Home Nine Star Ki & Yi De Nine Star Ki jaarvoorspelling voor 2018: vuur jaar

De Nine Star Ki jaarvoorspelling voor 2018: vuur jaar

Door Nina Elshof
nine star ki jaarvoorspelling 2018

Het wordt een jaar om je vingers aan te branden: 2018 is een vuur jaar. Een jaar om zicht te krijgen op wie je werkelijk bent. Een jaar om voor eens en voor altijd af te rekenen met je eigen schijnwerkelijkheid. Daarom kan het een lastig jaar worden. Een waar je wat moed voor bij elkaar moet schrapen. Het resultaat zal er naar zijn! Het resultaat zal namelijk een leven zijn zonder hinderlijke verdedigingsmechanismen. Een leven waarin je jezelf, en daardoor ook de wereld, niet langer geweld aan doet. Het levert je een leven op waarin je vol vuur en passie doet wat je ziel wil dat je doet! Een leven waarin je je hart volgt, niet je bankrekening.

Zie je mij staan?

Globalisering

De wereld dreigt uit de bocht te globaliseren; problemen aan de andere kant van de aarde bedreigen het leven van het individu hier. De talenten en vaardigheden waar je als mens trots op kunt zijn, zijn niets waard in vergelijking met de meer sublieme en meer exotische vaardigheden van een blogger in Verweggistan.

Wie ben je nog in een wereld waarin dat wat jou uniek maakt niet meer telt? Waarin je niet meer gezien wordt door de hysterische overvloed aan beelden en woorden van al die andere bijzondere en unieke individuen? Het streven naar succes is verworden tot een dagtaak en heeft de focus gericht op alles, maar dan ook alles wat buiten ons is en waar we onszelf dag en nacht mee vergelijken. Voortdurend word je afgerekend op je prestaties en als een ander dat niet doet, doe je het zelf wel.

Geluk en Jaloezie

Er is een hysterische focus op geluk en iedereen moet dat geluk zien. De glimlach, ondanks de rij voor de kassa; klik, gedeeld. De Zen tevredenheid in de volledig stilstaande file; klik, gepost. De glinstering in de ogen ondanks de doorweektheid door de storm; klik, getweet. We vinden dat we het goed doen en delen dat graag en vaak. We delen ons geluk in de hoop dat de ander ons bevestigt door er met een glimlach of een duimpje op te reageren. Het streven naar geluk is een doel op zich geworden. Een doel dat bovendien iedereen jaloers op elkaar maakt en haat en nijd zaait.

Schijnwerkelijkheid

De virtuele werkelijkheid is een schijnwerkelijkheid. Een werkelijkheid die door bedrog, vervreemdende leugens en valse waarheden bij elkaar gehouden wordt en die ons een beeld wil voorhouden dat niet klopt. Een fata morgana. Een droombeeld in de natte droom van een oranje president. Of een naïeve minister van buitenlandse zaken.

De verbinding die we, door het netwerk dat internet is, aanvankelijk als bevrijdend hebben ervaren, is verworden tot een sleepnet-wet waaraan zelfs de kleinste garnalen niet kunnen ontsnappen en die hen gevangen houdt. Het internet is geannexeerd door de onmenselijke economische macht van het patriarchaïsche denken. Die slag hebben we nog niet gewonnen! Nog steeds domineert geld onze keuzes. Domineert geld het geluk. Domineert geld onze relaties. Domineert corruptie de politiek. Domineert geld ons hart. En als geld je hart domineert, is het eenvoudig om tot harteloze aankopen over te gaan.

Opgebrand

Daardoor ben je vastgelopen. Verzuip je in de regels en normen waaraan je denkt te moeten voldoen. De regels en normen die bepalen wat leuk is en wat niet. Verzuip je in de t-shirtjes van 1 euro die je gekocht hebt om aan weer een nieuw beeld te voldoen.

Het put je uit en brandt je op en je vraagt je ondertussen in wanhoop af waarom je toch geen succes hebt. Wat je toch fout hebt gedaan om niet de top te bereiken, want het is duidelijk dat dat je eigen schuld is; je hebt je kennelijk onvoldoende in allerlei bochten gewrongen of te weinig berichtjes gepost. Je bent kwaad om de aandacht die je niet krijgt. Om het applaus dat uitblijft. Was het dan een illusie te denken dat je door zou kunnen breken via die talentenshow, via de opnames die je toevallig met je mobiel maakte van dat ongeluk, via je scherp gekozen woorden in het spitsvondige twitter bericht, via de blitse outfit die door eeltige kindervingertjes spotgoedkoop in elkaar is gezet?

