Bewustzijn

De spirituele betekenis van de Hoornaar: leef een liefdevol en bewust leven

Door uitjebewust
De spirituele betekenis van de Hoornaar: leef een liefdevol en bewust leven

De hoornaar brengt veel inspiratie. Bijvoorbeeld over hoe je om kunt gaan met giftige situaties, hoe je jouw pad kunt blijven volgen en over bewust kiezen. Doe je, net als de hoornaar, mee aan het prikken van het moois om je heen of help je de natuur? Kun je hoornaars (zoals negatieve energie en lage frequentiemiddelen) net zo behendig ontwijken als bijen? Lees in dit artikel hoe de hoornaar je kan inspireren tot een liefdevol leven.

De hoornaar in het kort

Groot, geel met zwart en oranje en onderdeel van de wespenfamilie. De Hoornaar is een bijzonder insect, die net als alle andere dieren een rol heeft in het bijzondere ecosysteem van Moeder Aarde. De Europese hoornaar zoemt luid en duidelijk al een tijdje rond in de natuur. Ze doodt andere insecten, zoals bijen, libellen, spinnen, muggen, vliegen, vlinders en rupsen met haar angel en is daar heel bedreven in. Wij mensen zijn vergeten welke rol de Europese Hoornaar heeft en zien haar vooral als bedreiging en verwarren haar vaak met de Aziatische variant.

De Aziatische Hoornaar heeft het vooral gemunt op bijen, waardoor hele bijenvolken verdwijnen, daarover straks meer. Hoornaars eten de insecten niet zelf op. Het zijn zelfs geen vleeseters, maar suikereters. Wat gevangen wordt, wordt tussen de sterke kaken vermalen en vervolgens aan de larven gevoerd. Deze zitten in een rond nest dat hoog bovenin de bomen hangt (vaak buiten bereik van de mensheid). Vervolgens maken de larven hier een soort suikergoedje van wat de hoornaars eten zodat ze weer brandstof hebben om te kunnen vliegen en vangen. Verder staat, net als bij de gewone wesp, zoetigheid op het menu. Vooral rijpe vruchten omdat daar veel suikers in voorkomen.

Giftige en stekelige situaties

Soms zit je in een situatie die niet gezond voor je is waar je niet zo snel uit kunt komen. Je bent er gewoon in terecht gekomen, al dan niet vanuit een bepaalde verwantschap met iemand. Je ziet het als jouw plicht om bijvoorbeeld voor iemand te zorgen. Dienstbaarheid is een prachtige eigenschap, maar niet als je jeZELF daarbij wegcijfert. Of je bevindt je in een familiesituatie waarbij jij op de een of andere manier altijd ergens tussen staat of de vreemde eend in de bijt bent. Bijvoorbeeld: je ouders begrijpen je niet en je voldoet niet aan hun verwachtingen. Andersom voldoen zij ook niet aan jouw verwachtingen. Zie, lief mens, dat zij niet beter kúnnen? Hou van hen om wie ze zijn. Dit kan ook het geval zijn met broers en zussen of binnen een groep mensen (vrienden, collega’s).

Als je hoger afgestemd bent, dan is het leven hier op aarde niet eenvoudig. Mensen voelen jouw energie, maar kúnnen die niet plaatsen. Hierdoor gaan sommige mensen je sarren of in een hoekje proberen te duwen, in plaats van liefdevol met je om te gaan. Echte liefdevolheid is in de zielen van een klein deel van de mensheid meegekomen. Ongeveer 80% van de mensheid maakt pas nèt kennis met wat liefde is en daardoor is het gat gewoon te groot om jouw intenties, acties, woorden te kúnnen begrijpen.

Wat doe je? Wat word je voorgespiegeld, zodat je ervan kan leren? Elke situatie, hoe giftig voor jouw ZIJN ook, kun jij het hoofd bieden. Het gaat erom in hoeverre je deze laat binnenkomen bij jou en in hoeverre je je laat beïnvloeden in jouw dagelijks ZIJN door deze situatie.

Blijf jouw pad volgen

Lief mens, het enige dat het universum en Moeder Aarde aan je vragen is jouw pad te volgen. Vast te houden aan wat jij belangrijk vindt, waar jij blij van wordt en goed voor jeZELF te zorgen. En dat alles zonder anderen te bezeren. Je zult dus mogen leren om te laveren, maar zonder van jeZELF af te gaan. Waarbij je als eerste goed op jeZELF past en zorgt dat jou niets tekort komt (nee, dat is niet egoïstisch maar broodnodig, wil jij stand kunnen houden). In acht nemend dat je jouw ‘verplichting’ richting de situatie niet hoeft te verzaken en in volle liefdevolheid aandacht aan die situatie kunt geven. Ook al strookt de situatie misschien helemaal niet met jouw kernwaarden, overtuigingen en/of inzichten.

