Home Bewustzijn Elektromagnetische straling schadelijk voor bomen, gewassen, bijen en andere natuur

Elektromagnetische straling schadelijk voor bomen, gewassen, bijen en andere natuur

Door Roshana

Wat is de invloed van elektromagnetische straling op de natuur? Planten en bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen ‘Chlorophyl’ zuivert de lucht. Wegrottende bomen en planten gebruiken echter zuurstof… Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van (zendinstallaties voor) draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld. In februari van dit jaar werd daarom het eerste symposium over ‘Het effect van elektromagnetische straling op bomen’ gehouden, in het Groene Paviljoen te Baarn. Het eerste symposium werd internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten Roshanen de groenbranche. Wegens succes werd dit symposium herhaald in juni.

Bomen met vreemde ziekteverschijnselen

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

Zendmasten en gepulste straling

Hennie Tuithof, directeur van het bouwadviesbureau ‘Alphaplan’ uit Alphen aan den Rijn, doet sinds 2005 onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van gepulste elektromagnetische straling van GSM- en UMTS-zendmasten op bomen in de natuur. Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden op verschillende soorten frequenties. Dit soort gepulste elektromagnetische straling komt in de natuur niet voor. Digitale vormen van straling zijn meestal gepulst, zoals bij: GSM, DECT, Babyfoon, CT2, UMTS, WiFi/WLAN, HSDPA/HSUPA USB-Dongel, Bluetooth, GPRS/EDGE, WiMAX, C2000, P2000 en Radar. Video over het effect van straling van mobiele telefoons en GSM-zendmasten op bomen. Expert Hennie Tuithof over de effecten van straling van UMTS-zendmasten op bomen. Hennie Tuithof schreef zijn bevindingen in het rapport ‘Straling velt Bomen’ en zijn vervolg rapport ‘UMTS vernietigt Bomen’ (ondertussen zijn deze pdfs niet meer te vinden via de originele links, red.). Onlangs gaf hij een lezing over ‘Straling en Bomen’ op het kantoor van de Groengroep in Boskoop. Hennie Tuithof deed ook onderzoek voor de gemeente Alphen. Zijn onderzoek is voortgezet door de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Wageningen Universiteit.

Wetenschappelijk onderzoek

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht de Wageningen Universiteit hoezeer het toenemend aantal elektromagnetische stralingsbronnen, zoals zendmasten, de gezondheid van bomen kunnen aantasten. In het onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie, werden Esboompjes en verschillende kruidachtige planten in een kweekruimte, drie maanden lang blootgesteld aan gepulste elektromagnetische straling van zes in proefopstelling geplaatste WiFi-access points. Met frequenties variërend tussen de 2412 en 2472 MHz, op een gelijkmatig rondom afgestraald vermogen van 100 mW EIRP, op 50 tot 300 cm afstand. De bladeren van de boompjes en planten kregen hierdoor een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis (opperhuid) van de bladeren. Waarop verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte volgde. Bij de boompjes die het dichtst bij de stralingsbron stonden, stierven de bladeren af. Terwijl Esboompjes en kruidachtige planten in identieke kweekruimtes zónder stralingsbelasting van WiFi-access points, wel gezond bleven. Video over het onderzoek van de Universiteit van Wageningen

Gewassen

Uit dezelfde proef met maïs bleek dat de straling van de WiFi-access points de groei van de maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-zaaicultures vertoonden ook groei- en bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke kweekruimtes die niet aan straling van WiFi-access points werden blootgesteld. Eerder wetenschappelijk onderzoek door de Indiase Panjab University van Chandigarh had al aangetoond dat de straling van mobiele telefoons zeer schadelijk is voor de wortels en kieming van peulvruchten.

