Astrologie

Wat jij ongetwijfeld merkt van de heftige Pluto-energie in 2024: wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Door Irma van der Wijk
Wat jij ongetwijfeld merkt van de heftige Pluto-energie in 2024: wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

In 2024 neemt de planeet Pluto een centrale positie in, waardoor haar energie gedurende het komende jaar sterk voelbaar zal zijn. Voornamelijk bevindt Pluto zich in het teken Waterman. Wat voor impact heeft dit specifiek op jou? Astroloog Irma van der Wijk beschrijft: “Deze planeet staat bekend als een ‘ontwrichter’ die verborgen aspecten aan het licht brengt en confrontaties aangaat. Dit kan uiterst bevrijdend werken.” Lees in dit artikel de invloed van de planeet Pluto op jouw sterrenbeeld.

Met Pluto moet je bereid zijn om de diepte in jezelf op te zoeken, jezelf te verliezen én jezelf weer terug te vinden.

Pluto heeft bijna 15 jaar in Steenbok gestaan en in 2023 heeft Pluto de eerste stappen gezet in het sterrenbeeld Waterman (24 maart t/m 11 juni 2023). Vanaf 21 januari 2024 keert Pluto terug naar Waterman, waar het zal blijven tot 12 september van 2024. Gedurende deze periode loopt Pluto retrograde, om tussen 12 oktober en 19 november voor de laatste keer Steenbok in te gaan. Vanaf 20 november zal Pluto dan definitief de komende 20 jaar door Waterman lopen.

Wat heeft Pluto in Steenbok voor ons betekend?

Het was een vruchtbare periode waarin machtsconflicten werden uitgevochten, leidend tot hervormingen in machtsstructuren en -verhoudingen, zoals de herstructurering van de bankensector aan het begin van deze eeuw. Pluto in Waterman zal deze politieke, economische en sociale hervormingen verder voortzetten.

Pluto in Waterman

Pluto is een generatieplaneet die ons allen zal gaan beïnvloeden met de energie van Waterman (Aquarius). Hoe belangrijk de komende 20 jaar zijn, blijkt wel uit een grote hit uit de jaren ’70. De groep The 5th Dimension zong over de nieuwe tijd, het tijdperk van Aquarius. Er waren in die tijd steeds meer inzichten dat de planeten in de astrologie belangrijke invloeden hebben op ons. The 5th Dimension zong de prachtige teksten: “Laat de planeten vrede brengen, harmonie en begrip, sympathie en vertrouwen en de ware bevrijding van de geest door Waterman.”

Het Waterman-tijdperk begon eind 2020, toen zowel Jupiter als Saturnus op 21 december het sterrenbeeld Waterman in liepen. Op die dag sloten we astrologisch gezien een lange periode af waarin aardetekens zoals Stier, Maagd en Steenbok een prominente rol in ons leven speelden.

Pluto staat dit jaar grotendeels in Waterman. Wat betekent dit persoonlijk voor jou? En welke invloed heeft het op onze planeet? Gaan we echt meer zorgen voor elkaar? Worden we menslievender? En gaat het ons als mens goed doen?

Technische vooruitgang

Tijdens deze generatie onder invloed van Pluto in Waterman mogen we uitkijken naar nieuwe uitvindingen en wetenschappelijke transformaties. We hebben nu al te maken met kunstmatige intelligentie (AI), een simulatie van menselijke intelligentieprocessen door machines, vooral computersystemen.

Sociale hervormingen

Sociale hervormingen zullen de komende jaren ook steeds een grotere rol gaan spelen. Mensen die tijdens deze periode geboren worden, zullen beschikken over originele ideeën en een onconventionele en vernieuwende benadering hebben.

