Home Bewustzijn Zeggenschap: hoe bevrijd je jezelf van de worsteling met je emoties en je innerlijke chaos?

Zeggenschap: hoe bevrijd je jezelf van de worsteling met je emoties en je innerlijke chaos?

Door Chantal van Veen
bevrijd jezelf

Soms blijkt dat onze huidige ideeën en overtuigingen ons gevangen houden in onrust en onbehagen. Wanneer dit gebeurt, kun je het gevoel hebben dat je vastzit. Herken je je hierin? Dan kan het nuttig zijn om zachtmoedig en geduldig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Dit noemen we ook wel zeggenschap. Misschien vraag je je af wat zeggenschap precies is en hoe dit je kan helpen. Dat vertellen we je in dit artikel.

Wat is zeggenschap?

Zoals hierboven al wordt genoemd, is zeggenschap het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf. Het kan je helpen bij het ordenen van innerlijke chaos en het gevoel dat je overweldigd wordt verminderen. Je leert namelijk je ervaringen en gevoelens een juiste plek te geven in ze in het juiste perspectief te zien. Als dit is gebeurd, kun je vol vertrouwen je innerlijke duisternis betreden om de innerlijke chaos te ordenen. Je kunt je bevrijden van de worsteling met je emoties en je innerlijke onrust.

De acht aspecten van zeggenschap

Hieronder worden de acht aspecten van zeggenschap toegelicht. Deze aspecten kun je altijd en overal onderzoeken en ermee aan de slag gaan voor een groter emotioneel welzijn en geestelijke stabiliteit.

1. Juist spreken

Juist spreken wil zeggen dat je je niet laat bepalen door je oordelende, innerlijke stem en dat je jezelf niet in de put praat. We hebben vaak de neiging om ons te vereenzelvigen met negatieve opmerkingen. Deze groeien uit tot onze innerlijke stem die alsmaar kritiek op ons levert en geen vertrouwen in ons heeft. En het doet ons natuurlijk geen goed als we langdurig op deze manier tegen onszelf praten.

Juist spreken komt vanuit ontspanning en rust. Je antwoordt vanuit mededogen, nieuwsgierigheid en vriendelijkheid in plaats van vanuit een kritische en reactieve houding. Probeer je bewust te worden van de manier waarop je tegen jezelf praat en probeer op een positieve manier tegen jezelf te spreken.

 2. Juist handelen

Juist handelen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien het lastig is om je ontworstelen aan je gewoontepatronen. Het is belangrijk dat je voeling houdt met zachtmoedigheid, dat je kiest voor rust en niet tegen jezelf gaat vechten of in de weerstand schiet. Juist handelen is iets waar je direct baat bij hebt. Enkele vormen hiervan zijn zelfzorg, grenzen stellen, duidelijke beslissingen nemen of juist helemaal niets doen.

3. Juist levensonderhoud

Een gezonde manier om je in je levensonderhoud te voorzien moet je zien als een baan waarbij de inspanningen en wat het oplevert in balans zijn en de inkomsten voldoende zijn voor jou en je dierbaren. Wat je doet dient op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan jezelf en anderen. Je kunt juist levensonderhoud niet tot één bepaald aspect van je leven beperken. Het heeft betrekking op je hele leven.

4. Juiste inspanning

Dit aspect heeft te maken met het reguleren van je energie. De manier waarop je dingen die je moet doen aanpakt en met welke inspanning is heel belangrijk. Niet wat we doen, maar hoe we dingen doen heeft grote gevolgen voor ons welzijn. Kijk eens hoeveel energie je steekt in de dingen die je doet en hoe je je hierbij voelt. Zijn je energieniveau en inspanningen die je moet leveren om alles gedaan te krijgen met elkaar in overeenstemming?

5. Juiste oplettendheid

Juiste oplettendheid is een aandachtige houding in het hier en nu, ook wat betreft de manier waarop je je tot jezelf verhoudt. Deze houding is voornamelijk belangrijk als het gaat over de delen van jezelf die je minder leuk vindt, maar ook bij interacties met de mensen om je heen.

6. Juiste concentratie

Bij juiste concentratie draait het om waar we onze aandacht op focussen. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je steeds verder wegzinkt in gepieker, is het belangrijk om te weten dat je over het vermogen beschikt om je aandacht ergens anders op te richten. Dit kun je doen door naar je gedachten te kijken alsof ze wolken zijn en te zien hoe ze opkomen, in je aandachtsveld verschijnen, voorbij drijven en weer verdwijnen. Maak ruimte om een gedachte waar te nemen en doe als het ware een stapje terug.

7. Juist denken

Het gaat bij juist denken niet om goed of verkeerd denken, maar over je bewust worden van de intenties achter je gedachten. Dit uit zich in de manier waarop je een situatie benadert. Juist denken zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat je je laat meesleuren door een draaikolk aan negatieve, onjuiste gedachten over jezelf of je plek in de wereld. Daarnaast wil het zeggen dat je je bewust wordt van je gemoedstoestand en de waarnemer van je gedachten en gevoelens wordt.

8. Juiste zienswijze

 Juiste zienswijze wil zeggen dat je aandacht schenkt aan wat je nu bezighoudt. Het omvat het beeld dar je van jezelf, de wereld en van je plek in de wereld hebt. Je neemt waar hoe je naar dingen kijkt en hoe je hier vervolgens naar handelt. Daarnaast wil het zeggen dat je je gevoelens in het moment waarneemt en de zienswijze van anderen erkent en respecteert.

De manier waarop wij over de wereld denken, bepaalt de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving. Wat we geloven is waar en vormt het kader van ons handelen. Twijfelen aan de waarheid van je eigen gedachten en ideeën is dan ook een goede manier om jezelf te bevrijden van beperkende overtuigingen en verwachtingen.

Boekentip: Inner Spark

Dit is een fragment uit Inner Spark. Met dit boek hervind je de weg naar geluk. Het zit boordevol inspiratie, eenvoudige yoga en mindfulness oefeningen en leuke tips om meer rust te vinden en vanuit je ware kracht te leven.  Kristin Vikjord laat zien hoe jonge vrouwen om kunnen gaan met hun drukke en overweldigende bestaan. Ze ervaren deze jaren soms als een opoffering. Kristin laat zien dat je deze levensfase juist kunt omarmen en je licht en vrij kunt voelen, en dat je ook tijdens die tropenjaren écht gelukkig kunt zijn.

Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 22,50 met gratis verzending.

Laat een bericht achter