Home Geen categorie Tien gulden regels – nummer 10

Tien gulden regels – nummer 10

Door redacteur

De oude wijsheid van het spirituele leven in 10 eenvoudige regels

Eeuwenlang hebben in de westerse cultuur de meeste discussies over spiritualiteit zich gericht op regels en gebruiken uit de joods-christelijke traditie. De traditionele regels en religies blijken echter steeds onpraktischer en minder doeltreffend. Een mogelijke hulpbron in deze situatie ligt in het aanspreken van een volledig andere traditie, een die niet gebaseerd is op geloof, maar die spiritueel inzicht probeert te verwerven via het rationele onderzoek. Deze benadering is de essentie van de erfenis van de oude Griekse beschaving. De Griekse cultuur maakte de mens zelf tot het middelpunt, in tegenstelling tot het Hebreeuwse perspectief dat zich uitsluitend op God richtte. Omdat de rede ons als mensen onderscheidt, geeft zij ons ook toegesneden spirituele inzichten. De ‘tien gulden regels’ vertegenwoordigen kenmerken van de Griekse wijsheid die tijd en plaats trotseren en uiterst relevant blijken voor ons hedendaagse leven. Voor ieder die zijn blik wil verhelderen en meer voldoening wil vinden.

Aesopus.jpg

Regel 10: Vriendelijkheid jegens anderen wordt beloond

   

Geen daad van vriendelijkheid is ooit verspild

                                                       AESOPUS        

Het betonen van vriendelijkheid aan de ander is een goede gewoonte die een blijvend effect heeft en de queeste naar het goede leven ondersteunt en versterkt. De ander tot hulp zijn schenkt een gevoel van tevredenheid dat twee begunstigden oplevert — aan de ene kant degene die de gunst krijgt, de ontvanger van de hulp, en aan de andere kant de weldoener, degene die de hulp schenkt. Op den duur ontwikkelen mensen die goede daden doen een vriendelijke en vreugdevolle persoonlijkheid die de mensen met wie ze omgaan aantrekt en fascineert en er ook voor zorgt dat zijzelf met vriendelijkheid worden bejegend.

> Wees edelmoedig jegens anderen. > Edelmoedigheid schept de mogelijkheid om de muren te slechten die ons afscheiden en verdelen. > Vriendelijkheid schenkt een diep gevoel van tevredenheid. > Een werkelijk goede daad is geen berekening; het is geen bewuste investering die wordt gedaan in de hoop op winst. > Liefdadigheid komt vaak terug bij degene die de goede daden heeft verricht.

Leave a Comment