Home Geen categorie Mens centraal in het leren en trainen van de toekomst

Mens centraal in het leren en trainen van de toekomst

Door Yael

Ook in leren en trainen komt de mens centraal te staan. Maatwerk wordt het sleutelwoord. Niet alleen in het leerproces, maar ook in de keten van de opleidingsmarkt gaat de deelnemer een centrale plek innemen. De rol van elke ketenpartij verschuift als gevolg en daarbij wordt deze meer faciliterend. Bovendien wordt het voorbeeldgedrag van zowel opleider als leidinggevende nóg belangrijker. Hieronder de toelichting op deze kernachtige samenvatting van de kennissessie die Regardz organiseerde op 28-mei.

Verschuivingen rond het klassikale leren

Het klassikale zal afnemen en leren zal individueler worden. Hiermee zal tegelijkertijd de effectiviteit toenemen. De denk- en plandruk − als in waar kan ik de info halen en vinden en het zelf plannen van leren − zal bij de deelnemer komen te liggen. Door de ontwikkelingen en mogelijkheden van nu kunnen online (e-learning) en klassikaal slim gecombineerd worden. Deelnemers komen dan bijvoorbeeld voorbereid naar een groepssessie, wat de kwaliteit op het unieke moment van samenzijn verhoogd. Dit samen komen moet dan wel meerwaarde hebben. Wat inhoudt dat Face to Face en klassikaal leren een exclusiever karakter zal krijgen. Het zal uniek en belevingsgericht moeten zijn, ook qua lokatie.

Eisen aan opleiders/trainers en locaties

Kortom de eisen worden hoger gesteld; mensen zitten niet meer te wachten op een training met een lading informatie en waarin alleen maar wordt verteld. Mensen willen aan de slag, interactief bezig zijn, aansluitend op hun eigen niveau. Locaties moeten hiertoe goed en divers uitgerust zijn. Opleiders en trainers zullen de deelnemer meer gaan faciliteren bij het leerproces door ze op verschillende manieren te prikkelen en uit te dagen voor optimaal leerrendement – dit vanuit de breinleren-gedachte. Het niveau van het individu zal leidinggevend worden in de ontwikkeling, het wordt maatwerk. Dit betekent ook dat de structuur van de opleiding gaat wijzigen: geen standaard opleiding, maar meer bouwsteentjes. Stukjes van een opleiding over bijvoorbeeld wat iemands zwakte is, wat wil deze er extra bij wil leren. Je zou dan overigens goed niveau’s of ontwikkelbehoeften van mensen kunnen clusteren om het kostenefficiëntier te maken en de kracht van samen leren te benutten.

Ketenverschuiving in de opleidingsmarkt

De deelnemer gaat dus meer en meer een centrale plek in de keten van de opleidingsmarkt innemen. Als gevolg zal de regierol van elke betrokken partij binnen deze keten veranderen. Het wordt meer een samenspel tussen ketenpartijen waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van deze hoofdpersoon. Binnen deze ketensamenwerking zal een ieder zijn eigen rol hierin moeten oppakken en zich moeten focussen op wat van hem wordt verwacht. Ketenpartijen zullen dan ook meer vanuit erkenning van elkaars rol en kracht moeten gaan samenwerken en met elkaar nieuwe businessmodellen gaan creëren. Dit ketendeken overstijgt het eigen belang en richt zich op het grotere belang : optimale ontwikkeling van elk individu als bijdrage aan een mooiere wereld. Een nieuwe vorm van samenwerken die lef behoeft om de controle over de markt los te laten en niet meer bang te willen zijn voor elkaars concurrentie alsmede om te kunnen gunnen en te co-creëeren.

Een ander belangrijk gevolg

Dat leren nauwelijks meer plaats- en tijdgebonden is, maakt het voorbeeldgedrag van de omgeving van de deelnemer nog belangrijker. Mede omdat mensen zowel formeel als informeel leren, maar ook omdat de nieuwe generatie het móet voelen voor ze het geloven. Opleiders en leidinggevenden zullen zich als gevolg nóg bewuster moeten zijn van hun rol en impact. Zij zullen moeten investeren in hun eigen ontwikkeling en moeten realiseren voor wie zij het doen, wat zij daar mee willen bereiken en wat hun kracht én beperking is. Ze zullen dus ook zelf aan de slag moeten met ‘een leven lang leren’ om bij te kunnen blijven met de verwachtingen en veranderingen.

Ver weg of dichtbij?

Bovengenoemde verschuivingen lijken wellicht toekomstmuziek en nog ver weg, omdat de vraag-markt momenteel voornamelijk bezig is met overleven. Maar laten we eerlijk zijn:

  • doen we niet wat we doen in de opleidingsmarkt om mensen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te maken en houden?
  • is het dan niet logisch om te doen wat op lange termijn goed is in plaats van wat nu van je verwacht wordt en gangbaar is?
  • is het dan niet zinvol om om de veranderingen voor te zijn en in de driver’s seat van je eigen toekomst te gaan zitten?

Tot zover enkele verschuivingen die gevolgen hebben voor de vorm. Wat mij betreft is de inhoud nóg belangrijker. Ik denk dat het bedrijfsleven de persoonlijke ontwikkeling die nodig is om de huidige drastische veranderingen en ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden nu en straks, zwaar onderschat. Wat dat aangaat móet bij opleiden veel meer ingezet worden op ontwikkelen. Met dank aan Regardz en de mededeelnemers aan de sessie van 28 mei en tot de volgende kennissessie! Regardz wil als lokatie-aanbieder van bijeenkomsten en vergaderingen, waarbij opleiders een belangrijke doelgroep vormen, een meer faciliterende rol spelen voor haar partners in brede zin des woords. Kennisdeling zien zij hierbij als een belangrijk co-creatiemiddel om niet alleen vorm te geven aan deze rol maar ook om de doelgroep meer met elkaar in contact te brengen. In dat kader organiseert zij regelmatig kennissessies voor opleiders, groot én klein.  

Leave a Comment