Home Geen categorie De 3 grote dempers van liefde omschreven

De 3 grote dempers van liefde omschreven

Door Sander Viergever

In het boek Vriendschap met God van auteur Neale Donald Walsch wordt in hoofdstuk 8 de 3 grote dempers van liefde beschreven. Hieronder heb ik in mijn eigen omschrijving wat over de 3 grote dempers van liefde beschreven. De 3 grote dempers van liefde zijn behoeftes, verwachting en jaloezie. Als een van deze drie in het spel is kan je niet ten volste liefhebben. De dempers zijn vernietigend voor je relaties. Ze beperken jou onvoorwaardelijke liefde voor hen. Denk eens na, kan jij van een God houden die zich overgeeft aan een van deze drie dempers? Nee, niet ten volste. God is onvoorwaardelijke liefde. Echte liefde is onvoorwaardelijk, dat wil zeggen dat je van iemand houdt, onvoorwaardelijk. Beeld je eens in, wat is mooier dan dat? Jou is misschien verteld dat God een God van behoeftes is, of is verteld over een God van jaloezie. Maar dat is onjuist. Voorwaardelijke liefde is een mythe. Iemand heeft jullie ooit over deze voorwaardelijke liefde verteld, en dat God zo in elkaar steekt, en veel van jullie hebben het verbazingwekkend genoeg klakkeloos overgenomen. Je relaties werken het beste als geen van deze 3 dempers in het spel is. Behoeftigheid betekent dat je iets buiten jezelf nodig denkt te hebben, wat je nu niet bezit, om gelukkig te kunnen zijn. Maar dat is een onwaarheid. Jij bent geluk. volmaakt geluk. Het kan een proces van bewustwording zijn dat jaren nodig heeft om deze esoterische toepasbare wijsheid te beheersen. “Jullie zijn ook zonder behoeftes. Jullie hebben niets nodig om volmaakt gelukkig te zijn. Jullie denken alleen maar dat zoiets bestaat. Jullie diepste, meest volmaakte geluk zullen jullie in jezelf vinden, en als jullie het eenmaal hebben gevonden binnenin, kan niets buiten jullie Zelf daar tegenop, laat staan het vernietigen.” – Vriendschap met God – P142.  Waarom zou je je liefde inhouden voor de ander, als hij of zij niet voldoet aan je verwachtingen. Je kan dan alsnog van hem of haar houden, of evenveel van je kind, partner, vriend, kennis houden. Maar je mag wel een afkeer hebben van bepaald gedrag. Zie je dat dit twee verschillende zaken zijn ? Veel mensen hebben dit door elkaar gehaald, en zullen hun liefde inhouden als zijn of haar partner niet voldoet aan jou verwachtingen. Begrijp je nu waarom zoveel liefdesrelaties tot een echtscheiding leiden? Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jou geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is. Jij denkt dat jaloezie een normale emotie is, maar het is een teken van juist geen liefde. Echte liefde houdt in dat je het hoogste wenst voor de ander, aller tijden. Laat je behoefte aan tijd met de ander, hulp van de ander, of liefde van de ander los en je zult verlost zijn van je jaloezie. Hoe? Nou leef je leven voor een nieuwe reden. Begrijp dat het doel ervan niets te maken heeft met wat je eruit haalt, maar dat het alles te maken heeft met wat je erin stopt, door waarlijk de Bron te zijn. Dit geldt ook voor relaties. De bedoeling van het leven is jou Zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit over jezelf hebt gehad over Wie Je bent. Je moet je ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen. Dit vergt niets van de andere mensen in jou leven of van iemand in het bijzonder. Daarom kan jij van anderen houden zonder iets van hen te verlangen.

Leave a Comment