dat ze veilig en wel waren en naar Huis konden. Allengs kreeg ik steeds meer informatie door: zo was er een jonge vrouw die niet ‘naar boven’ durfde omdat ze bang was dat ze misschien naar de hel zou gaan. Toen ik uitlegde dat de hel zoals die door de pastoor onderwezen werd, een hoop flauwekul is, durfde ze de stap aan en ging ze mee met haar engelen. Na een tijdje waren alle entiteiten vertrokken, en werd het weer warm in de kamer.

Zijn entiteiten ‘eng’? Kunnen ze kwaad?

Nee, onbewust overleden mensen zijn ook gewoon maar mensen die de weg kwijt zijn. Meestal is het afdoende ze te helpen zich bewust te worden van hun toestand, en ze mee te geven van de zorg van hun geliefden of de engelen.

In principe zijn entiteiten voornamelijk lastig omdat hun aanwezigheid in ons systeem ons energie kost, en we last kunnen hebben van hun emoties, hun gedachten, en hun energie. Daarom is het zaak om, als je vermoed dat je een of meerdere entiteiten in je systeem hebt, daar iets aan te doen. Dit kan in de meeste gevallen heel gemakkelijk gaan. Vaak is het je bewust zijn van het feit dát er een in je systeem zit, en de desbetreffende entiteit heel bewust overgeven aan aartsengel Michael om naar het Licht gebracht te worden, voldoende.

Alleen als er sprake is van een persoonlijke band, een karmische verstrengeling, een fikse overtuiging die ervoor zorgt dat je ze moeilijk los kan laten of blijft aantrekken, kan het noodzakelijk zijn hulp in te roepen van een deskundige op dit gebied.

Als het gaat om entiteiten waar je een karmische of emotionele verstrengeling mee hebt, of duistere entiteiten is het wel vrijwel altijd raadzaam de hulp van een deskundige in te roepen: deze verstrengelingen of bezettingen zijn vaak complexer en lastig om zonder gedegen kennis en ervaring effectief te behandelen.

Hoe herken je of je last hebt van een entiteit in je systeem?

Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je wellicht recent een entiteit hebt opgepikt:
1. Plotselinge stemmingswisselingen (woede, depressieve gevoelens, angst)
2. Plotselinge gedachten die je vreemd zijn
3. Plotselinge vermoeidheid
4. Plotseling optredende griepachtige symptomen, plots opkomende huiduitslag die spontaan weer verdwijnt
4. Plotselinge lichamelijke symptomen zonder duidelijke fysieke oorzaak (raadpleeg altijd eerst je huisarts)
5. Plotselinge kou

Bij entiteiten die al veel langer in ons systeem zitten, zijn we ons er minder van bewust omdat we niet anders meer kennen. We geloven bijvoorbeeld dat de vermoeidheid, de lethargie, de negatieve buien en angsten bij ons horen.

Wanneer je het gevoel houdt dat je gedachten en gevoelens hebt die eigenlijk niet echt bij jou horen, kan het raadzaam zijn te onderzoeken of je een of meerdere entiteiten bij je hebt.

Wat doe je eraan?

Wat kun je eraan doen om het oppikken van wezensvreemde energieën en entiteiten zoveel mogelijk te voorkomen?

1. Bewoon je eigen lijf en ken jezelf

Om te voorkomen dat je veel entiteiten en energieën van anderen oppikt, is het in de eerste plaats belangrijk om zo bewust mogelijk in je eigen lichaam te leven. Wees zo goed mogelijk in verbinding bent met je eigen lichaam, je eigen energie, gevoelens en gedachten. Hoe meer jij aanwezig bent in je lichaam en hoe beter verbonden je bent met de aarde, des te minder ruimte bied je aan verdwaalde wezens. Hoe beter je jezelf kent en bewuster je bent van je eigen gevoelens en frequentie, des te sneller heb je het door als er gedachten of emoties opkomen die niet van jou zijn en op de aanwezigheid van een entiteit kunnen wijzen.

2. Wees assertief

Je hebt recht op je eigen ruimte. Oude patronen waardoor je moeilijk nee kunt zeggen en jezelf wegcijfert spelen vaak een rol bij het onbewust te open staan voor entiteiten. Er zijn verschillende therapievormen die je kunnen helpen de oorzaak hiervan op te sporen en te helen. Assertiviteitstraining kan daarnaast ook nuttig zijn.

