Home Geen categorie Wijsheid in emotie

Wijsheid in emotie

Door redacteur

Het boek Wijsheid in Emotie bevat veel kennis, maar de schrijver Han F. de Wit geeft zelf al aan dat het niet gaat om de kennis, maar om je ervaringen te observeren, zodat je bevrijd wordt van de illusie. Het observeren geeft op zich dan weer een geheel nieuwe ervaring op weg naar bevrijding en verlichting. Of we de ervaring van verlichting dan weer moeten observeren wordt niet duidelijk en is misschien weer iets te ver gezocht van mij. Heel frappant is het observeren van je eigen agressie. Je eigen emotie slaat dan plotseling om in vreugde en vrede. Een heel bijzondere ervaring.

Bewust zijn

Zich ergens bewust van zijn is het thema van dit boek. Het woord bewustzijn wordt consequent met twee woorden geschreven als bewust zijn. Het leest best vreemd, maar houdt je wel weer bij de les, omdat het net iets anders is als dat je verwacht. Met bewust zijn wordt geen toestand bedoeld, maar een activiteit. De kern van het boeddhisme en hoe het succesvol toe te passen in je eigen leven wordt duidelijk weergegeven. Het boek bevat veel boeddhistische termen, vergezeld van de vertaling in Indisch, Tibetaans en soms Sanskriet. De Nederlandse omschrijvingen geven wel een indruk, maar de echte betekenis is moeilijk om te zetten in onze westerse cultuur, met het gevaar dat het makkelijk is mis te verstaan. Bijvoorbeeld het woord doodloos betekent niet eeuwig levend, maar leven buiten de tijd.

Emoties

De lezer wordt een aantal suggesties aan de hand gedaan, hoe egocentrische emoties om te buigen in levensvreugde, mildheid, toewijding en meelevendheid. Egocentrische emoties en eigenbelang bestrijden of ontkennen heeft geen zin, een verloren strijd. De schrijver biedt een alternatief, hoe ervaring op te doen met het bevrijden van negatieve emoties uit hun egocentrische vervorming. In plaats van je keuzes te baseren op eigenbelang, is het beter om je keuzes te baseren op wat het beste is voor de gehele situatie, inclusief alle deelnemers aan de situatie, met hun onderlinge relaties. Het mooie is dat je zelf altijd een van de deelnemers bent. Dus als je het beste doet voor de gehele situatie, dan krijg je vanzelf een win-win situatie, met alle positieve emoties als beloning. Na het boek gelezen te hebben, ben ik het gaan bestuderen. Er bleek nog veel meer kennis in het boek te staan, dan ik in eerste instantie opgemerkt had. Voor mij een zeer waardevol studieboek. Voor een ieder die bereid is aan zijn ego te werken, een onmisbare ervaring.  

Leave a Comment