Het roept de vraag op wat jij eigenlijk te melden hebt aan de wereld. Wat heb jij echt te melden??

Wie ben jij, diep van binnen?

Ontdaan van de schijnwerkelijkheid die je aan de buitenkant gecreëerd hebt?

Langzaam

Langzaam worden we met de neus op de feiten gedrukt dat de wereld minder maakbaar is dan gedacht.

Langzaam ontwaken we uit de droom dat je alleen mee zou tellen als je iets op tv gedaan hebt.

Langzaam realiseren we ons dat aandacht zich in verschillende gedaantes voor kan doen.

Langzaam wordt duidelijk dat geluk iets anders is dan het kortstondig trending zijn.

Langzaam wordt duidelijk dat kortstondige roem geen geluk brengt maar de wereld, jouw wereld, opbrandt en tot een smeulende hoop sintels reduceert.

Onfortuinlijk

We hebben moeite met het accepteren van het ongeluk, laat staan dat we dat ongeluk delen. Het gezicht van een door een bombardement vreselijk toegetakeld kindje. De loslopende hond die niet op tijd gevangen kon worden en platgereden werd omdat haastelingen het rode kruis negeerden. De haveloze man die op zijn buik in de zonovergoten Middellandse Zee drijft. We weten dat het er is, maar we willen het niet zien. We kijken liever een andere kant op, op zoek naar dat geluk dat zich amorf in steeds andere vormen laat zien. Vormen die we misschien niet herkennen omdat ze niet aan ons ideaal beeld voldoen.

We worden allemaal geboren vol angst, of kwaadheid, of onzekerheid, of geneigd tot vluchtgedrag of geweld of verslaving. Het is de meer onfortuinlijke kant van het menszijn die we liever niet onder ogen zien. Toch vraagt 2018 alles onder ogen te zien wat er is. Het vuur jaar zet de spotlight op de schaduwkanten. Van de wereld. Van jezelf. Van de onfortuinlijkheden die je uitnodigen ze te transformeren. Want vuur is het element van de transformatie; iets dat eenmaal door vuur is aangeraakt zal een blijvende verandering ondergaan.

2018 vraagt je welke onfortuinlijkheden jij onder ogen mag zien en mag gaan transformeren.

Acceptatie

Ondertussen blijven we ons best doen om geen fouten te maken. Fouten maken is falen. Door het maken van fouten wordt je onfortuinlijke kant ook voor de ander zichtbaar. Fouten maken is ongewenst. En bij voorkeur altijd de schuld van de ander. Maar welke rol spelen we zelf in dat proces van slachtofferschap, van blaming en shaming? Waar is ons vermogen tot vergeven, niet in de laatste plaats van onszelf, gebleven? Het vermogen om de fouten van een ander te vergeven? Wanneer zien ze in dat ons feilloze vermogen om een ander te veroordelen, slechts voortkomt uit ons onvermogen tot het sluiten van een gezond compromis en en het gebrek aan acceptatie dat het leven feilbaar is?

Waar is in dat proces de liefde gebleven? Liefde voor kwaliteit. Kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Of voor ambacht. Voor elkaar. Waar is de natuurlijke behoefte gebleven om te delen zonder van de ander te profiteren? Zonder de ander te kleineren om zo zelf groter te kunnen zijn en de eigen pijn niet te hoeven voelen? Waar is in dat proces ons vermogen gebleven om de ander in ons hart te sluiten, ongeacht alle onvolkomenheden?

2018 maakt onverbiddelijk duidelijk op welke wijze jij de kwaliteiten van je hart inzet of verloochent. Of je zonder schroom en schaamte fouten kunt maken omdat je weet dat die horen bij leren en het ontwikkelen van jezelf.

2018 daagt je uit om je best te doen om de verdedigingsmechanismen die je inzet om je hart te beschermen, even laat voor wat ze zijn.

