Home Geen categorie Ons leven is gratuit

Ons leven is gratuit

Door Paul de Blot

Ons hele leven is een gratuite gave. Ze stelt geen voorwaarden. Ze neemt haar maat aan zichzelf, niet aan onze productiviteit. Of we wel of niet geloven in een schepper, de realiteit is dat we ons leven niet in eigen hand hebben; het is ons geschonken. Net zo, is het toeval iets dat ons toevalt zonder dat we er iets aan kunnen doen. Het is een even gratis geschenk als ons eigen bestaan, waar we op moeten reageren. Elke zoektocht naar het diepste wezen en de zin van ons bestaan loopt daarom dood. Zingeving is niet in een star begrip te vangen, omdat de mens geen op zichzelf staand, gesloten systeem is. Je ‘zin’ lijkt zo de openheid naar alles wat zich aan je voordoet. Het mooie hiervan is, dat je ook de vraag naar de zin van je werk vanuit deze beleving van een antwoord kunt voorzien

Leave a Comment