Home Nine Star Ki & Yi De Nine Star Yi Astrologie van november 2018: de beslissende stap voorwaarts

De Nine Star Yi Astrologie van november 2018: de beslissende stap voorwaarts

Door Johannes Bloemsma en Harmen Mesker
Nine Star Yi November

Uiteindelijk blijkt dat we ons leven eerder leiden aan de hand van ingesleten patronen – patronen die vaak in de vroege jeugd zijn ontstaan – dan dat we werkelijk vernieuwend bezig zijn. Althans veel minder vernieuwend dan we zouden wensen. De rituelen en gewoontes die we erop nahouden zijn als afspiegelingen van die patronen.

Vorige maand – oktober – ging het om het zichtbaar maken van je talenten. En dat je dit doet op basis van je innerlijke autoriteit. Om een moedige stap voorwaarts te zetten en je schat aan ervaringen en talenten in te zetten voor het grote geheel. Maar wie zo’n moedige en essentiële stap voorwaarts maakt, komt vroeg of laat ook tegenover zijn oude en vastgeroeste patronen te staan, blokkades die erom roepen uit de weg te worden geruimd zodat je die krachtige sprong voorwaarts kunt maken – niet meer belemmerd door het verleden.

Het draait allemaal om de beslissende stap

Het grondig opruimen van dit soort blokkades en patronen wordt vanuit de I Tjing gesymboliseerd door hexagram 18, het ‘Werk aan het Bedorvene’. En dat is het thema van deze maand.  Een belangrijk proces. Laten we daarom eerst naar de opbouw van het hexagram kijken:

We zien trigram Wind, het indringende, beneden, en trigram Berg, het stilhouden, boven. Het beeld als geheel betekent: indringen (trigram Wind) in processen die ons tegenhouden (trigram Berg). Trigram Wind is onderzoekend, zachtmoedig en bijzonder doortastend van aard. Ze wil stapsgewijs groeien en vernieuwen. Trigram Berg daarentegen is eerder wat stug en conservatief. Hij wil behouden en conserveren. Het spanningsveld tussen deze twee krachten kunnen we in het dagelijks leven vertalen als: vanbinnen willen vernieuwen (trigram Wind), maar hierbij tegenhoudende krachten ervaren (trigram Berg) in jezelf of in de buitenwereld. Het draait nu allemaal om die beslissende stap: voorwaarts of terug naar de aloude en bekende paden.

Vind de juiste intentie en motivatie

Afgelopen februari hadden we overigens ook al te maken met hexagram 18. Dit betekent echter niet dat deze maand, november, een herhaling van zetten is: hexagrammen zijn geen losse entiteiten maar hebben een verbinding met de seizoenen, en daarmee met de maanden, waarvoor ze gelden. In februari liep de winter op haar einde en was het ‘Werk aan het Bedorvene’ gericht op het herstellen van wat in de winter was veronachtzaamd.

Nu, in november, is het zaak je voor te bereiden op de naderende periode van rust, beschouwing en innerlijke kracht: kwaliteiten die het komende seizoen in zich heeft. Nu is je kans om ‘het grote water over te steken’ en de knopen door te hakken waardoor je goed voorbereid het nieuwe jaar in kunt gaan. Oftewel: de nieuwjaarsresoluties die beklijven neem je nu en niet op 1 januari. In de woorden van de I Tjing:

Het Werk aan het Bedorvene heeft verheven welslagen.
 Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.
Vóór het beginpunt drie dagen. Ná het beginpunt drie dagen.

Als je er nu aan gaat werken, als je nu de juiste intentie en motivatie vindt, dan heeft de nieuwe fase in je leven de grootste kans van slagen. Dit is wat de I Tjing bedoelt met ‘Vóór het beginpunt drie dagen. Ná het beginpunt drie dagen.’ Het onderste trigram Wind vertelt je hoe je dit kunt doen: met kleine stapjes en veel geduld, gericht op lange termijn maar zonder op te geven; met het bovenste trigram Berg – standvastigheid, grenzen stellen en zekerheden creëren – veranker je dit in je wezen.

De eerste lijn vertelt dat er ‘een zoon’ is die zaken kan ‘afmaken’. Een zoon, een nieuw begin, wordt reeds voor de bevalling geschapen. Het moment van conceptie is nu. Met deze lijn kies je de intentie waaraan je je wilt verbinden. Deze intentie kan je vervolgens laten volgroeien totdat het moment van expressie, van handelen is gekomen. Maar alles begint met het kiezen van die verbinding. Dat is waar je deze maand aan kunt werken.

Kies je eigen weg

Het hexagram eindigt met de zesde lijn, waarbij het herstelwerk is gedaan en je je kunt richten op het verankeren van de genomen intenties, keuzes en besluiten: dien geen ‘koningen’ of andere leiders (anders gezegd ‘kies je eigen weg’) maar richt je nu op hogere, duurzamere doelen welke aansluiten bij de intenties waar de eerste lijn over gaat. Deze lijn betekent tevens dat het herstellen van wat rechtgezet dient te worden niet tot in den treure moet worden beoefend, maar dat op een gegeven moment er een punt achter gezet moet worden. Een tuin welke continu wordt omgeploegd, daar zal niets in kunnen groeien. Als je je verzoend hebt met je verleden moet je er niet meer in blijven wroeten. Zo ontstaat er ruimte voor groei.

Wil jij ontdekken wat jouw persoonlijke levensblauwdruk is vanuit Nine Star Yi? Lees meer
Zelf leren met de I Tjing te werken? lees meer

Boekentip Inspirerend Leven: De I Tjing stap voor stap

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven maandelijkse inzichten op basis van de I Tjing, Het Boek der Veranderingen. Ben je benieuwd hoe jij zelf de de adviezen van de I Tjing kunt interpreteren en in je leven toepassen?

Je kunt jouw exemplaar van De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker voor € 15,- bestellen bij onze webshop Boekenwereld.com.

Leave a Comment