Home Geen categorie Genezing uit het Oosten

Genezing uit het Oosten

Door sandra

Alternatieve theorieën getoetst

In dit boek worden ongeveer 30 thans veel voorkomende alternatieve behandelwijzen onderzocht. Elke geneeswijze wordt als volgt belicht: 1.begripsomschrijving en geschiedenis 2.de wetenschap 3.mogelijke spirituele kant De alternatieve behandelwijzen worden in drie groepen ingedeeld: 1.lichamelijk werkende 2.geestelijk werkende 3.onwerkzame behandelingen

De schrijver

Drs. Ruud van der Ven is arts en studeerde theologie. Hij was docent aan de Evangelische Theologische Hogeschool en de Evangelische Toerusting School en verzorgt lezingen en spreekbeurten over onderwerpen rond geloof en gezondheid. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Van der Ven is van mening dat een christen de positieve groei van alternatieve zorg niet passief over zich heen kan laten gaan en dat vooral bij geestelijk werkende behandelingen de bron van de therapeut getoetst moet worden.

Subjectieve oordelen

In het kort volgens Van der Ven: voor acupunctuur bestaat geen wetenschappelijke basis, reiki probeert de Here Jezus van Zijn plaats te verdringen, en mediamieke begaafdheid is het werk van de satan. Zelfs yoga en EMDR krijgen een occult stempel. Zo ook wordt Therapeutic touch verdacht gemaakt. De wetenschappelijke onderbouwing was mager. Een punt. Maar inmiddels blijkt uit velerlei onderzoek dat huid-op-huid-contact een rijke bron is van het hormoon oxytocine. Dit knuffelhormoon is belangrijk voor een goede hechting tussen moeder en kind maar ook tussen andere mensen. Het verbetert sociale contacten, kan ingezet worden tegen autisme en vermindert pijn.

Occult

Alle geneeskunde komt uit de antieke en middeleeuwse magie voort en is dus van occulte oorsprong. Acupunctuur komt uit het Chinese taoïsme en stoelt op een occulte filosofie, maar dat wil niet zeggen dat je van de naalden demonisch belast raakt. Voor de wetenschap en voor christenen is de verklaring dat acupunctuur stoelt op een occulte filosofie onaanvaardbaar. Toch wijzen recente Amerikaanse onderzoeken er onmiskenbaar op dat mechanische en elektrische prikkeling van bepaalde zenuwbanen er bij velen toe leidt, dat het lichaam stoffen gaat produceren vergelijkbaar zijn met verdovingsmiddelen. Die stoffen blokkeren het doorgeven van het pijnsignaal van de ene zenuwcel naar de andere. Dit heeft niks met satan of occultisme van doen. In de bijlage is de persoonlijke getuigenis van Van der Ven te vinden. Hij zegt: ‘Zonder het te weten was ik in de macht van het occulte gekomen.’ Hij spreekt over een ‘occulte gevangenis’. Occult betekent raadselachtig, onbegrijpelijk.

‘Zijt nuchter en waakt’

Als christen kun je vraagtekens zetten bij de compromisloze waarschuwing die Van der Ven wil afgeven in zijn boek. Als christen mag je jezelf afvragen wat de bron is van een bepaalde therapie. Zoals de Bijbel zelf spreekt:”zijt nuchter en waakt”. De bronnen van onderbouwing die Van der Ven gebruikt zijn veelal de vier evangeliën. Wat kunnen we ook als goed christen zeggen over deze bronnen? Het is een incomplete bron. Het evangelie van Thomas laat een totaal andere Jezus zien dan dat het christendom ons heeft voorgehouden. Een Jezus die ons de weg toont naar zelfrealisatie, tot verlichting. Een Jezus ook die niet spreekt over zonde, maar over het overwinnen van de dualiteit. Een uitspraak van Van der Ven: “je hoeft niet achter elke boom een demon te zien” ontkracht hij zelf met het uitgeven van dit boek. Als het waar is dat hij demonisch belast is, kan hij deze belasting doorgeven aan zijn omgeving, lees lezers

Wetenschappelijk?

Wanneer je het boek leest is het opmerkelijk om te zien hoe sterk het begrip wetenschappelijk benadrukt wordt. Kan het effect of effectiviteit van alternatieve of complementaire geneeskunde alleen gebaseerd worden op de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek? Dat resultaten van de werkzaamheid van alternatieve geneeswijze aantoonbaar zijn in de praktijken doet er blijkbaar niet toe. Dat de patiënt geholpen of geheeld wordt is kennelijk niet belangrijk. Is het noodzakelijk en bewezen… dat iedere behandeling het etiket ‘wetenschappelijk bewezen’ dient te hebben? De titel van het boek Geneeswijzen uit het oosten, alternatieve therapieën getoetst, riep na het lezen van de eerste hoofdstukken de volgende vragen bij mij op: Kunnen geneeswijzen uit het oosten, ontwikkeld door een andere cultuur wel getest worden door ons wetenschappelijk model? Nee is mijn mening. Ik wil hiermee zeggen niet wetenschappelijk bewezen kan wel werkzaam zijn. Van der Ven stelt vast dat enkelen behandelwijzen wel goede resultaten opleveren. Maar door vast te houden aan de verkeerde bron, wetenschap en evangelie, doet hij de behandelwijzen duidelijk te kort. Het zou hem sieren de deur open te laten staan voor alternatieve zorg omdat naar mijn mening de alternatieve geneeskunde binnenkort het label alternatief zal wisselen voor regulier.

Christus stelt goed boven waar

Het laatste hoofdstuk moet volgens Van de Ven gezien worden als een handreiking, een hulp bij de zoektocht naar de waarheid waar we voor bij Jezus Christus moeten zijn? Ik heb het boek graag gelezen. Voor mijzelf heb ik veel stof tot nadenken gekregen. Met name door het evangelie van Thomas tegenover de 4 evangeliën te zetten en van daaruit het boek te onderzoeken. Voor mij een uitdaging het boek te herschrijven met als bron het evangelie van Thomas en de vele aantoonbare gegevens over de positieve werking van alternatieve behandelwijzen. De christen zal een ander, nieuw beeld hebben over “alternatieve geneeswijzen”. Het boek bevat verder een verklarende woordenlijst en een overzicht gebruikte literatuur.

Leave a Comment