Home Geen categorie Hollandse Nieuwe!

Hollandse Nieuwe!

Door Hermien Embsen

Boeken en film over rouw, verlies en herstel

Ben je geïnteresseerd in hoe zich de opvattingen over rouw, verlies en herstel ontwikkelen? Wil je weten wat de nieuwe inzichten zijn? Wat wordt erover geschreven of gefilmd? Welke invloed heeft het op ons denken over rouw? Heb je belangstelling voor het werkveld rondom de dood en de professie van de ritueelbegeleider? Bij Het Moment gaan we tijdens een studiedag onder het motto ‘Hollandse NIeuwe’ in op deze vragen aan de hand van twee actuele boeken, Ze zeggen dat het over gaat, Het nieuwe zwart, en een korte speelfilm (zie trailer:) De maan is kapot. We onderzoeken hoe verschillende theorieën onder te brengen zijn in een nieuw schema. Er wordt gesproken over symbolen en rituelen en hoe kunnen we dit zien? We discussiëren in subgroepen. Er is ruimte voor interactie. De dag biedt naast kennis en informatie over verlies, rouw en herstel ook handvatten voor het begeleiden van het rouwproces. Je ontdekt modellen, structuren en een methodiek in omgaan met verlies. Er is ruimte voor onderling netwerken. Heb je er ook zin in? Je bent van harte welkom op 9 december en kijk voor meer informatie en de aanmelding in de agenda.

Leave a Comment