Vuur

Het 9-vuur jaar wordt een uitdaging waar je de mouwen voor op mag stropen. Het levensaspect dat bij het element 9-vuur hoort, is roem. En roem zien we veelal aan voor perfectie; de platgespoten perfectie die alles door een roze of een zonnebank-bruin-gebrande bril ziet. Die wegkijkt van de imperfectie van gemaakte fouten, van het mankende been, de stotterende presentatrice, de aan lager wal geraakte artiest, een scheef staande tand, de dolgedraaide Barbie die de reality van haar leven eigenlijk niet aan kan, of van de naïef liegende politicus die eerder onvermogend dan kwaadwillend is.

Het vuur jaar maakt zichtbaar waar we door het ontbreken van werkelijke aandacht, werkelijke betrokkenheid en werkelijke compassie, de situatie tot ongekende en hysterische proporties hebben opgeblazen.

2018 laat je zien waar jij je leven in de overdrive hebt gezet en het contact met je werkelijkheid en met jezelf bent kwijtgeraakt.

2018 stelt je de vraag of je de dingen die je doet nog echt kunt doen omdat je hart daar ligt,

of omdat je in een onduidelijk proces van meer, meer, meer terecht bent gekomen.

Perfecte Imperfectie

De wereld is een toonbeeld van perfecte imperfectie. Van loszittende voortanden, gehoorapparaatjes die piepen, nagels die afbreken en lachwekkende typefouten die ons eraan herinneren dat imperfectie de norm is. Het herinnert ons er aan dat falen ons tot mens maakt.

Wie ben jij in dat proces? Waar sta jij? Welke betekenis heb je nog voor het proces en voor anderen? Op welke wijze kan jouw compassie anderen, en ook jezelf, nog inspireren? Anderen nog inspireren? De wereld nog inspireren? Op welke wijze maak jij jouw fouten zichtbaar en deel je die genereus zodat anderen diezelfde fouten niet meer hoeven te maken?

Wat is jouw hogere doel in het leven anders dan doorbreken op tv? In welke richting wil jouw ziel dat je je ontwikkelt? Los van glimlachjes en duimpjes? Los van irrationeel en hysterisch twitter-commentaar?

Waar wordt jouw hart blij en warm van?

In 2018 is het niet langer mogelijk te ontsnappen aan deze vragen!

Ego

Het ego doet enorm zijn best om onze ontwikkeling tegen te gaan, gehecht als het is aan drama. De eerste stap om dat te doorbreken, is doordat je zelf genoeg krijgt van dat drama-gedoe van jezelf. Dit jaar laat je er daarom niet langer aan ontsnappen om kleur te bekennen. Om te zien waar je ego met je op de loop is gegaan. Waar de liefde tekort is geschoten.

Karma

Dit is het jaar waarin duidelijk wordt dat karma rijpt. Zoals een pukkel eerst gevoelig en rood wordt en langzaam rijpt voordat genezing kan plaatsvinden. Zo rijpt ook ons persoonlijke en collectieve karma door eerst te verergeren. Gelijktijdig ontstaat door die verergering een diep gevoelde wens bij mensen om de situatie te helen en te verbeteren. En dat is een hartverwarmende tendens! Maar het wordt dus eerst allemaal wat erger. Spanningen zullen oplopen. Ongenoegens zullen hun best doen een weg naar buiten te vinden. Opgekropte emoties zullen ontlading zoeken.

2018 is het jaar waarin je onder ogen kunt gaan zien hoe dat bij jou werkt. Zodat je dat inzicht kunt gebruiken om te helen wat geheeld moet worden.

Het vuur van het jaar helpt je het gif van het ongenoegen te verbranden tot een hoopje as.

Het vuur helpt je te louteren. Het vuur helpt je de verdedigingsmuren die je rond je hart hebt gebouwd, af te branden.

Glorie

Daarom is dit jouw jaar van glorie. Van extase. Van het onder ogen zien wat jou tegenhoudt in het openen van je hart. Van het laten zien wat je kunt. Laten zien wat jouw passie is voor het leven. Zonder remmingen, zonder terughoudendheid, zonder schaamte. Inclusief alle smetten, imperfectie en fouten. Vuur is schaamteloos. Schaamteloos provocerend. Maar ook schaamteloos transformerend. Nu. Dit jaar. In 2018 gaat het gebeuren. Het jaar waarin jij jezelf tot koning of koningin van je leven kroont. Waarin je je troon bestijgt en eindelijk, eindelijk gaat (in)zien dat jij het bent die vanuit soevereiniteit beslissingen neemt voor en over je leven.

