Home Liefde & Relaties Loslaten of afhechten

Loslaten of afhechten

Door Marinus van den Berg
Vertrouwen loslaten ballonnen

Afhechten is wat men in een kledingatelier doet. Het is het werk van een kleermaker, om een kledingstuk af te ronden. Dat kan ook een sok zijn. Ook de laatste draad moet afgehecht worden en dit moet zo gebeuren dat het geheel niet uiteenvalt. Afhechten is een vorm van aanhechten op het einde. Het gaat dus om zorgvuldig werk.

Het klinkt mij beter in de oren dan ‘loslaten’. Loslaten voelt al snel als de boel de boel laten. Laten vallen of in de steek laten. Loslaten wordt ook vaak gebruikt alsof het een bevel is: ‘Je moet loslaten.’

Afhechten is voor mij nauw verwant aan hechten en gehecht zijn. Je kunt aan iemand, aan iets of aan een ideaal gehecht zijn. Dat of die persoon los moeten laten kan niet alleen zwaar zijn – je hebt vaak niet echt te kiezen – maar het vraagt ook om zorg en aandacht.

Zowel het begin als het einde vragen om toegewijde aandacht. Wanneer hier al of niet verwijtbare of vermijdbare fouten worden gemaakt kan dat gevolgen hebben voor wie weer aan het leven moet gaan aanhechten. Weer van het leven gaan houden kan belemmerd worden door afhecht-verwaarlozing.

Afhechten om weer aan te hechten

Ik denk aan de wijze waarop iemand het einde van zijn leven van betaald werk nadert. Verloopt deze transitie naar een nieuwe levensperiode zorgvuldig of voelt iemand zich meer afgedankt dan bedankt?

Ik denk ook aan de gebeurtenissen op de laatste dag die we uitvaartdag noemen. Hoe gebeuren de dingen aan het graf? Ik denk aan de toenemende wens bij een crematie om mee te gaan tot aan de ovenruimte.

Afhechten is een stap voor stap uit handen geven, en altijd is er een mengeling van gevoelens: een gevoel van gemis en van ‘het is goed zo’. Soms overheerst het ene gevoel, soms het andere. Ik zou ook kunnen zeggen dat loslaten om zorgvuldigheid van het afhechten vraagt: stap voor stap, traag, met aandacht. Het is ook zeer persoonlijk werk.


Meegaan tot het einde

In Meegaan tot het einde biedt Marinus van den Berg inzicht in de laatste, maar zeer kostbare tijd van een stervende. ‘Hoe lang duurt het nog?’ Deze vraag wordt heel vaak gesteld als iemands ziekbed sterfbed wordt. Een mens in de laatste periode van zijn leven begeleiden kan zwaar, maar ook zeer waardevol zijn. In korte, vaak praktische hoofdstukken beschrijft Van den Berg wat er kan gebeuren.

Thema’s zijn onder meer het tempo waarin het einde nadert, fysieke en mentale achteruitgang, waken, en de zorg voor de gestorvene. Een boek voor familieleden, mantelzorgers en hulpverleners.

Leave a Comment