Bewustzijn

12 kenmerken waaraan je kunt herkennen of je een lichtwerker bent

Door Robert Bridgeman
12 kenmerken waaraan je kunt herkennen of je een lichtwerker bent

Wat is dat eigenlijk een lichtwerker? Laten we het eens vanuit een breder perspectief bekijken. Het collectief menselijk bewustzijn en de trilling van Moeder aarde zijn aan het toenemen in frequentie. We gaan als mensheid van een duister bewustzijn van nemen en angst (waar we de afgelopen 3000 jaar een dieptepunt in ervaren hebben) naar een nieuw bewustzijn van liefde en wijsheid. Je ziet het overal om je heen, de mensheid is aan het ontwaken.

Wat is een lichtwerker?

Lichtwerkers zijn zielen die in deze tijd incarneren om de mensheid bij dat ontwaken te helpen. Ze zijn in veel opzichten anders dan de meeste mensen om hen heen en vaak is dat op jonge leeftijd al duidelijk. Lichtwerkers zijn ervaren zielen die gepokt en gemazeld zijn door de levens heen. Ze waren vaak sjamaan, monnik of priesteres. Maar ook leefden ze, door de millennia heen, verschillende levens als daders en slachtoffers. In deze tijd van veranderend bewustzijn, zijn we als lichtwerkers met velen tegelijk geïncarneerd. Er waren generaties lichtwerkers voor ons en er worden steeds weer nieuwe generaties lichtwerkers geboren. Ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd.

Hooggevoeligheid

Lichtwerkerschap wordt nog wel eens met ‘geitenwollen-sokken-types’ en hippies geassocieerd. Niets mis mee, maar de meeste Lichtwerkers zijn tegenwoordig moderne mensen die vol in het leven staan en voor hun ontwaken en coming out als lichtwerker banen en rollen bekleedden in de maatschappij. Vaak komen lichtwerkers ter wereld met een hele boel te verwerken karma uit de vele levens die ze geleefd hebben en meestal maken ze hierdoor vervelende dingen mee in hun jonge jaren. Ook nemen lichtwerkers veel negativiteit over van anderen in hun omgeving. Veel hooggevoelig mensen zijn in werkelijkheid lichtwerkers.

Ontwaken

Duizenden jaren lang was het niet goed om Lichtwerker te zijn. We werden als ketters vervolgd, als heksen verbrand en als zonderlingen verbannen. Onze geschriften werden vernietigd. Verreweg de meeste lichtwerkers zijn hierdoor met de nodige trauma’s in hun rugzak geboren in dit leven.

De laatste jaren stijgt de frequentie van het collectief menselijk bewustzijn zo snel dat steeds meer lichtwerkers hun ware aard ontdekken. Ze beginnen te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn en komen voor hun geaardheid uit. Vaak ontstaat een verlangen tot zelfontwikkeling en een verlangen tot het dienen van anderen. Lichtwerkers worden na hun ontwaken vaak coach, therapeut, trainer, hoogleraar, meditatieleraar, spreker, verbinder, zorgverlener, healer, psycholoog, psychiater, spiritueel leraar of een ander beroep waarbij mensen geholpen worden. Steeds meer lichtwerkers komen uit de kast. Anderen vinden dat vreemd. Ze plakken er labels op, projecteren hun angsten en beschuldigen lichtwerkers van ego-opklopperij, superieuriteitsdrang en dergelijke. Ook lichtwerkers doen dit bij elkaar overigens.

Het lichtwerkerschap is iets nieuws, iets engs en iets onbekends en wordt daarom veroordeeld. Ik trek een vergelijking met de openbaring van de homoseksualiteit 30 jaar geleden. Ik weet nog toen mijn oom uit de kast kwam. Dat werd bestempeld als ziekte, als label, als verzinsel, als aandachttrekkerij… hij verloor zelfs zijn baan als filiaaldirecteur bij de Rabobank erdoor. Voor hem was dat vreselijk omdat hij wist dat hij als homoseksueel geboren was, wat anderen ook beweerden en hoeveel oordelen hij ook voor de kiezen kreeg. Velen met hem deelden dit lot en gelukkig is homoseksualiteit nu redelijk algemeen geaccepteerd. Niet in de laatste plaats door de inzet en community building van homoseksuelen wereldwijd om dit taboe te doorbreken.

Wij lichtwerkers zijn aan het begin van onze coming out. Reacties als ego, verzinsels en aandachttrekkerij zijn ons dan ook niet vreemd. We hebben nog een lange weg te gaan waarbij we op liefdevolle wijze op de barricaden mogen gaan staan en ons mogen verbinden in community’s.

Met deze coming out stellen lichtwerkers zich bloot aan de drie niveaus van waarheid. De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) zei: “De waarheid heeft drie niveaus; eerst wordt ze belachelijk gemaakt en met gelach ontvangen. Vervolgens wordt ze met geweld en agressie bejegend. Om uiteindelijk geaccepteerd te worden alsof het nooit anders is geweest.

12 eigenschappen van een Lichtwerker

Een boegbeeld in de coming out van lichtwerkers is medium Pamela Kribbe. Zij channelt de woorden van Jeshua, in de bijbel beschreven als Jezus. Jeshua vertelt ons in Pamela’s boek: ‘Gesprekken met Jeshua” alles over het ontstaan van lichtwerkers, alsmede 12 eigenschappen waaraan je kunt herkennen of je zo geboren bent of niet.

Dit zijn ze:

 • Lichtwerkers voelen zich altijd al anders. Vaak zelfs anders dan het gezin waar ze in opgroeiden.
 • Lichtwerkers zijn individualisten die hun eigen (niet gebaande) pad volgen.
 • Veel lichtwerkers hebben een gevoel van heimwee naar huis, vaak zonder te weten waar huis is. Ze voelen zich een vreemde op aarde.
 • Lichtwerkers kunnen heel slecht tegen autoriteit en machtsvertoon uit ego.
 • Lichtwerkers zijn geboren hulpverleners hetgeen zich in verschillende vormen kan uiten.
 • De meeste Lichtwerkers zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Vaak is daar in de loop van het leven een geconditioneerd masker overheen ontstaan.
 • Lichtwerkers hebben vaak al heel jong een spiritueel besef. Ze voelen zich aangetrokken tot bewustwording.
 • Lichtwerkers hebben een aangeboren respect voor leven. Agressie jegens dieren en planten raakt ze. Ze komen vaak op voor mensen en dieren in moeilijke omstandigheden.
 • Vaak hebben lichtwerkers moeite met conflicten, agressie en met opkomen voor zichzelf.
 • Zeker als kind zijn de meeste lichtwerkers dromerig, zweverig en voelen zich niet goed geaard.
 • Lichtwerkers kunnen heel gemakkelijk negatieve emoties van anderen oppikken. Als ze niet leren hoe ze deze kunnen verwerken kan dat tot enorme emotionele problemen leiden.
 • Doordat lichtwerkers vele levens geleefd hebben op aarde die in teken van spiritualiteit en godsdienst stonden, voelen ze vaak affiniteit met spiritualiteit, met tradities en met religies. In het verleden werden ze afgewezen en vervolgd, hetgeen sporen heeft achtergelaten en ook juist tot allergie tegen spiritualiteit kan leiden.

Ondanks deze heldere kenmerken blijven veel mensen hun vooroordelen tegen lichtwerkers houden. Verklaarbaar omdat de kenmerken nog niet heel bekend zijn. Ik benoem hieronder drie misverstanden die tot die vooroordelen kunnen leiden.

