Home Tags Posts tagged with "zelfbewustzijn"
Tag

zelfbewustzijn

  • Nothing can grow beyond your emotional response.

    Deze uitspraak die ik van de week las bevat een verklaring voor waarom het leven vaak niet loopt zoals jij wilt. Verstand en gevoel, bewust en onbewuste, zijn vaak in strijd met elkaar en zo sta je jezelf in de weg. Stem je af op wat je werkelijk wilt. Stem je af op jezelf!Stem je af op jezelf

    Niets kan groeien voorbij het punt van jouw emotionele respons. Dat wil zoveel zeggen als: je komt slechts zover als je jezelf toestaat te komen. De wereld krijgt vorm in ons hoofd. Wat we bereiken hangt nauw samen met wat we onszelf toestaan te bereiken. Jammer genoeg is ‘willen’ niet voldoende om datgene te realiseren dat je wilt. Willen is iets wat plaatsvindt op het verstandelijke vlak, met je bewuste denken. Die gedachten kun je sturen. Maar op onbewust niveau spelen er andere dingen en kun je jezelf lelijk in de weg zitten.

    0 Facebook Twitter Google + Pinterest
  • descartes.jpgDe filosofie van René Descartes (1596-1650) wordt beschouwd als het fundament voor het moderne denken. Zijn cogito, ergo sum (ik denk, dus ik ben) was de eerste formulering van het moderne zelfbewustzijn. Descartes wordt doorgaans gepresenteerd als een eenzijdige ‘rationalist’. In werkelijkheid geeft hij aan het ‘denken’ (cogitare) een ruime, communicatieve inhoud.

    0 Facebook Twitter Google + Pinterest