Home Tags Posts tagged with "positief"
Tag

positief

 • ja-nee.pngNegatieve vragen leiden tot positievere antwoorden

  Denk je van jezelf dat je een duidelijke mening hebt en dat je die desgevraagd met een ja of nee, eens of oneens kenbaar maakt? Helaas, de meeste mensen blijken gemakkelijk te beïnvloeden door de manier waarop een vraag gesteld wordt. Mensen antwoorden namelijk vaker nee of oneens op negatieve vragen (‘dit boek is slecht’), dan ja of eens op positieve vragen (‘dit boek is goed’). Dat blijkt uit het promotieonderzoek van taalwetenschapper Naomi Kamoen, 22 juni 2012.
  Mensen lijken dus positiever te reageren als een vraag negatief wordt gesteld.

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • De oude dame die ik interviewde en die zo;n moeite had met oud worden blijft door mijn hoofd spoken. Het carillon klinkelt het liedje ‘Will you still need me, will you still feed me, when I am sixtyfour’. En dan ben ik ook nog bezig met het schrijven van een boek over de wijsheid van oude mensen. Kennelijk is oud worden momenteel even een thema. Daardoor moet ik denken aan Dick de Zeeuw, een van de markantste ouderen die ik ooit ontmoet heb. Iemand met een positieve kijk op ouder worden.positieve kijk op oud worden

  De Zeeuw, oud-voorman van de KVP, was een typisch voorbeeld van iemand die een druk en zinvol leven leidde en voor wie de pensioenleeftijd helemaal niets betekende. Maar was ambtenaar, dus hij moest ophouden, tegen wil en dank. Maar hij was er de man niet naar om zich daar zomaar bij neer te leggen. Hij had nog lang niet het gevoel dat hij bereikt had wat hij wilde, dus was hij vastberaden om door te werken, maar dat viel niet mee in een wereld die vastberaden was mensen met hun 65e ‘oud’ te verklaren.

  Uitstel van executie
  Hij wist zijn pensioen nog een half jaar uit te stellen, maar dat was alleen maar uitstel van excutie. Na zijn verlate pensionering werd het alsnog stil. Hij wilde graag nuttig bezig blijven en schreef brieven naar zijn oude relaties bij Unesco, de Wereldbank en de FAO met de mededeling dat ze ook in de toekomst een beroep op zijn kennis en ervaring mochten doen, maar tot zijn verbazing reageerde er niemand. Aanvankelijk was hij uit het veld geslagen. Zonder werk tel je kennelijk ineens niet meer mee.

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Oudere berichten