3 misverstanden over lichtwerkers

 1. Lichtwerker is een ego dingetje, een zelfbedacht label

Veel mensen denken dat een Lichtwerker besluit of bedenkt lichtwerker te zijn. In werkelijkheid word je zo geboren en is er een coming out die niets met het lager ego te maken heeft. Lichtwerker ben je vanuit je ziel. Het is net zo min een keuze als seksuele geaardheid, geslacht, ras of nationaliteit.

 1. Lichtwerkers vinden zich beter dan anderen

Hier worstelen veel lichtwerkers mee. Omdat ze anders zijn worden ze al gauw bestempeld als mensen die zich beter voelen dan anderen. Al sinds mensenheugenis vinden mensen anders zijn eng en worden zij die anders zijn gemarginaliseerd. Anders zijn betekent echter niet beter of minder. Mensen met een lichtwerkerziel voelen zich niet beter dan mensen met een aardeziel. Net als dat homo’s zich niet beter voelen dan hetero’s. Sterker nog, lichtwerkers komen hier juist om deze mensen te dienen in deze tijd van transformatie naar een nieuw collectief menselijk bewustzijn.

 1. Lichtwerkers scheiden zich af van anderen en creëren dualiteit

Veelgehoorde kritiek in spirituele kringen is dat Lichtwerkerschap iets dualistisch is en dat het tot afscheiding leidt. Deze denkwijze is binnen de ultieme waarheid dat alles één is natuurlijk correct. Echter vindt de werkelijkheid van het lichtwerkerschap plaats in de zielswerkelijkheid binnen de spirituele werkelijkheid. En daarmee buiten de dimensie van tijd en ruimte van de relatieve werkelijkheid waarin we leven. Lichtwerkerschap is geen keuze. Uiteindelijk wordt iedere aardeziel overigens een lichtwerkerziel. Lichtwerkers voelen het lijden van alle mensen, dieren en andere bewustzijnsvormen en voelen de compassie en motivatie om daar iets aan te doen. Niet vanuit het idee dat de wereld niet goed is zoals ze is, maar vanuit een diepe zielspassie.

Zielsmissie

Lichtwerkerschap komt dus vanuit je ziel, het is een missie die zo diep van binnen voelbaar is, dat je je er uiteindelijk niet aan kunt onttrekken. Al proberen veel lichtwerkers dat echt wel door het weg te stoppen of te ontwijken. Door de traumatische ervaringen uit vorige levens waarin lichtwerkers vervolgd werden omdat ze bijvoorbeeld genezer, kruidenvrouw of ziener waren en daarvoor gemarteld en vermoord werden, leven veel lichtwerkers met een angst voor zichtbaarheid en een weerstand tegen hun lichtwerkerschap. Toch doen ze ondanks dat vaak hun werk en leven ze (een deel van hun) zielsmissie als bijvoorbeeld healer, coach, spreker, trainer, psycholoog of therapeut. Ik hoop dat ik deze lichtwerkers met deze blog inspireer nog eens goed naar de angsten en weerstanden te kijken vanuit dit karmisch perspectief.

Lichtwerkers hebben een taak

Ze zijn hier om de mensheid te faciliteren in de onherroepelijke groei van het collectief bewustzijn. Mensen ontwaken van binnenuit en ze zijn er om ze te begeleiden in het ontwaakproces. Dat doet iedere lichtwerker op een eigen, authentieke manier. Belangrijk is het besef dat lichtwerkers ook gewoon ego’s hebben. Ze zijn niets beter of minder dan andere mensen. Nederigheid en bescheidenheid is essentieel voor de lichtwerker. Tegelijkertijd mogen lichtwerkers in deze tijd, in elk geval in Nederland, zichtbaar zijn, zonder fysieke gevolgen.

Je mag gaan staan voor je lichtwerker zijn. Je mag krachtig zijn, zichtbaar zijn, uitkomen voor wat jij voelt dat je bent.

Over een jaar of vijf van nu zul je merken dat lichtwerker zijn geaccepteerd is. Tegen die tijd begrijpen de meeste mensen dat je lichtwerker bij geboorte bent en dat er niets elitair aan is, net zomin als bij de overige, verschillende eerder genoemde aangeboren zaken als ras, sekse, seksuele geaardheid of nationaliteit.

Tot die tijd zijn we pioniers en breken we het ijs voor de generaties na ons. We zullen weerstanden, grappen en aanvallen moeten weerstaan. De waarheid wordt eerst weggehoond, dan met agressie bejegend en vervolgens aangenomen alsof ze nooit anders is geweest. En zo zal het ons ook vergaan.

Ik geef je graag nog een paar tips bij je coming out:

 • Blijf op je post: Laat je niet afschrikken door de weerstanden, angsten en projecties van anderen.
 • Dien: doe je ding in dienst van het goddelijk Universeel licht waar alles uit bestaat.
 • Omring je zoveel mogelijk met andere Lichtwerkers, bouw community.
 • Werk aan het schoonmaken en -houden van je kanaal: je fysieke, psychologische, emotionele, mentale en karmische lagen waar je ziel zich door manifesteert.
 • Blijf je spiritueel ontwikkelen.
 • Wees nederig en bescheiden en doe je niet anders voor dan je als mens bent. Je bent gewoon een mens met een bepaald talent, dat zijn voetballers, muzikanten en wetenschappers ook.
 • Onderzoek je lichtwerkerschap. Lees erover, praat erover met gelijkgestemden en graaf diep in jezelf.
 • Geniet van je lichtwerker zijn. Het is een dankbare en voldoening gevende taak waar je op bescheiden wijze gewoon trots op mag zijn.

Tot slot:

Niemand kan jou vertellen of je lichtwerker bent of niet. Je weet het zelf heel diep vanbinnen. Er zijn momenteel alleen al in Nederland honderdduizenden lichtwerkers die miljoenen ontwakende mensen begeleiden. Als je deze blog helemaal tot hier hebt gelezen is de kans groot dat je een lichtwerker bent. Ik groet je en kijk er naar uit je te ontmoeten.

In liefde en verbinding. For the good of all.

Robert

Lichtwerker

Lichtwerker

Lichtwerker is een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Ze geeft aansprekende voorbeelden van andere lichtwerkers en praktische tips hoe je als lichtwerker je kostbare bezit goed kunt beschermen. Wil jij weten of je een lichtwerker bent?

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze artikelen:

Deel dit artikel online
Robert Bridgeman
Robert Bridgeman

Robert Bridgeman is een integere lichtwerker en spiritueel leraar. Vanuit het retraitecentrum Terra Nova in Zuid Frankrijk geeft hij het liefdesbewustzijn (Christus bewustzijn) handen en voeten door het zelf voor te leven. Robert is een avontuurlijke bewustzijnsonderzoeker. Robert staat - na 10 jaar wereldwijd onderzoek en scholing - in verbinding met talloze spiritueel leraren, centra en (hersen)wetenschappers over de hele wereld die zich bezig houden met het nieuwe bewustzijn van liefde, wijsheid en compassie. Zijn missie Zijn missie, visie en purpose in dit leven is om zoveel mogelijk lichtwerkers te inspireren, te verbinden en wakker te schudden.

Reacties
 1. Lambertus 1 november 2018 - 18:00
  Reply

  Wat herkenbaar allemaal...