3. Houd je frequentie hoog

Zoals gezegd trek je met je frequentie gelijksoortige energieën aan. Oefenen je in het bewust ophogen van je frequentie, laat negatieve gedachten los en richt je zoveel mogelijk op wat je wel wilt ervaren in je leven. Soms komt het desondanks voor dat onbewust gestorvenen juist afkomen op je licht, maar deze zijn dan meestal niet erg ‘zwaar’ qua energie en problematiek en doorgaans makkelijk ‘door te sturen’ naar hun geliefde familieleden of de engelen onder begeleiding van aartsengel Michael.

4. Houd je aura en ruimte schoon

Dit kun je doen door energie-oefeningen, meditatie, visualisatie en allerlei therapeutische methoden. Hierover zijn diverse boeken en websites te vinden.

Sommige mensen gebruiken voor het schoonhouden van de aura en vooral van de ruimte graag kristallen en (edel)stenen, klankschalen, branden salie of wierook. Mijn ervaring is dat de methode niet zo belangrijk is. Waar het vooral om gaat, is de energie en de intentie waarmee je het doet.

5. Hulp inroepen

Je kunt ook de hulp van aartsengel Michael en bijvoorbeeld Meester El Morya of Christus aanroepen om je aura en ruimte vrij te maken en te houden van wezensvreemde energieën en entiteiten. Dit werkt meestal prima bij entiteiten waar je verder geen karmische of emotionele binding mee hebt.

Wat doe je als je toch entiteiten in je energiehuishouding hebt toegelaten of binnen gekregen?
Er zijn verschillende technieken te gebruiken als je tenslotte toch een of meerdere entiteiten in je systeem blijkt te hebben.

Als er geen sprake is van emotionele verbinding, karmische banden of verstrengeling zijn deze doorgaans, zoals gezegd makkelijk los te laten. Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken, van zeer eenvoudig tot meer uitgebreid. Ik raad altijd aan die techniek te gebruiken die jou het meeste aanspreekt en je het makkelijkst afgaat.

Als je de tijd hebt, kun je ook kiezen voor een meer uitgebreide techniek. In een situatie waarin je weinig tijd en/of privacy hebt, kun je voor een snelle en directe methode kiezen.

Een meer uitgebreide manier is bijvoorbeeld:
Kies een moment waarop je even privacy hebt. Neem even de tijd te ontspannen, doe eventueel korte ontspanningsoefening of adem een paar keer diep in en langzaam uit, waarbij je alle spanning via je adem laat ontsnappen. Aard jezelf door je bijv. voor te stellen dat er wortels vanuit je voeten diep in de kern van de aarde doordringen en verbinding maken met de kern.

Stel je voor dat je jezelf en je aura via je kruin vult met puur, zuiver licht vanuit de Bron, de kosmos of de Centrale Zon. Stel je dan voor dat je de entiteiten op een liefdevolle manier buiten je aura plaatst. Vertel ze eventueel in gedachten dat het veilig is, dat ze overleden zijn en vrij om naar hun geliefden in het Licht te gaan. Laat ze volledig los, vraag aartsengel Michael eventueel alle energiebanden los te maken en geef de entiteiten over aan de begeleiding en zorg van de engelen en/ of hun geliefden.

Als je weinig tijd hebt of ervaren bent in het begeleiden van entiteiten, is het simpelweg in gedachten de intentie uitspreken dat je alle entiteiten loslaat en overdraag aan de liefdevolle begeleiding van de engelen, veelal genoeg. Vaak is het enige dat ik hoef te doen, in stilte vragen: ”Aartsengel Michael, neem deze entiteit / energie alsjeblieft mee naar Gods licht voor heling en transformatie. Dank u.”

Engelen en Opgestegen Meesters komen ons graag te hulp. Het enige dat je er eigenlijk voor hoeft te doen, is er om te vragen.

Energiekoorden

Energiekoorden

Denise Linn beschrijft in dit boek hoe wij met onzichtbare energiekoorden met alles en iedereen om ons heen verbonden zijn: mensen, dieren, plaatsen en gebeurtenissen. Zo kun je ook verbonden zijn met entiteiten. Wil jij leren hoe je je hier tegen kan beschermen?

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij
Deel dit artikel online
Wendy Gillissen
Wendy Gillissen

drs. Wendy Gillissen is psychologe, regressie-en reïncarnatietherapeute en auteur van de in de VS bekroonde spirituele avonturenroman ''De Vloek van de Tahiéra''. Het vervolg, ''De Zoektocht naar Tzanáta'' is in 2020 verschenen. Momenteel voltooit zij deel 3, ''Het Verloren Land''. Daarnaast schrijft zij een boek over entiteiten en niet-eigen energieën. Wendy blogt o.a. over spiritualiteit, reïncarnatie en narcisme. Veel hooggevoelige en creatieve mensen, en beginnend therapeuten vinden de weg naar haar praktijk. In haar vrije tijd speelt ze Keltische harp.

Reacties
 1. Marco 22 augustus 2022 - 23:20
  Reply

  Tot een jaar geleden, schaakte ik regelmatig met een vriend. Hij hield zich echter bezig met pendelen. Waarvan ik gelezen heb, dat je er - net als bij glaasje draaien - contact kunt krijgen met kwaadaardige entiteiten. Vraag: Als ik m’n beschermengel(en) aanroep, kunnen die kwaadaardige entiteiten zich dan voor een beschermengel van mij uitgeven, en zo m’n leven gaan beheersen? Ik ben benieuwd of je hierover iets kunt zeggen. ;-) Groetjes, Marco P.S. Sinds 4 jaar doe ik regelmatig aan kundalini yoga; En sinds een jaar begin ik daar iedere ochtend mee. Ik ervaar hoe het m’n frequentie verhoogt; Ik voel dat ik zachter, en liefdevoller ben geworden. Een heel fijn gevoel. Met de genoemde vriend, die aan pendelen doet, heb ik een jaar geleden het contact verbroken. P.S. Wat een fijn artikel; goede info!

  1. Wendy Gillissen 23 augustus 2022 - 10:30
   Reply

   Hoi Marco, glaasje draaien zou ik sowieso niemand aanraden omdat je in feite de deur openzet voor welke energie zich dan ook maar aandient. Je laat ;s nachts je voordeur toch ook niet open staan? ;-) Maar wanneer je beschermengelen aanroept vanuit een zuivere intentie, is de kans nihil dat je andersoortige wezens aantrekt die zich voordoen als beschermengelen. Het hangt allemaal van je eigen intentie af. EN mocht er toch onverhoopt een keer een bedrieger doorheen glippen, misschien omdat je zelf moe bent, verdrietig, boos, of op een andere manier op een lage frequentie zit, zijn er altijd signalen waar je op kunt letten. Check vooral vanuit je hart. Voelt het contact liefdevol, respectvol en niet-dwingend? Dan zit je goed ;-) Fijn dat je het artikel nuttig vond! Hartelijke groeten, Wendy Gillissen

 2. Marco 23 augustus 2022 - 13:21
  Reply

  Dank je wel, voor je verhelderende antwoord. Ja, de vrees voor negatieve entiteiten zat er goed in… Maar zoals je zegt: Goed voelen, een zuivere intentie, en m’n frequentie hoog houden; Dan moet het goed gaan. Ik ga me er aan overgeven. ;-) Groetjes, Marco

 3. Flor 14 november 2022 - 22:38
  Reply

  Hi, Wendy Vond dit een heel interessant en goed! artikel om te lezen. Mischien een aparte vraag.. Kan er tijdens een psychose een entiteit in iemands systeem komen?

  1. Wendy Gillissen 16 november 2022 - 10:48
   Reply

   Dankjewel! Ja, tijdens een psychose is iemand zeker kwetsbaar voor het aanhechten van entiteiten en wezensvreemde energieën. Het is echter niet zo, dat entiteiten de oorzaak van psychoses zijn. Maar het maakt de gevolgen van psychose en behandelen ervan wel complexer.

 4. Lisa 16 november 2022 - 17:06
  Reply

  Hi Wendy, Ik heb vandaag jouw site ontdekt en ik blyf maar lezen! Erg herkenbaar wat je schrijft! Mijn vraag is; hoe weet je of je een negatieve entiteit by je draagt en hoe kun je die weer uit je systeem krygen? Ik heb zelf al m’n hele leven klachten die me het etiketje ‘borderline’ opgeleverd heeft, maar kan dat mss iets anders zyn? Ik hoor het heel graag van je! Gr Lies.