Je kunt dit vergelijken met de pogingen van hoornaars om bijen te vangen. Ze gaan vaak met meerdere voor een bijenkorf hangen en wachten de bijen op. De bijen hebben zichzelf aangeleerd om volgens een bepaalde vliegkunst veilig binnen te komen, zonder ‘gepakt’ en ‘geprikt’ te worden door de hoornaar. En weet je wat zo gaaf is… het lukt ze ook gewoon. Zo kun jij ook omgaan met elke situatie. Voel wat aan jouw veilig ZIJN bijdraagt en wat niet. Voelt iets niet goed, ga er dan niet in mee.

Blijf trouw aan jezelf en jouw waarden

Weet dat er geprobeerd wordt door hoornaars om je uit jouw comfortzone te trekken en om je te verlagen tot gedrag waar je al afscheid van genomen hebt. Gedrag waar je nog wel makkelijk in kan schieten ter verdediging of overlevingsmechanisme. Diep in je weet je dat het niet resoneert en dat je het niet (meer) wilt. Doe het dan ook niet meer. Je kunt nog beter zwijgen en je niet verlagen, dan met vuur de ander het zwijgen toe te brengen en te schieten in lelijkheid. Het is misschien een uitdaging maar probeer het, want de nieuwe wereld biedt geen ruimte voor dit soort uitspattingen.

Zoals het aantal hoornaars wereldwijd toeneemt, nemen ook dit soort uitdagende situaties toe. Daar waar je vroeger als bezig bijtje lekker kon rond zoemen, wordt dat steeds lastiger. Er wordt je echt gevraagd dicht bij jeZELF te blijven, wat voor capriolen de hoornaars ook uithalen. Ga je ermee aan de slag? Het is goed voor jou en ook voor het grotere geheel. Jouw kracht en licht hebben als bouwer van de nieuwe wereld een enorme impact op de groei die mag plaatsvinden. Vergeet dat nooit.

Dag en nacht in touw

Daar waar veel dieren een dag- of nachtritme hebben, is de hoornaar een ware robotachtige moordmachine. Die vliegt dag en nacht door op jacht naar eten voor het nest. Zo heeft het dier een voorsprong op andere insecten, die wel van hun nachtrust genieten. Het aantal hoornaarpopulaties groeit hierdoor gestaag. De hele insectenwereld wordt steeds verder afgebroken, vooral door menselijk toedoen en door de hoornaar. Met hoe meer ze zijn, hoe meer schade ze aanrichten als het om insecten gaat die belangrijk zijn voor het in stand houden van de natuur.

De parallel is heel duidelijk met wat er in de wereld gebeurt. Het is niet veroordelend, maar een feitelijke waarneming. Als je de hoornaar vergelijkt met hoe de mensen in de Aziatische wereld gedwongen worden te leven en de overige insecten met de mensheid in de rest van de wereld, dan weet je wat er gaande is.

De Aziatische bevolking moet als een soort robot dag en nacht doorwerken en hebben nauwelijks vrije dagen of vakantie. Zij hebben inmiddels een hele grote voorsprong opgebouwd ten opzichte van de rest van de wereld die gemiddeld zo’n 38 uur per week werkt en letterlijk en figuurlijk lekker aan het slapen is. Terwijl er ondertussen hard wordt gewerkt om een mega-imperium tot stand te brengen. Wakker worden! Wrijf de slaap uit je ogen en zie wat er zich op het grote toneel afspeelt. De rest van de wereld is te vergelijken met de rest van de natuur, die door de hoornaars verwoest wordt.

Parallellen met de Tweede Wereldoorlog en andere afschuwelijke oorlogen, waarbij volken het veld moesten ruimen, zijn gewoon te trekken. Alleen geschiedt het nu niet vol in het zicht. Lief mens, doe alsjeblieft je huiswerk. Ga op zoek waar het grootste Aziatische land ter wereld mee bezig is en trek vervolgens jouw plan om hun plan niet te laten lukken.