De heftige energie van Pluto

Maar Pluto kan dwingend en intens zijn, en comfort en gemak zijn niet de woorden die we gebruiken voor Pluto. Deze planeet is een ‘opschudder’ die zaken aan het licht brengt en ons confronteert. Dit kan erg bevrijdend zijn. Met Pluto moet je bereid zijn om de diepte in jezelf op te zoeken, jezelf te verliezen én jezelf weer terug te vinden. Pluto houdt verband met de ziel en met het lot en het idee dat er een voorbestemde weg bestaat.

Pluto is een ‘heftige’ energie, je kunt er niet omheen. Deze energie dwingt ons om dieper te gaan. Na de lange periode van Pluto in Steenbok is er meer behoefte aan verbinding met gelijkgestemden en vrijheid van mening.

Wat kunnen we nog meer verwachten in 2024?

  • Op 25 maart en 18 september hebben we twee maansverduisteringen, de eerste keer in Weegschaal en de tweede keer in Vissen.
  • Op 8 april hebben we een complete zonsverduistering in het vuurteken Ram en op 2 oktober een zonsverduistering in Weegschaal.
  • Niet alleen gaat Mercurius weer drie keer retrograde lopen, maar ook de planeten Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus en Pluto lopen dit jaar voor een langere periode retrograde.
  • Vanaf 26 mei gaat Jupiter door Tweeling lopen.

Als de planeet Pluto de eerste graden van Waterman ingaat, geeft dat een astrologische energie die we niet alleen globaal maar ook persoonlijk gaan voelen.

Hoe de planeet Pluto jou in 2024 beïnvloedt

Ram (21 maart – 19 april)

Pluto loopt het 11e huis in en dat heeft invloed op je bestaande vriendschappen. Het kan conflicten opleveren met vrienden, maar ze kunnen juist ook een transformerende kracht hebben, waardoor je steeds meer de behoefte voelt om meer diepgaandere vriendschappen te hebben. Daarnaast vindt op 8 april de belangrijke complete zonsverduistering plaats in jouw sterrenbeeld, waardoor je meer voor jezelf op wil komen en gezondere keuzes wil maken. Je wil jezelf op de eerste plaats zetten. Je hebt ook behoefte om de mensen die je ontmoet vol vuur te helpen en warmte te geven.

Hoe zorg je als Ram goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Stier (20 april – 20 mei)

Pluto loopt jouw 10e huis in en dat heeft een behoorlijke invloed op jouw levensgebied van jouw carrière. Zo kun je jezelf afvragen: wat wil ik bereiken in de maatschappij? Hoe ga ik om met de “heersende eisen” aan mezelf, maar ook het bedrijf waar ik voor werk? De manier waarop je je laat zien in de maatschappij hoeft niet te betekenen dat je ook echt zo bent.

Door de planeet Pluto krijg je een enorme concentratie- en doorzettingsvermogen om de door jouw gestelde doelen te bereiken, je kunt veel tot stand brengen.

Hoe zorg je als Stier goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Tweeling (21 mei – 20 juni)

De planeet Pluto loopt jouw 9e huis in, het huis van hogere kennis, en dat past helemaal bij jou, omdat jij altijd op zoek bent naar nieuwe informatie. Je bent breed geïnteresseerd en Pluto in jouw 9e huis geeft je energie om verder te kijken, te studeren en je te ontwikkelen. Reizen en studeren doe je vanuit de behoefte om je eigen horizon voortdurend te verbreden, niet vanuit de wens om “de top” te bereiken.

Vanaf 26 mei loopt de planeet Jupiter jouw sterrenbeeld in. Hierdoor kun je een grote behoefte voelen om veel te weten, gegevens uit te wisselen en gelijkgestemde vrienden zoeken om mee te praten. Je kunt anderen verrassen met jouw onverwachte inbreng van gegevens en feiten die jij goed op een rijtje hebt gezet.

Hoe zorg je als Tweelingen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Kreeft (21 juni – 22 juli)

De planeet Pluto loopt jouw 8e huis in en Pluto voelt zich daar thuis. Kreeft, jij behoort tot de watertekens en je bent gevoelsgericht. Iets voelt wel of niet goed. Watertypes hebben gevoelens die net als water zijn: stromend. Watertypes zijn emotioneel en gevoelig. Dit geeft ze het vermogen om zich goed in te leven in anderen en dat is juist wat Pluto in het 8e huis de komende jaren aan jou gaat vragen.

