Home Nine Star Ki & Yi De Nine Star Yi Astrologie van mei 2018: jouw geloof als kompas, je vertrouwen als richting

De Nine Star Yi Astrologie van mei 2018: jouw geloof als kompas, je vertrouwen als richting

Het is een mysterieuze, ja op sommige ogenblikken zelfs een geheimzinnige natuurkracht: de wind. Je kan haar niet zien, noch grijpen, maar overal verraadt ze haar aanwezigheid door datgene wat ze in beweging brengt. Door het wuiven van grashalmen, of de flikkerende rimpels over een meer. Of het opbollen van zachte gordijnen achter een openstaand raam. De wind is zachtmoedig en ongrijpbaar, ja als een gedachte, maar weet toch overal geduldig in door te dringen. En dit maakt haar invloed zo groot.

Wees meegaand en toch doelgericht

In deze maand is hexagram 57 actief, het Zachtmoedige. Een energieveld dat ons laat zien hoe je als ‘de wind’ kunt zijn als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met onduidelijke tegenwerking. Of als je voor je gevoel maar geen knopen kunt doorhakken. Maar bovenal laat het hexagram zien wat de uiteindelijke kracht en verreikende invloed is van rustige standvastigheid. Als je zowel meegaand als doelgericht kunt blijven in deze tijd. In de woorden van de I Tjing:

Het Zachtmoedige. Welslagen door kleine dingen. Bevorderlijk is het, een plaats te hebben,

Waar men heen kan gaan. Bevorderlijk is het, de grote man te zien.

Het Zachtmoedige werkt namelijk niet door het grote of imposante. Wie snel iets wil bereiken en louter denkt aan resultaat op korte termijn komt met het Zachtmoedige bedrogen uit: het zit er simpelweg niet in. In de tijd van dit hexagram past geduld, kleine stapjes maar met consequente en gestage vooruitgang. Richard Wilhelm zegt bij dit hexagram:

“Het indringen brengt geleidelijke en weinig opvallende werkingen te weeg. Er wordt niets geforceerd, de onafgebroken zachte druk moet het doen. Hiermee bereikt men een minder opvallend effect dan wanneer men met overrompeling werkt, maar het is duurzamer en volkomener.”

Dit lukt alleen met een doel en een duidelijk stappenplan wat met beleid kan worden uitgevoerd: dit is ‘een plaats hebben waar men heen kan gaan.’ De naam van dit hexagram (en van het trigram ☴ wat je twee keer in dit hexagram aantreft) is Xun 巽 en dit karakter betekent naast zachtmoedigheid ook ‘stappen zetten, uitvoeren, vooruitgaan.’

Zonder vastomlijnd doel, zonder voor ogen te hebben hoe je stap voor stap dit doel zult bereiken, wordt je stuurloos, aarzelend en onzeker en verdwaal je in je eigen besluiteloosheid. Ogenschijnlijk laat trigram Wind zich makkelijk sturen door externe factoren, toch zal het tegelijkertijd die externe invloeden geleidelijk aan transformeren, zoals een immer en nooit ophoudende wind bergen kan afvlakken en woestijnen kan vormgeven. Dit is de kracht van de Wind: het balanceren van yin en yang door bijna onmerkbare maar nooit aflatende aandacht en compassie. Wie de kracht van De Wind in zichzelf heeft gevonden zal altijd zijn doel bereiken.

‘Everything is possible now’

Om je op weg te helpen naar dit doel, hieronder alvast de eerste twee lijnteksten van het Zachtmoedige. Dat ze je maar inspiratie mogen geven. 

1ste lijntekst (5-10 mei 2018):

Bij het vooruitgaan en terugtrekken is bevorderlijk de standvastigheid van een krijgsman.

Met de eerste lijn staan we aan de start van het hexagram. Het begin is nog pril, er is nog geen plan en geen doel, geen motivatie of vooruitgang. Het besluit voor een nieuwe fase is genomen maar de richting waarheen en waartoe ontbreekt nog. Dat is op zich geen probleem. Het is net als met lopen: je voet is van de grond en zweeft nu in de ruimte om neergezet te worden. Dat is de leegte die nu tot je dienst staat maar die zo vaak als verwarrend en beangstigend wordt ervaren. Alle mogelijkheden staan open, je kunt alle kanten op, vooruit en achteruit – het voelt lastig maar is eigenlijk fantastisch. Een krijgsman (wuren 武人 betekent ook ‘generaal’) weet dit en maakt er gebruik van door niet impulsief te handelen maar door zijn stappen te verkleinen. Zo bereikt hij zijn doel.

Ik moet denken aan de tekst van het nummer ‘Everything is possible now’ van Clouds & Thorns: 

’Oh, whoa, oh, let’s dream out loud (let’s dream)
‘Cause all we know
 has been turned upside down
. Everything is possible now.’

Jouw geloof als kompas en je vertrouwen als richting

En de 2de lijntekst (10-15 mei 2018):

Indringen onder het bed. Men gebruikt priesters en magiërs in groten getale. Heil! Geen blaam.

Wie merkt dat het verleidelijk is om te blijven rusten en zo niet tot actie zal kunnen komen moet soms even geprikkeld worden. Want bij deze lijn is de keuze voor de richting reeds bepaald, het enige wat men hoeft te doen is nu met kleine stappen, beslist maar zonder haast, voort te gaan met de blik gericht op het onzichtbare punt aan de horizon. De gebruikelijke middelen volstaan niet. Anders was men allang het gekozen pad gaan bewandelen. Op zulke momenten is geloof je kompas en is vertrouwen je richting.

Beide worden in de tekst van de I Tjing verbeeld door ‘priesters en magiërs’. In de Han Shu, een geschiedenisboek uit de Han-dynastie en voltooid in het jaar 111, staat dat wie de offers aan de voorouders en geesten goed wil uitvoeren dit niet kan doen zonder de shiwu 史巫, de priesters en magiërs. Zij zorgen voor het geloof en vertrouwen in de gekozen richting door de steun van de hogere krachten uit het universum aan te spreken. Maar er is geen wezenlijk verschil tussen jou en het universum: het geloof en vertrouwen waar het hier over gaat is het geloof en vertrouwen in jezelf en de keuze die je hebt gemaakt. Meer heb je niet nodig om nu de eerste stap te zetten naar vooruitgang.

Wil jij weten wat jouw persoonlijke levensblauwdruk is vanuit Nine Star Yi? Lees meer
Meer weten over de I Tjing? Lees meer

Boekentip van Inspirerend Leven:
I Tjing van Richard Wilhelm

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven wekelijkse inzichten op basis van de I Tjing, Het Boek der Veranderingen. Ben je benieuwd hoe jij zelf de de adviezen van de I Tjing kunt interpreteren en in je leven toepassen? Bestel het boek dan in onze webshop voor €35,- met gratis verzending.


 

Leave a Comment