Afstervende bomen

De Wageningen Universiteit komt in haar rapport tot de conclusie dat zowel de bastknobbels, baststrepen en bastscheuren hun ontstaanspunt hebben rond dode cellen. Het blijkt dat bij verschillende boomsoorten vaak afsterving van de buitenste cellagen van de stam optreedt. Wat de consequenties van bastknobbels voor de vitaliteit van bomen zullen zijn, is nog niet bekend. Maar dat bij het ontstaan van bastscheuren en necrotisch (afgestorven) weefsel, de boom vatbaarder wordt voor ziekte en plagen, is duidelijk.

Geen biologische oorzaak

Het staat vast dat de oorzaak van de vreemde bomenziektes niet biologisch is. Zo is er geen bacterie, schimmel, of virus gevonden. Dit is ook door Plantenziektenkundige Dienst Wageningen geconcludeerd.

Ultrafijn stof

Er wordt niet uitgesloten dat ook ultrafijn stof negatieve invloeden heeft op de gezondheid van bomen. Ultrafijn stof is namelijk zo klein dat het bij organismen binnen kan dringen en daar schade aan kan richten.

Elektromagnetische straling en vruchten

De Wageningen Universiteit pleit voor een uitgebreider vervolgonderzoek om na te gaan of er nog meer schadelijke effecten op de lange termijn optreden, of de vruchten van zieke bomen nog wel gegeten kunnen worden en wat de economische gevolgen zijn.

Elektromagnetische straling en bijensterfte

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek door de Indiase Milieudeskundige Dr. Sainuddin Pattazhy, bleek ook de bijensterfte voor een groot deel veroorzaakt door gepulste straling van GSM- en UMTS-zendmasten. De gepulste elektromagnetische golven van zendmasten nabij bijenkorven, verstoren namelijk het navigatiesysteem van de bijen. Waardoor de honingbijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenkolonie te onderhouden, niet meer terug kunnen keren naar hun bijenkorf en de koningin vervolgens alleen achterblijft met de eitjes. Ook nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Zwitserse Bioloog Dr. Daniel Favre heeft aangetoond dat bijen wegvluchten, gedesoriënteerd raken en verdwalen door het signaal van mobiele telefoons.

Volgens Dr. Pattazhy kan de bijenpopulatie binnen tien jaar verdwenen zijn als er nog meer zendmasten bijkomen. In Nederland vindt momenteel de grootste bijensterfte plaats van heel Europa. Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van minstens 80 procent van de gewassen, waaronder minstens 90 fruitsoorten en groenten. Nu blijkt dus dat ook de gewassen zelf afsterven door gepulste straling van (zendinstallaties voor) draadloos internet en mobiele telefonie.

Elektromagnetische stralingseffecten op mens en dier

Dr. Andre van Lammeren, hoofddocent van de Leerstoelgroep Plantencelbiologie aan de Wageningen Universiteit die het onderzoek naar de effecten van straling op bomen uitvoerde, komt in een interview met het Belgische VRT-Nieuws tot de conclusie: “Als een plant belast wordt en hij wordt aangetast, is het wel een teken aan de wand om voor andere organismen vergelijkbare onderzoeken op te zetten…” BSc PhD. Andrew Goldsworthy, ere-docent Biologie aan het Imperial College in London, onderzoekt al meer dan 30 jaar de biologische effecten van elektromagnetische velden. Hij was een van de sprekers op het eerste symposium over ‘Het effect van elektromagnetische straling op bomen’ en zegt hierover het volgende: “Het is al aangetoond dan DNA van dierlijk weefsel na een paar uur blootstelling aan straling van mobiele telefonie, in stukjes uiteenvalt. Dit leidt tot mutaties, verlies van celfuncties en mogelijk celdood.” Deze schade aan het DNA kan ook de versnelde/ foutieve celdeling veroorzaken die tumoren vormen bij mens en dier en bastknobbels bij bomen… Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Leuven toonde aan dat ratten die aan WiFi-, GSM- en antenne-straling worden blootgesteld, dubbel zo vaak sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling. 60 procent van de ratten die werden blootgesteld aan de straling stierven een vroegtijdige dood en 16 van de 17 ratten waarop vervolgens autopsie werd gepleegd, bleek te zijn gestorven aan een tumor. Het genetisch erfgoed van ratten zou voor 90 procent overeenkomen met dat van mensen… Prof. Dr. Stefaan van Gool, oncoloog, gespecialiseerd in hersentumoren en verbonden aan de Universiteit Leuven, volgt de stralings-problematiek al jaren op de voet. Hij raadt in de VRT- nieuwsuitzending het gebruik van draadloze apparatuur dan ook af:Niet alles hoeft per se draadloos te zijn, de dag van vandaag”. De WHO bracht onlangs voor het eerst naar buiten dat de straling van mobiele telefoons kankerverwekkend kan zijn en vraagt iedereen dan ook om het gebruik van mobiele telefoons te minderen.   Dit is de geupdate versie van het artikel dat eerder in het April-nummer van Maandblad Spiegelbeeld verscheen.