Hart

En nee, 9-vuur vraagt je niet dit te doen vanuit schaamteloos egoïsme of de aandachttrekkerij die de eenzijdigheid van de yang-dominantie ons zo lang heeft voorgespiegeld. Egoïsme dat alleen uit is op eigen belang, eigen gewin en het vestigen van de eigen roem.

9-Vuur vraagt je juist beslissingen te nemen met je hart en vanuit je hart. Vanuit compassie: met jezelf, met anderen en met de rest van de wereld. Vanuit liefde voor de wereld en het leven.

Want liefde die niet geleefd wordt, kwijnt weg!

Beslissingen die op die manier genomen zijn buiten niet uit. Gaan niet over de grenzen van anderen heen. Gaan niet ten koste van iets en zijn niet respectloos. In tegenstelling! Ze zitten vol aandacht. Dat soort beslissingen verwarmen je. Openen het hart en laten je de liefde voelen waar je zo naar hunkert. Ze zetten je weer op het pad dat je ziel bedacht had te gaan.

Licht

Vuur-Transformatie-Nine-Star-Ki-Voorspelling-2018-Nina-Elshof-Feng-Shui

Waar afgelopen jaar de angst en het wantrouwen van het 1-water element zich soms in ontwrichtende vorm heeft laten zien. Daar gloort het komende jaar licht aan de horizon. Niet doordat het zich allemaal als donderslag bij heldere hemel als vanzelf oplost. Ook niet omdat we een nieuwe roze bril op gaan zetten. Maar omdat we zien dat we elkaar weer moeten zien en omarmen om het veelkoppige monster van angst en separatie de kop in te kunnen slaan.

Moed

Zoals Joris ooit de draak versloeg, is het nodig dat we de moed vatten om op te staan en ons niet langer te laten leiden door wat er mis zou kunnen gaan. Of door datgeen in ons dat ons klein en onbelangrijk laat voelen. Of door wat de ander misschien voor slechts voor ons in petto zou kunnen hebben.

Net zoals Joris’ overwinning op de draak, overwin je wat overwonnen moet worden niet door het vriendelijk te vragen om weg te gaan, of om op te houden met vervelend doen, of om de andere kant op te kijken. Je overwint dat door onversaagd de uitdaging tegemoet te treden en te laten zien dat niets of niemand je tegen kan houden op de weg die je vanuit je hart voelt te moeten gaan.

Transformatie

Het verslaan van de draak maakt overigens ook iets kapot. Het vernietigt wat niet meer dient. Het creëert chaos. Het breekt de bouwwerken af die eerst een veilig toevluchtsoord waren, maar ondertussen zijn verworden tot zelf gekozen gevangenissen waarin onze ziel als een triest vogeltje zijn glans en veertjes verliest. In zekere zin is dat ook noodzakelijk.

Een ondergang is ook een transformatie.

Het afbreken van heilige huisjes biedt je de mogelijkheid om weer nieuwe huisjes te ontwerpen die beter bij je passen.

Cyclus

Langzamerhand vinden we de weg terug naar een meer natuurlijke ordening der dingen. Naar een leven waarin een meer natuurlijk patroon de dynamiek van alledag bepaalt. Het patroon van de cyclus (waar je hier meer over leest). De cirkel! Het rondje dat alles omvat en waarin alles samenvalt. Waarin alles met elkaar verbonden blijkt en blijft. En alles toch vanuit eigenwaarde op eigen benen blijft staan. De kringloop van aaneenschakelingen. Van fouten maken word je groot. Met het maken van fouten bouw je een fundament van ervaring dat niet alleen voor jezelf belangrijk is, maar, vanuit het denken van de cirkel, voor iedereen waardevol is. Zo bezien krijgt het maken van fouten ineens een andere waarde.

2018

2018 is het jaar dat je vraagt om de kwetsbaarheid van onze mensheid, van onze wereld onder ogen te zien en niet langer weg te kijken.

2018 is het jaar dat je vraagt te stoppen met twijfelen en te starten met doen. Dus ook met het maken van fouten en om daarvan te leren. Alleen door in actie te komen kan er verandering optreden. Niet door af te wachten.

