Home Geen categorie Dierendag voor ondernemers

Dierendag voor ondernemers

Door Olaf Rutten

franciscusVandaag is het Werelddierendag. De datum van dierendag gaat terug naar de sterfdag van Franciscus van Assisi. Franciscus (1181–1226) kwam uit een ondernemersfamilie van stoffen-handelaren. De nogal materiële levenswijze van zijn vader wees hij af, er moest meer zijn in het leven dat hem vervulling kon geven. Zo kwam hij tot het besluit om in eenvoud te gaan leven en zich te bekommeren om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de legende hield hij ooit een preek voor de dieren en sprak hij met de gevaarlijke wolf van Gubbio. Zijn volgelingen stichtten de kloosterorde der Franciscanen. Ook in de huidige tijd zijn ondernemers zich er steeds meer van bewust dat het niet alleen om financiële winst draait, maar ook om een zinvol en inspirerend werkklimaat. Zij zien hun verantwoordelijkheid breder dan alleen het produceren van goede jaarcijfers. Ondernemen is meer dan zakendoen, leiding geven is meer dan managen. Succesvolle ondernemers hebben een persoonlijke visie, ze inspireren mensen en innoveren hun bedrijf. Dat vraagt nogal wat. Waar haal je als ondernemer de inspiratie vandaan?

Zevenvoudige pad

Hieronder volgen zeven stappen tot een lichter leven; stappen die gebaseerd zijn op mystieke teksten van Franciscus. Ik heb ze vrij vertaald naar zeven stappen tot lichter ondernemen. stap1 Ik buig voor het mysterie en open mijn hart voor al wat leeft Ook als ondernemer kun je je verbinden met het mysterie, met iets dat groter is dan jijzelf. Dit geeft mij persoonlijk de kracht om alles onder ogen te zien wat zich rondom mijn bedrijf afspeelt. De realiteit is dat er geen vreemd leed bestaat, omdat de ander en ik in wezen delfde zijn. stap 2 Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters Dit komen we ook tegen in managementboeken: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.” Dit is een kwestie van doen. stap 3 In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik mijn weg Als ondernemer heb je het lef en de kracht nodig om ook je kwetsbare kant te laten zien. Franciscus wapende zich met “goedheid, begrip, vriendelijkheid, hoffelijkheid, hartelijkheid, sympathie, fijngevoeligheid, grootmoedigheid, opgewektheid en tederheid…” stap 4 Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken Hier krijgen we het advies om te komen tot een bepaalde mate van armoede. Het is een uitnodiging aan ondernemers om te investeren in zinvolle zaken en oog te houden voor het grotere geheel van mens, dier en milieu. stap 5 Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn roeping Dit is een uitnodiging om ons handelen als ondernemer in overeenstemming te brengen met onze “Goddelijke” roeping. Om hier ook gedisciplineerd in te zijn, een discipel (volgeling) te zijn van je eigen diepere verlangen. stap 6 In ieder mens groet ik belangeloos het licht Deze stap gaat over de zuiverheid in relaties, het goede in de ander te zien en hier bewust naar handelen. Naar o.a. je werknemers, je klanten, je concurrenten en je aandeelhouders. stap 7 In vreugde leef ik dit leven Franciscus had als bijnaam “vrolijke Frans”. Hij heeft zijn leven gericht op vreugde, de vreugde van het dienen, de vreugde van de eenvoud en de overgave, de vreugde die onafhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Ik hoop dat het bovenstaande je als ondernemer kan inspireren bij de keuzes die je maakt. Geef vandaag alvast iets extra’s aan de mensen en aan de dieren, uiteindelijk geef je het ook aan jezelf! www.zoekenleef.nl

Leave a Comment