Home Bewustzijn Waarom je oude patronen in de weg zitten bij je goede voornemens (en hoe je je voornemens toch kunt laten slagen)

Waarom je oude patronen in de weg zitten bij je goede voornemens (en hoe je je voornemens toch kunt laten slagen)

Door NadineCarter
Innerscore

Eind december is de tijd van bezinning. Wat was er fijn het afgelopen jaar, wat ging er goed? Wat neem ik graag mee naar het volgende jaar, wat niet en wat wil ik anders? De goede voornemens worden gemaakt.

Vol goede moed ga je van start met je goede voornemens in het nieuwe jaar, je weet het best allemaal, hebt het al vaker geprobeerd en uitgedacht hoe je dit het beste kunt aanpakken. Dit keer zal het je echt gaan lukken, dat voel je aan alles en je gaat er vol voor.

Toch merk je na een tijdje opnieuw dat het niet werkt, dat het niet lukt. Je hebt het druk, andere belangrijke dingen vragen hun aandacht, je bent misschien even te moe. Het zijn geen excuses, want je wilt wel echt graag veranderen, maar het lukt gewoon niet.

Herken je dit, deze teleurstelling en frustratie die daar dan toch steeds weer op volgt?

Vraag je je af waarom goede voornemens steeds niet lukken, ga je inmiddels aan jezelf twijfelen of word je boos op jezelf?

In dit artikel leg ik je het graag uit, om teleurstellingen te voorkomen en om je een mogelijkheid te bieden dat ze wel gaan werken.

Wat is nu precies een goed voornemen?

Een goed voornemen gaat over verlangen, iets willen veranderen.

Je voelt ergens onvrede over, je wilt iets niet langer op een bepaalde manier doen in het leven. Of het nu gaat over willen afvallen of voor jezelf opkomen.

Kritisch naar jezelf kijken is altijd goed: het maakt dat je jezelf en je eigen gedrag niet zomaar voor lief neemt, dat je wilt groeien en ontwikkelen. Een voornemen betekent dat je vooruit wilt.

Een voornemen is iets wat je ‘voornemens bent’ te doen. Dan volgt natuurlijk nog de actie. Een plan om dat voornemen te kunnen gaan laten slagen. Maar al heb je nog zo’n goed plan bedacht, nog zo goed nagedacht over hoe je dit jaar je goede voornemen wel zal gaan laten slagen, wanneer je het op dit cognitieve niveau blijft aanpakken, zal het niet werken.

De diepere laag van een goed voornemen

Een voornemen is iets wat je bedenkt. Net zoals een plan. Maar iets willen veranderen gaat over patronen doorbreken. Over iets wat soms hardnekkiger dan de andere keer, diep in je lijf zit vastgezet. En dat los je niet op met je denken.

Een probleem los je nooit op het niveau op waarop het ontstaat, maar altijd op de diepere laag eronder.

De diepere laag is het niveau van je lichaam waar oude pijn ligt opgeslagen, je patronen die je ontwikkeld hebt.

Het zijn je patronen die maken dat een voornemen niet werkt

Je oude patronen, ook wel overlevingsstrategieën, houden je gedrag in stand. Want wanneer je in een lastige situatie komt, zal je lichaam je altijd beschermen.

Om te weten hoe je dus een voornemen kunt laten slagen, is het nodig dat je weet hoe een patroon ontstaat en hoe je het doorbreekt.

Vanuit de visie van de Innerscore zie ik ons lijf als een fabriek. Je stopt daar dagelijks voeding, zuurstof en water in. Het lichaam produceert daarmee groei, beweging, geluid en warmte. En gevoelens. De basis van die productie ligt in je buik. In tegenstelling tot wat altijd wordt gezegd: je gevoel zit niet tussen je horen. Daar voel je niets, behalve als je stevige hoofdpijn hebt.

Gevoel zit wél in je buik, je maag, je keel. Je hersenen zijn de schakelkast, geven de opdracht om het te voelen. Dat wat wij in ons lijf stoppen, verlaat via een natuurlijk proces ons lijf. Wanneer er een gevoel wordt aangemaakt in de fabriek, moet dat er in principe boven in je lichaam ook weer uit. Bedenk maar: als je lacht gaat als vanzelf je mond open en komt er geluid uit. Hetzelfde geldt voor verdriet: tranen springen in je ogen, je bedenkt ze niet. 