2018 vraagt je om te gaan staan voor jouw passie, jouw gedrevenheid, jouw persoonlijke talent. Niet om daar mee te scoren voor een groot publiek, maar om het vooral te laten zien aan jezelf: dit ben jij. In vol ornaat. In volle glorie. Jij, als prachtig mens.

2018 is het jaar van transformatie.

Van jouw transformatie. Transformatie door het vuur van de liefde. Transformatie door het vuur van de passie en de compassie. Transformatie door je pad te laten verlichten door je ziel en niet langer door je ego. En geloof me, dat klinkt veel eenvoudiger dan het is, want het vraagt van je dat je je kwetsbaar opstelt. Dat je je toont zoals je bent: puur, echt, in ontwikkeling, vol butsen en deuken. Dat je bereid bent de moed op te vatten om jezelf helemaal af te branden zodat je als de Phoenix hernieuwd weer uit de as kunt herrijzen.

Samenvatting

Zie mij staan!

Ik erken en bevestig mijn waarde!

Als mens.

Als jouw medemens.

Ik ben uniek.

Samen met jou ben ik groter dan groots!

Ik ben mijn ziel.

Alleen als we als mens echt mens durven zijn. Als we als mens ons echt durven laten leiden door ons hart, zal de wereld veranderen.

Geen enkel ander motief dan het element vuur van de ziel, dat de energie van het komende jaar domineert, is daar groot en krachtig genoeg voor.

Want als alle mensen van de wereld zich op zielsniveau met elkaar verbinden, zal de aarde een transformatie ondergaan die ongekend, maar ook bitter noodzakelijk is!

Persoonlijke Impact

In de blog op mijn site kun je aan de hand van je geboortejaar lezen wat het komende jaar voor jou persoonlijk in petto heeft.

Ook kun je een afspraak maken voor een persoonlijk Nine Star Ki consult waarin alle ruimte is voor uitleg van de invloed van het vuur jaar op jouw leven.

4 comments

Avatar
Dianne 25 februari 2018 - 08:52

Lieve Nina,

Wat een bevestiging van wat is!

ik voelde al snel na 1 januari dat dit een jaar van transformatie is. Door de 8 er in, een van mijn mevensgetallen, doordat ik voelde dat all lessons learned waren ingedaald, de aspecten van mijn NLP opleiding nu begrepen worden door mij, het gevoel van mezelf echt zien, zelfacceptatie (heel sterk, vind mezelf heel fijn gezelschap en accepteer ook min. Schaduwzijde), de rust die volgde na de ‘overlevingsmodus’ na mijn emigratie, die me ook bracht “is dit het nu, ik doe hetzelfde als in Nederland alleen nu in Noord Ierland?”.

Wat een bevestiging is deze Nine Star Ki voorspelling! Ik dacht dat de transformatie al was gebeurd na ziekte en een relatiebreuk, toen na mijn emigratie in november 2017. Cause is in the future, dat was allemaal de voorbereiding op 2018.

Dank je wel.

Namaste,
Dianne

Reply
Nina Elshof
Nina Elshof 2 maart 2018 - 09:58

Lieve Dianne,
Dank je wel voor je openhartige reactie! Het is mooi dat je je eigen proces kunt herkennen in deze voorspellingen. En die van vorig jaar trouwens ook.
Ik wens je een onwijs goed jaar toe! Veel succes met alles wat je doet in Noord-Ierland!
Vier het leven zou ik zeggen!
Harte groet,
Nina

Reply
Avatar
Hannie 2 maart 2018 - 08:35

Hoi Nina,

Wat prachtig geschreven, in 1 adem uitgelezen., naast de herkenning Dank je wel.

Reply
Nina Elshof
Nina Elshof 2 maart 2018 - 09:58

Lieve Hannie,
Dank je wel voor zo’n mooi compliment! Fijn dat je je kunt herkennen in de voorspellingen!
Harte groet,
Nina

Reply
Nine Star Ki astrologie; je persoonlijke gebruiksaanwijzing met de vijf elementen | Koorddanser 12 juni 2018 - 17:28

[…] over de astrologische Nine Star Ki-voorspelling voor 2018: Klik hier voor meer de eerste en hier voor de tweede, die van […]

Reply

Leave a Comment