Consumeer bewust en liefdevol

Wist je dat 90% van de medicijnen, die in onze apotheken liggen uit dit land afkomstig zijn? Dat vrijwel alle zaden (gemanipuleerd) voor groenten en dergelijke hier ook vandaan komen? De meststoffen, die gebruikt worden in de landbouw en waarschijnlijk ook in jouw achtertuin (lekker goedkoop bij Action), hetzelfde verhaal. Hoe makkelijk wil je de overwinning behalen? We consumeren letterlijk en figuurlijk als zoete koek wat ons wordt voorgeschoteld op welke manier dan ook. En het sluimert. Onder de oppervlakte. Het gaat om de optelsom, waardoor uiteindelijk heel veel mensen langzaam maar gestaag ziek worden. Lief mens, kies bewust wat je koopt en waar je jouw lichaam mee voedt.

Veel gezoem en weinig adequaats: bescherm je energie

De hoornaar maakt een sterk zoemend geluid. Alsof er een vliegende olifant aankomt. Dit kun je vergelijken met hoe de mensheid in de 3e dimensie zich dagelijks gedraagt. Veel geluid en geroep (ego en soms ook vanuit macht), maar weinig adequaats dat bijdraagt. In hoeverre wil jij hier nog deel vanuit maken? Dat is de grote vraag. Kan het ook anders? Heb je wel eens gevoeld over hoe je jouw leven kan inrichten, buiten deze ‘schreeuwerige’ wereld om? Je hoeft het niet te negeren, want dat is struisvogelpolitiek en daarvan hebben we al genoeg in deze wereld. Je kunt elke dag bewust kiezen in hoeverre je er mee om wilt gaan. Wat is voor jou energetisch behapbaar? Luister je wel goed naar je ZELF? Neem je waar, dan is dat prima. Laat je alles helemaal binnenkomen dan is er werk aan de winkel.

De derde dimensie is erop gericht angsten te voeden, zodat de machtsstructuren in stand blijven. Via alle mogelijke on- en offline kanalen en andere mensen (die wat zij weer gezien hebben met jou delen) worden lage frequentie-stimulerende dingen (vaak beelden, want die blijven beter hangen) gedeeld. Machtspelletjes, grote onwetendheid waardoor jij je opwindt en andere zorgwekkende informatie wordt gedeeld om lage frequenties in je op te roepen. Ze prikkelen lage emoties zoals boosheid, onmacht, teleurstelling, verdriet om wat je ziet, terreur, angst, paniek, eenzaamheid en gewelddadigheid om je in een lage derde dimensie frequentie te laten blijven. Als je voelt dat dit je te hard raakt, dan mag je selectiever worden. Het harde gezoem dempen om zelf beter in jouw kracht te blijven.

Liefdevolle affirmaties voor de wereld

Daarnaast kun je om hogere frequenties tegenover dit ‘geweld’ te zetten, bijvoorbeeld door zelf affirmaties te maken voor de wereld. Help een zacht liefdevol gezoem te creëren waar steeds meer mensen op aan zullen sluiten. Dit zal uiteindelijk aanzwellen om het harde gezoem van de hoornaars in deze wereld te overstemmen. Hoe meer zielen hierop aanhaken, hoe sneller alles zijn beloop zal krijgen. Zuiver omdat er maar één ruimte is die gevuld kan worden. Als deze ruimte meer met liefde en licht gevuld raakt, betekent dat minder ruimte voor al het andere dat Moeder Aarde en het Universum niet (meer) dient.

Creëer wat jij wilt, je bent het waard

Dat geldt natuurlijk ook voor jouw eigen leven. Gedachtenkracht dat op een liefdevolle en compassievolle manier wordt ingezet, heeft zoveel impact. Wat je vandaag allemaal zegt en doet, heeft invloed op hoe jouw leven er morgen uitziet. Geloof dit maar, want het is echt waar. Kun je je meer bewust zijn van alle negatieve woorden die je dagelijks gebruikt? Van het denken in tekorten in plaats van in overvloed en voorspoed? Of steeds maar herhalen wat je vooral NIET hebt in plaats van elke dag dankbaar te zijn voor wat je WEL hebt. Of jouw hoofd steeds maar te laten zeggen dat je niet mooi bent of dat je dat vast niet kan of dat het niet voor jou is weggelegd.

