Waar ben je naar op zoek?

Inspiratieplatform voor spiritualiteit, gezondheid en bewustwording

Geplaatst: 13 oktober 2015

Liefde is een werkwoord

Werkwoorden zijn woorden die we vaak gebruiken om activiteiten uit te drukken die we kunnen doen. We kunnen eten, winkelen, bloggen, vrijen, hardlopen, neuspeuteren enzovoort. Sommige mensen beweren dat de liefde eigenlijk ook een werkwoord is. Want als je de liefde leuk, bruisend en sprankelend wilt houden, dan moet je er wel wat voor dóen. Liefde is een werkwoord. Het gaat allemaal heus niet vanzelf als je eenmaal de liefde van je leven gevonden denkt te hebben. Je moet communiceren, je eigen behoeftes kenbaar maken, ruimte geven, irritaties uitspreken, je kwetsbare kanten laten zien, elkaar regelmatig verrassen en natuurlijk ook leuke dingen blijven doen samen om sleur en sleetsheid te voorkomen. Dat werkt!

Toestand

Nu worden werkwoorden niet alleen gebruikt om een activiteit uit te drukken, maar ook om aan te geven dat iets of iemand op enig moment in een bepaalde toestand verkeert. Ik kan bijvoorbeeld zitten of liggen en daar is weinig actief handelen in te herkennen, zeker niet als ik op apegapen zit of lig. Maar toch zijn zitten en liggen werkwoorden. Soms lijkt de liefde ook wel een werkwoord in die zin: een tijdelijke toestand. Onze gevoelens van liefde zijn ineens ver te zoeken op het moment dat onze partner af en toe de liefde blijkt te bedrijven met een ander of er zo maar ineens een punt achter zet terwijl wij dachten in een toestand van liefde te verkeren.

Verandering

Werkwoorden worden ook gebruikt om aan te geven dat iets gebeurt: iets ontstaat, vindt plaats, voltrekt zich, verdwijnt. Allemaal werkwoorden, maar er wordt niets gedaan en er is geen sprake van een toestand, want het woord drukt juist de verandering uit. Als liefde ook een werkwoord is in die zin, dan is het iets dat zich gewoon voordoet. We doen niet, maar zijn erbij als liefde zich manifesteert. We handelen niet, maar zien hoe het leven van onszelf en de ander zich afspeelt, weerspiegeld in elkaar.

Hard werken

Misschien voelt de liefde wel als hard werken zolang we blijven vasthouden aan onze ideeën over hoe zij zou moeten zijn. We hadden ons misschien iets heel anders voorgesteld dan al die pijnlijke confrontaties met onze verrassende kwetsbaarheden, de sleur van terugkerende irritaties of de ruimte die we kennelijk moeten geven aan al dat gecommuniceerd over onze onvervulde behoeftes. Na verloop van tijd lijkt dan de liefde verdwenen maar misschien gaat het er in wezen om dat we moeten accepteren dat onze ideeën erover niet klopten.

Accepteren

Als liefde inderdaad een werkwoord is, dan is accepteren misschien wel een zelfstandig naamwoord. Werkelijk accepteren is niet-doen en de volledige afwezigheid van verzet tegen iedere toestand of verandering. Zolang we nog verwoed met onszelf of elkaar in gesprek zijn over wat de een of de ander anders zou moeten doen, naarstig op zoek blijven naar verklaringen waarom er gebeurt wat er gebeurt en verstrikt zitten in het idee dat het anders had kunnen zijn, is van accepteren geen sprake. Misschien is liefde wel het accepteren dat alle mensen en verschijnselen precies zijn zoals ze zijn en het daar gewoon bij laten. Dan is liefde dus een werkwoord dat eigenlijk een zelfstandig naamwoord is. Ach, grootse zaken laten zich waarschijnlijk niet in woordsoorten vangen. Liefde tart alle grammatica.

‘Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde, wordt dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz

Meesterschap in liefde

Meesterschap in liefde

Meesterschap in liefde, het bekendste boek van bestsellersauteur Don Miguel Ruiz, zit vol Tolteekse wijsheid. Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf?

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , ,

Geplaatst: 5 oktober 2015

Thoth, goddelijke wijsheid en kennis

Deze bijzondere Egyptische god Thoth had volgens de mythologie het schrift uitgevonden en die kennis doorgegeven aan de mensheid. Hij trad op in de onderwereld bij het wegen van het hart en werd beschouwd als een god die zichzelf had voortgebracht; hij die Een was. De magische krachten van Thoth waren zo groot, dat de Egyptenaren het heilige ‘Boek van Thoth‘ lazen om de machtigste tovenaar in de wereld te worden. Het boek dat “De god van de wijsheid schreef met zijn eigen hand” was een boek over de geheimen van de goden zelf en over ‘al dat is verborgen in de sterren’. Hoewel het volgens de legende een dodelijk boek was dat alleen maar pijn en tragedie bracht aan degene die het las.