Je hebt de behoefte om anderen te beschermen en te verzorgen, en het mooie van watertekens is dat je het vermogen hebt om andere mensen echt te begrijpen. Je bent in staat om met jouw oplossend vermogen tot de kern van de zaak te komen en onbewust in de loop van het leven wijsheid op te bouwen.

Hoe zorg je als Kreeft goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De planeet Pluto loopt vanaf 2024 jouw 7e huis in, het levensgebied van relaties. Wanneer Pluto in de 1e graden staat van een nieuw sterrenbeeld dan voelen we die energie sterk. Met deze planeet in het 7e huis wordt er aan jou gevraagd: hoe ga jij met een conflict om? Vind je het ingewikkeld om zaken met je partner uit te praten en/of heb je daar angst voor? Wat is jouw verwachtingspatroon naar de ander? Ervaar jij in je relatie een vorm van onevenwichtigheid, dwang? Dan is het nu de tijd om dit keer wel de confrontatie aan te gaan en meer voor jezelf op te komen.

Dit kan zorgen voor een enorme innerlijke omwenteling. Als je ‘gerijpt’ bent door dit soort confrontaties, dan kun je juist met een partner een intense band opbouwen die heel positief kan uitpakken!

Hoe zorg je als Leeuw goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Maagd (23 augustus – 22 september)

Pluto gaat de komende jaren jouw 6e huis sterk beïnvloeden. Maagd, de planeet Pluto gaat jou helpen om minder bescheiden, kritisch en perfectionistisch te zijn betreffende jouw werk. Pluto geeft je meer zelfvertrouwen. Je ervaart een enorme werkkracht en doorzettingsvermogen om af te maken wat je van plan was en hierdoor heb je minder angst om het niet goed te doen.

Vanaf 26 juli t/m 27 september loopt Mercurius, jouw huisheer, door Maagd. Je wilt kennis overdragen op nuttige terreinen, onderzoek doen op een specifiek gebied en dat dan in de praktijk brengen. Jouw manier van denken en doen gericht op het verbeteren van bestaande situaties, helpen moeilijkheden op te lossen, nuttig onderzoek te doen en dit te analyseren en anderen te helpen.

Hoe zorg je als Maagd goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Pluto gaat jou helpen om jezelf, je zijn, meer in het licht te zetten. Weegschaal wil graag compromissen sluiten, dit heb je zelf nodig om niet uit balans te raken. Dat kan betekenen dat jij snel bereidt bent om dan maar ‘een stapje terug te doen’, maar uiteindelijk is het belangrijk om aan het geven wat jij wilt. Pluto gaat door jouw 5e huis lopen, het levensgebied van jezelf in het licht zetten. Je ontwikkelt een grote behoefte om je eigen leven te leiden en helemaal je eigen gang te gaan. Je wilt méér uit jezelf en het leven halen.

Daarnaast heb je niet alleen een maansverduistering op 25 maart in jouw sterrenbeeld, maar ook een zonsverduistering op 2 oktober. Eclipsen zijn belangrijke keerpunten in ons leven. Ze helpen ons om patronen te doorbreken en dynamieken te veranderen.

Hoe zorg je als Weegschaal goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

De planeet Pluto loopt vanaf 2024 jouw 4e huis in, een belangrijk hoofdhuis. Het 4e huis is het levensgebied van familie, familieachtergrond, gezin en jouw jeugd. Wanneer Pluto in de 1e graden staat van een nieuw sterrenbeeld dan voelen we die energie sterk. Het 4e huis heeft ook een grote behoefte aan emotionele geborgenheid. Ben jij emotioneel in balans? Je bent heel gevoelig en kleine dingen kunnen al een enorme indruk op je maken.

