Home Bewustzijn De invloed van emotionele verwaarlozing in je kindertijd op de relatie met je ouders