Te grote gevoelens

Als je nu heel vroeg in je leven dingen tegenkomt die te groot voor je zijn (en dat zijn ze voor een klein kind nogal gauw), dan kun je besluiten dat je die gevoelens niet meer wilt ervaren.

Dat niet-voelen doe je door fysieke blokkades aan te brengen. Een blokkade creëer je door bijvoorbeeld je buik op slot te zetten: je ademt er niet meer naar toe, want daar bevindt zich de gevarenzone. Normaal gesproken hoort een ademhalingsspier tot in je buik te werken. Je kunt ook gevoelens in je maag blokkeren of je keel dichtzetten. Zolang je gevoelens niet via de bovenkant eruit gaan, doorvoel je ze ook niet. Je lijf beschermt jou zo dus letterlijk voor de pijn die gepaard gaat met de ervaring.

Deze blokkades zijn aan de buitenkant, in je gezicht, zichtbaar in de vorm van non-verbale signalen. Een strakke en gespannen mond om de emoties binnen te houden, kaken op elkaar om je te verbijten, uitschakelen en contact uit de weg gaan, letterlijk niet voelen, bevriezen. Dit zijn de patronen die zo moeilijk zijn te doorbreken; het zijn oude besluiten die je op een heel diep niveau hebt genomen in je lichaam. Deze werkten vroeger heel goed voor je, het maakte dat je de situatie aankon waarin je opgroeide.

Elke keer wanneer je lijf nu hetzelfde gevaar ruikt, en dat kan al bij ogenschijnlijk hele simpele dingen, dan beschermt je lijf je. Er komt echter een moment waarop die oude patronen niet meer voor je werken, maar tegen je werken. Dat zijn de momenten dat je met jezelf in conflict komt, met de mensen om je heen die je lief zijn. Dat je niet meer goed naar je hart kunt luisteren, boosheid en verdriet niet meer kunt tegenhouden.

Hoe doorbreek je een hardnekkig patroon?

Hoe lastig ook, een patroon is te doorbreken, al lijkt het soms van niet.

Niet met je denken dus, niet via een goed uitgedacht plan van hoe je anders kunt gaan doen de volgende keer. Want juist met je denken heb jij je oude besluiten bedacht. Je moet dus naar de diepere laag eronder gaan, het niveau waar jij je oude besluiten hebt genomen, op het niveau van je oude pijn, je lijf.

Aan elk patroon zit dus een ervaring vast die vroeger te groot voor je was en waar je jezelf voor hebt moeten beschermen. Aan elk patroon zit dus oude pijn gekoppeld. Het opruimen van deze oude pijn is nodig om jezelf vrij te maken van je patronen. Het opruimen van oude pijn maakt dat je je patronen kunt doorbreken.

Lichaamswerk

Een zeer verschillende manieren om oude pijn via je lichaam op te ruimen, via lichaamswerk. Een zeer effectieve manier om oude pijn op te ruimen is de Innerscore methode. Deze brengt je in staat om naar de bron te gaan van je oude patronen. Bij de Innerscore methode ga je terug naar het niveau van je lichaam, terug naar het moment waarop deze pijn is ontstaan en je je oude besluit genomen hebt.

In een Innerscore sessie maak je contact met je lichaam. Er ontstaat een diepe lichaamsconcentratie waar je letterlijk deze oude pijn gaat voelen. Door in contact te zijn met je lijf, te voelen wat jouw lijf op dat moment doet, herken je je oude besluiten. Je gaat letterlijk die oude pijn opruimen. Je geeft het geen plekje, maar ruimt echt op: ‘clean the system‘. Pas dán is er ruimte voor je verlangen, voor je nieuwe besluiten vanuit je verstand en je wijsheid van nu.

Omdat je dit op een diepe laag opruimt en het nieuwe besluit ook op dit diepe niveau neemt, werkt het door op alle fronten in je leven. Als vanzelf zul je merken dat je dichter bij jezelf komt, kunt gaan leven vanuit je verlangen en dat je anders gaat reageren in situaties.

Je zult merken dat het niet eens meer nodig is om een goed voornemen te maken.

Leave a Comment