Pluto is de planeet die te maken heeft met het “wroeten” in jezelf. In het 4e huis is dit een innerlijke zoektocht naar je innerlijke wortels. Zijn er zaken gebeurd in jouw jeugd die jou verdriet geven? Dan is het nu de tijd om daar naar te kijken en op te ruimen. Doordat je zo graaft in de gevoelens van jezelf en anderen ontwikkel je een enorme mensenkennis.

Hoe zorg je als Schorpioen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt!

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je hebt een behoefte om datgene waar jij in gelooft naar anderen te communiceren. Jij kunt vol vuur anderen overtuigen van jouw visie, inzichten en mening. Pluto loopt jouw huis van communicatie, contacten leggen en journalistiek in. Je kunt jouw ideeën en opvattingen met veel kracht naar buiten toe brengen en je gaat een behoefte voelen om zaken dieper te onderzoeken. Je kunt op een overtuigende en soms dwingende manier, vanuit enthousiasme, praten en je bent enorm geconcentreerd op wat jij wilt bereiken.

Van 26 november t/m 15 december loopt Mercurius retrograde in jouw sterrenbeeld. Tijdens deze periode is het verstandig om zorgvuldig na te denken over wat je zegt en schrijft. Het is ook een periode van introspectie en zelfreflectie.

Hoe zorg je als Boogschutter goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Het zal misschien een beetje vreemd voelen na al die jaren maar in 2024 gaat Pluto jouw sterrenbeeld verlaten. Nog één keer zal Pluto Steenbok bezoeken en dat is van 2 september t/m 19 november. De planeet Pluto loopt de komende jaren door jouw 2e huis. Het 2e levensgebied vraagt aan ons wat onze behoefte is aan concrete bestaanszekerheid. Is dat belangrijk voor jou? Maar het 2e huis heeft ook informatie over ons emotionele welzijn. Het gaat in het leven niet alleen om onze tastbare rijkdom, maar ook over onze innerlijke rijkdom: hoe waardevol voel jij jezelf?

Pluto maakt jou ervan bewust dat je een gevoel van zekerheid niet vindt in bezit, maar in jezelf! Pluto geeft Steenbok ook de behoefte om steeds meer te focussen op wat je wilt. Het 2e huis geeft onze talenten aan en is (naast het 6e en 10e huis) een belangrijke indicator voor beroepskeuze.

Hoe zorg je als Steenbok goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Hoe bijzonder dat jij meemaakt dat Pluto in jouw sterrenbeeld gaat lopen. De vorige keer dat dat gebeurde was op 5 april 1777! Vanaf 21 januari tot 2 september en vanaf 19 november voel jij uiteraard de enorme dimensie van de planeet Pluto. Pluto loopt daarnaast ook nog eens jouw 1e huis in, het levensgebied van jezelf laten zien aan de buitenwereld, en stelt je de vraag: wat is je identiteit?

Je krijgt door Pluto een behoefte aan erkenning, want jouw ideeën en idealen zijn soms baanbrekend en daar komt steeds meer begrip voor. Je hebt een grote psychische kracht en hierdoor kom je krachtig en zelfbewust over. Je zult in de loop van de jaren een enorme wilskracht ontwikkelen om iets gedaan te krijgen.

Hoe zorg je als Waterman goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Pluto loopt het spirituele 12e huis in en dat past bij jou, Vissen. Je kunt soms moeite hebben om jezelf goed in het licht te zetten en door je grotere gevoeligheid heb je een langzamere persoonlijke ontwikkeling. Pluto gaat jou helpen om in te zien dat je krachtiger bent dan je denkt en dat je veel meer talenten en capaciteiten hebt. Hierdoor kun je de komende jaren een enorme mentale groei doormaken.

