Home Burn-out Waarom een burn-out vaak samengaat met depressieve gevoelens

Waarom een burn-out vaak samengaat met depressieve gevoelens

Door Mieke Lannoey
burn-out

Niet zelden zie je een burn-out gepaard gaan met depressieve klachten. Ook zelf had ik hier mee te kampen, twee keer intussen. Gevoelens van neerslachtigheid, uitzichtloosheid en apathie overvielen me zoals een dief in de nacht. Alsof ik plots werd opgeslorpt door een groot donker gat zonder uitgang.

Ware oorzaken van depressie

In het boek ‘Verbinding verbroken’ van Johann Hari deed ik heel wat waardevolle inzichten op over de ware oorzaken van depressie. Bijvoorbeeld dat er een link is tussen ongelukkig zijn en je depressief voelen. Dat depressie een uitingsvorm is van rouw. Rouw omdat je leven niet is zoals je zou willen, omdat er een conflict is tussen je verlangens en je realiteit. Een kloof die je brein overigens probeert te overbruggen door harder te gaan werken.

Dat een depressie betekent dat de verbinding is verbroken en dat de verbinding weer herstellen als een natuurlijk antidepressivum werkt. Ook wanneer je omgeving of rol verandert, kunnen er depressieve gevoelens ontstaan. Vooral als deze rol of omgeving zin gaf aan je bestaan.

Een betekenisvol leven

Volgens Emily Esfahani Smith, voorziet een betekenisvol leven in drie behoeften:

  1. Het gevoel dat je leven waardevol en nuttig is.
  2. Er is een hoger doel dat bijdraagt aan het welzijn van anderen.
  3. Je ziet je leven als een coherent geheel, het is onderdeel van een groter verhaal.

Wanneer één of meerdere van deze behoeften niet vervuld worden, kan je leven betekenisloos aanvoelen.

De verbinding herstellen

Om te weten hoe je de verbinding kunt herstellen, dien je te weten op welke terreinen de verbinding allemaal verbroken kan zijn. Ik haalde er de terreinen uit die voor mij herkenbaar waren. Voor een volledig overzicht verwijs ik graag naar het boek.

Verbinding met zinvol werk

Zinvol werk is werk waarbij je het gevoel hebt dat het een verschil maakt, dat het impact heeft. Een baan die je de mogelijkheid geeft om te groeien, die je op een gezonde manier uitdaagt, waarin je zeggenschap krijgt en je ideeën mag realiseren.  Alias waar je je creativiteit en scheppingskracht kunt benutten.

Verbinding met anderen

Verbondenheid is iets dat we van nature nodig hebben. Als we de vreugdevolle en belangrijke momenten in het leven met niemand kunnen delen ontstaat eenzaamheid. We willen voelen dat we niet alleen op de wereld zijn, we willen erkenning krijgen voor ons bestaan. Een nood die we overcompenseren door elk detail van ons leven op social media te plaatsen.

Verbinding met zinvolle waarden

In de huidige maatschappij streven heel wat mensen materialistische en/of extrinsieke waarden na. Ze streven naar meer geld en bezittingen, ze zijn bezig met wat anderen van hen vinden en gericht op andermans goedkeuring. Maar innerlijke vervulling vind je nooit in dingen buiten jezelf. Zonder intrinsieke beweegredenen blijft je leven leeg en onvervuld voelen.

Verbinding met een hoopvol toekomstbeeld

Het koesteren van een positief toekomstbeeld blijkt je te beschermen tegen het ontstaan van een depressie. Van zodra je dit beeld van toekomst verliest, bijvoorbeeld door je partner, baan of gezondheid kwijt te geraken, verlies je het grotere raamwerk van betekenis waarin alles in je leven een duidelijke plaats had.

De verbinding met jezelf

Tijdens mijn eerste neerslachtige periode, die gepaard ging met mijn burn-out en een ontslag om medische redenen, diende ik vooral de verbinding te herstellen met zinvol werk en vervullende waarden. Tijdens mijn tweede neerslachtige periode, die er kwam naar aanleiding van een relatiebreuk en een verandering van omgeving, diende ik de verbinding met anderen weer aan te gaan en op zoek te gaan naar een nieuw toekomstbeeld dat hoopvol was en mij een betekenisvol kader schonk.

De eerste stap die ik beide keren diende te zetten, was de verbinding met mezelf en het leven weer aangaan door er “ja” tegen te zeggen. De verbinding met jezelf ligt immers aan de basis van elke andere verbinding!

Wil je ook graag de verbinding met jezelf weer aangaan en “ja” kunnen zeggen tegen het leven? Dan nodig ik je heel graag uit op de reis naar je ware zelf, een online cursus die je mee op weg neemt naar je ware leven!

De kracht van betekenis

In ‘De kracht van betekenis’ stelt Emily Esfahani Smith dat we het verkeerde doel hebben nagejaagd. De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig. Niet geluk, maar betekenis maakt het leven de moeite waard. In onze webshop Boekenwereld.com kun je nu je exemplaar bestellen voor € 20,99 met gratis verzending. 

Deze artikelen vind je vast ook leuk

1 reactie

Loes van Dam 23 december 2020 - 12:06

Dank je wel voor deze waardevolle blog. Het helpt mij inzicht te krijgen in mijn depressieve gevoelens die ik vooral in de winter heb. Sinds vier jaar arbeidsongeschikt en ben nog steeds herstellende van een langdurige burn-out.

Reply

Laat een bericht achter