Home Nine Star Ki & Yi De Nine Star Yi Astrologie van 6 – 11 maart 2018: inzicht in het onzichtbare

De Nine Star Yi Astrologie van 6 – 11 maart 2018: inzicht in het onzichtbare

Wie trouw is aan zijn eigen intrinsieke waarheid en deze zonder opsmuk naar buiten brengt, is als een lichtend voorbeeld voor het geheel. Je bent dan als een gloeiend vuur, als iets wat de gehele omgeving naar zich toetrekt omdat er geen ruimte is voor spelletjes. Je bent simpelweg jezelf. Maar dit ‘simpelweg jezelf zijn’ blijkt niet zelden meesterlijk moeilijk: want wie ben jij eigenlijk? En is datgene wat jij tot zover in de buitenwereld hebt neergezet ook echt een reflectie van hoe jij je vanbinnen voelt? Of hul je jezelf nog altijd in vermommingen?

Dit zijn vragen die deze periode een belangrijke rol spelen, gezien de opbouw, naam en betekenis van het energetisch veld dat actief is, namelijk hexagram 61, de Innerlijke Waarheid. Want met dit hexagram wilden de oude Chinezen ons laten zien hoe ver de kracht van oprechtheid en betrouwbaarheid strekt. En dat – als jij je ware natuur ten volle wil ontwikkelen – je niet zonder innerlijke waarheid kunt. Anders ben je slechts een herhaling, iemand die vroeg of laat door zijn eigen rol gewurgd gaat worden.

Magie ligt in het onzichtbare

Het vinden en cultiveren van jouw eigen waarheid is daarom een secuur en belangrijk proces, en in de komende artikelen lees je hoe de I Tjing ons hierbij kan ondersteunen. Maar eerst het hexagram zelf, de symboliek waaruit het is opgebouwd:

We zien onderaan trigram Meer, het Blijmoedige, en bovenaan, trigram Wind, het Zachtmoedige. Het hexagram betekent wat beeld betreft: door met blijmoedig hart en zonder oordeel open te staan voor je omgeving (trigram Meer) dring je door tot de essenties (trigram Wind) van het ontastbare. Het hele beeld zou je daarom kunnen beschouwen als een aftastende lentebries (trigram Wind) die scheert over een wateroppervlak (trigram Meer).

We zien het spiegelende meer, we voelen de wind – maar de interactie en werkzaamheid tussen die twee, de ruimte tussen het water en de lucht is voor onze ogen onzichtbaar. En toch gebeurt daar iets magisch, een soort alchemistisch proces. De wind neemt met haar onzichtbare beweging het vocht van het water op en transformeert dit later tot wolken, de geboorteplek van regen en de aanzet tot grote groei in de omgeving. Door de onzichtbare interactie tussen Meer en Wind kunnen de planten in de wijde omtrek hun voeding halen door middel van regen. Als gevolg hiervan zullen er dieren komen die weer rijke voeding uit deze planten halen. En zo is de cirkel rond, en kan zij zichzelf eindeloos en vruchtbaar herhalen.

Jij beïnvloedt altijd je omgeving

Maar stel nu dat het water van het meer bedorven is. Het is vervuild. Dan zal de wind, de omgeving, dit ook in zich opnemen en verspreiden. Het is slechts een natuurwet, waardoor uiteindelijk de kettingen van de natuur andere verbindingen zullen zoeken en dit meer met rust laten, het komt droog te liggen. Dit heeft niets met spiritualiteit te maken, het is biologie en fysica – de innerlijke code van het bestaan.

En zo dus is het ook met ons mensen gesteld. Want dat meer, dat ben jij, volgens dit hexagram. Je kunt om die reden dus ook nooit iets verborgen houden. Het beïnvloedt altijd de omgeving, juist door de ruimte die wij als onzichtbaar beschouwen, de interactie tussen wat je voelt (in dit geval trigram Meer) en dat wat je denkt (trigram Wind). En deze onzichtbare interactie bepaalt jouw leefomgeving.

‘Het kuiken komt uit het ei’

Veel mensen weten dit, maar hangen nog ergens tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ wereld, waarbij de oude kon volstaan met de gedachte ‘als ik niks zeg, is er ook niks’. De nieuwe wereld, die in dit jaar in volle macht gaat doorbreken, zal dit niet langer accepteren: het ‘kuiken moet uit het ei’. Daarom is het zo belangrijk om jezelf te verbinden met wie jij werkelijk bent. En elke lijn van het hexagram, de Innerlijke Waarheid, toon ons een fase van dit proces en hoe wij dat innerlijke kunnen cultiveren. En deze week zijn we in de eerste van de zes fases aanbeland. En de I Tjing stelt hierbij:

Bereid zijn brengt heil.
 Zijn er bijbedoelingen, dan is dat verontrustend.

Wie zichzelf wil vinden en hiervoor Innerlijke Waarheid wil cultiveren moet beginnen met de eerste stap: de bereidwilligheid om dit proces te beginnen. Meer wordt er bij deze eerste lijn niet verlangd; de intentie en het besluit an sich zijn nu voldoende.

Breng je ‘oude geesten’ tot rust

Het Chinese woord yu 虞, hier vertaald als ‘bereid zijn’, kent nog een ander interessant aspect. In het oude China was het een naam voor een offer aan een recentelijk overleden persoon, bedoeld om de geest van de overledene gerust te stellen en tot rust te brengen. In dit beeld zit een aanwijzing die we ook bij deze lijn uit de I Tjing kunnen gebruiken en die weer teruggrijpt op het hexagram uit de vorige periode, Werk aan het Bedorvene: om Innerlijke Waarheid te vinden zullen de oude geesten van voorbije gebeurtenissen of patronen tot rust gebracht moeten worden. Een werkelijke nieuwe start verdraagt geen wrok, jaloezie of andere zaken, hier aangeduid als ‘bijbedoelingen’. Het gaat nu louter om de oprechte verbinding met dat wat voor jou waar is.

Wil jij weten wat jouw persoonlijke levensblauwdruk is vanuit Nine Star Yi gezien? Lees meer

Meer weten over de I Tjing? lees meer


I Tjing: Het Boek der veranderingen

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven voorspellingen op basis van de I Tjing, Het Boek der veranderingen. 

Wat is het Boek der veranderingen? Geschreven als een orakelboek in het oude China bevat het 64 hoofdstukken met elk een uniek zeslijnige figuur (hexagram) waaraan zeven kernachtige spreuken zijn toegevoegd die van toepassing zijn op elke denkbare situatie. Uitgangspunt is, dat alles gebeurt met een reden, en niets is toeval. Je kan de I Tjing over alles om advies vragen. Het antwoord wordt altijd gegeven in symbolen, het zijn geen kant en klare heldere antwoorden. Al eeuwenlang, ook nu nog, geeft het boek advies aan leiders, managers, kunstenaars en filosofische denkers uit alle culturen.

 

Leave a Comment