  1. Petra 11 november 2018 - 09:12
   Reply

   Geheel geschreven voor mij, ik herken mijzelf er helemaal in. Vind het heel moeilijk om te lezen. Ik weet het eigenlijk al lang en het is ook al meerdere keren bevestigd. Alleen weet ik niet wat ik er mee aan moet en worstel er erg mee zodat ik het inderdaad blokkeer en tegenhoud waardoor ik juist heel ongevoelig wordt. En dan ga ik weer twijfelen. Diep in mijn hart wil ik mensen helpen, onbewust doe ik dat ook al heel veel. Er komen ook veel mensen op mij af die mij al hun problemen en levensverhalen toevertrouwen. Graag zou ik mijn beroep er van willen maken, er hangt alleen nog een groot deel van onzekerheid om mij heen. Dat komt ook door de afkeuring van anderen die ik hoor praten in mijn achterhoofd. Er zijn al zoveel coaches in die sector. Ben ik dan wel onderscheidend genoeg etc. Dus blijf ik nog maar gewoon veilig bij mijn gewone baan. Nu ben ik me op allerlei vlakken spiritueel aan het ontwikkelen en dat bevalt goed. Over vijf jaar hoop ik toch wel geaccepteerd te worden (ook door mezelf) en mijn geld te kunnen verdienen met het helpen van mensen, dat zal mij heel veel voldoening en rust geven.

 2. Erik M 11 november 2018 - 08:52
  Reply

  Wat fijn om te lezen. Alsof ik in de spiegel mijzelf dit stukje voorlees. Het klopt allemaal. Alleen geen idee wat ik er verder mee moet.

  1. Ka Vdr Schors 30 mei 2019 - 22:57
   Reply

   Je “moet” er niks mee. Bij jezelf blijven, je wordt begeleid, als je maar leert luisteren

   1. Mireille M 20 oktober 2019 - 06:36
    Reply

    Zeer herkenbaar maar niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Persoonlijk kom ik er liever niet voor uit omdat mensen nu al zoveel aan hokjesdenken doen. Tenzij je het professioneel nodig hebt........

    1. Joyce 17 november 2019 - 15:47
     Reply

     Hoi. Herken mezelf erin. Groetjes

    2. Nelina Sluiter 14 maart 2021 - 10:54
     Reply

     Zou het graag lezen , kan ik het boek overnemen van iemand regen een kleine vergoeding?

    3. Edward Olthoff 26 december 2022 - 09:38
     Reply

     Heb me altijd anders gevoeld. Altijd een bepaalde heimwee naar huis maar wat is thuis? Zie, voel en weet dingen wat een ander niet weet en voel. Zie en voel dingen in de natuur. Sferen en gevoelens van mens en dier voel ik haarfijn aan. En neem de negatieve energie over en moet daar van overgeven om de negatieve energie te lozen. Ben al hooggevoelig vanaf dat ik weet dus heel jong, toen voelde ik me al anders leek wel of ik niet van deze planeet kwam. Ik ben zachtaardig, lief en behulpzaam wat niet altijd wordt gewaardeerd. Omdat ik bepaalde dingen weet wordt het als eng gezien. Gelukkig kan ik me uiten in creativiteit. En mensen helpen. Die een steuntje in de rug nodig hebben. Weet hoe ik trickerpoints moet doen terwijl ik er nooit voor heb geleerd. Doe heel veel uit gevoel. Toen ik dit las werd ik emotioneel het kwam me allemaal zo bekend voor. Ik ben nu 57. Werk nog steeds aan mezelf omdat ik in het verleden veel heb meegemaakt maakt dat maakt me wel wijzer en geeft me inzicht. Ik weet nu pas wat ik ben. Een lichtwerker.

 3. Diana 12 november 2018 - 12:23
  Reply

  Ook hier een feest van herkenning, en tegelijk: Wat moet ik ermee? Al jaren krijg ik via tarotkaarten en mediums te horen dat ik een healer ben, maar ik heb nog nooit enige ambitie in die richting gehad. Wel talloze mensen door moeilijke perioden gesleept. Mensen nemen mij ook snel in vertrouwen. Ik vind het fijn om anderen te kunnen helpen, maar er mijn beroep van maken? Ik zie niet hoe...

  1. Fred Reenders 24 september 2019 - 18:52
   Reply

   Voor mij herkenbaar, ik doe er niet echt iets mee al hoewel mensen om mij heen wel vaak aangeven dat ik iets uitstraal en ze zich heel prettig bij me voelen, ik vind het raar en ongemakkelijk. Maar verder oké. Heb zelf zie wel waar het heen gaat. Lieve gr fred

 4. Kyra 12 november 2018 - 23:33
  Reply

  Om als lichtwerker te functioneren hoef je geen healer, psycholoog e.d. te zijn. De lichtwerpers zijn juist overal nodig. En de onzichtbare het hardst. Juist op de plekken waar je ze niet verwacht kunnen ze soms mooi werk verrichten. Zelf werk ik in een winkel. En als je ziet welke mensen gestuurd worden zonder dat ze dit in de gaten hebben is fantastisch. Velen willen helemaal niet naar een healer of psycholoog en komen dan terecht bij ons. De lichtwerpers in de onzichtbare beroepen. Om het zo maar te noemen. Het mooiste compliment vind ik dan vaak de opmerking: ik begrijp niet waarom ik jou dit allemaal heb verteld. ( nou, ik wel ). Wees ervan bewust dat de mensen jouw kant uit worden gestuurd. En ben trots op dat wat je dan kunt bereiken. Een luisterd oor, een helpende hand. Meer is vaak niet nodig.

  1. Heidi 20 februari 2019 - 23:22
   Reply

   Allemaal herkenbare verhalen omdat we allemaal lichtwerkers zijn die hierop reageren. Ik ben het ook helemaal eens met Kyra. Ieder lichtwerker is anders zoals elk mens anders is. Je mag je zelf verder ontwikkelen indien je daarvoor geroepen voelt, maar blijf steeds jezelf en doe waar jij je het beste bij voelt en ook anderen mee helpt! Uiteindelijk is alles voorbestemd en is je pad al reeds voor je uitgestippeld al zijn we er ons of de meesten onder ons er zich niet van bewust. Leef in het heden, niet in het verleden en ook niet in de toekomst, want het verleden kun je niet meer veranderen en de toekomst heb je al bereikt! Ik moedig iedereen aan om vertrouwen te hebben en je intuïtie te volgen en ervoor te durven gaan dat wat jouw wensen zijn...

  2. Ramona 10 mei 2019 - 16:00
   Reply

   Ik ben het helemaal met jou eens. Precies dat dus. Ik zag net hiervoor ook iets staan over geld ermee willen verdienen. Maar naar mijn idee is dat dus juist niet de bedoeling. Dan erbij mocht je wel in een bepaald ‘helpend’ beroep terecht komen dan is dat zo gestuurd. Maar niet voor het geld. Waarschijnlijk omdat je stabiel genoeg bent om idd meerdere mensen aan te kunnen op een dag. Ik zit nu nog in een fase dat ik kapot zal zijn na een dag om aan al die zielen met hun gevoel blootgesteld te worden. Dus dat vind ik ook niet iets dat je echt te kiezen hebt. Dan erbij alles waar focus op geld verdienen ligt, is naar mijn idee geen goed iets. Je zou als heler/ lichtwerker juist mensen moeten helpen zonder dat dat ze geld kost. Geld is niks, ja hier op aarde wel, maar in t grotere geheel is t gewoon maar papier, niks dus, . Handig hier dat je t hebt, maar zal nooit een drijfveer moeten zijn vind ik. Ik ben t hiermee eens dat het vaak om kleine dingetjes gaat. Voor iedere plek zijn er lichtwerkers, focus dus op mensen om je heen. Die je tegen komt, ontmoet of al heel lang kent. Zo heeft ieder zn eigen werk gebied . En dat is maar goed ook. Want de last vd hele wereld mee dragen ( wat we toch eigenlijk al vaak doen) is niet te doen . Nu kunnen we gelukkig elkaar nog ondersteunen.

