Spiritualiteit

Wat is een tweelingziel? En hoe weet je of het echt jouw twin is?

Door Wendy Gillissen
Wat is een tweelingziel? En hoe weet je of het echt jouw twin is?

Heb jij je tweelingziel al ontmoet? Zo ja, hoe weet je dat dit ‘de echte’ is? Regressietherapeut Wendy Gillissen ontmaskert in dit artikel enkele misverstanden over twins en laat zien hoe jij jouw ware tweelingziel herkent. “Is dit een tweelingziel-connectie met alle uitdagingen van dien, geworteld in onvoorwaardelijke liefde? Of heb je vanuit oude pijn en diepe verlangens signalen van je innerlijk genegeerd dat deze persoon niet is wie hij of zij lijkt te zijn?”

Het is werkelijk prachtig en magisch om te ervaren dat je echte tweelingziel of incarnaties van je echte tweelingziel zich manifesteren, vanuit diepe onvoorwaardelijke liefde.

Wat zijn tweelingzielen?

Er wordt wel gezegd dat het ontmoeten van je tweelingziel-incarnatie jouw ontwikkeling in een stroomversnelling kan brengen. Je tweelingziel kan je pijnstukken raken op een manier die niemand anders kan. Maar wat is een tweelingziel eigenlijk? En stel nou dat wat jij aanziet voor een diepe connectie, een valse tweelingziel blijkt te zijn. Wat dan?

Er circuleren verschillende theorieën over het fenomeen ‘tweelingzielen’ in de literatuur en op internet. Misschien zijn meerdere van deze theorieën en delen ervan waar. Ik heb als reïncarnatietherapeut en ervaringsdeskundige gezien dat er veel unieke manieren zijn waarop wij als medescheppers, ontstaan uit de Bron, kunnen groeien. De meeste theorieën zijn gebaseerd op de gedachte dat wij als ziel in paren ontstaan vanuit de Bron en ons in samenspel met onze wederhelft (en anderen, natuurlijk) ontwikkelen gedurende vele incarnaties en in vele levensvormen. Daarbij heb ik wel wat interpretaties van de tweelingziel-theorie zien langskomen die in mijn optiek pertinent onjuist zijn. Dit zijn bijvoorbeeld ideeën over tweelingzielen die beperkend zijn, generaliseren of vanuit angst denken propageren.

Incarneren als man en vrouw

Zo las ik bijvoorbeeld dat tweelingzielen mannelijk óf vrouwelijk zijn en in hun vele incarnaties altijd hetzelfde geslacht hebben. De ene helft zou altijd man zijn en de andere altijd vrouw. Maar in mijn ervaring incarneren we in wisselende geslachten. Want we hebben, ook binnen onze individuele persoonlijkheid of ziel, zowel het mannelijke als het vrouwelijke principe in ons. We incarneren soms in mannelijke, dan weer in vrouwelijke lichamen: zo ervaren we alle uitingsvormen van de goddelijke energie.

Als we alleen maar mannelijke of vrouwelijke incarnaties hadden, zouden we ons zeer onevenwichtig ontwikkelen. De ene helft van de mensheid zou doorschieten in het actieve principe. Zij zouden alleen maar bezig zijn met actie en strijd, rondrennen zonder empathie en niet te stoppen zijn. De andere helft zou alleen maar empathisch, reactief en ontvangend zijn en niet eens van de bank afkomen.

Volgens mij incarneren we, ook als het gaat om tweelingziel-connecties, in wisselende rollen: soms zijn we man, soms vrouw. De ene keer een meer stoere man, de andere keer een zachtaardiger type. Dan weer zijn we krijger-vrouw, dan weer representant voor het moeder-archetype of priesteres. Soms zijn we zelfs tweeslachtig. Als goddelijke wezens die alles in zich hebben, is alles voor ons mogelijk.

Elkaar aanvullen

Wel heb ik ervaren dat zielen verschillen in de algehele verdeling van het mannelijke en vrouwelijke principe. Ze lijken, alweer net als individuele persoonlijkheden op aarde, van nature wat meer mannelijk of juist vrouwelijk van aard. De verdeling van mannelijke en vrouwelijke energie in tweelinghelften wisselt.

In mijn ervaring zijn ze vaak complementair aan elkaar: waar de ene helft meer mannelijk is, is de andere meer vrouwelijk. Daarbij incarneren ze wel in qua geslacht wisselende lichamen. Zo kan de tweelingziel met wat meer mannelijke energie incarneren in een vrouw met amazone-achtige eigenschappen en een tweelingziel met meer vrouwelijke energie in een zachtaardige man, enzovoort. De combinaties en mogelijkheden zijn eindeloos voor de incarnerende ziel.

Misverstand over de laatste incarnatie

Nog een misverstand dat ik regelmatig in boeken tegenkom: het idee dat tweelingzielen pas in hun allerlaatste aardse incarnatie samenkomen. Waarom? Geen idee. Persoonlijk zie ik er de logica niet van in. Zoals we veel leren van onze zielefamilie, leren we ook ontzettend veel van het contact met onze tweelingziel-wederhelft. We groeien zowel in vreugde als door het overwinnen van obstakels.

Persoonlijk heb ik ervaren dat ik juist veel aardse en niet-aardse incarnaties heb, waarin ik heb samengewerkt met wat ik ervaar als mijn tweelingziel-wederhelft. Soms waren dit ‘makkelijke’ incarnaties met veel vreugde en plezier, vaak ook incarnaties waarin we veel tegenwerking en strijd met instanties te verduren kregen. De herkenning van de ander was altijd feilloos en een bron van onvoorwaardelijke liefde en goddelijke verbinding.

Andere manifestaties van je tweelingziel

Een verbinding met je tweelingziel hoeft niet per se op het aardse vlak plaats te vinden. Ik heb de aardse incarnatie van mijn tweelingziel in het huidige leven (nog) niet ontmoet, maar heb veel ontmoetingen gehad met diens incarnaties in andere tijden en dimensies.

Sommige hebben hun weg gevonden naar mijn boeken en duiken op in mijn verhalen. In tijden van versnelde persoonlijke groei, waarin oude pijnstukken werden aangeraakt met alle stress van dien, doken ze regelmatig op om mij te steunen met liefdevolle inzichten en energetische omhelzingen. Als je gevoelig bent voor energie, is de energie van (vorige levens van) je tweelingziel makkelijk te voelen en te herkennen.

Denkbeelden gebaseerd op angst

Een ander misverstand dat ik vaak lees in publicaties: het idee dat het voor onze spirituele ontwikkeling, onze ascentie of verlichting absoluut noodzakelijk is om samen te komen met de aardse incarnatie van onze tweelingziel. Dit creëert denkbeelden gebaseerd op angst en afhankelijkheid, die juist funest zijn voor onze spirituele ontwikkeling en ons meesterschap.

Of we nu een tweelingziel hebben of niet: we zijn compleet in onszelf. We kunnen altijd, zonder uitzondering, verbinding maken met onze hele ziel, onze eventuele tweelingziel op zielsniveau en de Bron. We kunnen altijd groeien en ons ontwikkelen in meesterschap op de voor ons beste manier. Het ontmoeten van een eventuele aardse incarnatie van de tweelingziel is voor dat proces niet noodzakelijk. Want we zijn onafhankelijke, soevereine wezens. Wél kan het ontmoeten van, of samenwerken met, de tweelingziel enorm stimulerend, behulpzaam en vervullend zijn.

De romantische illusie

Ook het idee dat tweelingzielen op aarde alleen samenkomen als romantische man-vrouw partners is in mijn ervaring niet juist. Het is goed mogelijk dat tweelingzielen op aarde incarneren als moeder en kind, vader en kind, broers of zussen, vrienden en in intieme relaties van allerlei aard, zowel heteroseksueel als homoseksueel. De ziel laat zich ook hier niet inperken.

Omdat velen van ons in een stadium van ons leven of onze aardse incarnaties te maken hebben gehad met verlies, scheiding of een afwezige of disfunctionele vader of moeder, ontstaat het romantische ideaal van de bijna goddelijke geliefde, die ons van buitenaf alle vervulling gaat geven waar we naar verlangen. Dit is een romantische illusie die ons niet helpt om in onze kracht te gaan staan. Dit ideaal wordt weleens vermengd met de theorie van de tweelingziel. We kunnen onze onvervulde behoeften en oude pijn projecteren op een ander die de eigenschappen van onze geliefde lijkt te weerspiegelen. Het gevolg: disfunctionele, destructieve relaties gebaseerd op illusie, angst en afhankelijkheid.

Identificatie met een niet-eigen twin

Soms ontstaan er zelfs situaties waarin minder bewuste, verwarde, beschadigde of behoeftige mensen gebruik maken van dit onvervulde verlangen van de ander en zich vereenzelvigen met incarnaties van diens tweelingziel. Als je weleens een familieopstelling hebt meegemaakt, weet je dat het helemaal niet moeilijk is om je te identificeren met de energie van een ander, zelfs als hij of zij overleden is.

Voor mensen die geen stevige basis van zichzelf hebben, maar wel zeer gevoelig, empathisch of zelfs intuïtief of mediamiek begaafd zijn, is dit nog makkelijker en kan het zelfs onbewust gebeuren. Wanneer zij zich vanuit hun innerlijke leegte op bijna magische wijze identificeren met incarnaties van jouw tweelingziel kan dit, zolang je niet in de gaten hebt wat er werkelijk aan de hand is, voor veel verwarring, pijn en ellende zorgen.

De valse tweelingziel

Wanneer iemand zich vanuit verlangen, behoeftigheid en verwarring met jouw tweelingziel, zielenmaatje of incarnaties daarvan vereenzelvigt, kan dit op het eerste gezicht een magische situatie lijken. Het is alsof deze persoon inderdaad een verbinding heeft met jouw ziel, jouw wederhelft en incarnaties daarvan en ze van tijd tot tijd zelfs channelt. De problemen beginnen wanneer je merkt dat deze persoon in het geheel niet is wie hij of zij in eerste instantie leek te zijn.

Wat een intense tweelingziel-connectie leek, met welhaast telepathisch contact en gevoelens van diepe liefde, idealisme en begrip, blijkt niet geaard in de realiteit. De persoon in kwestie leeft de idealen en persoonlijkheidstrekken van de tweelingziel niet echt, wat voor steeds meer verwarring, persoonlijke botsingen en emotionele pijn zorgt.

Zelfonderzoek doen

Wanneer de bovenstaande situatie jou bekend voorkomt, is het belangrijk om zelfonderzoek te doen. Is dit een tweelingziel-connectie met alle uitdagingen van dien, die wel degelijk is geworteld in onvoorwaardelijke liefde? Of heb je vanuit oude pijn en diepe verlangens signalen van je innerlijk genegeerd dat deze persoon niet is wie hij of zij lijkt te zijn? Ben je meegegaan in een ongezonde, wederzijdse afhankelijkheidsrelatie, vanuit het diepe verlangen naar de verbinding met je eigen tweelingziel, je eigen ziel en, uiteindelijk, de Bron?

Jezelf helen en op eigen benen staan

De oplossing is: je eigen pijnstukken onderzoeken. Daarbij is het belangrijk om onder ogen te zien welke delen van jou of jouw ziel, of welke vorige levens, nog in de greep zijn van angst of de pijn van verlies en deze te helen met je eigen (zielen)energie. Daarbij kun je de hulp inroepen van een ervaren therapeut, maar ook van de hogere essentie en andere incarnaties van je daadwerkelijke tweelingziel.

Soms dienen zij zich al spontaan aan tijdens je genezingsproces, tijdens dromen of ontmoetingen op energetisch niveau. Het is werkelijk prachtig en magisch om te ervaren dat je echte tweelingziel of incarnaties van je echte tweelingziel zich manifesteren, vanuit diepe onvoorwaardelijke liefde. Om jou te helpen jezelf te helen en op je eigen benen te staan.

Het waarom van tweelingzielen

Je kunt je afvragen wat het nut van het fenomeen tweelingzielen is. Niets in het universum wordt zonder reden gecreëerd zoals het is. Waarom zouden wij, ook al zijn we op het hoogste niveau héél, ons op een bepaald niveau in paren hebben gemanifesteerd? Zelf denk ik dat het te maken heeft met onze evolutie en het bevorderen van onze groei. Zolang we nog niet in staat zijn in totale harmonie te zijn met onze tweelingziel, ervaren we gemis, angst, pijn, verdriet, innerlijk conflict en zoeken we naar iets wat ons de hoogste vervulling biedt.

Dit zoeken stimuleert onze groei door incarnaties heen. Door alle ervaringen die we hebben mét of zonder onze tweelingziel, krijgen we een enorme stimulans voor groei op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Soms leren we het meest van de afwezigheid van de tweelingziel en de noodzaak op eigen benen te staan. Soms juist van het leren omgaan met, en overstijgen van, onze tweelingziel-tegenstellingen.

