Home Geen categorie De Nine Star Yi Astrologie van Februari 2019: het gezin

De Nine Star Yi Astrologie van Februari 2019: het gezin

Door Johannes Bloemsma en Harmen Mesker
gezin

Laat de vader de vader zijn, de zoon de zoon, de oudere broer de oudere broer, de jongere de jongere. Laat de echtgenoot de echtgenoot zijn, en de echtgenote de echtgenote. Dat is het Tao van de familie. Als de familie in orde is, komt alles onder de hemel in zijn baan.

Dit zijn woorden uit de I Tjing, het Boek der Veranderingen. En ze vormen een deel van de vroegste commentaren op het hexagram dat deze maand vanuit Nine Star Yi gezien centraal staat, hexagram 37: Het Gezin. Ze stammen uit circa 1015 voor onze jaartelling. Oude woorden met zeer actuele betekenis…

Pak je rol, neem je verantwoordelijkheid

Iedereen die zich heeft verdiept of bezig is met Familieopstellingen zal ermee kunnen resoneren. Ze onderstrepen namelijk het belang dat iedereen in een familie zijn of haar rol moet innemen en daarvoor verantwoording neemt. Want als de rollen en posities binnen een gezin niet helder zijn, valt vroeg of laat het verband uiteen. We spreken dan van een ‘disfunctioneel gezin’. Dat dit verstrekkende gevolgen heeft laat ook de opbouw van dit hexagram zien. Het bestaat uit trigram Vuur, beneden, en trigram Wind, boven:

En dat kan een gevaarlijke combinatie zijn, vuur en wind. Bijna ieder jaar zien we het verwoestend effect dat dit koppel kan aanrichten bijvoorbeeld in Californië, de grote bosbranden. Datgene wat klein begon, smeulend startte, wordt aangejaagd door de wind en begint in steeds wijdere vuurvlammen om zich heen te grijpen.

Een van de belangrijkste eigenschappen van trigram Vuur is dan ook haar transformerende kracht; iets wat in aanraking met vuur is geweest draagt daar voorgoed de (lit)tekens van. En zo is het ook met ons gesteld vanuit het gezin van herkomst en de omgeving waaruit we voortkomen, de hechtingen die we zijn aangegaan. Ze vormen en definiëren ons. Het is ons ‘brandmerk’. Trigram Wind, daaropvolgend, is verspreidend van aard en brengt alles tot volle wasdom. Het geheel van het hexagram kan in dat licht worden gezien als een krachtige metafoor voor hoe datgene waaraan we innerlijk gehecht zijn – onderste trigram Vuur – de voedende basis wordt vanwaaruit onze daden in de buitenwereld zichtbaar worden – trigram Wind.

En omdat dit hexagram een soort onderstroom en leidend principe is voor 2019 vanuit Nine Star Yi gezien, nemen we graag de gelegenheid je er als een soort reis doorheen te nemen. Het artikel is daarom iets langer dan je gewend bent.
Zet een kopje thee, voetjes languit.. en lees verder…

Familie

Hexagram 37 gaat zoals gezegd over je familie, maar ‘familie’ is in China een breder begrip dan in het Westen: niet alleen je ouders, broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes horen er bij maar ook al je reeds gestorven familieleden zijn nog steeds een onlosmakelijk deel van je familie en ze oefenen nog steeds invloed uit op het welzijn van de groep. Op deze manier bekeken kan hexagram 37 van je vragen om te kijken naar je huidige plaats in je leven, en hoe deze is gevormd door de geschiedenis van het geheel wat jij beschouwt als je familie: wat draag jij mee in je genen aan historisch materiaal wat je ook nu nog beïnvloedt? Wat beschouw je als waardevol en wat als ballast?

Een familie kent regels en randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren. In die zin ben jijzelf ook een familie, een geheel van samenwerkende delen die elkaar ondersteunen en aanvullen. De lijnteksten in de I Tjing bij dit hexagram kunnen gelezen worden als een samenvatting van regels welke beschrijven wat je minimaal nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren:

1. Zorg voor een eigen plek waar je veilig en in vrede kunt vertoeven.
2. Geen zorgen om het eten, de eerste basisbehoeften.
3. Stel voor jezelf regels vast en zorg voor orde in en buiten jezelf, maar zonder dit hardvochtig af te dwingen. Besef de waarde, het nut van deze regels.
4. Zorg voor voldoende middelen om jezelf te kunnen onderhouden, zodat er ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling.
5. Stel je dienstbaar op naar jezelf, laat je niet leiden door het ego en egoïsme.
6. Bescherm jezelf. Laat je niet op negatieve wijze beïnvloeden door inmenging van buitenaf. Zie ook het artikel Familie in balans volgens oude chinese regels.

Welke rol neem jij in?

Een belangrijk begrip uit de I Tjing is hierbij van wezenlijk belang: youfu 有孚. Dit betekent enerzijds ‘vertrouwen hebben’, maar ook ‘vertrouwen wekken’. Wie vertrouwen heeft in zichzelf zal ook vertrouwen opwekken in anderen. Het hexagram van februari laat zo zien dat een familie, en jijzelf als een vergelijkbaar geheel van samenwerkende delen, begint met zelfvertrouwen, en op dit zelfvertrouwen rust vervolgens de harmonie van het hele universum:

“De koning van Chu vroeg aan Meester Zhan hoe hij over zijn land kon heersen. Meester Zhan antwoordde, “ik heb gehoord dat je over jezelf kunt heersen; ik heb nog nooit gehoord dat je over een land kunt heersen.” Hoe kan het dat Meester Zhan dacht dat je niet over een land kunt heersen? De basis van het regeren van een land ligt in het regeren van jezelf. Als je over jezelf weet te heersen, dan wordt ook het huishouden beheerst. Als het huishouden zo wordt beheerst, dan wordt ook het land beheerst. En als het land wordt beheerst wordt de hele wereld beheerst. Deze vier (zelf, familie, land en wereld) zijn vier lichamen met een gemeenschappelijke wortel. De wijze mens weet deze te gebruiken om zo alles tot het einde van het universum te bereiken en er zijn licht over te laten schijnen. Maar in essentie gaat hij hierbij nooit verder dan zichzelf.
(-Lente en Herfst Annalen; zie Mark Edward Lewis, The Construction of Space in Early China, p. 4)

Binnen de familie neemt iedereen zijn eigen rol in. Wat is jouw rol? En hoe beïnvloedt de rol die jij vervult jezelf, je omgeving en het universum? Als je beseft welke krachten er van jezelf uitgaan en dat jij, met alles wat je aan familiegeschiedenis in je draagt, hiermee een essentiële rol speelt in je eigen leven en dat van anderen, dan besef je tevens dat je onderdeel bent van iets wat veel groter is dan jij. Want familie, dat zijn wij allemaal.

Wil jij via de I Tjing en een unieke retraite zicht krijgen op jouw familiepatronen?  Lees meer

Meer weten over de I Tjing? lees meer

Boekentip Inspirerend Leven: De I Tjing stap voor stap

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven maandelijkse inzichten op basis van de I Tjing, Het Boek der Veranderingen. Ben je benieuwd hoe jij zelf de de adviezen van de I Tjing kunt interpreteren en in je leven toepassen?

Je kunt jouw exemplaar van De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker voor € 15,- bestellen bij onze webshop Boekenwereld.com.

Leave a Comment