Goddelijke eenheid, sacrale poort, belichaamd licht – meditatie