   1. Natalie 19 mei 2019 - 13:11
    Reply

    Heel mooi verwoord Ramona!

   2. Lily 20 juli 2021 - 07:53
    Reply

    Ik ben in een 'helpend' beroep beland, naar in een ongewone setting. Ik ben psycholoog maar ben op een school terecht gekomen, sterker nog: ik roteer tussen verschillende scholen. Ik doe mijn werk heel graag. Ik krijg regelmatig wel te horen 'er zijn niet genoeg PM-uren dus als je volledig wilt blijven werken, moet dat in LK-uren en dan verdien je minder, dat wil je misschien niet' en dan denk ik altijd 'wat maakt het mij uit in welke uren ik sta en hoeveel ik verdien? Als ik maar mijn rekeningen kan betalen en eten, is het prima.' Ik wil vooral mensen helpen! Ik merk wel dat ik in bepaalde periodes verzadigd raak, bijvoorbeeld als ik veel 'zwaardere' casussen heb, en ik dan wat afgeremd word om meer ruimte te krijgen voor mezelf.

 5. Marieke Dewulf 14 november 2018 - 22:40
  Reply

  mooi gezegd Kyra. Zo voel ik het ook aan. Lichtwerkers zijn er overal en vaak soms heel onzichtbaar. Er zijn geen woorden voor, gewoon gevoel. Mooi toch hé, hoe alles precies vanzelf wordt geregeld en als puzzelstukjes in elkaar valt...

 6. Jan 21 november 2018 - 23:37
  Reply

  Sinds ik door heb dat niet iedereen een oude gevoelige ziel is, probeer ik met vallen en op staan te accepteren dat ik ben wie ik ben. Ik dacht altijd dat iedereen zo gevoelig is als ik ben. Ik weet nu dat ik als kind al wist dat ik anders ben. Ik heb geprobeerd het te negeren omdat de negativiteit en het verdriet van deze wereld mij zo verdrietig en zelfs depressief maakte dat ik mij uit zelfbescherming tot ca. 7 jaar geleden toen ik stopte met werken achter een muur van isolement verschuilde.. Kennelijk was het universum het hiermee niet eens, Toen ik stopte met werken kwamen er achter elkaar veel spirituele mensen op mijn pad en valt het waarom van mijn niet gelukkig zijn als stukjes uit een puzzel op zijn plaats. Zelfs in mijn zelf gekozen isolement kwam het nog voor dat soms totaal onbekenden van het ene op het andere moment al hun zorgen en problemen met mij deelden. En merkte ik dat ik alleen al door daar voor open te staan hen kon helpen. Maar lukte het me niet te voorkomen dat ik dan zelf die negativiteit overnam. Nog steeds is dat moeilijk voor me maar ik kan en wil niet meer achter de zelf opgetrokken muren blijven zitten. Ik ben nu 66 jaar oud en heb nog nooit met verbaal of niet verbaal geweld kunnen reageren op het gedrag van de vele gevoelloze en psychopatische mensen die ik in mijn leven tegen ben gekomen.. Zoals al gemeld heb ik door niet echt aan het leven deel te nemen deze aanvallen van negativiteit zo veel mogelijk vermeden. Ik besef nu dat ik me daardoor tegelijkertijd ook onttrokken heb aan de liefde van de vele lieve mensen die er in deze wereld ook zijn. Het maakt me verdrietig te weten dat ik mijn leven als een toeschouwer geleefd heb i.p.v. als deelnemer. Ook is er altijd de boosheid in me over het systeem van goed en kwaad oftewel van licht en duisternis in het universum. Ik weet nu dat ik vele levens geleefd heb waarin ik vanuit die boosheid juist zelf een volger van het negatieve en duistere ben geweest. Hoewel ik als een spons probeer meer kennis op te nemen over hoe en waarom het universum is zoals het is, heb ik nergens de uitleg kunnen vinden die deze boosheid in me weg kan nemen. Het toverwoord dat ik wel altijd tegenkom is -loslaten- Vanuit mijn waarschijnlijk veel te grote rechtvaardigheidsgevoel ben ik daar tot nu toe nog niet in staat gebleken.

  1. Rita 26 juli 2019 - 13:17
   Reply

   Precies hetzelfde bij mij... Ook al ben ik een stuk jonger, na enkele maanden gewerkt te hebben ben ik mijzelf nu aan het opsluiten/isoleren. Het maakt ook niet uit of ik dit doe, ik heb het gevoel alsof de wereld met momenten op mij neer / af komt. Niet de juiste bewoording. Maar ik kan het aanvoelen wanneer er van alles staat te gebeuren rondom mij. Ook al sluit ik mezelf op het komt naar me toe. Soms overweldigend. Ik zag mezelf nooit als spiritueel. Tijd gedacht dat emoties en eigenlijk mijn intuïtie mij in de weg stonden van rationale beslissingen te maken. Die beslissingen pakten niet goed uit en ik vroeg veel raad aan anderen ipv op mijzelf of mijn gevoel te vertrouwen. Een psycholoog heeft mij verteld dat dit zeer goed ontwikkeld is bij mij en ik hier meer gebruik van moest maken. Het gekke is, ik ben dan uiteindelijk ook gestopt haar te zien want ze adviseerde mij tegelijkertijd tot dingen die totaal tegen mijn gevoel in gingen. Ik weet dat er iets niet klopt, een misselijkmakend gevoel dat het leek of zij zij er kon van genieten als de dingen 'mis' gaan in het leven van haar klanten. Maar ja. Lang gedacht dat ik gek aan het worden was. Voelde teveel, ook teveel emoties van anderen. Zelfs zo'n intens verdriet soms dat ik in paniek dingen heb geroepen over levensbeëindiging. Ook al zou ik dat nooit willen en nooit doen... Op dit moment ben ik blij dat ik mijzelf meer snap en accepteer dat ik anders ben. Loslaten vind ik heel moeilijk, vooral van mensen die mij kwetsen of laten vallen. Ik heb gevoel soms dat ze van me weg vluchten en dat ik hun spiegel ben. Verlatingsangst heb ik eigenlijk ook dus hou het vaak zelf in stand of ben mede de oorzaak.

  2. Chris Heikamp 2 april 2020 - 14:36
   Reply

   Jan, alsof ik mijn eigen verhaal lees...

  3. Rene 19 oktober 2020 - 20:56
   Reply

   Jan, Ik herken veel uit je verhaal vertaald naar mijn eigen leven. Er is ooit een uitzending geweest met de schrijver Gerard Durlacher, de vader van Jessica Durlacher de schrijfster. Hij had Dachau overleefd. Er is uit de uitzending 1 uitspraak die mij altijd is bijgebleven: Er is maar 1 Hel...................de Hel van mensen.

 7. Edward 6 april 2019 - 09:58
  Reply

  Oké. Nu blijkt dus dat ik de woorden van Jeshua channel. Ik noemde hem altijd Jezus. Maar voelde al aan mijn water dat dat een andere persoon is dan de Jezus uit het christendom. Als je,vooral in Nederland, de naam Jezus noemt, reageren veel mensen alsof je aan een hele ernstige besmettelijke ziekte lijd. Dit is niet als aanval bedoelt maar als feit. Misschien kan het mij helpen als ik hem af en toe Jeshua noem. Afhankelijk van wie er luistert. In ieder geval heel erg bedankt voor je mooie stukje.

