Home Liefde & Relaties Hoe kies je je vrienden?

Hoe kies je je vrienden?

Door redacteur
vriendinnen.jpgHet thema van de boekenweek is dit jaar: VRIENDEN. Wat zijn je vrienden? Onlangs nog met iemand een goede discussie gehad? Heeft een goede vriend je pas nog helpen schilderen? Dan heb je een grote kans dat die persoon dat over zeven jaar niet nog eens doet.

Binnen 7 jaar ben je de helft van je vrienden kwijt

Socioloog Gerald Mollenhorst promoveerde aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de wijze waarop de context waarin we mensen ontmoeten ons persoonlijk netwerk beïnvloedt. Een van zijn conclusies: ongeveer de helft van je vrienden raak je binnen zeven jaar kwijt.

Je familie kies je niet, maar je vrienden wel. Of toch niet?

vrienden.jpgSociologen betwisten al jaren in hoeverre persoonlijke netwerken het resultaat zijn van je eigen voorkeur of juist van de context waarin je iemand kunt ontmoeten. Was je beste vriend ook je beste vriend geweest als jullie niet drie jaar in dezelfde klas hadden gezeten? En als je je vrouw niet bij vrienden thuis had leren kennen maar in een louche bar, was ze dan je vrouw geweest en gebleven?

Het onderzoek

Om antwoord te kunnen geven op zulke vragen werden voor het onderzoek 1007 personen tussen de 18 en 65 jaar ondervraagd. Zeven jaar later werden de respondenten weer opgezocht en 604 personen werden opnieuw geïnterviewd. Zij beantwoordden vragen als: met wie bespreek je belangrijke persoonlijke zaken? Wie helpt je met klussen in huis? Bij wie gaat u weleens op bezoek? Waar heeft u die persoon leren kennen? En waar ontmoet u die persoon tegenwoordig? Mollenhorst onderzocht onder andere of de sociale context waarin contacten worden gelegd de mate van gelijkheid tussen partners, vrienden en kennissen beïnvloedt. Verwacht werd dat de invloed van sociale contexten op gelijkheid in relaties sterker zal zijn voor zwakke relaties dan voor sterke relaties. Je bent immers minder kieskeurig in de keuze van kennissen dan in de keuze van je partner.

Beperkt in je keuzes

Er bleek in relaties met partners inderdaad meer gelijkheid dan in relaties met vrienden, maar opvallend genoeg bleek dat de invloed van de sociale context op gelijkheid niet verschilt voor partners, vrienden of kennissen. Dit laat zien hoe sterk ontmoetingsgelegenheden de sociale samenstelling van persoonlijke netwerken beïnvloedt. Mollenhorst bevestigt met zijn onderzoek dat je persoonlijke netwerken niet alleen vormt op basis van je eigen keuzes. Die keuzes worden beperkt door ontmoetingsgelegenheden. Een andere sterke aanwijzing daarvoor werd geleverd door het feit dat mensen opvallend vaak vrienden kiezen uit een context waar zij al eerder een vriend uit gekozen hebben. Bovendien bleek de mate waarin onze vrienden elkaar onderling kennen sterk afhankelijk te zijn van de context waarin men elkaar ontmoet.

Hoezo individualistisch?

Veel sociologen gaan ervan uit dat onze samenleving steeds individualistischer wordt. Zo zouden we werk, verenigingen en vrienden strikt van elkaar scheiden. Mollenhorst stelde echter vast dat publieke contexten zoals werk of de buurt en privécontexten elkaar regelmatig overlappen. Uit het onderzoek van Mollenhorst bleek ook dat netwerken niet krimpen: in zeven jaar bleek de gemiddelde omvang van persoonlijke netwerken opvallend stabiel te zijn. Maar in die zeven jaar tijd blijken we wel veel netwerkleden te vervangen door andere mensen. Slechts 30% van de discussiepartners en praktische helpers vervulde zeven jaar later nog dezelfde functie en slechts 48% maakt nog deel uit van het netwerk.

Wees dus zuinig op de vrienden die je hebt

Zolang je ze nog hebt…   Bron: www.nwo.nl Het onderzoek van Gerald Mollenhorst maakt deel uit van het project Where friends are made. Contexts, Contacts, Consequences, opgezet door Beate Völker. Meer informatie: www.uu.nl

Leave a Comment