Meer informatie

Er is veel informatie over de effecten van elektromagnetische straling op de natuur te vinden. Een korte samenvatting van het eerste internationaal wetenschappelijk symposium over “Het effect van elektromagnetische straling op bomen”. Een website speciaal gewijd aan dit onderwerp is www.boomaantastingen.nl. De site www.vrijvanstraling.nl/ziekebomen wil bomen in beeld brengen die aangetast zijn door straling van mobiele communicatie systemen, zoals die van GSM- en UMTS-zendmasten. Wie zieke bomen in de buurt van zendmasten en dergelijke ontdekt, kan dat bij hen melden. In het landelijk antenneregister kunt je opzoeken of en waar er in de omgeving zendmasten staan opgesteld. Op 20 en 21 mei werd de jaarlijkse ‘Nationale Stralingsdag’ gehouden. Hennie Tuithof was een van de sprekers op die dag. * Zo verminder je blootstelling aan schadelijke gsm straling In Nederland kun je een gezonde biologische appelboom adopteren bij biologische fruittelers. Waar je de appels zelf van mag plukken. Voor 10 Euro kun je een gezond boompje laten planten in het eerste ‘Avatarbos‘ ter wereld, in Zoetermeer.

Bronnen

Meer bronnen over de gevolgen van elektromagnetische straling op de natuur: Gemeente Alphen aan de Rijn, NU.nl, RTL-nieuws.nl, HLN.be, VRT-nieuws, Webwereld.nl, Telegraaf.nl, DeMorgen.be, LeSoir.be, MSN-Nieuws.nl, http://www.hetkanwel.net/2011/02/11/wetenschappers-bezorgd-over-schadelijke-effecten-wifi-straling/

Deze artikelen vind je vast ook leuk

14 reacties

Thomas24 29 september 2012 - 16:27

Ik heb trouwens nog wat meer onderzoeken opgesomd op: http://www.gsm-straling.nl

Reply
Thomas24 29 september 2012 - 16:26

Zeer goed artikel. Ik had het al eerder gezien, maar het staat hier goed en duidelijk beschreven. En ook bij het onderzoek van de Wageningen Universiteit lijkt het dat er met alle factoren rekening is gehouden, en dat die buitengesloten zijn.

Reply
Roshana 23 februari 2011 - 05:28

Het is niet een kwestie van geloven… Maar van begrijpen.

Reply
Jur 6 september 2011 - 16:36

Snel laptop uit, telefoon uit, stekker uit de modem en met geitenwollensokken onder een dekentje op de bank gaan zitten!
En geen scheet laten, want dat kon nog wel eens slecht zijn voor de kamerplanten (ik geef de schuld aan de Bami van gister)!

Mja… Dan ook maar snel de stekker uit de server van deze website? Want door hier actief te zijn stimuleer je ook het gebruik van internet (en dus wifi) en de mobile gebruikers zijn al helemaal in overtreding.

