Home Tags Posts tagged with "geloof"
Tag:

geloof

 • alternatieven.GIFAlternatieve theorieën getoetst

  In dit boek worden ongeveer 30 thans veel voorkomende alternatieve behandelwijzen onderzocht. Elke geneeswijze wordt als volgt belicht:
  1.begripsomschrijving en geschiedenis
  2.de wetenschap
  3.mogelijke spirituele kant
  De alternatieve behandelwijzen worden in drie groepen ingedeeld:
  1.lichamelijk werkende
  2.geestelijk werkende
  3.onwerkzame behandelingen

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • knoop.jpgReligie als verstrikking en ontknoping

  Godsdienstfilofoof en voormalig predikant Just van Es stelt de dubbele boodschap aan de orde die inherent is aan de beweringen van een godsdienst. In zijn boek Weg uit het moeten onderzoekt hij onder andere de verschillende betekenissen van het woord ‘geloof’. Religieus geloof  kan gemakkelijk ontaarden in een ‘heilig moeten’, en daar probeert Van Es ons van weg te leiden.

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Benedictus.jpgVanuit mijn achtergrond – opgegroeid in een katholiek dorp en als kind zelfs misdienaar geweest – wilde ik het boek De Kruistocht van Benedictus, het offensief van het Vaticaan tegen de moderne samenleving graag lezen. Mijn eigen ervaring met “de kerk” werden in mijn tienerjaren aangevuld met vele discussies rondom het katholicisme aan de keukentafel. Deze discussies brachten in elk geval ook de “belerende” kant van het katholicisme naar voren, waarbij de tafelgenoten de anderen prikkelden, maar vooral de ruimte lieten om zelf te denken. Wanneer dit boek er toen was geweest, was het zeker te sprake gekomen.

  Een zeer kritische blik op paus Benedictus

  Alan Posener toont in zijn boek een zeer kritische blik op Benedictus, zowel over de tijd dat hij nog kardinaal Ratzinger was, als over diens tijd als paus.

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • God wil genade, geen offeranden; en zelfkennis, geen brandoffers.

  Bovenstaande is een uitspraak van Jezus in de ‘Agrapha: Jezus-woorden’ uit Het Grote Boek der Apokriefen door Jacob Slavenburg (redactie).
  Ik vond deze uitspraak zo van toepassing op het christendom dat ik me afvroeg: waarom staat deze uitspraak niet in de ‘gewone’ bijbel? Dat geldt niet alleen voor deze uitspraak, maar ook voor andere uitspraken van Jezus en apokriefe boeken.

  KissOfJudas.jpgEen andere kijk op Judas

  Misschien is het recent ontdekte Evangelie van Judas, ook opgenomen in de bundel, wel de grootste schok voor mensen die het boek van Jacob Slavenburg lezen. Judas, die altijd wordt afgeschilderd als de hebzuchtige verrader die na zijn daad wroeging kreeg en zich verhing, blijkt een ingewijde te zijn die zijn daad deed in opdracht van Jezus zelf.
  Persoonlijk gaf het mij antwoord op een vraag waar ik van kinds af aan al mee worstelde. Volgens de christelijke leer was Jezus gekomen om zijn leer te verkondigen en daarna te lijden en te sterven voor ons. Hoe kon hij dan verraden worden, want het moest gebeuren; hij moest toch lijden en sterven. Als hij niet verraden was, hoe had hij dan kunnen lijden en sterven. Uit het Evangelie van Judas blijkt nu, dat Jezus de opdracht om hem te verraden alleen kon geven aan iemand die hij volkomen vertrouwde, waarbij beiden zich er kennelijk wel van bewust waren, wat de consequentie voor hen zou zijn. 

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
Older Posts