Daarnaast vindt er op 18 september een maansverduistering plaats in jouw sterrenbeeld. Het markeert een eind en een begin van een periode. Een maansverduistering is een hele krachtige volle maan en het begin van een periode vol mogelijkheden. Je voelt dat je leven zich opent voor nieuwe uitdagingen en grote veranderingen. Een verduistering neemt altijd iets weg en sluit iets af dat uit je leven verdwijnt, maar opent daardoor ook weer nieuwe deuren.

Hoe zorg je als Vissen goed voor jezelf? Lees wat jij nodig hebt.

Heb je interesse in je geboortehoroscoop of een persoonlijke Jaarhoroscoop voor 2024? Je kunt bij Irma van der Wijk terecht voor een astrologisch consult. Informatie: Irma van der Wijk. Je vindt nog veel meer vlogs over Astrologie en Spiritualiteit op haar YouTube kanaal.

Ontdek je innerlijke wijsheid

Ontdek je innerlijke wijsheid

  • Welk pad ga jij bewandelen in 2024?
  • Met dit online werkboek ga je terugkijken op de afgelopen periode en door te luisteren naar de stem van je ziel kun je een heldere visie creëren voor de nieuwe tijd die komt.
Bekijk deze cursus

Inspirerend leven agenda 2024

Met de Inspirerend leven agenda 2024 ben je helemaal klaar voor het nieuwe jaar! De agenda bevat zoals elke jaar prachtige afbeeldingen, quotes en een maankalender. Nieuw in deze 2024-editie: verbind je met de maanfasen met maandelijkse inzichten van astroloog Kate Rose over de volle en nieuwe maan! Reflecteer op jouw groei en stel intenties voor de komende maand. Laat jouw plannen en intenties je gids zijn in onrustige tijden en vind rust te midden van de chaos.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder:

Boekentip van de redactie
De vijf elementen
€ 20,00

De vijf elementen

Jean Haner

Kleine veranderingen hebben een grote impact op de rest van je leven, laat Jean Haner in 'De vijf elementen' zien. Leer dankzij dit boek de spirituele kant van Chinese geneeskunde kennen.

€ 20,00

Bekijk aanbieding

Deel dit artikel online
Irma van der Wijk
Irma van der Wijk

Astroloog en Lifecoach Irma van der Wijk werkt al ruim 35 jaar als Astroloog (Geboorte- en Jaarhoroscoop en Kinderhoroscoop), Gezinscoach (Gordon methode, respectvol communiceren met je kind), Management trainer en Loopbaanbegeleider. Met een horoscoop zet ik mensen in hun kracht. Laten zien wie je wilt zijn, los van blokkades, belemmeringen en overtuigingen. Vol in je kracht staan en van daaruit je leven leven. Ik adviseer altijd een astrologische reading waarin we zowel jouw geboortehoroscoop als je persoonlijke jaarhoroscoop/solaar bespreken. Jouw persoonlijke Jaarhoroscoop begint vanaf jouw verjaardag. Voor mij is Astrologie iedere keer weer een prachtige manier om inzichten te krijgen in mijn overwegingen en keuzes die ik wil maken en die ons bewust maken dat we in onze persoonlijke kracht moeten geloven en dat we dan die dingen kunnen doen die bij ons passen en dat we de flow van ons leven leren kennen. We gaan samen dieper in op jouw vragen en welke besluiten je kunt nemen. Met een astrologische reading krijg je zeker mooie inzichten.

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Boekentip van de redactie
De vijf elementen
€ 20,00

De vijf elementen

Jean Haner

Kleine veranderingen hebben een grote impact op de rest van je leven, laat Jean Haner in 'De vijf elementen' zien. Leer dankzij dit boek de spirituele kant van Chinese geneeskunde kennen.

€ 20,00

Bekijk aanbieding

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Ontvang elke week de nieuwste en populairste artikelen, je daghoroscoop, boekentips en nog veel meer! Ruim 80.000 lezers gingen je al voor

Even geduld aub...

Bedankt voor je inschrijving

Het lijkt er op dat je al ingeschreven bent?