Home Bewustzijn De kwetsbaarheid van een man

De kwetsbaarheid van een man

Door Diana Douma
De kwetsbaarheid van een man

Ik zie heel veel vrouwen naar voren durven komen en meer uitkomen voor hun gevoel en de mannen zijn daarin nog heel voorzichtig. Dit is het gevolg van de evolutie tot nu toe en dat is ook niet erg. Mannen hebben geleerd sterk te moeten zijn en hun gevoelens niet te tonen. Dit komt voort uit de tijd van de oorlog en middeleeuwen, omdat mannen moesten vechten. Daarin konden emoties niet de overhand nemen in oorlogen. Deze cultuur is door de eeuwen heen als waarheid aangenomen en heeft ervoor gezorgd dat de mannen een bepaalde rol op zich hebben moeten nemen.

Ook al zijn mannen anders dan vrouwen, vaak wordt vergeten dat mannen net zoveel gevoel hebben als vrouwen. Alleen weten mannen dit beter te verbergen. Het is voor een man dan moeilijk om naar voren te stappen en zijn ware gevoelens te erkennen, tonen en aan te geven. Want als een man dat doet, wordt hij als zwak bestempeld door de maatschappij.

Dat is natuurlijk allang al achterhaald. Een man kan nog steeds een sterke man zijn, maar ook zijn kwetsbaarheid laten zien. Ook een man mag meer zijn gevoelens tonen, zonder oordeel en zonder afwijzing. Iets waar deze maatschappij nog erg goed in is: dat is mensen afwijzen.

Afwijzing

Het is iets wat van nature gaat: mensen wijzen altijd iets af wat ze niet kennen of niet willen weten of voelen. Het wordt weggelachen of weggewuifd en er wordt verder niet over gesproken. Maar wat is daar nou leuk aan? We weten allemaal hoe afwijzing voelt, en toch blijven we het doen bij een ander. We willen een man die een vrouw begrijpt; maar als een man zijn kwetsbaarheid laat zien, is het weer niet goed. Als een man zijn muurtje afbreekt en zijn ego loslaat, wordt dat gezien als niet mannelijk genoeg. Maar waarom is dat? Kan een man niet kwetsbaar zijn in zijn mannelijkheid? Is een man dan niet veel meer in lijn met zijn ware essentie en kan dat dan niet veel mooiere verbindingen tot stand brengen?

Veel mooiere, pure en eerlijke relaties, waarin echte verbinding tot stand kan komen. Waarin een man volledig zichzelf kan zijn. En met deze verbinding die hij met zichzelf heeft aangemaakt, kan hij weer anderen inspireren om dat voor zichzelf te doen. Zijn licht te verspreiden, waardoor er geen muurtjes en ego meer bestaan. Waar de kinderen weer van kunnen leren, en zullen leren dat het oké is om hun kwetsbare ik te zijn. Waarin er nieuwe rollen ontstaan en deze een kettingreactie zullen veroorzaken van liefde en verbinding. En als een man teruggaat naar zijn werkelijke bron, zijn ware essentie, dan zal hij ongekende talenten kunnen ontwikkelen. Want vanuit de bron kan je creëren. Vanuit de bron kan je zijn wie je werkelijk bent. Geen harnas meer, geen masker meer, geen ego meer, want die dienen niet meer.

Het hart volgen

Vanuit zijn ware essentie kan de man zijn hart gaan volgen, en misschien wel een heel ander pad gaan opzoeken dan hij normaal gesproken zou doen. Omdat het van hem verwacht werd, en omdat het ‘normaal’ was. Maar wie zegt dat een man niet door zijn gevoeligheid en door zijn hart te volgen, tot hele mooie creaties kan komen? Wie zegt dat een man door zijn kwetsbaarheid niet een hele mooie inspiratiebron kan zijn voor velen?

Ieder mens is geboren met het potentieel iets te creëren, al zijn we door de maatschappij in een keurslijf gezet. En van de man wordt verwacht dat hij een bepaalde rol op zich neemt. Ook dat is natuurlijk allang achterhaald: emancipatie is al een tijd in de wereld geroepen. Want ieder mens is gelijk en we komen allemaal uit dezelfde bron. En we kunnen allemaal ons hart volgen, ook al wordt dat niet van ons verwacht. Omdat het niet bij een man staat of hoort, of wat de maatschappij jou ook probeert aan te praten. We hoeven allang niet meer de slaven van het systeem te zijn. Iedereen mag zich los gaan breken van de opgelegde regels en de aangeleerde cultuur.

Openbreken

Creëer je eigen regels en jouw eigen cultuur, en je zult openbreken. Je zult de juiste mensen op jouw pad aantrekken en inspireren. We hoeven allang niet meer te doen wat er van ons verwacht wordt; dat is het hoofd dat jou dat vertelt. Laat alle verwachtingen naar jezelf en de maatschappij los en creëer jouw leven door je hart te volgen.

De tijd voor de kwetsbare man is nu gekomen, en daar mag je voor uitkomen.

Start deze revolutie en laat jezelf zien! Wees de voorloper en vertrouw erop dat dit het proces is van de nieuwe aarde. Laat je ware ik zien: want als jij tot jouw recht komt, zal je zo een mooie inspiratie worden voor jezelf en zoveel anderen. Nu is de tijd van creatie, tijd om oor je ware gevoelens uit te komen. Nu is de tijd om je kwetsbare ik te laten zien en je hart te volgen. Nu is de tijd!

Namaste

Love D

Beeld: Photo by Caleb Jones on Unsplash

Laat een bericht achter