Home Geen categorie Verbinden via spirituele middelen

Verbinden via spirituele middelen

Door Sander Viergever

shutterstock_156593135In deze roerige tijd, binnen de arbeidsmarkt, moeten we beter omgaan met zaken als werkloos worden en proberen in een inkomen te voorzien om te overleven (…ja ja ik begin weer heel zwaar). We moeten meer te weten komen over wat het doel van ons leven is en waar het werkelijk om gaat in het leven, bekeken vanuit het perspectief van onze Ziel. Vele mensen zien de krimpende arbeidsmarkt als een bedreiging. Zij zien dat het aantal vacatures voor betaald werk verminderen en beschouwen dit als een bedreiging… Maar als ik je hier nu eens vertel dat ik in mijn leven er achter ben gekomen dat mijn leven nu niet meer om krijgen, maar slechts om geven gaat? Wat als ik je vertel dat mijn leven nu draait om de evolutie van mijn ziel en ik nu bewust ben geworden dat ik niet meer mijn lichaam, maar mijn ziel ben? Wat als ik je vertel dat ontoereikendheid een illusie is, dat ik nu ervaar en voel dat er van alles overvloed is? Wat als ik je vertel dat onze overleving verzekerd is? Maar hoe kunnen we dat aan die arme man of vrouw vertellen die net zijn baan is verloren? Misschien zou ik een voorstel kunnen doen. Stel dat we vanaf nu leven vanuit een nieuwe geloofsovertuiging: ‘Ons leven draait niet om zaken voor het Zelf te verwerven, maar draait er enkel nog om, om het leven van anderen te beroeren – en vooral op welke manier’… Wauw, dat laat het perspectief 180 graden draaien van iedereen die nog op de oude manier denkt. Wel, beste lezer, dat is mijn leven, dat is hoe ik mijn leven nu leef en ik heb nooit grotere blijdschap, vervulling en vreugde ervaren dan deze levenswijze te vervullen. Maar waarom zou je dat doen, zou je de moed hebben? Ik vertel je dit: Er is niets aan te doen, het is het enige wat je kan doen. Jij, beste persoon, bent hier op aarde maar voor één reden (terug)gekomen en dat is om een bijdrage te hebben in het leven van anderen. Je weet het, oké, ik weet zeker dat jij diep, heel diep van binnen weet wat ik nu ga zeggen. Het is waar dat ‘het enige doel van jouw ziel is evolutie, en is je helpen te herinneren Wie Je werkelijk Bent’. Ga niet zomaar akkoord met wat ik hierboven schrijf, laat dit idee een tijdje in je bewustzijn ronddobberen – en na een poosje zal je een piep klein beetje merken dat dit idee voor jou als waar, juist en authentiek aanvoelt. Weet je waarom? In onze kern schuilt grote Wijsheid – deze wijsheid zetelt diep binnen onze ziel. En als je jezelf weer gaat trainen te mogen leren voelen en te gaan leven vanuit je diepste gevoel en je hart, komt al deze Wijsheid weer naar boven. Mijn leven bestaat er vandaag de dag uit om zoveel mogelijk – iedere dag – met mensen, zowel kwetsbare als mensen met invloed, als mensen die spiritueel ontwikkeld zijn en andere soort mensen, te verbinden vanuit liefde en mededogen. Om zo samen dingen te creëren die een bijdrage hebben in de maatschappij, zodat we straks weer oog hebben voor elkaar. Het advies van God aan mij voor komende tijd is: verbinden, verbinden en nog eens verbinden met mensen.  Ik verbind graag met mensen, en mensen met elkaar, omdat we allemaal steeds meer voor elkaar betekenen, omdat we steeds verder evolueren. Dit was mijn schrijven voor vanavond en als je reageert vind ik dat altijd gezellig. Groeten, Sander Viergever van Gesprekken met God stichting, een burgerrechtenbeweging voor de Ziel.

Leave a Comment