Home Bewustzijn Hoe acceptatie je leert het leven te omarmen

Hoe acceptatie je leert het leven te omarmen

Door Klaas-Jan Pos
acceptatie

Nieuwsgierig naar tot welke hoogte we als mens kunnen reiken? Zelfs onder juist zware omstandigheden? Ik las daar kortgeleden weer eens een prachtig voorbeeld van. En leerde weer eens hoe belangrijk de rol van acceptatie daarin is.

Het verhaal van een jonge studente

Ik vertaalde een tekst uit het Engels ter voorbereiding op een presentatie. De tekst was het verslag van een jonge vrouw over de laatste ontmoetingen met haar vader aan diens sterfbed. Haar vader heeft vrede met zijn naderende dood, weet ze. Zij worstelt ermee. De worsteling bestaat eruit dat zij niet wil dat haar vader sterft en tegelijkertijd samen met hem wel wil accepteren dat zijn sterven onafwendbaar is. Ze wil niet dat hij uit haar leven weggaat. Ze ‘weet’ ook dat de liefde een ander vrij laat. Wie is zij om tegen de bereidheid van haar vader om te sterven in te gaan? Ze spreekt naar hem uit dat ze zijn keuze wil accepteren en respecteren. Ik bleef, in stilte, en streelde de handen van mijn vader. En dan ontstaat, of meer nog gebeurt acceptatie. Ze schrijft: Op een of andere manier moest dit zo zijn, mysterieus en ontzagwekkend. Ik kon niet anders dan accepteren, geen twijfel over. En even verder: Maar er was vrede in mijn hart… Dat bood me de gelegenheid om het leven te ervaren zoals het werkelijk was en is.

Als leed je overkomt…

Lijden gaan we het liefste uit de weg. Nogal wiedes! Lijden is intens moeilijk. Het confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons bestaan. We hechten juist aan het idee dat we ons leven onder controle hebben. We houden onze dierbaren het liefste dichtbij. En we ontwikkelen allerlei patronen en onuitgesproken verwachtingen om het leven voorspelbaar te doen verlopen. En dat is invoelbaar en begrijpelijk. Onder ogen zien dat het leven toch minder voorspelbaar en kwetsbaarder is dan we eigenlijk willen, is eng en ongemakkelijk.

En dan gebeurt er iets. Iets waar je geen rekening mee had gehouden. Hè!? In hemelsnaam, wat overkomt me nu? Het liefste zou je hemel en aarde bewegen om het gebeuren weer ongedaan te maken, de tijd terug te draaien. Zou je willen forceren en afdwingen dat het leven zich weer voegt naar je wensen en verwachtingen. Maar dat blijkt lang niet altijd mogelijk.

Acceptatie: het leven omarmen

De jonge vrouw uit het stukje hierboven deelt op indrukwekkende wijze met ons wat het betekent om het leven dan niet de rug toe te keren. Ze blijft zitten, blijft aanwezig bij het gebeuren waar ze eigenlijk helemaal niet aan wil, het sterven van haar vader. En dan vindt er in haar iets plaats, dat niet te forceren of af te dwingen valt. Ze stelt bij zichzelf vast dat er vrede in haar hart is. En aan het sterfbed van haar vader ervaart ze het leven zoals het werkelijk was en is.

Het leven is meestal voorspelbaar en voegt zich meestal naar onze verwachtingen. Maar niet altijd. Het leven is ook verrassend, in beweging en voortdurend veranderend. En aangezien we er zelf deel vanuit maken, zijn we ook zelf meestal voorspelbaar en voldoen we meestal aan de verwachtingen. Maar niet altijd. Het leven in ons kan ons ook verrassen. Wie zou hebben gedacht dat je aan het sterfbed van een dierbare tot zo’n ontzagwekkende en betekenisvolle ervaring van het leven zou kunnen reiken?

Dat maakt het belangrijk om te leren ook los te laten in plaats van alleen maar vast te willen houden, te laten gebeuren in plaats van te controleren. We geven onszelf daarmee de gelegenheid om het leven te accepteren, ook wanneer er iets onverwachts plaatsvindt. En dan krijgt het leven de ruimte om tot leven te komen. Of zoals de tekst van de jonge vrouw eindigt: Ik mag zijn. En ik mag anderen laten zijn.

Artikel: Meaning beyond ‘heroic’ illusions? Transcendence in everyday life, door S. Halling

Leed heeft niet het laatste woord

Reserveer hier vast jouw exemplaar

Klaas-Jan Pos is auteur van Leed heeft niet het laatste woord, zonder lijden geen geluk. In dit boek laat de auteur zien dat ieder mens is toegerust om met lijden en leed om te gaan. In een tijd waarin de nadruk zwaar ligt op succesvol en geslaagd zijn, is er voor die werkelijkheid weinig aandacht. En juist daarom van des te meer belang om te weten dat we allemaal over deze vaardigheden beschikken. 

Reserveer hier alvast jouw exemplaar.

Klaas-Jan Pos is psychiater gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Na zijn opleiding heeft hij zich verder verdiept in levensbeschouwelijke thema’s en spiritualiteit.

Leave a Comment