Reply
Roshana 7 september 2011 - 04:56

Gewoon even nadenken en niet zo moeilijk en negatief doen…

Door gewoon te internetten met een kabel i.p.v. draadloos (WiFi), en gebruik te maken van een vaste telefoon i.p.v. van een mobiele telefoon (GSM, DECT e.d.) stel je jezelf, je (ongeboren) kinderen, je omgeving, (huis) dieren en de natuur niet onnodig bloot aan de schadelijke gepulste elektromagnetische straling dat DNA kapot maakt….
Dat is wel zo sociaal.

…Of eet jij liever mobiele telefoons i.p.v. natuurlijk voedsel? (Gewassen, waarvoor bestuiving van Bijen en een gezonde groei en ontkieming noodzakelijk zijn).
En adem jij liever koolstofdioxide (CO2) in i.p.v. zuurstof?

Overigens verstoren de gepulste elektromagnetische golven van mobiele telefoons, WiFi e.d. ook de hersengolven van mensen, dus dat zou je gedrag kunnen verklaren… Of ben je altijd zo negatief en ondoordacht bezig?

Reply
Khy 12 november 2011 - 14:31

Best nutteloos. Informatie uit reeds gepubliceerde experimenten is vaak onduidelijk of niet compleet, mensen stellen vragen en gebruiken eigen ervaring als argument en alles dat jij kunt doen is een tegenargument geven waar zij nooit aan toegeven, of terugbijten met een non-argument.

Als je echt mensen wilt overtuigen, leg ze dan gewoon uit hoe straling werkt op organische moleculen. Als je dat duidelijk kunt maken begrijpt iedereen direct waarom straling slecht is.Als mensen het dan nog niet begrijpen, kan je ze met recht uitlachen, daar ze duidelijk niet voor logica vatbaar zijn.

Reply
Nieuw onderzoek naar stralingsbescherming door Floww » Frontier World 5 juli 2013 - 17:37

[…] en mensen in het bijzonder! Uit enkele van die onderzoeken is bijvoorbeeld te zien dat sommige planten en dieren erg sterk op die straling reageren en dat kamerplanten soms dood gaan wanneer ze water krijgen dat […]

Reply
Nieuw onderzoek stralingsbescherming door Floww » Soulvability 11 juli 2013 - 11:10

[…] en mensen in het bijzonder! Uit enkele van die onderzoeken is bijvoorbeeld te zien dat sommige planten en dieren erg sterk op die straling reageren en dat kamerplanten soms dood gaan wanneer ze water krijgen dat […]

Reply
Robert P. 27 februari 2014 - 20:51

Zolang mensen maar verantwoord omgaan met wifi is er geen probleem, zet geen draadloze router naast het kinderbedje etc.

Wil je weten hoe wifi precies werkt ? Hier lees je er meer over: http://wifi-versterker.net/wat-is-wifi/

Verder wil ik nog vermelden dat onderzoeken zoals het tuinkers onderzoek in Denemarken ondertussen niet meer relevant blijken te zijn.

Reply
Wat gebeurt er allemaal met onze bomen? 15 april 2014 - 15:10

[…] Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.  Lees hier verder […]

Reply
WiFi en GSM-straling schadelijk voor bomen, gewassen en bijen | arbo vivo 17 april 2014 - 14:32 Reply
Wat gebeurt er allemaal met onze bomen? | Soulvability 16 januari 2016 - 17:27

[…] Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.  Lees hier verder […]

Reply
Arlene 3 augustus 2016 - 10:32

Goed artikel Ik zit al drie jaar binnen sinds 4G is uitgerold en maak me ernstige zorgen over de gevolgen van EMV (electrisch magnetische velden) voor mens, dier en natuur. 24/7 bestraald worden???

Reply
Bijensterfte Uit eerder wetenschappelijk onderzoek - Stralingsbewust Oldambt.nl 30 mei 2019 - 11:15

[…] inspirerend leven, Het kan wel, VRT-nieuws, HLN […]

Reply

Laat een bericht achter