  1. Wendy Gillissen 26 november 2022 - 11:07
   Reply

   Hoi Lisa, lees ook eens mijn artikel specifiek hierover: https://www.inspirerendleven.nl/entiteiten/ Borderline is natuurlijk iets heel anders dan last hebben van verstoring door aangehechte entiteiten, maar die twee kunnen wel samen gaan. Vooral bij hevige, ongecontroleerde emoties en angstaanvallen zit je minder krachtig in je lijf en is je aarding minder, waardoor er makkelijker niet-eigen energieën kunne aanhechten. Dat maakt het wat ingewikkelder de klachten die je eventueel van Borderline ervaart te onderscheiden van niet-eigen energiebezetting.In ieder geval kan het nooit kwaad je energiesysteem op te schonen, zelf of met een beetje hulp! Groetjes, Wendy

 5. Ben Kardol 10 mei 2023 - 10:06
  Reply

  Hallo mijn naam is Ben vind je informatie interessant en leerzaam, mens entiteit geest allemaal gemoedelijk van aard... Zijn er ook krachten entiteiten geesten die je aan kunnen raken iets aan kunnen doen of objecten kunnen verplaatsen...? Of hebben die een andere benaming/en? zie tal van situaties op youtube, voel zelf ook wel eens aanwezigheid van ...iets... Hoe maak je het onzichtbare 'zichtbaar en neem je daar autoriteit over? Of heb je opties waar ik moet zoeken.. Zie graag je reactie tegemoet Groet Ben

 6. Noor de Jongh-Brinkman 2 juni 2023 - 23:05
  Reply

  Hoi Wendy, Vol interesse alles gelezen. Ik heb een vraag. Sinds vorig jaar is mijn vrouw overleden en sindsdien krijg ik heel vaak soms wel 4/5x op een dag dubbel tijden te zien. Bijvoorbeeld 15.15 of 18.18 of 21.21.Die lees ik dan maar begrijp dat het beschermengelen zijn. Als ik nu denk dat er een entiteit is kan dat dan mijn overleden vrouw zijn en hoe herken ik dat dan. Graag een reactie. Vriendelijke groet Noor de Jongh

 7. Wendy Gillissen 6 juni 2023 - 07:33
  Reply

  Beste Noor, het zien van bepaalde cijferreeksen is meer een synchronistisch verschijnsel. Het wordt niet ''direct'' aangestuurd door personen die zijn overgegaan. Maar het kan wel zijn dat je hoger Zelf je iets wil vertellen hierover doordat je ''toevallig'' steeds op de wekker kijkt als het 21:21 is. Het kunnen bemoedigende boodschappen zijn van je eigen ziel, die op zielenniveau met de ziel van je vrouw verbonden is. Ik zou zeggen zoek ze op, op een goede site en geniet van de schouderklopjes of duwtjes in de rug die ze vaak vertegenwoordigen juist in dit soort periodes! Liefs en sterkte, Wendy

 8. a. Brouwer 29 juni 2023 - 12:03
  Reply

  Hi, Wanneer ik een programma kijk over geesten/entiteiten (bv Sam and Colby op YouTube) krijg ik over mijn hele lichaam rillingen en soms ook lichte hoofdpijn. Dit stopt pas wanneer ik stop met kijken. Ik heb vroeger wat dingen ervaren en heeft iemand mij verteld hoe ik mij hiervoor kon afsluiten. Kunnen deze rillingen tijdens het kijken van deze programmas iets betekenen of is het gewoon omdat het mijn onbewust toch angstig maakt?

 9. Bert Bots 8 september 2023 - 13:39
  Reply

  Ik lees een hoop angst. aannames die haaks staan op spirituele mystieke tradities: zoals de aanname van een afgescheiden 'ziel' met Kosmische Rolex, die na overlijden ook nog steeds in onze wereldse tijd leeft. Al die mensen met 'All is One' happinez tegeltjes aan de muur zien in de praktijk vooral dualiteit (meestal ook bij gebrek aan studie, contemplatie en zelfonderzoek van gerealiseerde leraren als Ramana, Nisargadatta, Adyashant, Spira of Laurentius - die All is One wat consequenter toepassen, to put it mildly ;) Er kan zeker een blokkade van verdichte energie waargenomen worden, een zwaarte, een angst in bewustzijn, die aangekeken wil worden. Trauma, epigenetica, kan veel oorzaken hebben. Het komt niet 'van buiten' maar vind plaats binnen Bewustzijn, en wordt in het duale vertaald met extren 'Kwaad': de schijnbaar (!) afgescheiden mind body is bedreigt en wil controle, dus er wordt een zondebok gezocht om niet naar binnen te hoeven kijken naar de oorzaak van naast of ongenoegen. Enter entiteit. Entiteiten komen niet binnen door gewoontes of overtuigingen die niet dienend zijn, ze zijn een label op die overtuigingen. Mensen die last hebben van zwarte magie en entiteiten zijn altijd mensen die er in geloven. Binnen bewustzijn wordt angst waargenomen, het ego wil beheersbaarheid en veiligheid dus er wordt een concept bedacht (al dan niet later gekoppeld aan een verdienmodel) die de boel moet containen. Overigens in acute psychotische gevallen kan een placebo-entiteit-uitdrijving helpend zijn, net zoals tijdelijke anti-psychoticum soms nodig zijn om een instabiel iemand te stabiliseren voor verdere therapie (en niet de rest van je leven aan de medicatie danwel uitdrijvingen te houden). Voor de meeste mensen is het gezonder om de angst / donkerte aan te kijken en ze in hun kracht te zetten Vind laats nog een online discussie over iemand die advies gaf om geen open potjes te hebben thuis en alle spiegels af te dekken, dat zou een entiteiten aantrekken. Dat is dealen in angst en bijgeloof, mensen afhankelijk maken, infantiel magisch denken en heeft NIETS te maken met spiritualiteit of mensen zelfstandig maken. Eerder het oude exorcisme van een kerk die van alles verkettert. .. om macht en controle. "Weten dat je niets bent is wijsheid, weten dat je alles bent is liefde, en daartussen beweegt mijn leven" zei Nisargadatta. " Daar zit geen entiteit bij die weg moet, ook geen ikje dat bedreigt wordt. Hoogstens even schrikken voor het ego ;)

