Home Burn-out Drie illusies die jouw burn-out heeft ontmaskerd

Drie illusies die jouw burn-out heeft ontmaskerd

Door Mieke Lannoey
burn-out

Een burn-out maakte mij een paar illusies armer. De inzichten die daarvoor in de plaats kwamen, maakten mijn leven een pak rijker. Daarom deel ik ze graag met jullie.

Drie illusies die een burn-out je armer maakt

1. Je bent onmisbaar

Voor mijn burn-out dacht ik onmisbaar te zijn op het werk. Waarden als verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme, collegialiteit en professionaliteit droeg ik hoog in het vaandel. Wat ervoor zorgde dat ik een geprezen medewerker was. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik, na uit te vallen door een burn-out, zo gemakkelijk vervangbaar bleek te zijn. Dat de afdeling gewoon verder draaide, alsof ik er nooit was geweest, alsof ik er nooit iets toe had gedaan. Dit bracht een waar rouwproces op gang, zeg maar gerust een identiteitscrisis. Zeker toen later ook nog een ontslag om medische redenen volgde.

Toen ik dit alles een plaats had kunnen geven, volgde vreemd genoeg een gevoel van BEVRIJDING. Ik besefte dat het zo hard mijn best doen niet zozeer te maken had met de liefde voor mijn werk, maar vooral met de behoefte aan erkenning. Nu deze goedkeuring van anderen wegviel, begon ik voor de goedkeuring van mezelf te leven. Ik baseerde mijn keuzes niet langer op wat anderen daar al dan niet van zouden vinden, maar begon mijn leven vanuit innerlijke vrijheid nieuwe richting te geven.

2. Je hebt het leven onder controle

Van vijfjarenplan na vijfjarenplan naar dag per dag. Dat is zowat de evolutie die ik sinds mijn burn-out heb doorgemaakt. Nadat deze persoonlijke (gezondheids)crisis mijn hele toekomstplanning aan diggelen had gegooid. ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans’, zei John Lennon ooit. Een quote waar ik al veel aan heb moeten denken. Het leven laat zich niet controleren. Dat werd mij pijnlijk duidelijk gemaakt.

Sindsdien hecht ik veel meer waarde aan het nu, aan het huidige moment. Ik maak nog steeds plannen en stel mezelf  doelen, zij het dan op kortere termijn, maar ik hecht meer belang aan het onderweg zijn dan aan het bereiken van de bestemming. Gezien het leven één groot avontuur is, blijf je immers onderweg. Zoals Andrew Hand schrijft, You are on a journey your entire life. A series of journeys that lead to more journeys, on and on until your life reaches its end.’

Wanneer iets niet loopt zoals gepland, probeer ik niet langer te vechten tegen de realiteit. Ik laat veel gemakkelijker los en heb flexibel leren bijsturen. Je kunt niet controleren wat je overkomt, maar je hebt altijd een keuze over hoe je ermee omgaat. Als je beseft dat weerstand veel meer energie kost dan aanvaarding, dan is voor mij de keuze snel gemaakt.

3. Zekerheid is extern te vinden

Ik had een diploma in een knelpuntberoep, een vaste baan en een vast inkomen. Qua externe zekerheid leek dat te kunnen tellen – tot, door een burn-out, zowel de vaste baan als de werkperspectieven in die sector wegvielen en ik het plots met een stuk minder inkomsten moest stellen. Al mijn externe zekerheden waren op één, twee, drie weggevallen en voor mij lag één grote onbekende leegte. Ik verkeerde in de fase van het niet weten en had geen enkel idee wat mijn volgende stap zou zijn.

‘Het onbekende verschaft de noodzakelijke ruimte waarin nieuwe dimensies van ons wezen geboren kunnen worden.’  – Estelle Frankel

Te midden van al deze uiterlijke onzekerheid, gebeurde er echter iets heel bijzonder in mezelf. Een onmiskenbaar gevoel van vertrouwen en innerlijke zekerheid borrelde op. Ik voelde dat ik exact was waar ik op dat moment in mijn leven diende te zijn. De volgende stap zou op de juiste tijd vanzelf duidelijk worden; ik had niets te vrezen omdat er een hoger plan achter mijn leven schuilging. Ik kan je verzekeren, zo’n gevoel was TOTAAL vreemd voor mij en met momenten voelde ik mij knettergek. Toch besloot ik te luisteren… en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.

Ik weet nu ook dat niets buiten jezelf je een gevoel van zekerheid kan geven, als je je binnenin jezelf niet veilig voelt. Het leven werkt van binnen naar buiten. Van zodra ik mezelf erop betrap dat ik zekerheid zoek in inkomsten, mijn relatie of materieel bezit, herinner ik mezelf hieraan. Dan weet ik meteen wat me te doen staat: naar binnen keren.

Wil je graag meer veiligheid en vertrouwen voelen in jezelf en je vrij voelen om nieuwe levenskeuzes te maken? Dan kan mijn online cursus ‘de reis naar je ware zelf’ je wellicht helpen. Je leest er hier meer over. 

Je kunt alleen maar opbranden, als je ooit in vuur en vlam hebt gestaan. Je kunt enkel uitdoven, als je ooit vuur hebt bevat. Mieke ervoer dat haar burn-out er uiteindelijk voor zorgde dat haar vuur feller brandt dan ooit tevoren! Bestel haar boek over haar weg naar verandering, die voor heel veel mensen in dezelfde situatie herkenbaar en inspirerend zal zijn.

Bestel hier jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 12,50

Lees ook deze artikelen:

Leave a Comment