Home Tags Posts tagged with "kerk"
Tag:

kerk

  • Huub Oosterhuis is schrijver van 61 boeken en ongekend veel kleinere publicaties, die vooral in kerkelijke kring bekendheid geniet. Niet alleen als dichter, liedjesschrijver en ex-priester maar ook als doorn in het vlees van vele meer oosterhuis.jpgbehoudende geestelijkheid in Nederland en Vlaanderen. Huub Oosterhuis is niet de eerste de beste die men zo maar vrijelijk mag becommentariëren, want op zowel theologisch als exegetisch niveau hebben we te maken met een stevige middenklasser van wie menig theoloog en Bijbelwetenschapper nog een en ander kunnen leren. Oosterhuis, die breder publiek wist te bereiken bij de begrafenis van prins Claus, waar hij predikant bij diens uitvaart was, is een breed gerespecteerd en gewaardeerd schrijver en publicist. Mijn beschouwing becommentarieerd daarom niet Oosterhuis maar de 150 psalmen vrij van zijn hand, wat hij overigens met de excellente exegeet en trappist Pius Drijvers en Michel van der Plas is begonnen.

    0 FacebookTwitterPinterestEmail