Schepping

Oorspronkelijk was Thoth een god van de schepping. Later werd hij herdacht als degene die beschaafde mensen onderwees over burgerlijke en religieuze praktijken, schrijven, geneeskunde, muziek en magie. Toth was degene die ‘Berekeningen betreft de Hemel, de sterren en de aarde’ gemaakt heeft. Hij heerste over de balans: de ‘God van de Equilibrium’ en ‘Meester van de Balans’. ‘De Heer van de Goddelijke Body’ en was auteur van werken op elk gebied van zowel menselijke als goddelijke kennis. Thoth was niet alleen een schrijver en vriend van de goden, hij was de teller van de sterren en de meter van de aarde. Hij begreep dat wat verborgen was onder het hemelgewelf.

In ‘Het boek van Thoth’, spreekt hij tot overledenen opdat door de macht van zijn woord de ziel voor eeuwig en altijd zal ademen en een nieuwe vorm zal aannemen. De ziel wordt goddelijk gemaakt en zal verblijven onder de zielen der goden. Thoth gaat over wijsheid en kennis, over dood en leven als spirituele cirkel. Hoe zit het met jouw innerlijke wijsheid en kennis? Luister je hier naar, leef je hier naar?

Het Egyptische dodenboek

Het Egyptische dodenboek

Verzameling teksten uit het oude Egypte (1500 - 400 vC). De rituele teksten, bezweringen, gebeden en spreuken zijn bedoeld om overledenen te helpen bij hun tocht door het hiernamaals.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , ,

Geplaatst: 3 oktober 2015

De Flower of Life in ons allemaal

De Flower of Life is een gemeenschappelijk symbool van vele spirituele en religieuze leerstellingen over de hele wereld. Het is een van de oudste heilige symbolen. Het is een geometrische vorm die is opgebouwd uit meerdere overlappende cirkels van dezelfde grootte. Er is een enorme hoeveelheid informatie en kennis die kan worden opgedaan met het begrijpen van de Flower of Life. Het wordt beschouwd als de heilige geometrie die oude religieuze waarde bevat en te vatten is geeft de fundamentele vormen van ruimte en tijd.

De oudste afbeelding van de bloem van het leven die de mens is de tempel van Osiris in Abydos, Egypte. Veel afbeeldingen worden ook gevonden binnen veel oude culturen in veel verschillende landen, waaronder: Israël, Turkije, Ierland en op nog veel meer plaatsen bijvoorbeeld zelfs in de Verboden Stad in Beijing.

Wat is de betekenis van de Flower of Life als heilige geometrie?

Bepaalde nummers hebben vanuit oude tijden een symbolische betekenis gehad in het dagelijkse leven. Vormen zoals driehoeken, zeshoeken en achthoeken worden beschouwd als een fysieke manifestatie van een getal. Hierdoor worden deze getallen gezien met een hogere vibrationele waarde vanwege het gegeven dat ze zichtbaar zijn in een vorm.

Leonardo da Vinci was zeer geïnteresseerd in de Flower of Life en bestudeerde zijn vorm en wiskundige eigenschappen. Hij was ook geïnteresseerd in de manier waarop de Flower aansloot op de fysieke werkelijkheid en bewustzijn. Leonardo tekende die en stond bekend om het gebruik van de Gulden Snede van Pi in zijn kunst. Ook wel bekend als de Fibonacci spiraal die afgeleid is van het Flower of Life patroon. De reeks getallen die hier bij hoort: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34… is samengesteld nummer is samengesteld door het optellen van de 2 vorige nummers. Dit is bijzonder want deze wiskundige vergelijking komt terug in alle levende wezens en zelfs in ons Melkweg stelsel.

De code van de Flower of Life bevat eigenlijk alle wijsheid van het universum. Op precies dezelfde wijze zoals onze genetische code besloten ligt binnen ons eigen DNA. Daarom is de Flower of Life de blauwdruk van de creatie.

De Flower of Life herbergt de kennis van alle geometrische vormen die er bestaan en bevat alle informatie over de harmonische samenhang. Van muziek, licht, geluid, groeipatronen van planten mensen en dieren. De bewegingen van de planeten en de evolutie van alle sterren en sterrenstelsels volgen dit eenvoudige patroon en wordt als zeer heilig beschouwd. In de oude tijd bestudeerden de ingewijden de patronen die binnen in de Flower of Life symbool zitten. Het is aan ons of we deze oeroude wijsheid en kennis willen gebruiken of niet. De wijsheid die de Flower of Life bezit hebben wij allemaal. Stel jezelf open om die wijsheid weer toe te laten!

De hele olifant in beeld

De hele olifant in beeld

Wil je meer lezen over de heilige geometrie, de Flower of Life en de Gulden Snede? De hele olifant in beeld gaat over het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Tags: , , , , , , ,
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegTerug naar winkel