Home Geen categorie Volwassen of onvolwassen

Volwassen of onvolwassen

Door Marinus van den Berg

N.a.v. opmerkingen van Anna Enquist in Trouw, Letter & Geest, 22 november 2014 Volwassen of onvolwassen Sommigen zijn er heilig van overtuigd dat geloven in God duidt op onvolwassenheid. Geloven zou getuigen van een infantiele geest. Zij menen te weten wat gelovige mensen precies geloven. Gelovigen zouden veiligheid zoeken in een afhankelijkheidsrelatie om zo hun angsten te beteugelen. Dat er ook mensen geloven vanuit een innerlijke vrijheid waar de angst niet het laatste woord heeft, lijkt hun vreemd. Wie zegt me trouwens dat mensen die God ontkennen wel volwassen zijn? En wat is dat dan: volwassenheid? Zowel mensen die zeggen in God te geloven als mensen die zeggen dat niet te doen, zeggen me weinig. De een is voor mij niet betrouwbaarder dan de ander. Wie ben ik voor de ander? Wie ben jij voor de vreemde ander? Ik ben het meest geïnteresseerd in verhalen die laten zien hoe de ene mens oog, oor en hart heeft voor de ander, die soms zomaar op zijn of haar levensweg komt. Het gaat me om mensen die ingaan op het onverwachte appèl dat een vreemde ander kan doen. Marinus van den Berg

Leave a Comment