Home Geen categorie Kies je eigen leven

Kies je eigen leven

Door Petra Pronk

Je leven is een afspiegeling van de keuzes die je maakt. Dat is heel confronterend als je leven niet is wat je ervan had verwacht. Maar het is tegelijkertijd een kans om het leven van je keuze te creëren. Je wordt gevormd door de dingen die je meemaakt, maar de bepalende factor is niet de gebeurtenis zelf, maar de manier waarop je daarmee omgaat. Kies je eigen leven! Er bestaat een mooi Indiaans verhaal over een oude man die zijn kleinzoon vertelde over de innerlijke strijd die bij mensen van binnen gaande is. Hij zei: “Mijn zoon, deze strijd is eigenlijk een strijd tussen twee wolven die binnen in ons allemaal huizen. De ene wolf is slecht, kwaad, jaloers, afgunstig, bezorgd en heeft spijt. Hij is hebzuchtig, arrogant en heeft zelfmedelijden. Ook is hij wrevelig, heeft valse trots, voelt zich superieur en inferieur tegelijk, liegt en heeft een groot ego. De andere wolf is goedaardig en welwillend. Hij straalt vrede, liefde, hoop, nederigheid en zachtaardigheid uit. En hij is ook vriendelijk, behulpzaam, empatisch, genereus en rechtschapen en vol compassie.” De kleinzoon dacht even na over de woorden van zijn opa en vroeg toen: “En wie wint er opa?” Waarop de oude indiaan antwoordde: “Degene die jij te eten geeft.”

Ontelbare levens 

Dat verhaal geeft perfect de ruimte weer die we hebben om ons leven vorm te geven. Er zijn in ons ontelbare levens in potentie aanwezig. Het gaat erom waar we voor kiezen om onze aandacht op te richten. Zie je obstakels of mogelijkheden? Zie je de wereld licht of donker? Focus je op wat jou is aangedaan of kijk je liever naar de positieve dingen? Blijf je hangen in een slechte jeugd of neem je de beslissing om jouw opvoeders geen dag meer te gunnen van je leven dan ze je al afgenomen hebben?

Aandacht geven

Je leven krijgt vorm afhankelijk van wat jij aandacht geeft. Groot of klein, positief of negatief, jij of de ander… Er zijn dagelijks heel veel momenten waarop je keuzes maakt, dingen toelaat of afwijst, wegen inslaat en andere links laat liggen. Door al die grote en kleine keuzemomenten krijgt je leven zijn huidige vorm. Afschuiven is er absoluut niet meer bij. Uiteindelijk is de onderliggende keuze steeds hetzelfde: wil je slachtoffer zijn of regisseur? Welke wolf wil jij te eten geven?

Leave a Comment