Home Geen categorie Holy Days

Holy Days

Door Ineke Koedam

Zomer. Vakantie. Niets doenvissen3

De vakantieperiode is een tijd om eens even al je dagelijkse bezigheden en beslommeringen los te laten. In onze drukke levens is dat heus niet altijd gemakkelijk. Holidays, het Engelse woord voor vakantie, stamt af van Holy Days, heilige dagen. De vakantie kan een heilige tijd voor ons zijn als we ons overgeven aan het even niets te hoeven en we onze tijd in rust doorbrengen. Heilig, omdat deze dagen ons uitnodigen om uit ons dagelijkse ritme en onze gewoonten te stappen. Om onze patronen te doorbreken en om contact te maken met wie wij ten diepste zijn.

Balans opmaken

De zomer staat voor expansie, voor maximale groei terwijl de herfst voor rijping staat. Oogsttijd dus. Geen mooiere tijd voor AnkhHermes om mijn boek In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood, in de boekhandel te hebben en een mooi symposium te organiseren rondom de boekpresentatie op 15 september. Je leest daar meer over elders op deze site. De tijd die volgt op onze vakantie, de overgang van zomer naar herfst, is er één van kracht en inkeer tegelijk. Een tijd om de balans op te maken. Waar was het jou om te doen? Wat is hier van terecht gekomen? Introspectie zet jouw kwaliteiten maar evenzeer jouw tekortkomingen in het volle licht. Met deze zelfkennis word je krachtiger, je verstevigt de verbinding met wie jij bent en wat jij hier op aarde te doen hebt. Waar was het mij ook weer om te doen in leven en werk? Het jaar 2013 staat voor mij in het teken van het mysterie. Daaraan vooraf ging een verlangen. Een verlangen om het mysterie meer en meer een plek te geven in mijn leven. De ervaringen rondom sterven, zoals beschreven in In het licht van sterven, maken het leven waardevol, wezenlijk en kostbaar. Wat een rijkdom. En toch was ik, door alles wat mij zo in beslag kan nemen, de verbinding er even volledig mee kwijt.

Wonderbaarlijk

Het was een ervaring tijdens mijn Holy Days die me daar op attent maakte. Voor het eerst in mijn leven maakte ik, al snorkelend, kennis met de wondere onderwater wereld. Een wereld waar ik in mijn dagelijkse bestaan geen weet van had. Een wereld die je niet vermoed, maar die er ís. Wonderbaarlijk, zoals ook de ervaringen en gewaarwording in het overgangsgebied van de dood wonderbaarlijk zijn. Dergelijke ervaringen tillen ons even uit boven de dichtheid van het aardse bestaan. We maken contact met het mysterie dat leven heet. Het vraagt moed en vertrouwen om het onbekende toe te laten maar het is alleszins de moeite waard. Het is zoals Rainer Maria Rilke het verwoordt:

‘Dat is uiteindelijk de enige moed die van ons wordt gevraagd: Dat we de moed hebben om het vreemdste, eigenaardigste en onverklaarbaarste dat we tegen kunnen komen, onder ogen te zien. Dat de mensheid in dit opzicht laf is geweest, heeft het leven oneindig geschaad. De ervaringen die visioenen worden genoemd, de hele zogeheten ‘geesteswereld’, dood, al die dingen die ons zo na zijn, zijn, door ze dag in dag uit te ontwijken zo verdrongen uit het leven, dat de zintuigen waarmee we ze hadden kunnen bevatten, afgestompt zijn.’

Mysterie

Ik zou willen dat de dood weer zijn oorspronkelijke plek terugkrijgt in ons dagelijkse leven. Niet de dood die met angst en vrees omgeven is, niet het andere uiterste namelijk de dood die doodgewoon is, maar de dood als een mysterie. Een diepgeworteld mysterie waarvoor we ons niet langer kunnen of willen afsluiten. En misschien kunnen we dan op een dag met onze innerlijke zintuigen de dood zien voor wat die werkelijk is. Dat is waar het mij om te doen is, waar ik me voor wil inspannen; een bijdrage te leveren aan een verruimd bewustzijn rondom sterven. Met mijn boek hoop ik je daarbij te inspireren.

Waar is het jou om te doen?

Ik nodig ook jou uit om de groei en rijping van de afgelopen tijd te versterken door de balans op te maken en je opnieuw te verbinden met waar het voor jou over gaat. En heb je jouw vakantie nog in het verschiet, dan is dit jouw vrijbrief om eens even helemaal niets te doen en je dagen tot Heilige dagen te maken.

Leave a Comment