  1. Manon 8 mei 2019 - 15:09
   Reply

   Beste Edward, Publiceer je de berichten van Jeshua ? Zou ik graag willen lezen indien dit geen inbreuk is voor je .... Groet van Manon

 8. Kris 12 april 2019 - 16:41
  Reply

  Ik zou wel es wat meer willen weten hoe het voor partners is om met een lichtwerper te leven. In mijn geval vind ik het prima en goed om mensen te helpen, dat zit ook in mij. Maar ik heb moeite met het feit dat hier toch weer zaken mee gepaard gaan, die ik niet zo goed kan plaatsen, bijvoorbeeld het feit dat mijn man geen alcohol meer drinkt en geen koffie. Omdat dat naar zijn zeggen niet goed is en je ware ziel verduistert als je onder invloed van alcohol bent. Niet dat we samen veel dronken, maar op zijn tijd kan dat toch best gezellig zijn om ergens op een mooie plek op aarde een glaasje wijn te drinken, samen.... En het cappucinootje of kopje koffie samen mis ik ook. Zelf doe ik dit nog wel, maar merk toch dat ik het samen leuker vind. En toen ik hem leerde kennen, zaten we samen op hetzelfde pad en nu heb ik het gevoel dat hij een ander pad inslaat en dat vind ik minder aantrekkelijk in onze relatie. Alles wat ik lees over lichtwerk vind ik tot op bepaalde hoogte okay maar merk dat ik me ertegen afzet omdat ik vind dat mijn man niet meer de man is waar ik op gevallen ben... Hoop dat iemand dat ook herkent?

  1. Yvonne 7 mei 2019 - 21:44
   Reply

   Herkenbaar Kris, Ik ben lichtwerker, maar zit nog in het beginproces van ontwaken. Ik drink nog steeds koffie, alcohol, Ik rook, eet vlees en zuivel.... Ik zit nog compleet in de weerstand om dit allemaal los te laten, juist om de reden die jij beschrijft. Moeilijk...

  2. Maria 28 januari 2020 - 07:18
   Reply

   Helemaal! Mijn man doet ook dat soort dingen. Hij deelt niet waarom, ik ben de verbinding kwijt. Hoe kan het toch dat hij op weg naar zijn coming out als lichtwerper zijn eigen gezin in de steek laat? Hij zou ons toch gewoon mee kunnen nemen op zijn pad? Het verwijdert ons van elkaar. Terwijl ik al jaren verlang naar verbinding, maar we zijn m kwijt. En ik kan er niets aan doen. Ik luister, lees er zelf veel over en hoop t zo te begrijpen. Maar hij durft niks te delen, waarschijnlijk bang voor afkeuring. Waardeloos

 9. Ria 7 mei 2019 - 21:40
  Reply

  Jan, ik lees de frustratie door je woorden heen, zoveel niet afgemaakte zaken. Je baalt ervan dat je je afgesloten hebt om niet gekwetst te worden. Ik vermoed dat vele gevoelige mensen dat herkennen. En als je dan ouder wordt begin je je af te vragen waarom je het op die manier deed. Maar het inzicht dat je nu hebt: dat je door je af te sluiten voor mensen die je kwetsen je je ook afsluit voor lieve mensen is goud waard. En weet je, ooit zei iemand tegen mij, toen ik in een donkere fase was, 'Dank aan al degenen die mij lieten vallen zodat ik op kon leren staan. ' Nou, het duurde wat jaartjes voor ik er zo naar kon kijken ;-). Daarna kon ik de kwetsers als leraren zien, kon ik ze vergeven. En ook mezelf, vooral mezelf; dat ik vond dat ik er zo lang over deed om eindelijk mezelf te durven zijn, omdat ik zoveel dierbaren gekwetst heb, omdat ik mezelf ontkrachtte... En toen ik eindelijk kon vergeven, kon ik loslaten. En liefhebben. Mijzelf en de ander. En soms ook even niet, ook prima :-) Groet vanuit het hart Ria ergeven is mogelijk eerst maar aan de orde.

 10. Ria 7 mei 2019 - 21:46
  Reply

  Kyra, heel herkenbaar, Ik werk ook in een winkel, Natuurvoeding, en ben steeds weer dankbaar over de gesprekken die ontstaan met klanten en collega's. Ik voel me als lichtwerker op mijn plek daar. Het maakt niet uit welk werk je doet. Lichtwerker kun je overal zijn gelukkig ;-) <3 Ria

 11. Luna 7 mei 2019 - 23:17
  Reply

  Heel herkenbaar -

 12. Elene 8 mei 2019 - 21:26
  Reply

  Zo herkenbaar en mooi

 13. Anneke 9 mei 2019 - 10:47
  Reply

  Publiceert Edward de berichten van Jeshua? Ik zou ze heel graag willen lezen, in het Nederlands. Dank je.

 14. Mieke van Dommelen 11 mei 2019 - 07:44
  Reply

  Wat een mooie reacties allemaal. Ik herken mij ook helemaal in t verhaal van Kira. Zo mooi als mensen hun verhaal aan jou kwijt willen en je kunt er samen over praten terwijl je elkaar helemaal niet kent. Ik ben aan t groeien en ga de cursus intuïtie coach volgen, helemaal geweldig, heb er zin in. Mieke

 15. Petra 19 mei 2019 - 07:46
  Reply

  Heel mooi om te zien hoe iedereen zijn mening geeft op de geschreven stukjes. Gelukkig mag iedereen het op zijn eigen manier doen. Het is fijn dat er mensen zijn die niet oordelen over de keuze die een ander maakt, om bijvoorbeeld zijn of haar beroep van het lichtwerkerschap te willen maken. Men kent de persoon achter het geschreven verhaal niet dus weet men ook niet waarmee diegene worstelt. Inderdaad is iedereen vrij om te doen en laten wat goed is voor degene zijn groei en ontwikkeling. Misschien is het wel een soort coming-out om te erkennen en accepteren voor zichzelf en de buitenwereld dat degene een lichtwerker is? Misschien is het 'foute' geld verdienen wel een middel voor degene om in het reine te komen met het lichtwerker zijn? Gelukkig kan het allemaal en is er niks fout of goed. Iedereen heeft zijn of haar eigen pad te bewandelen. Veel succes met het bewandelen van het door jouw gekozen pad en laat je niet van de wijs brengen door anderen die hun negatieve mening hierop geven. Dat zegt meer over degene zelf.

 16. REYNA POLANCO 19 mei 2019 - 11:42
  Reply

  Hoi ' ik heb helemaal gelezen... En is net als mijn in de spiegel kijkt. Ik weet al lang dat ik een apart mens ben. En ik ben erg blij mee. Dankjewel. Groetjes

 17. Marian 30 juni 2019 - 21:32
  Reply

  Herkenbaar, maar ik zou niet weten wat ik er mee moet. Wel altijd het gevoel gehad dat ik hier op aarde ben om mensen te dienen. Ik heb vele jaren geleden dan ook gekozen voor het beroep van verzorgende. Niet altijd gemakkelijk gehad ik dit leven, maar toch steeds weer de kracht gevonden om door te gaan. Nu ben ik 65 en ben nu vrijwilliger in een verzorgenshuis, waar ik helemaal in kan opgaan. Ik weet niet eens waar ik de moed vandaan haal om dit berichtje te schrijven, maar oke, ik vul mijn naam in, en zie wel wat nog meer op mijn pad komt. Dankjewel en lieve groetjes Marian

 18. Deborah 8 juli 2019 - 00:19
  Reply

  Ik herken mij in alle 12 kenmerken.. Zo fijn om te lezen, wordt hier heel blij van.

