Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 17 december 2015

Waarom hangen we kerstballen in de kerstboom?

Vroeger draaide alles om de natuur. Hoewel wij tegenwoordig nog steeds afhankelijk zijn van de natuur, meer dan wij denken zelfs, meenden onze voorouders dat de goden die de natuur regelden geholpen moesten worden. Ze moesten laten zien dat zij net zo hard hun best deden om de vruchtbaarheid te bevorderen als de goden. Om het woord bij de daad te voegen, haalde de Germanen groene takken in huis en versierden deze met allerlei vruchtbaarheidssymbolen.

Terwijl zij dit deden zongen zij liedjes, kerstliedjes. Een van de bekendste was O Tannenbaum, dat werd gezongen terwijl zij takken groen het huis binnendroegen. Tannen komt van het Duitse woord Tinne, een soort groenblijvende hulst, familie van de eik. De eik was de heilige boom van de zonnegoed, niet alleen voor de Germaanse God Wodan maar ook voor de Griekse en Romeinse zonnegoden zoals Zeus en Jupiter.

Wat de Germanen deden (en wij eigenlijk ook nog doen) was binnen een afspiegeling maken van de natuur. Net als de vuren die de zon hielpen om in kracht toe te nemen, stonden de groene takken symbool voor de lente die zou komen om alles weer groen te maken. De winter was een koude, dorre tijd met bruine graslanden en kale bomen. Sommige bomen werden niet bruin, daarom moesten het wel heilige bomen zijn. Ze stonden vast in verband met de goden. Juist deze groenblijvers werden binnengehaald en versierd met dennenappels en eikels.

De dennenappel en de eikels

De dennenappel was een van de eerste ornamenten die uit glas werd geblazen en die nog altijd in de kerstboom hangt. De dichte dennenappels stonden voor vruchtbaarheid en de cyclus van wedergeboorte. Ze vielen van de bomen en leken dood, maar wonder boven wonder ontstond er uit deze dennenappels nieuw leven. Een proces dat zich keer op keer herhaalde.

Eikels, de vruchten van de heilige boom (dus geen vervelende mannen) waren een symbool voor mannelijkheid. Daarom zien we nog steeds eikels afgebeeld op gevels, vlaggen en familieschilden. Ze staan voor succes, stabiliteit en onverzettelijke macht. En ze staan net als de dennenappel voor leven.

Kerstballen

Naast de eikels en dennenappels zien we zelden een kerstboom zonder kerstballen. Deze ballen hebben alles te maken met de zon en de winter-zonnewende. De functie van de kerstballen is tweeërlei, ze helpen de zon in kracht toenemen en kunnen het kwaad afweren. Door het licht dat de zon geeft terug te kaatsen groeit de zon in kracht. Het spiegeleffect van de ballen houdt kwade geesten op afstand, omdat zij niet tegen hun eigen spiegelbeeld kunnen. Ook kwade magie kon dankzij deze ballen gewoon naar de afzender worden teruggekaatst. Dit gold niet alleen voor kerstballen maar ook voor heksenballen, grote spiegelballen die voor de sier in de tuin worden gezet. Heksenballen zijn niet van heksen zelf, maar zorgen er juist voor dat de heksen op afstand worden gehouden.

Kerstboom

De Germanen wisten dat er zonder zon en regen niets zou groeien. De zilveren sliertjes of slingers die in de kerstboom werden gehangen, stonden symbool voor regen, de witte plukken watten of haar voor sneeuw, bevroren regen. Hoewel de traditie van de kerstboom al honderden jaren oud was, was het voor de christenen een vrij nieuw gebruik. Oorspronkelijk werden kerstbomen door de kerk verboden. De kerkleiders keken neer op dit heidense gebruik waarbij de natuur werd vereerd in plaats van Jezus. Tot ongeveer 60 jaar geleden vond je dan ook geen enkele kerstboom in huizen van katholieke gezinnen, zij mochten op kerstavond allen een kerststal neerzetten. Het kindje Jezus mocht pas na twaalf uur in zijn kribbetje worden gelegd. Met Driekoningen, 6 januari, werd alles weer keurig opgeruimd. Maar de drang om een kerstboom neer te zetten groeide en de kerk ging overstag.

De spar, de traditionele kerstboom, werd uitgeroepen tot de levensboom van Jezus, en de witte plukken haar waren opeens afkomstig van engelen en hadden daarom niets met de natuur te maken. Zo konden de katholieken zonder schuldgevoel van kerstboom genieten. Uit: Symboliek van de dagen van de week van Patricia Brouwer.

De weg van de heks

De weg van de heks

Ben je nieuwsgierig naar oude gebruiken en zou je graag meer leven met het ritme van de natuur? In De weg van de heks van Lunadea ontdek je veel oude gebruiken en hoe je ze vandaag de dag kunt toepassen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , ,

Geplaatst: 10 december 2015

In 4 stappen mindful omgaan met je emoties en gedachten

Er zijn een paar prachtige uitspraken over mindfulness. Mindfulness helpt je omgaan met emoties en gedachten. Sylvia Boorstein, auteur en leraar, noemt het ‘wakkere aandacht voor wat er innerlijk en in de buitenwereld gebeurt, zodat we er met wijsheid op kunnen reageren.’ De Vietnamese zenleraar en dichter Thich Nhat Hanh zegt:

‘Mindfulness is voor mij de energie die ons helpt om er voor honderd procent te zijn; de energie van onze ware aanwezigheid.’

