Energielijnen doorsnijden, zuiveren en empowermentwerk