 10. Ingrid Van caelenberghe 14 september 2023 - 07:49
  Reply

  Raar ik geloof ook in geesten maar deze verhalen zijn volgens mij onzin, je kunt niet zomaar een entiteit opnemen tijdens een fietstochje aub waar halen we het uit, het is net of hier weten ze alles over entiteiten, sorry en met alle respect maar ik geloof er niks van'

 11. Angela Albert Milian 26 november 2023 - 14:40
  Reply

  Hey hallo, Mijn Opa was een duivelaanbidder. Hij veroorzaakt nog steeds veel elende, doch mijn moeder is bevrijd. Ze is over naar het licht en heeft zich aangesloten bij mijn rij gidsen, zoals haar broer mijn hele leven al is geweest, hem zag ik met prachtig wit licht altijd voor mijn bed staan. Hij is haar komen halen, helaas veel te vroeg ze is 65 jaar in dit hulsje meegegaan. Wat ik heel vervelend vind, is dat die duistere mij deels gevangen houd. Het mij op de een of andere manier niet lukt, zelf bevrijd te raken van dat. Aangenaam mijn naam is Angela, Hsp'er met trauma, waar kan ik terecht? Wat ik merk één trauma geruimt, dichter bij mezelf en veel helderder voelen... Ik wil heel graag zonder angst, mijn skills gaan gebruiken om anderen te kunnen helpen. Het is zo een mooie gave, wanneer je er ook daadwerkelijk iets mee kunt. Wens jullie allemaal al het goede, mogen we de wereld belichten! Liefs! P.s. Owh ja even dit nog, wat niet kan, is nog niet geweest...

 12. Emmely van Emden 24 februari 2024 - 11:08
  Reply

  Goedemiddag, ik zit voor de eerste keer op uw site en vind het heel interessant. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mij kan helpen. Sinds een paar maanden verdwijnen er sieraden van mij, heel vreemd. Ik heb ook het gevoel dat er iets in huis is alhoewel mijn kater heel normaal doet en hij is mijn graadmeter. Vanmorgen weer, ik wilde veranderen van ringen en kon ze niet meer vinden. Ondertussen ben ik 3 gouden kettingen, 4 paar gouden oorbellen en nu weer 2 ringen kwijt. Zelfs het hangertje van mijn oma wat ik met kerst klaargelegd had om te dragen. Ik moest er een fijner kettinkje bij pakken en toen ik dat had was het hangertje verdwenen en dat vond ik erg, dat had voor mij emotionele waarde. Een week later vond ik het terug in een la op mijn slaapkamer en daar had ik het zéker niet neergelegd. Wat is hier aan de hand en waarom alleen mijn sieraden? Ik woon alleen en visite komt niet boven. Wat kan ik doen zodat dit ophoudt?

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Boekentip van de redactie
Ademen tot in je ziel
€ 17,50

Ademen tot in je ziel

Marleen Hout

Adem jezelf gezond: alle ademwijsheid verzameld in één boek, 'Ademen tot in je ziel' van Marleen van den Hout

€ 17,50

Bekijk aanbieding

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Ontvang elke week de nieuwste en populairste artikelen, je daghoroscoop, boekentips en nog veel meer! Ruim 80.000 lezers gingen je al voor

Even geduld aub...

Bedankt voor je inschrijving

Het lijkt er op dat je al ingeschreven bent?