WIE zegt dat nou eigenlijk? Jij bent veel waard, lief mens, je bent alleen een beetje verstrikt geraakt en laat je eigenlijk keer op keer prikken door de hoornaar als een soort slachtoffer van jouw eigen leven. Je kunt dit ook ontwijken, zoals de bijen leren. Je kunt behendig worden in het creëren van wat JIJ wilt. Dan zal je merken dat jouw leven er stapje voor stapje heel anders uit gaat zien. Ga je ermee aan de slag? Het is belangrijk om er NU mee te starten…

Wegwerpnest

Hoornaars gebruiken het nest dat ze bouwen maar één keer. De bolvormige vorm kun je vergelijken met de aarde. Wat er nu in de wereld gaande is, is ongeveer hetzelfde. Alleen heeft de mensheid nog geen nieuw nest (andere planeet) waar een selectief gezelschap (3e dimensie, ikke ikke ikke en de rest kan stikken) naartoe gaat verhuizen als hier op aarde de verwoesting compleet is. Wil jij dat het zover komt? Dat er een clubje verhuist, is helemaal niet zo’n slecht idee. Jij staat waarschijnlijk tussen degenen, die hier in de puinhopen achterblijft. De vraag is dus of je wilt dat dit plaatje gaat manifesteren of niet en op welke manier.

Help Moeder Aarde

Moeder Aarde wacht op hulp. Jouw hulp die ervoor zorgt dat de omslag, die zo nodig is, tot stand komt. De omslag, die vol staat van liefde voor haar en alles wat op en in haar leeft. Lief mens, hoe draag jij bij? Gedraag jij je hier en daar nog als hoornaar en prik je mooie dingen stuk, terwijl dat eigenlijk niet nodig is? Kijk eens naar jouw huishouden. Hoe vervuilend is dat? Kijk naar wat je koopt. Wat is daarvan de impact op grotere schaal? Kijk naar al dat plastic en ander afval dat je ‘gewoon’ in een zak gooit en dan verdwijnt het ‘ergens’. Kijk naar jouw waterverbruik en alle middelen die je hiermee wegspoelt, van de douche tot schoonmaaksop. Kijk naar jouw tuin. Is dat een paradijs voor alles wat leeft? Of kan je dat, in hoornaarstaal, geen biet schelen?

Echt, als de omslag tot stand mag komen, dan is het belangrijk dat je in jouw eigen leefomgeving (en ook daarbuiten als je wilt) je inzet om de energie anders te laten stromen. De wegwerp- en ‘ik koop wel een nieuwe’-maatschappij loopt ten einde. Het is beter dat jij nu al voorbereid bent om hier mee om te gaan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer de mensheid bereid is alle facetten van zijn of haar bestaan (het ZIJN en de letterlijke leefomgeving) onder de loep te nemen en daar gericht en met zorg actie op te ondernemen, dan kunnen er mooie dingen tot stand komen. Jouw leven zal meer in flow raken. Alles om jou heen gaat namelijk een andere energie dragen, inclusief jij ZELF. Wat zal dat een blijdschap opleveren, een letterlijke en figuurlijke zucht van verlichting. Moeder Aarde is het meer dan waard.

Heb je behoefte aan meer inzicht? Laat het dan weten.

Boekentip: Levensstijlgids

Deze Levensstijlgids geeft inzicht in de omslag die hooggevoelige mensen kunnen maken, zodat zij gezond blijven en in hun kracht kunnen blijven staan in de transformatie naar de vierde dimensiewereld. Dat vraagt om groei in bewustZIJN en daaraan gekoppeld aanpassing van levensstijl. Naast belangrijke informatie hierover tref je tips aan om zelf mee aan de slag te gaan. Hiermee help je jouwZELF, ieder ander en Moeder Aarde. We zijn immers allemaal verbonden.

bestel nu

Deze dieren willen je ook iets vertellen:

Deel dit artikel online
uitjebewust
uitjebewust

Karen Bos is natuurlezer, medium, energetisch coach, auteur en inspirator voor bewustZIJN. Vanuit een eenheidsbewustzijn gedreven helpt zij mens, dier en natuur energetisch (weer) in natuurlijke balans te komen, zodat het oorspronkelijke ZIJN weer van kracht wordt. Het is mijn missie bewustZIJN en bewust ZIJN te stimuleren, omdat jij een missie hebt in dit leven en die heeft vast te maken met het zorgdragen voor jeZELF én onze mooie planeet. Persoonlijke Inzichten | Kaartleggingen | Boodschappen van Dieren | Energetisch Voedingswaarde Advies | Levensstijlgidsen | en meer... Liefs Karen Bos

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Boekentip van de redactie
Ademen tot in je ziel
€ 17,50

Ademen tot in je ziel

Marleen Hout

Adem jezelf gezond: alle ademwijsheid verzameld in één boek, 'Ademen tot in je ziel' van Marleen van den Hout

€ 17,50

Bekijk aanbieding

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Ontvang elke week de nieuwste en populairste artikelen, je daghoroscoop, boekentips en nog veel meer! Ruim 80.000 lezers gingen je al voor

Even geduld aub...

Bedankt voor je inschrijving

Het lijkt er op dat je al ingeschreven bent?