 19. Tom 8 augustus 2019 - 23:30
  Reply

  Ben hier al sinds 2004 mee bezig eigenlijk al veel eerder maar dat was niet bewust. Op mijn 5e al bezig met het verzamelen van stenen, wat op dit moment is uitgegroeid tot mineralen en kristallen (36 jaar bezig). Afgelopen jaren me bezig gehouden met wetenschap, het hoe en waarom, maya calenders, cosmische energien en uitijndelijk spirituele groei. Op dit moment woon ik op een kruispunt van energetische lijnen. Mijn huis is een soort van toevluchts oort voor verloren zielen /entiteiten. Creer regelmatig samen met mijn vrouw poorten naar boven om zielen die zelf niet door kunnen te helpen. Het zijn van een lichtwerker heeft alles te maken met wie je bent en wat je doet. Niet met waar je woont, hoe oud je bent, hoe je er uit ziet of wat je kunt. Als lichtwerker ben je, altijd op je juiste plek, de juiste tijd, met de juiste mensen en in de juiste situatie. Het maakt niet uit je moet er zijn voor hen die je nodig hebben. Ik heb gekozen om dat op een plekte doen die niet vanzelfsprekend is, maar deze mensen hebben mij ook nodig. Ik benal sinds 1997 beroeps millitair en kom er achter dat ook deze doelgroep maar gewoon mensen zijn die hulp nodig hebben. Gelukkig ben ik niet meer alleen en begint binnen defensie ook een omkeer plaats te vinden. Ik kan niet wachten tot ik klaar ben omalleseens vanuit een luie stoel te bekijken. Lieve spirituele groet Tom

 20. Ikblijflieveranoniem 27 september 2019 - 23:14
  Reply

  Na een in mijn ogen “zware” jeugd achter de rug te hebben. Denk aan: - Altijd ruzie met ouders ( tegen gezag ingaan ) - Verveling op school wat heeft geleid tot een hoop problemen op school - Situaties die thuis altijd erg escaleerde waardoor er op een gegeven moment meerdere instanties zijn ingeschakeld - Vlucht gedrag in alcohol en blowen. Heb ik van mijn 17de tot heden ( ik ben nu 19) last gehad van extreme angst/paniekaanvallen. Kwam uiteindelijk uit mijzelf dat ik hulp nodig had. Nou heb ik een aantal sessies gehad met een psycholoog die mij erg goed aan voelt. Nou ben ik er achter gekomen dat ik Hoog-sensitief + Hoogbegaafd ben ( verklaard een hoop ) En dat ik het in mij heb om zoals hierboven zielen naar het licht te begeleiden. Om even tot mijn vraag te komen: Mijn angstaanvallen kwamen doordat ik bang was om gek te worden een psychose te krijgen. Dit is goed verholpen door een entiteit die sinds mijn geboorte ( ik ben te vroeg geboren ) bij mij was naar het licht te sturen dit is mij over ginds zelf gelukt. Alleen ik vind het toch nog erg eng om verder onderzoek te doen naar mijn spirituele betekenis hier op aarde. Omdat een voorteken van een psychose is “ ineens interesse in spiritualiteit. En ik verhalen heb gehoord van mensen in een psychose dat ze dachten dat ze Jezus waren. Nu probeer ik dit te relativeren met het feit zoals in het artikelen beschreven dat dit mogelijk een trauma uit het verleden zou kunnen zijn? Klopt dit? En zo ja moet ik mij zorgen maken om door te slaan in het lichtwerker zijn of vertrouwen op mijn intuïtie? Hier merk ik ook dat mijn hoogbegaafdheid botst met mijn hsp. Mijn hsp wil graag voelen en op gevoel handelen terwijl mijn hb rationeel blijft en eigenlijk zegt “ doe niet zo gek “ Excuses voor het lange bericht ik hoop dat het te begrijpen valt. Voor mij lucht het in ieder geval op om mijn verhaal kwijt te kunnen onder denk ik gelijkgestemden. Ik hoop dat iemand mij een mooi antwoord kan geven wat mij verder zal helpen in deze reis door het leven!

 21. knippels loek 19 oktober 2019 - 11:59
  Reply

  Feest van herkenning en lichtelijke erkenning. Al sinds mijn vroege jeugd ben ik 'anders'. Later koppelde ik dat aan mijn homosexualiteit, maar het was meer. Ik kom thuis wanneer ik een klooster binnenstap. Wil geen monnik worden hoor, maar kan intens genieten van mijn eigen eenzaamheid. Teruggetrokken, peinzend, schrijvend en dan weer methodieken ontwikkelen om te komen bij de kern van een probleem. De kern ligt voor mij altijd in het verleden, waarbij je iets vastgezet hebt in je bewustzijn en waar je los van kunt koment mits je het H.E.E.L.-principe durft toe te passen (Herkennen, Erkennen, Expressie en Loslaten). Heb inmiddels 4 boeken geschreven en meer dan 30 jaar een holistische coach/counselot opleiding vormgegeven. Ben nu met pensioen, maar passie pensioneert nooit! Voel dat mijn taak nog niet vlbracht is, wellicht pas aan het begin staat. Daardoor onzeker en teruggetrokken soms, Aftastend, studerend, schrijvend om dan opnieuw de wereld in te gaan. Zie een mooi project voor me waarbij ik terminale mensen de balans opmaak d.m.v. diepte-interviews en healing om de ander voor te bereiden om over de brug te gaan naar die andere dimensie. Het is nog pril en slechts met 4 mensen deze ervaring uitgebouwd. Diep onder de indruk van deze ervarng. Ik wil dit vormgeven op een mooie plek in Frankrijk waar mensen de magie voelen en zich over durven geven aan het leven op dat moment. In die zin denk ik weleens dat ik daarom ook nu weer in Frankrijk ben. De plek is er al, het geld ontbreekt nog, maar ik ben ervan overtuigd dat dit ook gaat komen. Dank voor de inzichten n.a.v. het heldere artikel. Ga door met jullie mooie Lichtwerk op Terra Nova, hartegroet Loek

 22. Marcha 17 november 2019 - 18:58
  Reply

  Waarom zou je je levensenergie steken in negativiteit. Dat kost je alles en leverd je uiteindelijk helemaal niks op. Mensen helpen is het mooiste wat er is op deze aarde, maar bedenk wel als je iemand anders wilt helpen moet je eerst jezelf helpen om stabiel in dit leven te staan. Volg je hart en leef je dromen. Wanneer je dit allemaal zult doen en leeft vanuit liefde dan weet ik zeker dat je iedereen kan helpen die op jou pad gestuurd zullen worden op zoek naar een licht in de duisternis. Veel liefde licht en kracht toegewenst van mij.

 23. Ronnie 6 januari 2020 - 19:54
  Reply

  Volgens de bijbel is al deze onzin goddeloos, Jezus word er gewoon even bijgehaald, maar hij zal zeggen op die dag ''Ga weg van werkers der wetteloosheid ''

 24. Johan 30 januari 2020 - 08:28
  Reply

  Nou ik ben er ook 1 ik vindt get 1 grote ramp!!!

