Home Geen categorie Tien gulden regels – nummer 9

Tien gulden regels – nummer 9

Door redacteur

De oude wijsheid van het spirituele leven in 10 eenvoudige regels

Eeuwenlang hebben in de westerse cultuur de meeste discussies over spiritualiteit zich gericht op regels en gebruiken uit de joods-christelijke traditie. De traditionele regels en religies blijken echter steeds onpraktischer en minder doeltreffend. Een mogelijke hulpbron in deze situatie ligt in het aanspreken van een volledig andere traditie, een die niet gebaseerd is op geloof, maar die spiritueel inzicht probeert te verwerven via het rationele onderzoek. Deze benadering is de essentie van de erfenis van de oude Griekse beschaving. De Griekse cultuur maakte de mens zelf tot het middelpunt, in tegenstelling tot het Hebreeuwse perspectief dat zich uitsluitend op God richtte. Omdat de rede ons als mensen onderscheidt, geeft zij ons ook toegesneden spirituele inzichten. De ‘tien gulden regels’ vertegenwoordigen kenmerken van de Griekse wijsheid die tijd en plaats trotseren en uiterst relevant blijken voor ons hedendaagse leven. Voor ieder die zijn blik wil verhelderen en meer voldoening wil vinden.

Hesiodus.jpg

Regel 9: Berokken anderen geen kwaad

 

De mens die anderen kwaad doet, doet zichzelf kwaad

HESIODUS

Kwaad doen is een gevaarlijke gewoonte, een bepaalde reflex waar iemand te snel zijn toevlucht toe zoekt en die te gemakkelijk wordt gerechtvaardigd. Dit heeft een blijvend en schadelijk effect.

> Bezoedel je ziel niet met kwaad. > Kwaad doen is een gevaarlijke gewoonte, het tast zowel het slachtoffer aan als de aanstichter. > Aanstichters worden verbitterde, rancuneuze, vreugdeloze en neurotische mensen. > Ervaar de vreugde van een fatsoenlijk mens te zijn. > Richt je inspanningen op opbouwende activiteiten die rust en geluk voortbrengen.

Leave a Comment