Home Astrologie De Nine Star Yi Astrologie van oktober 2018: Deel je talent, maak zichtbaar wie je bent

De Nine Star Yi Astrologie van oktober 2018: Deel je talent, maak zichtbaar wie je bent

Door Johannes Bloemsma en Harmen Mesker
talent

Een van de moeilijkste opgaven in het leven is: het vinden van je persoonlijke potentie, het erin verankerd blijven en tot slot het naar buiten brengen van deze potentie. Alles is in wezen een omzetting van energie. Want potenties zijn als zaden, als mogelijkheden en als een ruwe energie die tot een maximum van vorm kan komen. Denk maar eens aan een klein eiken-zaadje, ergens in een bos. Het valt tussen de dorre bladeren, tussen de takken, op de zwart geurende grond en de wind blaast hem verder en verder. Tot het stil blijft liggen.

Zie je het zaadje? Het ligt tussen twee bruine bladeren. Soms rolt het. Heen en weer. Maar in dit zaadje, zit de kiem verborgen. De kiem om contact met de vruchtbare aarde te maken. Ja, de kiem en potentie om zichzelf te worden – een machtige eik. En dat is omzetting van energie. Van idee en potentie naar vorm en manifestatie.

Jouw maximale potentie

Het ligt er allemaal vanaf het allereerste begin in opgeslagen net zoals bij jou. Laat dat nou de onderstroom zijn van deze maand vanuit de Nine Star Yi gezien: dat jij de echte kiem en potentie gaat (her)ontdekken in jezelf en je hierin stevig verankerd raakt, en – misschien eindelijk – manifest maakt. Want een zaadje dat blijft rollen over de grond, zal nooit wortel schieten. Noch zijn maximale potentie bereiken. En dit alles wordt prachtig weergegeven door hexagram 26 van de I Tjing, een symbolische weergave van de energie die deze maand heerst:

Onderaan zien we trigram Hemel, het Scheppende, en bovenaan, trigram Berg, het Stilhouden. Het hexagram heet ‘de Temmende Kracht van het Grote’ en betekent wat beeld betreft: een sterke creatieve potentie (trigram Hemel) staat op het punt manifest te worden en tot voltooiing te worden gebracht (trigram Berg). Iedere lijn van het hexagram verbeeldt overigens een fase in het proces om die grote zuivere potentie die van binnen heerst (onderste trigram Hemel) in de buitenwereld neer te zetten: concreet en stabiel (bovenste trigram Berg). En een van de oudste commentaren op dit hexagram (circa 800 v.C) geeft al enige richting hoe we dit kunnen volbrengen:

De Temmende Kracht van het Grote.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Niet thuis eten brengt heil.
Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.

Deel je talenten met de wereld

De naam van het hexagram, door Richard Wilhelm vertaald als ‘Temmende Kracht van het Grote’, duidt op het resultaat van iets wat je langzaamaan bijeen hebt vergaard. Dat vergaren heeft nu tot iets groots geleid wat je kunt inzetten om je doelen te bereiken. Dit zal echter met geduld en beleid moeten gebeuren: net zoals je je spaargeld beter niet in één keer kunt uitgeven, zo zul je ook de talenten welke je op eigen kracht hebt ontwikkeld op de juiste momenten moeten inzetten. Jiashi 家食,‘niet thuis eten’ betekende in het oude China dat je in dienst was van de koning en daarvoor ook van huis moest; je maakte lange reizen of werd in een andere provincie gestationeerd dan waar je huis stond.

Als je je talenten wilt gebruiken dan lukt dit niet door ze voor jezelf te houden. Je zult er op uit moeten en ze verbinden met mensen en omstandigheden die er bij aansluiten. We zijn geneigd om onze talenten als iets normaals te beschouwen, we denken al snel ‘dat kan toch iedereen?’ Maar talenten zijn zonder uitzondering bijzonder. Wat jij kan, dat kan een ander niet, want die ander is niet jij. Ze inzetten voor het grotere geheel, dat vraagt durf en moed om over je eigen oordeel heen te stappen. Dat is ‘het grote water oversteken’.

Draag verantwoordelijkheid voor je talenten

De eerste, onderste lijn van dit hexagram zegt ‘Er dreigt gevaar. Het is bevorderlijk zich afzijdig te houden.’ Als er bij de eerste stappen, in het prille begin, zich risico’s aandienen is het verstandig even pas op de plaats te maken. Je zit nu nog in de initiële fase waarbij het goed is om risico’s en kansen op een rijtje te zetten zonder dat je direct concrete stappen onderneemt. Wil je je talenten straks volledig kunnen benutten dan is een goede voorbereiding nu essentieel. Daar heb je later alleen profijt van.

Het hexagram eindigt bij de zesde, bovenste lijn met ‘Men vindt de weg naar de hemel. Welslagen.’ Het ‘vinden’ is hier niet zozeer het ontdekken van de weg, maar eerder het onderkennen ervan, de weg niet meer negeren en de verantwoordelijkheden dragen welke dit met zich meebrengt. De weg waar hierover wordt gesproken is niet zomaar een weg, het gaat hier om een stevige en brede weg die in staat is alles te dragen wat je aan talenten met je meebrengt, zodat je deze voor het hogere (de hemel) kunt inzetten. Dit is de wisselwerking tussen jou en dat hogere: als jij je talenten ontwikkelt en inzet zal de hemel er voor zorgen dat je hiervoor de middelen krijgt. Wie dit beseft en er naar durft te handelen kan grootse dingen bereiken.

Wil jij weten wat jouw persoonlijke levensblauwdruk is vanuit Nine Star Yi? Lees meer
Zelf leren met de I Tjing te werken? lees meer

Boekentip Inspirerend Leven: De I Tjing stap voor stap

Johannes Bloemsma en Harmen Mesker schrijven op Inspirerend Leven maandelijkse inzichten op basis van de I Tjing, Het Boek der Veranderingen. Ben je benieuwd hoe jij zelf de de adviezen van de I Tjing kunt interpreteren en in je leven toepassen?

Je kunt jouw exemplaar van De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker voor € 15,- bestellen bij onze webshop Boekenwereld.com.

1 comment

Avatar
Maria 16 oktober 2018 - 22:05

Bijzonder te lezen Johannes en Harmen….. ik kamp juist deze maand met een voor mijn doen bespottelijk grote bewijsdrang, een in de grootsheid die ik niet ken en die het leven knap moeilijk maakt. Zou ik hem interpreteren als gevaar. Zoals hij voelt? Of ga ik voor de hoogte tree….. die niet zo stabiel voelt en waar ik bij voel dat ik er nog lang niet klaar voor ben?
Ik neig naar het eerste……..

Reply

Leave a Comment