 25. Michael 22 februari 2020 - 13:24
  Reply

  Een jaar geleden kwam ik er ook achter dst ik een lichtwerker ben. Toen ik er meer over bwgon te lezen werden veel dingen duieelijk voor mij. Ben altijd een gevoelig persoon geweest, heb ook een verleden met drugs gehad. Waarschijnlijk deed ik dst om te vluchten, maar ik wil niet meer vluchten. Ik vind het heel erg moeilijk allemaal, ik wou maar dat ik eigenlijk niet zo gevoelig was. Mijn leven zou denk ik dan wel makkelijker zijn. Ik merk sinds het 2020 is, dat ik meer last krijg van bepaalde dingen en dat ik meer en meer frequentie op pak. Wat ik lees in de andere stukken van andere mensen is heel herkenbaar. Veel mensen komen naar mij toe met hun problemen enz. Ik zou graag willen leren hoe ik mijn energie kan bewaren. Het is voor mij nu een rare tijd vol met onzekerheden en ik twijfel aan alles eigenlijk. Irritant! En heel frustrerend, soms denk ik ook wel dat ik gek word.

 26. Lorraine 17 maart 2020 - 04:27
  Reply

  Hi, Ik begin te typen en kijk naar het knipperen van dat streepje. @#$%^&*()) gaat mijn hoofd. Ik weet het nog niet hoor...dit allemaal Ik ben nu zo verdrietig, bang dat mijn vrouw me hoort huilen....gaat ze dit geloven, die verklaart me voor gek. Ik denk te weten wat mijn missie is. Al helemaal nu met de virus. Ik zie het! Ik moet denken. Nou ja ik.....praat sinds vandaag tegen iets in mijn hoofd. Die iets haalt me uit mijn momenten van angst, helpt me focussen. En de lastste dagen ben ik terug aan het kijken naar links ( geen jnternet links), en tekens....weet niet of het tekens zijn maar....ik link het aan wat ik eerder op dag aan ergens heb gezien ofzo. Ik weet allemaal niet meer hoor ff nu. Ik heb zo een koppijn, nekpijn....ik geloof in de universe....en diep van binnen geeft het mij een voldaan gevoel als ik kan geven. Nou eigenlijk....is het plan wat ik mijn hoofd heb voor Aruba....zou redding kunnen zijn om mensen te voeren in tijden van nood. Ik zie het niet als nood....maar we gaan naar back to the roots. Ik ga slapen. Ik weet niet of ik nog meer van laat horen. Ik moet het allemaal ff laten bezinken. Gr

 27. Bianca Steenbergen 18 maart 2020 - 16:00
  Reply

  Zo herkenbaar, vooral de heimwee. Als kind had ik vreselijke last van heimwee, dat kwam zomaar op terwijl ik gewoon thuis was. Ik zei dan tegen mn moeder: ik heb het gevoel dat ik bij jou wil zijn.. En dan knuffelden we totdat het gevoel wegging. Alleen bij haar ging het weg. Ik was een moederskind. Mijn moeder had ook het idee dat wij in vorige levens ook samen zijn geweest. Ik weet zeker dat ik een lichtwerker ben, alles dat hierboven staat beschreven is ook bij mij waar. Dat maakt me gelukkig..

 28. kevin 25 maart 2020 - 20:48
  Reply

  is het raar als ik zeg dat het soms voelt alsof ik in andere personen of voorwerpen zit terwijl ik het ervaar vanuit mezelf?

 29. Jerry Ruisseveldt 1 juni 2020 - 14:20
  Reply

  Ik heb 6 jaar geleden een hartstilstand gehad, heb een nacht in coma gelegen. Het heeft mijn leven totaal veranderd, ik help zo veel ik kan voor andere mensen, ik ben veel gevoeliger geworden als voorbeeld ik huil als ik in de media onrecht zie, ik voel me enkel gelukkig als ik anderen kan gelukkig maken. Ik weet totaal niet of ik een lichtwerker ben maar dat werd me verleden week door iemand dat pendelt verteld dat ik een lichtwerker ben daarom ben ik hier beginnen opzoeken. Graag eens hulp aub.

 30. jan met de pet 29 augustus 2020 - 01:31
  Reply

  wow, zie dit nu pas nadat iemand me vandaag vol overtuiging zei dat ik een lichtwerker was, heb al veel namen en labels gekregen maar bij het lezen hier kreeg ik van teen tot kop (ja in die volgorde :-) )kippevel... ben nog maar een paar maand terug spiritueel wakker, ondertussen heb ik beseft dat ik inderdaad van kinds af wakker was, maar door onze maatschappij terug in slaap gewiegd ben..; na 2j diepe depressie ben ik er nu terug volledig door en heb mezelf herontdekt wat resulteerde in mijn spirituele herontwaking... feels good to feel strong and know who you are! may you all reach awareness and universal oneness!

 31. Kelly 28 september 2020 - 21:02
  Reply

  Wauw hier herken ik mezelf heel erg in.... maar ik las net ergens dat er “slechts” 144.000 zouden zijn op de gehele aardbol, klopt dit? Hoe kan het dan zijn dat ik echt een Lichtwerker ben? Ik? Ik weet niet eens goed wat ik exact dien te doen en wanneer, ik weet niet wat mijn missie is en wanneer ik deze zou moeten volbrengen. Hoe kom ik daar achter? Ik maak mensen bewust maar ik voel dat ik dit “moet” doen omdat.... als ik zwijg dan worden er misschien minder mensen wakker en welke gevolgen zou dit wel niet hebben. En ook.... de meeste mensen die ik ken zouden me absoluut voor gek verklaren, dat is nu al zo met wat ik op Facebook post. Weet iemand wat het verschil is met Starseeds? En komen Lichtwerkers van Atlantis? Ik weet enige dingen maar tegelijk is het alsof ik nog niets weet.

 32. Arie 19 oktober 2020 - 21:03
  Reply

  Op het eind van je leven weet je alles, en dan ga je dood. Daarna stap je over in de volgende taxi voor een nieuwe levensles.

 33. Wendy Michelle 6 maart 2021 - 13:32
  Reply

  In 1 woord wow. Ik heb me altijd het buitenbeentje gevoelt dat nergens thuishoort. Mensen begrijpen mijn kijk op het leven niet. Zoals het hier beschreven wordt is precies hoe ik me voel, hoe ik in elkaar steek. Maar anno 2021 snappen mensen het helaas nog steeds niet en ven je zweverig of niet goed bij je hoofd. Bedankt voor dit stuk tekst

  1. Mark 9 maart 2021 - 14:28
   Reply

   Hoi Wendy je slaat de spijker op zijn kop heel goed verwoord

 34. Mark 9 maart 2021 - 14:23
  Reply

  Hoi allemaal bekende onderdelen heb mijn hele leven al dat ik een buiten staander ben veel mensen begrijpen mij ook niet wat ik zeg terwijl ik gewoon met ze praat verder denk ik vaak ik ben remie alleen op de wereld vrienden of een relatie heb ik niet vaak denk ik wat doe ik op deze wereld alles gaat fout of moeizaam

