Home Bewustzijn Wat gebeurt er als je doodgaat? Terugblikken op het leven

Wat gebeurt er als je doodgaat? Terugblikken op het leven

Door Gast auteur
herinnering

Vanuit het esoterisch christendom licht Hans Stolp, pastor, auteur en veelgevraagd spreker, een tipje van de sluier op wat we na het sterven kunnen verwachten in zijn boek Wat gebeurt er als je doodgaat? In dit artikel deelt hij hoe de gestorvene terugblikt op het leven.

Bij deze eerste terugblik op de herinneringsbeelden van het zojuist voltooide aardse leven is er (mede dankzij de stille hulp van de Heer van het Karma) iets bijzonders aan de hand: de gestorvene kijkt ernaar zonder (uitgesproken) gevoelens van vreugde, verdriet, of teleurstelling. En dus zonder de gevoelens die hij had toen hij deze ervaringen opdeed. Voor de gestorvene is het haast, alsof hij naar de levensbeelden van een vreemde kijkt, zij het een vertrouwde vreemde.

Natuurlijk herkent hij zichzelf en zijn aardse leven er helemaal in, maar hij kijkt er tegelijk objectief naar, zoals hij in een museum naar schilderijen zou kijken of in de bioscoop naar een film. Hij registreert en neemt waar. Het is overigens maar goed ook dat die gevoelens versluierd worden, anders zou hij waarschijnlijk bezwijken onder de last van al de emoties en gevoelens die hij bij het zien van die beelden zou ervaren.

Inzichten na het sterven

De gestorvene die bij zijn aardse leven al over een zekere zelfreflectie beschikte en daarbij de kritische blik niet schuwde, zal het bij deze eerste grote opdracht na de dood gemakkelijker hebben dan degene die dit zelfinzicht altijd heeft vermeden. Maar hoe dan ook: elke gestorvene zal door de aanblik van het levenstableau tot een zekere verstilling komen en met een groeiende ernst toekijken.

Bovendien blijkt het inzicht, dat de gestorvene bij deze terugblik verwerft, een groot geschenk op te leveren: hoe groter zijn zelfinzicht is, hoe groter het vermogen is dat hij ontvangt om de wijsheid te begrijpen die besloten ligt in de kosmos. Een diepgaand inzicht in het eigen leven leidt er namelijk toe dat de gestorvene het vermogen (ofwel het geestelijk waarnemingsorgaan) ontvangt om iets van de wijsheid en de kennis die in de geestelijke wereld leven, waar te nemen en te doorgronden.

Een wijsheid en een kennis die anders voor hem verborgen zouden blijven. Ook voor het verwerven van dit vermogen (ofwel voor de schepping van dit waarnemingsorgaan van de kosmische wijsheid) is het dus belangrijk om tijdens het aardse leven alvast tot een eerlijke en oprechte zelfbezinning te komen!

Een tweede beeldenstroom

Behalve alle herinneringsbeelden van het voorbije aardse leven ziet de gestorvene op een zeker moment ook de gedachten die hij tijdens zijn aardse leven met zich meedroeg als levende beelden om zich heen staan. Ons denken behoort – net als ons herinneringsvermogen – tot de vermogens van ons etherische lichaam. Dat houdt in dat als het etherische lichaam zich na de dood openvouwt, ook onze gedachten vrijkomen, zelfs de gedachten die wij allang vergeten waren.

Zowel onze liefdevolle gedachten als onze oordelende overwegingen, cynische gedachten en negatieve bedenksels, komen als levende en bewegende beelden om ons heen te staan. Werkelijk alle gedachten die ooit door ons heen gingen, blijken bewaard gebleven en laten zich nu aan ons zien.

Het is overigens wel een schokkende ervaring voor de gestorvene dat zijn gedachten – die hij op aarde als zo persoonlijk en als iets innerlijks ervoer en die hij de ene keer met een enkeling, maar zoveel vaker met niemand anders deelde – na zijn dood open en bloot en voor iedereen zichtbaar om hem heen blijken te staan.

Gedachten inzien na het sterven

Maar wat de gestorvene zich bij deze tweede beeldenstroom vooral bewust wordt, is dit: al mijn gedachten, die de uitdrukking zijn van wat ik voelde en wilde, staan nu buiten mij in een kring om mij heen, in plaats dat ze leven in mijn innerlijk. Hier, in de geestelijke wereld, blijken ze deel uit te maken van het leven in de kosmos. Ze zijn weliswaar de uitdrukking van wat mij bezielde in mijn aardse leven – en dus van mijn innerlijke leven, maar worden nu, na mijn dood, opgenomen in de geestelijke wereld.

Al mijn gedachten hebben dus een bepaalde betekenis voor de geestelijke wereld en veranderen die wereld zelfs een beetje. Voor de gestorvene is het een duizelingwekkend grootse ervaring om zich bewust te worden van de betekenis van zijn gedachten voor de geestelijke wereld.

Geschreven door: Hans Stolp

Boekentip van de redactie: Wat gebeurt er als je doodgaat?

Wat gebeurt er als je doodgaat - 3dHans Stolp beschrijft in ‘Wat gebeurt er als je dood gaat?’ de reis door de astrale wereld die na overlijden begint. De gestorvene zal het gevoel krijgen: eindelijk ben ik thuis. Ben je benieuwd naar de verschillende stadia die de ziel doorloopt dat de dood?

Bestel Wat gebeurt er als je doodgaat? voor € 15,- bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com.

 

bestel nu

 

Andere inzichten over de dood:

Deze artikelen vind je vast ook leuk

Laat een bericht achter