Mindfulness en meditatie

Een van de belangrijkste verdiensten van mindfulness is; het helpt ons omgaan met moeilijke emoties. Het geeft ons de mogelijkheid om de ruimte te vinden tussen een problematische gebeurtenis en onze gebruikelijke geconditioneerde reactie erop, en om die pauze te gebruiken om onszelf te hernemen en onze reactie te veranderen. En het maakt heel inzichtelijk dat we kunnen leren betere keuzes te maken.

Tijdens het mediteren kijken naar je emoties verscherpt ons vermogen om een impuls meteen te herkennen en niet pas als het te laat is. We kunnen er dan een evenwichtiger relatie mee ontwikkelen, in plaats van ons erdoor te laten overweldigen. We leren veel in die uitgebalanceerde, observerende modus die mindfulness teweegbrengt.

We merken gaandeweg, dat we altijd even een momentje rust kunnen nemen – om onszelf te centreren in ons lichaam, te onderkennen wat we voelen, onze gebruikelijke reacties aan te wijzen (hoe het oplaait als we gefrustreerd zijn of hoe we stilletjes gaan mokken als we voelen dat er kritiek op ons is) en misschien te besluiten om eens totaal anders te reageren.

Mindful omgaan met emoties en gedachten in 4 stappen

1. Erkennen wat je voelt

Je komt er niet achter hoe je omgaat met een emotie totdat je erkent wat je voelt en ervaart.

2. Acceptatie

Je hebt de neiging om je te verzetten tegen bepaalde gevoelens, of ze te ontkennen. Vooral als ze onplezierig zijn. Maar in meditatie sta je open voor elke opkomende emotie. Wanneer je woede ervaart, gebruik je die. Verwijt jezelf niet dat je een nare emotie omhoog komt; herinner je jezelf eraan dat emoties omkomen, of je er nu om vraagt of niet. Je hebt niet de macht om zelf te bepalen dat je genoeg hebt geleden, dat je geen verdriet meer wilt voelen.

3. Omgaan met emoties: het onderzoek

In plaats van ervoor weg te lopen, ga je er dichter naartoe, observeer je het met onpartijdige interesse. Om dat te kunnen moet je eerst even een momentje van rust nemen. Niet alleen om af te zien van je gebruikelijke reactie, maar ook om jezelf los te maken van het gevoel dat erdoor wordt opgeroepen. Wanneer je overspoeld wordt door een sterke emotie, fixeer je gewoonlijk op de prikkel of het doelwit.

Je denkt bijvoorbeeld: Ik ben zo kwaad op die-en-die dat ik iedereen ga vertellen wat hij heeft gedaan en ik ga hem kapot maken, in plaats van de emotie eerst nader te bekijken. Als je niet probeert te ontkomen aan een negatieve situatie of erin zwelgen, kan je er een nieuwe vorm van intelligentie op loslaten. In plaats van op die oude uitgekauwde manier te reageren. Vaak is het geen kwestie van problemen oplossen, maar een probleem lost soms vanzelf op als je er anders mee omgaat.

4. Omgaan met emoties: identificeer je er niet mee

De gêne of teleurstelling die je vandaag voelt, is niet je curriculum vitae, niet het laatste woord over wie je bent en wie je gaat worden. In plaats van een tijdelijke staat te verwarren met je gehele zelf, ga je inzien dat je emoties opkomen, even blijven en dan weer verdwijnen. Je voelt nu wat angst en dan weer niet. Je verzet je nu, en straks weer niet. De vier stappen in mindful omgaan met een emotie – erkenning, acceptatie, onderzoek en niet identificeren – kunnen ook worden toegepast op je gedachten.

We hebben de neiging om onszelf te identificeren met onze gedachten. Als we wat melancholiek zijn en veel verdrietige gedachten hebben, noemen we onszelf een bedroefd mens. Maar als we ons telefoonbotje stoten, zeggen we meestal niet tegen onszelf dat we een pijnlijke elleboog zijn. We zijn eraan gewend te denken dat we onze gedachten zijn. We vergeten, of hebben nooit gemerkt, dat er een aspect van onze geest is dat waarneemt hoe deze gedachten opkomen en weer verdwijnen. De bedoeling van mindfulness is, dat we in contact komen met die vaardigheid van waarnemen.

Beoefenen van mindfulness

Het beoefenen van mindfulness is niet bedoeld om denken te elimineren, maar eerder om ons te helpen te beseffen wat we denken wanneer we denken, gewoon zoals we willen weten wat we voelen wanneer we iets voelen. Mindfulness laat ons onze gedachten bekijken, hoe één gedachte leidt naar een andere, laat ons mee beslissen als we ertoe neigen een verkeerd pad in te slaan, stelt ons in staat van richting veranderen.

Mindfulness laat ons zien dat we veel meer zijn dan een angstige of jaloerse of boze gedachte. Dat we mindful kunnen omgaan met emoties en gedachten. We kunnen rusten in het gewaar zijn van de gedachten, in het mededogen dat we uitbreiden naar onszelf als een gedachte ons ongemakkelijk maakt, en in het evenwicht en het goede gevoel dat we oproepen als we besluiten of en hoe we handelen naar aanleiding van die gedachte.

*Fragment uit: Werkelijk gelukkig door de kracht van meditatie – een programma voor 28 dagen van Sharon Salzberg

Boekentip van Inspirerend leven: Het wonder van mindfulness van Thich Nhat Hanh

Ben je benieuwd wat mindfulness nog meer voor jou kan betekenen en zou je er dieper op in willen gaan? Dan is Het wonder van mindfulness van Thich Nhat Hanh een aanrader. Bestel jouw exemplaar bij onze webshop Boekenwereld.com.


Tags: , , , , , , , ,
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel