Home Nine Star Ki & Yi Nine Star Yi Astrologie januari 2019: verbinding met je ware weg

Nine Star Yi Astrologie januari 2019: verbinding met je ware weg

nine star yi januari

We zijn afgelopen maand naar het donkerste punt van het jaar afgedaald, de winterzonnewende, van oudsher en in vele culturen een geëerd en belangrijk punt in de tijd. Vanaf die dag – 21 december – groeit opnieuw maar gestaag de kracht van het licht, van potentie – van Yang. En toch vraagt de tijd waarin we nu specifiek zitten om deze kracht nog niet direct en actief te gebruiken in de buitenwereld. Maar juist om haar innerlijk, waar ze op het niveau van het onbewuste, bijvoorbeeld door middel van dromen of visioenen – als een moeder – te koesteren en cultiveren. De periode van 21 december tot ruwweg 4 februari kun je daarom zien als een soort kraamtijd, een tijd van hoeden en voeden van het spirituele: een terugkeer naar je ware thuis.

Spanning

Dit kan deze maand soms innerlijk en uiterlijk schuren in de dagelijkse realiteit. Want aan de ene kant, uiterlijk, denk en meen je misschien dat er, het liefst gauw, tastbare en zichtbare resultaten moeten komen – iets ‘positiefs’ in ieder geval om aan te geven dat je op de goede weg zit zodat je ontspanning kunt voelen. Maar aan de andere kant en op een ander niveau, meer innerlijk, ben je juist op zoek en verbinding aan het leggen met je ware weg, jouw TAO.

En dat gebeurt in rust. En die twee richtingen kunnen soms mijlenver uit elkaar liggen, al zijn ze voortdurend verbonden. Ons idee en wens van hoe ons leven eruit zou moeten zien, met daarnaast de realiteit en werkelijkheid van hoe ze is, kan een discrepantie vertonen, als een kloof die onoverbrugbaar lijkt. Toch kan ze onmiddellijk overbrugt worden door twee simpele vragen: wat wil je nou precies? En hoe ga je hier reële vorm aan geven? Simpele vragen, maar niet makkelijk te beantwoorden.

Hou je verwachtingen reëel, klamp je niet vast aan valse hoop die niet verbonden is aan de realiteit.”

Dat het nieuwe jaar begint met een hexagram waarin een zekere spanning langzaamaan wordt opgebouwd zal daarom in het licht van bovenstaande woorden wellicht niemand verbazen. Het hexagram heeft als naam xiao xu 小畜, in de vertaling van Richard Wilhelm, ‘De Temmende Kracht van het Kleine’:

Xu 畜 is het langzaamaan opbouwen van een verzameling van iets, in het geval van hexagram 9 is dat water: langzaamaan verzamelt zich in de lucht het water in de wolken, maar het leidt nog niet direct tot regen. De tekst bij Het Oordeel luidt dan ook:

De Temmende Kracht van het Kleine brengt welslagen.
 Dichte wolken, geen regen van ons westelijk gebied.

Met “regen van ons westelijk gebied” wordt bedoeld “vanuit ons westelijk gebied”. Wat hier wordt beschreven is in China eigenlijk een heel normale zaak. Want in Noord-China, waar de tekst van de I Tjing is ontstaan, komt de meeste regen vanuit het oosten (daar ligt de zee, en oostenwind voert vochtige zeelucht aan). Dat er géén regen komt vanuit het westen is in China dus een heel normale zaak. Maar de I Tjing vermeldt geen normale situaties, het benoemt dat wat juist uitzonderlijk is…

Het leven is geen loterij

Wellicht wordt hier dus iemand geschetst die regen uit het westen verwachtte, tegen alle statistieken in, maar het weer gaat hier niet in mee en houdt zich aan de gebruikelijke patronen. Hierin zit een belangrijke les voor de maand januari. Hou je verwachtingen reëel, klamp je niet vast aan valse hoop die niet verbonden is aan de realiteit. Als je je fixeert op zeldzaam voorkomende potentiële kansen en mogelijkheden en hier op gaat zitten wachten, dan zul je onherroepelijk teleurgesteld worden. Het leven is geen loterij waarin bij willekeur hoofdprijzen worden uitgedeeld. Je leven ontstaat door de stappen die jij onderneemt. Wachten op een uitzonderlijke verlossing uit je omstandigheden zonder dat je daar zelf enige moeite voor doet of de juiste intentie voor neerzet, tekent een passieve houding die neigt naar lijdzaamheid.

Geen regen vanuit ons westelijk gebied” kan ook betekenen “zoek geen oplossing waar die nooit te vinden zal zijn.” Misschien moet je je 180° omdraaien: dat waar je je van afkeert zou nu net de doorbraak kunnen bevatten waar je op zit te wachten. Mocht je in relaties verwikkeld zijn die je als belemmerend, moeilijk of pijnlijk ervaart, zoek dan de toenadering en blijf niet hopen op een doorbraak die zich vanzelf wel zal aandienen. Zoek de toenadering op de manier van trigram Wind, het bovenste trigram van dit hexagram: zachtmoedig, met kleine stapjes en heel veel geduld. Dan zal door jouw eigen invloed de situatie verbeteren en de opgebouwde spanning zich oplossen, met langdurig en blijvend resultaat tot gevolg.

Wat inspireert jou

Uiteindelijk keert alles dus weer terug tot de vraag: wat wil je nou precies? Keer terug naar je essentie en werk vanuit datgene waarin je werkelijk geworteld bent, wat jou voeding geeft. Dit is jouw natuurlijke levensweg. En wie van daaruit handelt en keuzes maakt, slaat nooit de plank mis.

Tot slot

Harmen en ik wensen jou een gloedvol 2019 toe en willen hierbij de gelegenheid pakken om je te bedanken voor de interesse die je hebt getoond voor onze artikels het afgelopen jaar. We waarderen het zeer!

Wil jij weten wat jouw persoonlijke WEG is voor 2019? Lees meer

Meer weten over de I Tjing? lees meer

Boekentip Inspirerend Leven: De I Tjing stap voor stap

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven maandelijkse inzichten op basis van de I Tjing, Het Boek der Veranderingen. Ben je benieuwd hoe jij zelf de de adviezen van de I Tjing kunt interpreteren en in je leven toepassen?

Je kunt jouw exemplaar van De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker voor € 15,- bestellen bij onze webshop Boekenwereld.com.

Leave a Comment