Meesterschap en verbinding met de Bron

Tijdens het incarnatie-proces gaan we in de dualiteit en ervaren en overstijgen we de tegenstellingen op het gebied van het leven. En zo gaat het ook in de relatie met onze tweelingziel. In het streven naar de liefdevolle verbinding en de juiste balans met onze twin gaan we richting een bewuste verbinding met ons Hoger Wezen en de Bron. Kortom, het streven naar harmonie met onze tweelingziel leidt ons naar meesterschap.

De drie grote liefdes in je leven

De drie grote liefdes in je leven

Wil je meer lezen over de rol van je zielsverwant in jouw leven? Ben je benieuwd naar de rol van karmische partners en tweelingzielen? Dan is dit boek voor liefdevolle inzichten een waardevolle partner op je reis naar je liefhebbende, authentieke zelf.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen over tweelingzielen:

Boekentip van de redactie
Aura-energie
€ 20,00

Aura-energie

Alla Svirinskaya

Als je je vaak vermoeid voelt en klachten hebt, is de kans groot dat je aura is vervuild. Tijd om de balans te herstellen! In 'Aura-energie' laat Alla Svirinskaya je zien hoe.

€ 20,00

Bekijk aanbieding

Deel dit artikel online
Wendy Gillissen
Wendy Gillissen

drs. Wendy Gillissen is psychologe, regressie-en reïncarnatietherapeute en auteur van de in de VS bekroonde spirituele avonturenroman ''De Vloek van de Tahiéra''. Het vervolg, ''De Zoektocht naar Tzanáta'' is in 2020 verschenen. Momenteel voltooit zij deel 3, ''Het Verloren Land''. Daarnaast schrijft zij een boek over entiteiten en niet-eigen energieën. Wendy blogt o.a. over spiritualiteit, reïncarnatie en narcisme. Veel hooggevoelige en creatieve mensen, en beginnend therapeuten vinden de weg naar haar praktijk. In haar vrije tijd speelt ze Keltische harp.

Reactie
  1. Annelies v.d. Ham 14 januari 2024 - 14:44
    Reply

    Beste Wendy, TWEELINGZIELEN. Met het artikel van jou betreffende Tweelingzielen ben ik het niet geheel eens. Heb er zelf ook mee te maken, heel veel over gelezen en ik heb wél het gevoel, en dat als één ziel splitst je in de vrouwelijke of mannelijke lijn blijft, dus dat dít niét onjuist is, alleen je hebt als vrouw ook de mannelijke kant te leren kennen en andersom. Dat je uiteindelijk in een soort van balans komt, yin en yang. Uiteindelijk wordt de ziel weer één als alle "lessen" zijn geleerd. Dat diep gewortelde gevoel in mij wordt ook gestaafd door wat ik hierover heb gelezen. Wat betreft wanneer samenkomen? Kan inderdaad al eerder, maar kan ook totaal niét werken, en ben je er samen nog niet klaar voor. En hoe moeilijk dat ook voelt, dit leven is niét het leven dat je bij elkaar komt. Jij en je Tweelingziel moeten nog groeien of misschien ben jij er wel klaar voor, maar de 'andere helft van je ziel" nog niet! Moe word ik ook een beetje van al die verschillende verhalen over Tweelingzielen en zeker als je er uit eigen ervaring niet mee te maken hebt. Het is echt een strijd van diepe wanhoop tot totale euforie! Respect heb ik voor de mensen die een groot deel van hun leven, en dan bedoel ik 20 jaar of langer, hebben gewijd aan dit fenomeen en hier over hebben geschreven. Dankzij hen heb ik kunnen erkennen dat wat ik niet kon geloven toch echt waar is. Groeten Annelies v.d. Ham.

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Boekentip van de redactie
Aura-energie
€ 20,00

Aura-energie

Alla Svirinskaya

Als je je vaak vermoeid voelt en klachten hebt, is de kans groot dat je aura is vervuild. Tijd om de balans te herstellen! In 'Aura-energie' laat Alla Svirinskaya je zien hoe.

€ 20,00

Bekijk aanbieding

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Ontvang elke week de nieuwste en populairste artikelen, je daghoroscoop, boekentips en nog veel meer! Ruim 80.000 lezers gingen je al voor

Even geduld aub...

Bedankt voor je inschrijving

Het lijkt er op dat je al ingeschreven bent?