 35. Karin 21 maart 2021 - 09:41
  Reply

  Dank je wel, mooi mens

 36. Elen 21 maart 2021 - 11:02
  Reply

  Mooi ♥️

 37. Sofie 25 maart 2021 - 10:00
  Reply

  Een lichtwerker heeft me verweten dat ik te rationeel ben, dat het niet genoeg door komt bij haar, en heeft gewoon het contact geblokkeerd. Ik heb liefdevol brieven gestuurd, maar niets hielp. Ze beschermt zich tegen mij. Maar haar bescherming gaat zo ver dat ze me echt gekwetst heeft met haar actie en woorden. Nederigheid lijkt me essentieel. Je kan toch niet razend worden omdat iemand niet kan volgen? Ik twijfel eigenlijk of deze persoon dan wel een lichtwerker is, als je zo snel boos en hard wordt. Dit heeft mij in elk geval echt veel pijn gedaan. Een lichtwerker kan door zijn of haar gevoeligheid en het te goed willen doen, enorm boos en hard reageren, uit proportie. Of, misschien is ze dan geen lichtwerker? Voel me immens gekwetst door deze disproportionele reactie. Er is niets aan vooraf gegaan waardoor ik dat kon vermoeden. Gewoon dat ik te rationeel was bij haar en ze zei dat ze intriest werd doordat ze mijn gevoel niet leek te kunnen raken. Wat wel zo was hoor. Maar dat geeft een lichtwerker toch geen recht een andere zo te behandelen? Ik ben na die blokkering de lieve persoon geweest en stuurde verschillende lieve handreikende mailtjes, maar niets hielp. Door verdriet stuurde ik een handgeschreven brief met daarin een steentje dat ze me ooit gaf. Haar reactie was heel kwetsend, ze vroeg haar nooit meer te contacteren, er viel niets meer te zeggen of te vertellen. Is dat een lichtwerker denken jullie? Het heeft me zo pijn gedaan. Wil ze het te goed doen? Ik weet het niet. Ben echt van slag momenteel hierdoor.

 38. Roberta 14 april 2021 - 21:15
  Reply

  Het lezen is eindelijk weer thuiskomen. Mijn hart ontploft. Het tipje van de ijsberg is mij gezegd en elke dag zie ik al zo veel verandering. Ik wil ontmoeten, communiceren, verdiepen, groeien, openbloeien, delen, geven... Dank je wel.

 39. Stars 11 oktober 2021 - 16:37
  Reply

  Laten we allemaal samen alle angsten overstijgen, opkomen voor en door liefde ❤️

 40. Nancy 27 maart 2022 - 09:05
  Reply

  Bam! Dat komt binnen en explodeert bijna. Dat komt omdat NU voor mij het moment daar is. Verbinden is mijn sleutelwoord tegenwoordig, en ik wéét gewoon dat ik daar iets mee moet. Ik kwam bij dit artikel omdat ik op zoek was naar iets over een paranormale ervaring die ik vannacht had; ik had het gevoel dat ik werd gewiegd als een baby… een prachtig liefdevolle ervaring. Heb er niets over kunnen vinden, maar ben heel blij dat ik dit heb mogen lezen!

 41. Mel Carreras 2 juli 2022 - 10:08
  Reply

  Dankuwel voor dit verhelderend artikel.

 42. Hans 20 december 2022 - 07:36
  Reply

  “Stop trying to heal yourself, fix yourself, even awaken yourself. Let go of letting go. Stop trying to fast-forward the movie of your life, chasing futures that never seem to arrive. Instead, bow deeply to yourself as you actually are. Your pain, your sorrow, your doubts, your deepest longings, your fearful thoughts, are not mistakes, and they aren’t asking to be healed. They are asking to be held. Here, now, lightly, in the loving arms of present awareness…” ~ Jeff Foster ~ desondanks alles, geniet van je leven.

 43. Herman 3 januari 2023 - 16:55
  Reply

  Past als een jas die ik lang kwijt was. Maakt me er niet minder eenzaam om, het is alsof ik in een drukke woonkamer zit vol met mensen zonder te beseffen dat die mensen er zijn. A stranger in a strang land.

 44. Klaasje nieuwenhuis 21 mei 2023 - 15:28
  Reply

  Ik denk dat ik een lichtwerker ben Voor nu help ik alleen mijn man en volwassen kids Er zit meer maar mijn energie Is op aan dagelijkse bezigheden Ben een buitenbeentje vanaf kind zijn Mensen om mij heen mogen mij of zijn jaloers op mij Ik snap het soms niet Maar dat is niets nieuws al vanaf klein kind zag en hoorde ik dingen die een kind niet hoort te voelen of te denken Ben nu 62 en blijf maar verzorgen en dat als alles goed blijft gaan maar tis moeilijk!!!!

  1. Robert Bridgeman 25 mei 2023 - 15:17
   Reply

   Beste Klaasje, Bedankt voor je bericht. Mocht je willen onderzoeken wat er energetisch in jou systeem aanwezig is waardoor je dit ervaart. Dan kan je altijd contact met ons opnemen bij Bridgeman, via info@bridgeman.nl. Liefs Robert

 45. Miranda Nelemans 5 mei 2024 - 02:02
  Reply

  Alles valt ineens als een puzzel in elkaar voor mij op dit moment. Veel dingen die ik meegemaakt heb waren met een doel. Vandaag zie ik ook alle gebeurtenissen met hun verbinding met de andere.... Het lijkt bijna net als wel vaker als ik hierover nadacht dat ik doordraai maar besef nu dat al die keren moesten leiden na nu.... Alles klopt en alles had als doel dat ik dit vandaag zou beseffen..... Zonder alle nare gebeurtenissen had ik nooit geweten wat de reden was waarom ik dit alles mee moest maken.....ik.....een lichtwerker..... Ik moet dit echt opschrijven allemaal. Ik schrijf al Zolang ik me herinner. Morgen lees ik t terug.....en ja....ik denk dat dit DE dag is dat alles op zijn plaatst valt en ik ....soort rust voel, thuis, mijn doel, mijn missie. Acceptatie voor alles want begrijp t nu.......oef

 46. Rob 5 mei 2024 - 21:01
  Reply

  Ik volg het werk van pamela lang. Denk vanaf begin 20, ik ben nu 37. Het is een weg van veel geploeter. En heel veel los laten. Jaren heb ik me volledig gestort in spiritualiteit om van alles te verklaren. Over mezelf en het leven. Ik merk dat ik steeds meer moe gestreden raak en dat er niet werkelijk iets veranderd. Ik blijf tegen dezelfde moeilijke gevoelens aan lopen en ermee worstelen. Ik kan me niet voegen in deze maatschappij. Mij ziel raakt er ziek van en voel me steeds meer een klein beetje dood gaan. Dingen waar ik vroeger veel plezier in had heb ik niet meer. Ik verander steeds zoveel dat ik het zelf niet dan behappen. Ik kan geen relaties onderhouden en vind het heerlijk om op mezelf te zijn maar aan de andere kant ook het gemis van wat ik allemaal had vrienden en plezier. Erg tegenstrijdige gevoelens vaak. Een einzelgänger die steeds vaker verlangt naar rust en het einde van het leven. Ik vind het moeilijk dit toe te geven maar zie de dood als een bevrijding. De ingewikkeldheid en hardheid van het leven bedrukt me steeds meer. Vooral het laatste kenmerk raakte me. De weerstand en soms afschuw van spiritualiteit die ik ervaar.

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Boekentip van de redactie
Tantra, een allesomvattende oer-energie
€ 17,50

Tantra, een allesomvattende oer-energie

Daniel Odier

Verbind je met je oer-energie: de filosofie van tantra door Daniel Odier

€ 17,50

Bekijk aanbieding

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Ontvang elke week de nieuwste en populairste artikelen, je daghoroscoop, boekentips en nog veel meer! Ruim 80.000 lezers gingen je al voor

Even geduld aub...

Bedankt voor je inschrijving

Het lijkt er op dat je al ingeschreven bent?